ติดตามงานที่มอบหมายและกิจกรรมในปฏิทินชั้นเรียน

บทความนี้สำหรับครู นักเรียนโปรดดูที่นี่

คุณสามารถติดตามคำถามและงานของนักเรียนได้ในปฏิทินชั้นเรียน ทุกครั้งที่คุณสร้างชั้นเรียนใน Classroom นักเรียนจะเห็นปฏิทินทั้งใน Classroom และใน Google ปฏิทินโดยอัตโนมัติ 

 • ในปฏิทินของ Classroom นักเรียนจะเห็นงานของตนพร้อมวันที่ครบกำหนด 
 • ใน Google ปฏิทิน นักเรียนจะเห็นกิจกรรมที่คุณเพิ่ม เช่น วันสอบและการไปทัศนศึกษา

หากไม่เห็นปฏิทินสำหรับชั้นเรียนของคุณ แสดงว่าผู้ดูแลระบบอาจปิดปฏิทินสำหรับบัญชีของคุณไว้

ดูวันกำหนดส่งงานใน Classroom

เมื่อคุณสร้างงานและคำถามที่มีวันกำหนดส่ง งานและคำถามนั้นจะเพิ่มลงในปฏิทินของชั้นเรียนโดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณและนักเรียนจะดูงานเหล่านี้ได้ใน Classroom หรือ Google ปฏิทิน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. ที่ด้านบน ให้คลิกเมนู เมนู

  คลิกเมนู

 3. คลิกปฏิทิน

  คลิกปฏิทิน

 4. แตะงานหรือคำถามเพื่อเปิด

 5. (ไม่บังคับ) ถ้าต้องการดูงานที่ผ่านมาหรือกำลังจะมาถึง ให้คลิกถัดไป ถัดไป ข้างวันที่นั้น

  คลิกลูกศร

 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูงานของชั้นเรียนทั้งหมด ให้คลิกชั้นเรียนทั้งหมด
  หากต้องการดูงานของชั้นเรียนเดียว ให้คลิกชั้นเรียนทั้งหมด แล้วเลือกชั้นเรียนที่ต้องการ

  คลิกชั้นเรียนทั้งหมด

ใส่กิจกรรมของชั้นเรียนใน Google ปฏิทิน

ถ้าต้องการติดตามกิจกรรม เช่น ทัศนศึกษาหรือการสอบ ให้ใส่กิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมใน Google ปฏิทิน นักเรียนจะต้องเปิดปฏิทินเพื่อดูกิจกรรมนั้นๆ

ถ้าไม่เห็นปฏิทินใดเลยของชั้นเรียน อาจเป็นไปได้ว่าผู้ดูแลระบบปิดปฏิทินกับบัญชีของคุณไว้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. เลือกตัวเลือก
  • สำหรับชั้นเรียนที่มีหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกงานของชั้นเรียน จากนั้น Google ปฏิทิน Google ปฏิทิน

   คลิก "ปฏิทิน"

  • สำหรับชั้นเรียนที่ไม่มีหน้างานของชั้นเรียน ให้ไปที่สตรีมของชั้นเรียนแล้วคลิก Google ปฏิทิน

โปรดดูรายละเอียดการใส่กิจกรรมใน Google ปฏิทินในสร้างกิจกรรม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร