Przenoszenie własności zajęć

Ta strona jest przeznaczona dla administratorów G Suite. Instrukcje dla nauczycieli są dostępne tutaj.

Gdy nauczyciel opuści szkołę lub zmieni zajęcia, które prowadzi, możesz przenieść własność jego zajęć na innego nauczyciela.

Nowy nauczyciel nie musi akceptować takiego przeniesienia, aby zostać właścicielem danych zajęć.

Na kogo możesz przenieść własność zajęć?

Jako administrator G Suite możesz przenosić własność zajęć na nauczycieli z Twojej domeny, korzystając z interfejsu Classroom API. Aby dowiedzieć się, jak nauczyciele mogą przenosić zajęcia, zobacz Przenoszenie własności zajęć.

Gdy zajęcia zostaną przeniesione, nowy nauczyciel staje się nauczycielem głównym. Pierwotny nauczyciel zostaje nauczycielem współprowadzącym.

Kto jest właścicielem materiałów na zajęciach po przeniesieniu?

Gdy zajęcia zostaną przeniesione, nowy nauczyciel staje się właścicielem:

  • folderu zajęć na Dysku Google,
  • materiałów w folderze szablonów zajęć,
  • oddanych zadań uczniów.

Kto jest właścicielem usuniętych materiałów?

Własność elementów usuniętych z folderu na Dysku, folderu szablonów i oddanych zadań uczniów nie zostaje przeniesiona na nowego nauczyciela głównego.

Jeśli przywrócisz usunięte elementy, będą one należeć do pierwotnego nauczyciela.

Uwaga: nowy nauczyciel główny może usunąć zajęcia.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?