ดูงานของคุณในปฏิทิน

บทความนี้สำหรับนักเรียน ครูโปรดดูที่นี่

คุณจะติดตามงานและวันที่ครบกำหนดได้ทั้งจากปฏิทินของ Classroom และ Google ปฏิทิน 

งานที่ครูมอบหมายจะปรากฏในปฏิทินของ Classroom ปฏิทินนี้เป็นแบบดูอย่างเดียว ดังนั้นคุณจะเพิ่มข้อมูลใดๆ ไม่ได้

คลิกลูกศร

Classroom จะเพิ่มปฏิทินของแต่ละชั้นเรียนไปยัง Google ปฏิทินในบัญชี Google ของคุณ คุณจะดูปฏิทินเหล่านั้นแบบแยกจากกันได้ในรายการปฏิทินของฉัน

Google ปฏิทิน

คุณจะดูงานของชั้นเรียนที่ครูมอบหมายได้ แต่ทุกสิ่งที่คุณเพิ่มในปฏิทินเหล่านั้นจะไม่ปรากฏในปฏิทินของ Classroom

ดูวันกำหนดส่งงานใน Classroom
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเมนู เมนู ที่ด้านบน

  คลิกเมนู

 3. คลิกปฏิทิน

  คลิกปฏิทิน

 4. เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการดูงานที่ผ่านมาแล้วหรืองานในอนาคต ให้คลิกลูกศรข้างวันที่นั้น

   คลิกลูกศร

  • หากต้องการดูงานของชั้นเรียนทั้งหมด ให้คลิกชั้นเรียนทั้งหมด
  • หากต้องการดูงานของชั้นเรียนเดียว ให้คลิกชั้นเรียนทั้งหมด แล้วเลือกชั้นเรียนที่ต้องการ

   คลิกชั้นเรียนทั้งหมด

 5. คลิกที่งานหรือคำถามเพื่อเปิด 
ดูกิจกรรมของชั้นเรียนใน Google ปฏิทิน
คุณจะเพิ่มรายการของคุณเองใน Google ปฏิทินได้ เช่น การประชุมสำหรับงานกลุ่ม นอกจากนี้ยังดูกิจกรรมต่างๆ ได้อีกด้วย เช่น วันสอบและการไปทัศนศึกษา
หมายเหตุ: สิ่งที่คุณเพิ่มใน Google ปฏิทินจะไม่แสดงในปฏิทินของ Classroom
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. เลือกตัวเลือก
  • สำหรับชั้นเรียนที่มีหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกงานของชั้นเรียน จากนั้น Google ปฏิทิน Google ปฏิทิน

   ปฏิทิน

  • สำหรับชั้นเรียนที่ไม่มีหน้างานของชั้นเรียน ให้ไปที่สตรีมของชั้นเรียนแล้วคลิก Google ปฏิทิน

   คุณจะเห็นงานและกิจกรรมในชั้นเรียนทั้งหมดในปฏิทิน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร