ดูวันที่ครบกำหนดและกิจกรรมในปฏิทินของคุณ

บทความนี้สำหรับนักเรียน สำหรับครูโปรดดูที่นี่

คุณจะแชร์ปฏิทินของ Classroom และ Google ปฏิทินสำหรับแต่ละชั้นเรียนกับครูและเพื่อนร่วมชั้นได้ หากไม่เห็นปฏิทิน แสดงว่าผู้ดูแลระบบปิดใช้ปฏิทินในชั้นเรียนของคุณ

คุณใช้ปฏิทินทำสิ่งใดได้บ้าง

หมายเหตุ: ปฏิทินของ Classroom พร้อมใช้งานเฉพาะในคอมพิวเตอร์ และใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ได้

Google ปฏิทิน ปฏิทินของ Classroom
 • ดูวันที่ครบกำหนดของชั้นเรียน
 • ดูกิจกรรมของชั้นเรียน
 • เพิ่มการช่วยเตือนส่วนตัว
  ซึ่งมีเฉพาะคุณเท่านั้นที่เห็น
 • เพิ่มกิจกรรม เช่น
  เซสชันการเรียน
 • ดูวันที่ครบกำหนดของชั้นเรียน
 • คลิกรายการเพื่อเปิด
  ใน Classroom

ดูรายการในปฏิทินของคุณ

ดูวันที่ครบกำหนดในปฏิทินของ Classroom

ในปฏิทินของ Classroom คุณจะเห็นวันที่ครบกำหนดของงานในชั้นเรียน แต่จะเพิ่มรายการใดๆ ไม่ได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเมนู ที่ด้านบน

  คลิกเมนู

 3. คลิกปฏิทิน

  คลิกปฏิทิน

 4. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการดูงานในอดีตหรืออนาคต ให้คลิกกลับ Back หรือถัดไป ถัดไป ข้างวันที่

   คลิกลูกศร

  • หากต้องการดูงานของชั้นเรียนทั้งหมด ให้คลิกชั้นเรียนทั้งหมด
   คลิกชั้นเรียนทั้งหมด
  • หากต้องการดูงานของชั้นเรียน ให้คลิก ชั้นเรียนทั้งหมด จากนั้น เลือกชั้นเรียน
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการเปิดงานของชั้นเรียน ให้คลิกที่งานหรือคำถาม

ดูวันที่ครบกำหนดและกิจกรรมใน Google ปฏิทิน

ใน Google ปฏิทิน คุณจะเห็นวันที่ครบกำหนดสำหรับงานของชั้นเรียนและกิจกรรมของชั้นเรียน เช่น การทัศนศึกษาหรือการสอบ ในรายการปฏิทินอื่นๆ คุณจะค้นหาปฏิทินของชั้นเรียนทั้งหมดและเลือกว่าต้องการดูหรือซ่อนปฏิทินเหล่านั้นได้
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน
 3. คลิก Google ปฏิทิน Google ปฏิทิน
  ปฏิทิน
 4. (ไม่บังคับ) คลิกที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
  Google ปฏิทิน
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูหรือซ่อนปฏิทินของชั้นเรียนอื่นๆ ให้เลือกช่องของชั้นเรียนที่ต้องการทางด้านซ้ายในส่วนปฏิทินอื่นๆ

เพิ่มรายการลงใน Google ปฏิทิน

เพิ่มการช่วยเตือนส่วนตัว

คุณจะเพิ่มการช่วยเตือนส่วนตัว เช่น โน้ตเพื่อจำเครื่องมือคำนวณของคุณได้ ทุกสิ่งที่คุณเพิ่มไปยัง Google ปฏิทินจะไม่แสดงในปฏิทินของ Classroom
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน
 3. คลิก Google ปฏิทิน Google ปฏิทิน
  ปฏิทิน
 4. โปรดดูคำแนะนำเพิ่มเติมที่หัวข้อเพิ่มการช่วยเตือน

เพิ่มกิจกรรม

คุณจะเพิ่มกิจกรรมได้ เช่น เซสชันการเรียนและเชิญเพื่อนร่วมชั้น ทุกสิ่งที่คุณเพิ่มไปยัง Google ปฏิทินจะไม่แสดงในปฏิทินของ Classroom
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน
 3. คลิก Google ปฏิทิน Google ปฏิทิน
  ปฏิทิน
 4. โปรดดูคำแนะนำเพิ่มเติมที่หัวข้อสร้างกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร