Najczęstsze pytania na temat e-maili z podsumowaniem dla opiekunów

Ten artykuł jest przeznaczony dla opiekunów i nauczycieli.

Gdy opiekun przyjmie zaproszenie od nauczyciela, będzie regularnie otrzymywać e-maile na temat postępów ucznia na zajęciach. Takie wiadomości zawierają informacje o nieoddanych i nadchodzących zadaniach oraz aktywności podczas zajęć. Nauczyciel ucznia lub administrator szkoły musi wysłać Ci zaproszenie. Gdy przyjmiesz takie zaproszenie, będziesz regularnie otrzymywać e-maile z podsumowaniem postępów ucznia.

Uwaga: możesz otrzymywać podsumowania dotyczące tylko tych uczniów, którzy korzystają z Classroom na koncie G Suite. Więcej informacji znajdziesz w artykule Informacje o kontach użytkowników Classroom.

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez opiekunów i nauczycieli.

Opiekun – najczęstsze pytania

Chcę, aby e-maile z podsumowaniem dla opiekunów były wysyłane na inny adres e-mail. Czy mogę go zmienić?

Tak. Aby otrzymywać e-maile dla opiekuna pod innym adresem e-mail:
 1. Skontaktuj się z nauczycielem lub szkołą ucznia i poproś o usunięcie obecnego adresu oraz ponowne zaproszenie Cię przy użyciu nowego adresu.
 2. W przeglądarce internetowej otwórz okno incognito.
 3. Zaloguj się na konto e-mail powiązane z nowym adresem. 
 4. Wyloguj się z innych kont e-mail.
 5. Na koncie e-mail otwórz zaproszenie i kliknij Przyjmij zaproszenie.

Jak zarządzać ustawieniami e-maili dla opiekunów?

Uwaga: aby móc zarządzać ustawieniami e-maili z podsumowaniem, musisz mieć bezpłatne konto Google. Aby je utworzyć, nie musisz mieć adresu Gmail. Aby utworzyć konto za pomocą swojego obecnego adresu e-mail, zobacz Tworzenie konta Google.

Jeśli masz konto Google

Wejdź na https://classroom.google.com/gs, gdzie możesz zobaczyć listę uczniów połączonych z Twoim kontem i zarządzać dwoma ustawieniami:

 • częstotliwością otrzymywania e-maili,
 • strefą czasową.

Jeśli nie masz konta Google

Otrzymujesz e-maile co tydzień i nie możesz zmieniać żadnych ustawień.

Co zrobić, aby otrzymywać e-maile z podsumowaniem postępów ucznia?

Nauczyciel ucznia lub administrator szkoły musi wysłać Ci zaproszenie. Gdy przyjmiesz takie zaproszenie, będziesz regularnie otrzymywać e-maile z podsumowaniem postępów ucznia. Dowiedz się więcej na temat e-maili z Classroom z podsumowaniami dla opiekunów.

Zaproszenie zostało przeze mnie zaakceptowane. Na jaki adres będą wysyłane e-maile?

Jeśli masz konto Google

Zaloguj się w Classroom i wejdź na stronę ustawień e-maili, aby sprawdzić adres e-mail, na który są wysyłane podsumowania.

Jeśli nie masz konta Google

E-maile z podsumowaniem dla opiekunów są wysyłane na adres e-mail, który został użyty podczas rejestracji. Jest to ten sam adres e-mail, na który zostało wysłane zaproszenie.

Czy muszę mieć adres Gmail lub konto Google?

Nie. Możesz użyć swojego aktualnego adresu e-mail. Gdy klikniesz Przyjmij zaproszenie, będziesz otrzymywać cotygodniowe podsumowania na ten adres e-mail.
Jednak na bezpłatnym koncie Google możesz modyfikować e-maile z podsumowaniem – możesz na przykład określić, jak często chcesz je otrzymywać. Zapoznaj się z sekcją „Jak zarządzać ustawieniami e-maili dla opiekunów?”.
Więcej informacji na temat kont Google znajdziesz w tym artykule.

Czy mogę zalogować się na konto Classroom mojego dziecka? 

Nie. Opiekunowie nie mają dostępu do konta Classroom ani projektów dziecka ze względu na przepisy o ochronie prywatności. Opiekunowie mogą otrzymywać e-maile z podsumowaniem tylko wtedy, gdy nauczyciel dziecka na to pozwoli. 

Dlaczego nie mam e-maila z zaproszeniem?

Nie dostaniesz e-maila z zaproszeniem, jeśli:

 • e-maile z podsumowaniami dla opiekunów nie zostały skonfigurowane w szkole ucznia,
 • nauczyciele ucznia nie włączyli e-maili z podsumowaniami dla opiekunów,
 • nie jesteś opiekunem ucznia.

Brakującego zaproszenia możesz poszukać w folderze ze spamem. Jeśli go tam nie znajdziesz, skontaktuj się ze szkołą ucznia i poproś o nowe.

Nauczyciel – najczęstsze pytania

Czy mogę dodawać opiekunów przy użyciu kodu zajęć?

Nie. Opiekunów nie można zapraszać przy użyciu kodu zajęć. Aby dodać opiekuna, nauczyciel lub administrator musi wysłać do niego e-maila z zaproszeniem. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Konfigurowanie e-maili z podsumowaniem dla opiekunów.

Czy opiekunowie mogą wyświetlać strumień zajęć lub zadania ucznia?

Nie. Zaproszeni rodzice nie mają dostępu do Classroom. Opiekunowie otrzymują e-maile z podsumowaniami, które zawierają informacje o brakujących i nadchodzących zadaniach oraz aktywności ucznia podczas zajęć. Dowiedz się więcej na temat e-maili z podsumowaniami dla opiekunów.

Czy dany opiekun potrzebuje oddzielnych zaproszeń dotyczących poszczególnych zajęć?

Nie. Gdy opiekun zaakceptuje zaproszenie dotyczące jednych zajęć, zostanie połączony z kontem ucznia we wszystkich zajęciach. Opiekun otrzymuje e-maile z podsumowaniem wszystkich zajęć, dla których nauczyciele włączyli tę funkcję.

Dlaczego nie widzę opcji zapraszania opiekunów?

Opcja ta może być niewidoczna w takich sytuacjach:
 • Nie jesteś zweryfikowanym nauczycielem. Aby umożliwić Ci wyświetlanie i zapraszanie opiekunów, administrator musi zweryfikować Cię jako nauczyciela w domenie. Dowiedz się więcej na temat ustawiania uprawnień nauczycieli
 • Nie masz uprawnień do zapraszania opiekunów. Administrator mógł zezwolić tylko administratorom na zapraszanie i usuwanie opiekunów. Dowiedz się więcej na temat zarządzania e-mailami z podsumowaniami dla opiekunów.
 • Administrator szkoły wyłączył e-maile z podsumowaniami dla opiekunów.
 • Używasz aplikacji mobilnej Classroom. Opiekunów możesz zapraszać tylko w przeglądarce internetowej. Dowiedz się więcej na temat zapraszania opiekunów.

Czy szkoła lub okręg może zbiorczo dodawać opiekunów?

Tak. Administrator szkoły ma dwie możliwości zbiorczego zapraszania i usuwania opiekunów – przy użyciu narzędzia GAM i interfejsu API Classroom. Dowiedz się więcej na temat zarządzania opiekunami w domenie.

Co zrobić, jeśli nie chcę, aby informacje z moich zajęć były dołączane do e-maili z podsumowaniem dla opiekunów?

Domyślnie e-maile z podsumowaniem dla opiekunów są wyłączone na zajęciach. Jeśli włączysz podsumowanie, a następnie stwierdzisz, że nie chcesz już, aby informacje z Twoich zajęć były dołączane do e-maili z podsumowaniem dla opiekunów, możesz wyłączyć tę funkcję. Odpowiednie instrukcje znajdziesz w artykule Konfigurowanie e-maili z podsumowaniem dla opiekunów.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?