Eksportowanie ocen do systemu informacji o uczniach

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli. Informacje dla administratorów znajdują się tutaj.

Aby można było używać funkcji eksportowania ocen, do 1 lipca 2024 roku wszyscy nauczyciele muszą mieć jedną z tych wersji:

 • Google Workspace for Education Plus,
 • G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni
 • Teaching and Learning Upgrade.

Ważne: funkcja eksportowania ocen do systemu informacji o uczniach jest dostępna dla tych partnerów SaaS:

 • użytkowników systemu Infinite Campus posiadających licencję Campus Learning,
 • użytkowników systemu Skyward SMS w wersji 2.0 posiadających licencję LMS API,
 • użytkowników systemu Skyward Qmlativ z licencją API OneRoster®,
 • użytkowników systemu Follett Aspen w wersji 6.2 lub nowszej.

Więcej informacji:

Obecnie w przygotowaniu są także szczegóły dotyczące współpracy z innymi systemami informacji o uczniach.

Jeśli korzystasz z Classroom w Google Workspace for Education, możesz eksportować oceny bezpośrednio do systemu informacji o uczniach. Po skonfigurowaniu połączenia przez administratora możesz łączyć zajęcia z systemem informacji o uczniach i eksportować oceny.

Wskazówki:

 • Kategorie ocen są przenoszone inaczej w inny sposób w przypadku każdego systemu informacji o uczniach. Jeśli wyeksportujesz oceny do:
  • Systemów Aspen i Skyward SMS 2.0 oraz systemu informacji o uczniach Skyward Qmlativ:
   • Kategorie ocen są przenoszone, jeśli ich nazwy są takie same. Jeśli są inne, Twoje oceny mogą być przypisywane do kategorii domyślnej lub oznaczane jako nieposiadające kategorii.
  • Systemu Infinite Campus:
   • Po połączeniu z OneRoster 1.1: kategorie ocen nie są przenoszone do systemu informacji o uczniach. Twoje oceny mogą być przypisywane do kategorii domyślnej lub oznaczane jako nieposiadające kategorii.
   • Po połączeniu z OneRoster 1.2: kategorie ocen są przenoszone, jeśli ich nazwy są takie same. Jeśli są inne, Twoje oceny mogą być przypisywane do kategorii domyślnej lub oznaczane jako nieposiadające kategorii.
    • Jeśli nie wiesz, której wersji OneRoster używasz, zapytaj administratora.
 • Jeśli chcesz pobrać kopię strony ocen z kategoriami ocen, dowiedz się, jak pobrać oceny.

Łączenie zajęć i eksportowanie ocen

Łączenie zajęć z systemem informacji o uczniach

Aby eksportować oceny, musisz połączyć swoje zajęcia z systemem informacji o uczniach. Wystarczy, że połączysz zajęcia tylko raz. Jedynie nauczyciel główny może łączyć zajęcia z systemem informacji o uczniach. Możesz połączyć nowe lub istniejące zajęcia.

Łączenie nowych zajęć

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij Dodaj a potem Utwórz zajęcia.
 3. Obok opcji Połącz z kliknij strzałkę w dół i wybierz zajęcia z listy.

  Wskazówka: jeśli Twoich zajęć nie ma na liście, oznacza to, że nie zostały skonfigurowane w systemie informacji o uczniach. Możesz najpierw dokończyć tworzenie zajęć, a później wykonać opisane wyżej czynności, by połączyć istniejące już zajęcia.

 4. Aby dokończyć tworzenie zajęć, wpisz ich szczegóły a potem kliknij Utwórz.

  Twoje nowe zajęcia zostały połączone z systemem informacji o uczniach.

Łączenie istniejących zajęć

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Ustawienia .
 3. W sekcji Ogólne kliknij Połącz z zajęciami.
  Link to class
 4. W sekcji Połącz zajęcia kliknij strzałkę w dół i wybierz zajęcia z menu.
  Choose class
  Wskazówka: w menu widoczne są tylko te zajęcia, w których wskazano Cię jako nauczyciela głównego w systemie informacji o uczniach. Jeśli nie widzisz swoich zajęć, zapoznaj się z artykułem Rozwiązywanie problemów z eksportowaniem ocen do systemu informacji o uczniach.
 5. Kliknij Link.

Możesz teraz eksportować zwrócone oceny do systemu informacji o uczniach.

Eksportowanie ocen do systemu informacji o uczniach

Po połączeniu zajęć z systemem informacji o uczniach możesz wyeksportować oceny. Możesz eksportować tylko zwrócone oceny. Oceny robocze nie są eksportowane do systemu informacji o uczniach.

Wskazówka: aby wyeksportować oceny, zadania muszą mieć przypisany termin oddania mieszczący się w bieżącym okresie oceniania systemu informacji o uczniach. Aby zmienić termin oddania zadania, przejdź do sekcji Edytowanie projektu artykułu o tworzeniu projektu.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Oceny.
 3. Po prawej stronie kliknij Eksport do systemu informacji o uczniach.
  Export grades
 4. Wyeksportowane zostaną oceny wszystkich zadań z zaznaczonym polem wyboru. Jeśli nie chcesz eksportować którychś ocen, odznacz pola obok nich. Zadania, które nie zostaną teraz wyeksportowane, podczas kolejnego eksportu pojawią się w sekcji Wcześniej wykluczone.
  Wskazówka: w sekcji Aktualizacje ocen możesz zobaczyć liczbę ocen zwróconych od czasu ostatniego eksportu.
 5. Kliknij Eksportuj do systemu informacji o uczniach.

Jeśli jakieś oceny nie zostaną wyeksportowane, sprawdź stan eksportu lub przeczytaj artykuł Rozwiązywanie problemów z eksportowaniem ocen do systemu informacji o uczniach.

Sprawdzanie stanu eksportu

Po wyeksportowaniu ocen możesz wyświetlić raport o stanie eksportu.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Oceny.
 3. Obok pozycji Eksport do systemu informacji o uczniach kliknij strzałkę w dół a potem Szczegóły ostatniego eksportu.

Wskazówka: możesz też otworzyć raport bezpośrednio z powiadomienia, które wyświetli się po zakończeniu eksportu. W powiadomieniu kliknij Pokaż szczegóły.

Odłączanie zajęć

Po odłączeniu zajęć od systemu informacji o uczniach nie będziesz mieć możliwości eksportowania ocen. Jeśli ponownie połączysz zajęcia z systemem i wyeksportujesz oceny, oceny zduplikują się w systemie informacji o uczniach. Aby uniknąć powielania ocen podczas ponownego łączenia zajęć, usuń projekt z systemu informacji o uczniach, a następnie wyeksportuj oceny.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Ustawienia .
 3. W sekcji Ogólne kliknij Rozłącz.
 4. Aby potwierdzić, kliknij Rozłącz.

Powiązane artykuły


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
11976089148874026252