คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ปกครองและครู

เมื่อผู้ปกครองยอมรับคำเชิญจากครู ผู้ปกครองจะได้รับอีเมลเกี่ยวกับงานและชั้นเรียนของนักเรียนเป็นประจำ อีเมลชุดนี้เรียกว่าอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลงานที่ทำไม่ครบ งานที่กำลังจะถึงกำหนดส่ง และกิจกรรมของชั้นเรียน ครูของนักเรียนหรือผู้ดูแลระบบของโรงเรียนจะส่งคำเชิญทางอีเมลให้คุณ หลังจากรับคำเชิญแล้ว คุณจะได้รับอีเมลสรุปงานของนักเรียนเป็นประจำ

หมายเหตุ: คุณจะได้รับเฉพาะอีเมลสรุปของนักเรียนที่ใช้ Classroom กับบัญชี G Suite เท่านั้น โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ Classroom

คำถามที่พบบ่อยบางส่วนจากผู้ปกครองและนักการศึกษามีดังนี้

คำถามที่พบบ่อยจากผู้ปกครอง

ฉันต้องการให้ส่งอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครองไปยังที่อยู่อีเมลอื่น ฉันเปลี่ยนที่อยู่อีเมลได้ไหม

ได้ หากต้องการรับอีเมลผู้ปกครองโดยใช้ที่อยู่อีเมลอื่น ให้ทำดังนี้
 1. ติดต่อครูหรือทางโรงเรียนของนักเรียนเพื่อขอให้ลบที่อยู่ปัจจุบันและเชิญคุณกลับเข้าไปใหม่โดยใช้ที่อยู่ใหม่
 2. ในเว็บเบราว์เซอร์ ให้เปิดหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตน
 3. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีอีเมลของที่อยู่ใหม่ 
 4. ยืนยันว่าคุณได้ออกจากระบบบัญชีอีเมลอื่นแล้ว
 5. ในบัญชีอีเมล ให้เปิดคำเชิญแล้วคลิกยอมรับ

ฉันจะจัดการการตั้งค่าอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครองได้อย่างไร

หมายเหตุ: หากต้องการจัดการการตั้งค่าอีเมลสรุป คุณต้องมีบัญชี Google ที่ใช้งานฟรี คุณจะสร้างบัญชี Google ได้ฟรีโดยไม่ต้องมีบัญชี Gmail หากต้องการสร้างโดยใช้ที่อยู่อีเมลปัจจุบัน โปรดดูส่วนสร้างบัญชี Google ของคุณ

หากคุณมีบัญชี Google

ไปที่ https://classroom.google.com/gs ซึ่งคุณจะเห็นนักเรียนที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคุณและจัดการการตั้งค่า 2 รายการต่อไปนี้ได้

 • ความถี่ของอีเมล
 • เขตเวลาของคุณ

หากคุณไม่มีบัญชี Google

คุณจะได้รับเฉพาะอีเมลรายสัปดาห์และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ ไม่ได้

ฉันจะรับอีเมลสรุปเกี่ยวกับงานของนักเรียนได้อย่างไร

ครูของนักเรียนหรือผู้ดูแลระบบของโรงเรียนจะส่งคำเชิญทางอีเมลให้คุณ หลังจากรับคำเชิญแล้ว คุณจะได้รับอีเมลสรุปงานของนักเรียนเป็นประจำ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครองจาก Classroom

ฉันยอมรับคำเชิญแล้ว ระบบจะส่งอีเมลไปที่ไหน

หากคุณมีบัญชี Google

ลงชื่อเข้าใช้หน้าการตั้งค่าอีเมลใน Classroom เพื่อตรวจสอบที่อยู่อีเมลที่ได้รับสรุป

หากคุณไม่มีบัญชี Google

ระบบจะส่งอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครองไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณลงชื่อสมัครใช้ ซึ่งเป็นที่อยู่อีเมลที่คุณได้รับคำเชิญ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีเมลสรุปของ Classroom สำหรับผู้ปกครอง

ฉันต้องมีที่อยู่ Gmail หรือบัญชี Google ไหม

ไม่ต้อง คุณจะใช้ที่อยู่อีเมลปัจจุบันเพื่อรับคำเชิญได้ เมื่อคลิกยอมรับ คุณจะได้รับสรุปรายสัปดาห์ส่งถึงที่อยู่อีเมลนั้น
แต่หากใช้บัญชี Google ฟรี คุณจะปรับการตั้งค่าอีเมลสรุปได้ เช่น เปลี่ยนความถี่ของอีเมล โปรดดูส่วน "ฉันจะจัดการการตั้งค่าอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครองได้อย่างไร"
โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี Google ที่วิธีการทำงานของบัญชี

ฉันลงชื่อเข้าใช้ชั้นเรียนของบุตรหลานได้ไหม 

ไม่ได้ ผู้ปกครองไม่มีสิทธิ์เข้าถึง Classroom หรืองานที่ได้รับมอบหมายของนักเรียนเนื่องจากกฎหมายความเป็นส่วนตัว ผู้ปกครองจะได้รับอีเมลสรุปเท่านั้นหากครูของบุตรหลานอนุญาต 

ทำไมฉันยังไม่ได้รับคำเชิญทางอีเมล

คุณจะไม่ได้รับคำเชิญทางอีเมลในกรณีต่อไปนี้

 • โรงเรียนยังไม่ได้ตั้งค่าอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง
 • ครูยังไม่ได้เข้าร่วมในอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง
 • คุณไม่ใช่ผู้ปกครองของนักเรียน

หากยังไม่ได้รับคำเชิญ โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์จดหมายขยะ หรือติดต่อทางโรงเรียนเพื่อขอให้ส่งคำเชิญมาใหม่

คำถามที่พบบ่อยจากนักการศึกษา

ฉันจะเพิ่มผู้ปกครองด้วยรหัสชั้นเรียนได้ไหม

ไม่ได้ คุณจะเชิญผู้ปกครองด้วยรหัสชั้นเรียนไม่ได้ หากต้องการเชิญผู้ปกครอง ครูหรือผู้ดูแลระบบต้องส่งคำเชิญทางอีเมลให้ผู้ปกครอง โปรดดูวิธีการที่การตั้งค่าอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง

ผู้ปกครองจะดูสตรีมของชั้นเรียนของฉันหรืองานของนักเรียนได้ไหม

ไม่ได้ เมื่อคุณเชิญผู้ปกครอง ผู้ปกครองจะเข้าสู่ Classroom ไม่ได้ แต่จะได้รับอีเมลสรุปงานของบุตรหลานของตน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลงานที่ทำไม่ครบ งานที่กำลังจะถึงกำหนดส่ง และกิจกรรมของชั้นเรียน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง

ต้องเชิญผู้ปกครองรายเดิมให้เข้าร่วมทุกชั้นเรียนไหม

ไม่ต้อง หลังจากได้รับเชิญและรับคำเชิญเข้าชั้นเรียนหนึ่งแล้ว ผู้ปกครองจะลิงก์กับนักเรียนคนนั้นในทุกชั้นเรียน และจะได้รับอีเมลสรุปจากทุกชั้นเรียนที่ครูเปิดใช้บริการไว้

ทำไมฉันจึงไม่เห็นตัวเลือกให้เชิญผู้ปกครอง

คุณอาจไม่เห็นตัวเลือกนี้เนื่องจากหลายเหตุผล
 • คุณไม่ใช่ครูที่ได้รับการยืนยัน หากต้องการดูและเชิญผู้ปกครอง ผู้ดูแลระบบต้องยืนยันว่าคุณเป็นครูในโดเมน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าสิทธิ์ของครู 
 • คุณไม่ได้รับสิทธิ์ให้เชิญผู้ปกครอง ผู้ดูแลระบบอาจเลือกอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบเป็นผู้เดียวที่เชิญและนำผู้ปกครองออกได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง
 • ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนปิดอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครองไว้
 • คุณใช้แอป Classroom บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณจะเชิญผู้ปกครองได้ก็ต่อเมื่อใช้เว็บเบราว์เซอร์เท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชิญผู้ปกครอง

โรงเรียนหรือเขตการศึกษาของเราจะเพิ่มผู้ปกครองครั้งละหลายคนได้ไหม

ได้ ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนเชิญและนำผู้ปกครองออกครั้งละหลายคนได้ 2 วิธี คือใช้ GAM และ Classroom API โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการผู้ปกครองในโดเมน

ควรทำอย่างไรหากไม่ต้องการรวมชั้นเรียนไว้ในอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง

โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะปิดอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครองสำหรับชั้นเรียนของคุณ หากคุณเปิดสรุปไว้แล้วเปลี่ยนใจไม่ต้องการรวมชั้นเรียนไว้ในอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครองอีก คุณจะปิดฟีเจอร์นี้ได้ โปรดดูวิธีการในส่วนการเปิดและปิดการใช้งานอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร