คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ปกครองและครู

หากคุณเป็นผู้ปกครองหรือนักการศึกษา โปรดใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง

สำหรับผู้ปกครอง...

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

ทำไมฉันยังไม่ได้รับคำเชิญทางอีเมล
คุณจะไม่ได้รับคำเชิญทางอีเมลในกรณีต่อไปนี้
  • โรงเรียนยังไม่ได้ตั้งค่าอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง
  • ครูยังไม่ได้เข้าร่วมในอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง
  • คุณไม่ใช่ผู้ปกครองของนักเรียน
หากยังไม่ได้รับคำเชิญ โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์จดหมายขยะ หรือติดต่อทางโรงเรียนเพื่อขอให้ส่งคำเชิญมาใหม่
ฉันต้องการให้ส่งอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครองไปยังอีเมลอื่น ฉันเปลี่ยนอีเมลได้ไหม
ได้ โปรดดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อเปลี่ยนอีเมลที่ใช้รับอีเมลสรุป
ฉันจะจัดการการตั้งค่าอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครองได้อย่างไร
โปรดดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อจัดการอีเมลสรุป
ฉันจะรับอีเมลสรุปเกี่ยวกับงานของนักเรียนได้อย่างไร นักเรียนใช้ Classroom กับบัญชี Google ส่วนบุคคล ฉันจะรับอีเมลสรุปได้ไหม
ไม่ได้ ผู้ปกครองจะได้รับเฉพาะอีเมลสรุปของนักเรียนที่ใช้ Classroom กับบัญชี Google Workspace เท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ Classroom
ฉันยอมรับคำเชิญแล้ว ระบบจะส่งอีเมลไปที่ไหน

หากคุณมีบัญชี Google

  1. ใน Classroom ให้ไปที่หน้าการตั้งค่าอีเมล
  2. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom เพื่อตรวจสอบอีเมลที่ใช้ส่งข้อมูลสรุป

หากคุณไม่มีบัญชี Google

ระบบจะส่งอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครองไปยังอีเมลที่คุณลงชื่อสมัครใช้ ซึ่งเป็นอีเมลที่คุณได้รับคำเชิญ

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อรับอีเมลสรุปของ Classroom

ฉันต้องมีอีเมลของ Gmail หรือบัญชี Google ไหม
ไม่ต้อง คุณจะใช้อีเมลใดก็ได้เพื่อรับคำเชิญสำหรับอีเมลสรุป เมื่อยอมรับคำเชิญ คุณจะได้รับอีเมลสรุปรายสัปดาห์ที่ส่งไปยังอีเมลนั้น แต่หากใช้บัญชี Google ฟรี คุณจะปรับการตั้งค่าอีเมลสรุปได้ เช่น เปลี่ยนความถี่ของอีเมล 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ฉันจะลงชื่อเข้าใช้ห้องเรียนของนักเรียนได้ไหม 
ไม่ได้ ผู้ปกครองไม่มีสิทธิ์เข้าถึง Classroom หรืองานที่ได้รับมอบหมายของบุตรหลานเนื่องจากกฎหมายความเป็นส่วนตัว ผู้ปกครองจะได้รับอีเมลสรุปเท่านั้นหากครูของนักเรียนอนุญาต
ฉันจะหยุดรับอีเมลสรุปได้อย่างไร
โปรดดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อยกเลิกการสมัครรับอีเมลสรุป 

สำหรับนักการศึกษา...

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

ฉันจะเพิ่มผู้ปกครองด้วยรหัสชั้นเรียนได้ไหม
ไม่ได้ หากต้องการเชิญผู้ปกครอง ครูหรือผู้ดูแลระบบต้องส่งคำเชิญทางอีเมลให้ผู้ปกครอง โปรดดูวิธีการที่หัวข้อตั้งค่าอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง
ผู้ปกครองจะดูสตรีมของชั้นเรียนของฉันหรืองานของนักเรียนได้ไหม
ไม่ได้ เมื่อคุณเชิญผู้ปกครองแล้ว ผู้ปกครองจะไม่เห็นหน้าสตรีม งานของชั้นเรียน บุคคล หรือคะแนน แต่จะได้รับอีเมลสรุปเกี่ยวกับงานของนักเรียนแทน นักเรียนจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ยังไม่ได้ส่ง งานที่ใกล้ส่ง และกิจกรรมของชั้นเรียน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อเกี่ยวกับอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง
ต้องเชิญผู้ปกครองรายเดิมให้เข้าร่วมทุกชั้นเรียนไหม
ไม่ต้อง เมื่อผู้ปกครองยอมรับคำเชิญสำหรับ 1 ชั้นเรียนแล้ว ระบบจะลิงก์กับชั้นเรียนทุกชั้นของนักเรียน ผู้ปกครองจะได้รับอีเมลสรุปสำหรับทุกชั้นเรียนที่เปิดใช้อีเมลสรุปไว้
ทำไมฉันจึงไม่เห็นตัวเลือกให้เชิญผู้ปกครอง
คุณอาจไม่เห็นตัวเลือกสำหรับเชิญผู้ปกครองในกรณีต่อไปนี้
  • ผู้ดูแลระบบยังไม่ได้ยืนยันว่าคุณเป็นครู โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อยืนยันครูและตั้งค่าสิทธิ์ 
  • คุณไม่ได้รับสิทธิ์ให้เชิญผู้ปกครอง ผู้ดูแลระบบอาจเลือกที่จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์เชิญและนำผู้ปกครองออกได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อจัดการผู้ปกครองในโดเมน
  • ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนปิดอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครองไว้
  • คุณกำลังใช้แอป Classroom บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Apple® iOS® แต่จะเชิญผู้ปกครองได้จากเว็บเบราว์เซอร์หรือในอุปกรณ์ Android เท่านั้น โปรดดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อตั้งค่าอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง
โรงเรียนหรือเขตการศึกษาของเราจะเพิ่มผู้ปกครองครั้งละหลายคนได้ไหม
ได้ ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนจะเชิญและนำผู้ปกครองออกได้ครั้งละหลายคน โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อเชิญหรือนำผู้ปกครองในโดเมนออก
ควรทำอย่างไรหากไม่ต้องการรวมชั้นเรียนไว้ในอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง
โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะปิดอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครองสำหรับชั้นเรียนของคุณ หากเปิดใช้อีเมลสรุป คุณจะปิดใช้ได้ทุกเมื่อ โปรดดูวิธีการที่หัวข้อเปิดและปิดใช้อีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร