คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ปกครองและครู

หากคุณเป็นผู้ปกครองหรือนักการศึกษา โปรดใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง

สำหรับผู้ปกครอง...

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

ทำไมฉันยังไม่ได้รับคำเชิญทางอีเมล
คุณจะไม่ได้รับคำเชิญทางอีเมลในกรณีต่อไปนี้
  • โรงเรียนยังไม่ได้ตั้งค่าอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง
  • ครูยังไม่ได้เข้าร่วมในอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง
  • คุณไม่ใช่ผู้ปกครองของนักเรียน
หากยังไม่ได้รับคำเชิญ โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์จดหมายขยะ หรือติดต่อทางโรงเรียนเพื่อขอให้ส่งคำเชิญมาใหม่
ฉันต้องการให้ส่งอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครองไปยังอีเมลอื่น ฉันเปลี่ยนอีเมลได้ไหม
ได้ โปรดดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อเปลี่ยนอีเมลที่ใช้รับอีเมลสรุป
ฉันจะจัดการการตั้งค่าอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครองได้อย่างไร
โปรดดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อจัดการอีเมลสรุป
ฉันจะรับอีเมลสรุปเกี่ยวกับงานของนักเรียนได้อย่างไร นักเรียนใช้ Classroom กับบัญชี Google ส่วนบุคคล ฉันจะรับอีเมลสรุปได้ไหม
ไม่ได้ ผู้ปกครองจะได้รับเฉพาะอีเมลสรุปของนักเรียนที่ใช้ Classroom กับบัญชี G Suite เท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ Classroom
ฉันยอมรับคำเชิญแล้ว ระบบจะส่งอีเมลไปที่ไหน

หากคุณมีบัญชี Google

  1. ใน Classroom ให้ไปที่หน้าการตั้งค่าอีเมล
  2. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom เพื่อตรวจสอบอีเมลที่ใช้ส่งข้อมูลสรุป

หากคุณไม่มีบัญชี Google

ระบบจะส่งอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครองไปยังอีเมลที่คุณลงชื่อสมัครใช้ ซึ่งเป็นอีเมลที่คุณได้รับคำเชิญ

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อรับอีเมลสรุปของ Classroom

ฉันต้องมีอีเมลของ Gmail หรือบัญชี Google ไหม
ไม่ต้อง คุณจะใช้อีเมลใดก็ได้เพื่อรับคำเชิญสำหรับอีเมลสรุป เมื่อยอมรับคำเชิญ คุณจะได้รับอีเมลสรุปรายสัปดาห์ที่ส่งไปยังอีเมลนั้น แต่หากใช้บัญชี Google ฟรี คุณจะปรับการตั้งค่าอีเมลสรุปได้ เช่น เปลี่ยนความถี่ของอีเมล 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ฉันจะลงชื่อเข้าใช้ห้องเรียนของนักเรียนได้ไหม 
ไม่ได้ ผู้ปกครองไม่มีสิทธิ์เข้าถึง Classroom หรืองานที่ได้รับมอบหมายของบุตรหลานเนื่องจากกฎหมายความเป็นส่วนตัว ผู้ปกครองจะได้รับอีเมลสรุปเท่านั้นหากครูของนักเรียนอนุญาต
ฉันจะหยุดรับอีเมลสรุปได้อย่างไร
โปรดดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อยกเลิกการสมัครรับอีเมลสรุป 

สำหรับนักการศึกษา...

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

ฉันจะเพิ่มผู้ปกครองด้วยรหัสชั้นเรียนได้ไหม
ไม่ได้ หากต้องการเชิญผู้ปกครอง ครูหรือผู้ดูแลระบบต้องส่งคำเชิญทางอีเมลให้ผู้ปกครอง โปรดดูวิธีการที่หัวข้อตั้งค่าอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง
ผู้ปกครองจะดูสตรีมของชั้นเรียนของฉันหรืองานของนักเรียนได้ไหม
ไม่ได้ เมื่อคุณเชิญผู้ปกครองแล้ว ผู้ปกครองจะไม่เห็นหน้าสตรีม งานของชั้นเรียน บุคคล หรือคะแนน แต่จะได้รับอีเมลสรุปเกี่ยวกับงานของนักเรียนแทน นักเรียนจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ยังไม่ได้ส่ง งานที่ใกล้ส่ง และกิจกรรมของชั้นเรียน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อเกี่ยวกับอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง
ต้องเชิญผู้ปกครองรายเดิมให้เข้าร่วมทุกชั้นเรียนไหม
ไม่ต้อง เมื่อผู้ปกครองยอมรับคำเชิญสำหรับ 1 ชั้นเรียนแล้ว ระบบจะลิงก์กับชั้นเรียนทุกชั้นของนักเรียน ผู้ปกครองจะได้รับอีเมลสรุปสำหรับทุกชั้นเรียนที่เปิดใช้อีเมลสรุปไว้
ทำไมฉันจึงไม่เห็นตัวเลือกให้เชิญผู้ปกครอง
คุณอาจไม่เห็นตัวเลือกสำหรับเชิญผู้ปกครองในกรณีต่อไปนี้
  • ผู้ดูแลระบบยังไม่ได้ยืนยันว่าคุณเป็นครู โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อยืนยันครูและตั้งค่าสิทธิ์ 
  • คุณไม่ได้รับสิทธิ์ให้เชิญผู้ปกครอง ผู้ดูแลระบบอาจเลือกที่จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์เชิญและนำผู้ปกครองออกได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อจัดการผู้ปกครองในโดเมน
  • ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนปิดอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครองไว้
  • คุณกำลังใช้แอป Classroom บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Apple® iOS® แต่จะเชิญผู้ปกครองได้จากเว็บเบราว์เซอร์หรือในอุปกรณ์ Android เท่านั้น โปรดดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อตั้งค่าอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง
โรงเรียนหรือเขตการศึกษาของเราจะเพิ่มผู้ปกครองครั้งละหลายคนได้ไหม
ได้ ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนจะเชิญและนำผู้ปกครองออกได้ครั้งละหลายคน โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อเชิญหรือนำผู้ปกครองในโดเมนออก
ควรทำอย่างไรหากไม่ต้องการรวมชั้นเรียนไว้ในอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง
โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะปิดอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครองสำหรับชั้นเรียนของคุณ หากเปิดใช้อีเมลสรุป คุณจะปิดใช้ได้ทุกเมื่อ โปรดดูวิธีการที่หัวข้อเปิดและปิดใช้อีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร