Wyświetlanie i aktualizowanie dziennika ocen

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli.

Uwaga: jeśli Twoja szkoła korzysta z synchronizacji ocen w wersji beta, możesz przekazywać oceny bezpośrednio z Classroom do systemu informacji o uczniach. Szczegółowe informacje znajdziesz w formularzu rejestracyjnym zgłoszenia do programu wersji beta.

Na stronie Oceny możesz przeglądać i aktualizować dziennik ocen. Możesz tam wyświetlać przesłane przez uczniów pliki, wpisywać oceny i zwracać zadania. Uczniowie otrzymają oceny, gdy zwrócisz im zadania. Stronę Oceny widzą tylko nauczyciele.

Instrukcje konfigurowania ocen ogólnych i kategorii ocen znajdziesz w artykule Konfigurowanie ocen.

Otwórz wszystko   |   Zamknij wszystko

Otwieranie dziennika ocen
Dziennik ocen możesz otwierać na dwa sposoby.
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Wybierz opcję:
  • Na karcie zajęć kliknij Otwórz dziennik ocen "".
   Otwórz dziennik ocen
  • W obszarze zajęć (u góry) kliknij Oceny.
   Strona Oceny
Wyświetlanie zadań przesłanych przez uczniów

Na stronie Oceny możesz wyświetlić, ocenić i zwrócić zadanie przesłane przez ucznia.

Stany zadań lub ocen są oznaczane kolorami:

 • czerwony – brak zadania,
 • zielony – zadanie oddane lub ocena robocza,
 • czarny – zadanie zwrócone.

Inne kolory mają związek z motywem zajęć i nie oznaczają stanów zadań ani ocen.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Oceny.
 3. Najedź kursorem na komórkę związaną z projektem ucznia. Kliknij Więcej "" a potem Wyświetl przesłane.Wyświetl przesłane

Uwaga: jeśli przeglądasz przesłane zadanie ucznia w narzędziu do oceniania, możesz wpisać ocenę. Oceny wpisywane w narzędziu do oceniania synchronizują się ze stroną Oceny. Informacje na temat narzędzia do oceniania znajdziesz w artykule Wystawianie ocen i zwracanie projektów.

Wpisywanie ocen i zwracanie zadań
Zadanie możesz zwrócić z oceną lub bez niej. Wpisane oceny są ocenami roboczymi do kliknięcia Zwróć. Gdy zwrócisz zadania, uczniowie otrzymają powiadomienia (e-mailem lub na urządzenia mobilne) i będą mogli zobaczyć swoje oceny.
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Oceny.
 3. (Opcjonalnie) Wpisz ocenę za projekt ucznia.
 4. Aby zwrócić projekt ucznia, kliknij Więcej "" a potem Zwróć i potwierdź tę czynność.
  Kliknij Zwróć

Więcej informacji na temat oceniania znajdziesz w artykule Wystawianie ocen i zwracanie projektów

Używanie skrótów klawiszowych w dzienniku ocen
Dzięki skrótom klawiszowym możesz poruszać się po dzienniku ocen i wprowadzać w nim zmiany.
Działanie Skrót na Macu Skrót na PC / w Chrome
Zapisanie wersji roboczej i przejście do menu Więcej lub przejście do następnej komórki menu Więcej Tab Tab
Zapisanie wersji roboczej i przejście do poprzedniej kolumny w tym samym wierszu Shift + Tab Shift + Tab
Zapisanie wersji roboczej i przejście do następnego wiersza w tej samej kolumnie Return Enter
Zapisanie wersji roboczej i przejście do poprzedniego wiersza w tej samej kolumnie Shift + Return Shift + Enter
(Tryb wyświetlania) Przejście między komórkami (pokazywanie wybranej komórki) Klawisze strzałek Klawisze strzałek
(Tryb edytowania) Przejście między znakami w wybranej komórce Klawisze strzałek Klawisze strzałek
Powrót do trybu wyświetlania Esc Esc
Otwarcie opcji menu w komórce ⌘ + Shift + \ Ctrl + Shift + \
Zwrócenie projektu + Option + r Ctrl + Alt + r
Wyświetlenie przesłanego zadania + Option + v Ctrl + Alt + v

 

Wyświetlanie ogólnych ocen uczniów biorących udział w zajęciach
Jeśli używasz oceniania Suma punktów lub Według kategorii, możesz wyświetlić ogólne oceny ucznia, który bierze udział w zajęciach. Oceny ogólne możesz przeglądać na stronie Oceny lub stronie Osoby.
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. Wybierz opcję:
  • Kliknij Oceny. Ocena ogólna ucznia znajduje się obok jego nazwiska.
  • Kliknij Osoby a potem nazwisko ucznia. Ocena ogólna ucznia znajduje się obok jego nazwiska.
   Zobacz ocenę ogólną
Pobieranie kopii dziennika ocen
Kopię dziennika ocen możesz pobrać jako plik Arkuszy Google lub plik CSV. Instrukcje znajdziesz w artykule Pobieranie ocen
Uwaga: jeśli uczeń wypisze się z zajęć, jego oceny zostaną usunięte z dziennika ocen. 

Powiązane artykuły 

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false