ดูและจัดการเกรด

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

หมายเหตุ: หากโรงเรียนของคุณเข้าร่วมโปรแกรมเบต้า คุณจะส่งเกรดไปยังระบบข้อมูลของนักเรียน (SIS) ได้โดยตรงจาก Classroom โปรดดูรายละเอียดได้ที่แบบฟอร์มแสดงความสนใจลงชื่อสมัครใช้โปรแกรมเบต้า

คุณจะดูและจัดการเกรดทั้งหมดของชั้นเรียนจากหน้าเกรดได้ หากต้องการประหยัดเวลาในการตรวจดูงานที่ส่งและส่งคืนเกรด คุณจะใช้แป้นพิมพ์ลัดได้

โปรดดูวิธีการตั้งค่าเกรดโดยรวมและหมวดหมู่เกรดในหัวข้อตั้งค่าการตัดเกรด

เปิดหน้าเกรด

ครูจะเปิดหน้าเกรดได้จาก 2 ตำแหน่งดังนี้ 
 • คลิกเปิดสมุดพกจากการ์ดชั้นเรียน เปิดสมุดพก
 • คลิกเกรดที่ด้านบนสุดในชั้นเรียน
  หน้าเกรด

ดูงานที่ส่ง

คุณจะดู ให้เกรด และส่งคืนงานของนักเรียนได้ในหน้าเกรด

 1. เปิดหน้าเกรดของชั้นเรียน
 2. ชี้ไปที่เซลล์ที่มีข้อมูลงานของนักเรียน คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ดูงานที่ส่งดูการส่ง
 3. คลิกงานที่ต้องการ

ส่งคืนเกรด

คุณจะป้อนเกรดได้โดยตรงในหน้าเกรด ระบบจะบันทึกเกรดเป็นฉบับร่างจนกว่าคุณจะคลิกส่งคืน
 1. เปิดหน้าเกรดของชั้นเรียน
 2. ป้อนเกรดสำหรับงานของนักเรียน คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ส่งคืนเพื่อส่งคืนงานให้นักเรียน
  คลิก "ส่งคืน"

โปรดดูวิธีการตัดเกรดเพิ่มเติมที่หัวข้อตัดเกรดและส่งคืนงาน 

ใช้แป้นพิมพ์ลัด

คุณจะใช้แป้นพิมพ์ลัดได้ในหน้าเกรด
การดำเนินการ แป้นพิมพ์ลัดของ Mac แป้นพิมพ์ลัดของ PC/Chrome

บันทึกแบบร่างและย้ายไปที่เมนู "เพิ่มเติม" หรือย้ายไปที่เซลล์ถัดไป
ได้จากเมนู "เพิ่มเติม"

Tab Tab
บันทึกฉบับร่างและย้ายไปยังคอลัมน์ก่อนหน้าในแถวเดียวกัน Shift + Tab Shift + Tab
บันทึกฉบับร่างและย้ายไปยังแถวก่อนหน้าในคอลัมน์เดียวกัน Return Enter
บันทึกฉบับร่างและย้ายไปยังแถวก่อนหน้าในคอลัมน์เดียวกัน Shift + Return Shift + Enter
(โหมดดู) ย้ายไปมาระหว่างเซลล์ต่างๆ (การแสดงเซลล์ที่เลือกไว้) ปุ่มลูกศร ปุ่มลูกศร
(โหมดแก้ไข) ย้ายไปมาระหว่างอักขระในเซลล์ที่เลือก ปุ่มลูกศร ปุ่มลูกศร
กลับไปที่โหมดดู Esc Esc
เปิดตัวเลือกเมนูในเซลล์ ⌘ + Shift + \ Ctrl + Shift + \
ส่งคืนงาน ⌘ + Option + r Ctrl + Alt + r
ดูงานที่ส่ง ⌘ + Option + v Ctrl + Alt + v

 

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร