เก็บหรือลบชั้นเรียน

หน้านี้เป็นข้อมูลสำหรับครู

คุณจะเก็บชั้นเรียนได้เมื่อทำการสอนเสร็จสิ้นแล้ว โดยเมื่อเก็บชั้นเรียนแล้ว ระบบจะเก็บชั้นเรียนดังกล่าวสำหรับครูและนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนนั้นด้วย หากคุณไม่เก็บชั้นเรียน ชั้นเรียนจะยังคงปรากฏอยู่ในหน้าแรกของ Classroom และในหน้าแรกของนักเรียน

คุณจะกู้คืนชั้นเรียนที่เก็บไว้ได้หากต้องการใช้อีกครั้ง หรือลบเมื่อไม่ต้องการใช้อีกก็ได้

ทั้งครูและครูร่วมสอนจะเก็บชั้นเรียนได้ แต่มีเฉพาะครูผู้สอนหลักเท่านั้นที่ลบชั้นเรียนได้ ส่วนนักเรียนจะเก็บหรือลบชั้นเรียนไม่ได้

หมายเหตุ: หากต้องการลบชั้นเรียน คุณจะต้องเก็บชั้นเรียนก่อน

เมื่อคุณเก็บชั้นเรียน
 • ระบบจะนำชั้นเรียนไปไว้ในพื้นที่แยกเพื่อเก็บรักษาเอกสารของชั้นเรียน งานของนักเรียน และโพสต์ คุณจะไม่เห็นชั้นเรียนดังกล่าวปรากฏร่วมกับชั้นเรียนที่ใช้งานอยู่ในหน้าแรก
 • คุณและนักเรียนจะดูชั้นเรียนที่เก็บไว้ได้ หากต้องการใช้ชั้นเรียนอีกครั้ง คุณจะต้องกู้คืนชั้นเรียน
 • คุณและนักเรียนจะยังคงเข้าถึงเนื้อหาของชั้นเรียนใน Google ไดรฟ์ได้ ซึ่งรวมถึงไฟล์แนบสำหรับงานมอบหมายหรืองานอื่นๆ ของนักเรียนด้วย
 • นักเรียนจะถอนการลงทะเบียนชั้นเรียนที่เก็บแล้วไม่ได้ ซึ่งอาจจำกัดสิทธิ์การจัดการชั้นเรียนที่นักเรียนเสร็จสิ้นการเข้าร่วมแล้ว

เก็บหรือกู้คืนชั้นเรียน

เก็บชั้นเรียน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เก็บในการ์ดชั้นเรียน

  เก็บ

 3. คลิกเก็บเพื่อยืนยัน
ดูชั้นเรียนที่เก็บไว้
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเมนู เมนู ที่ด้านบน

  คลิกเมนู

 3. เลื่อนลงและคลิกชั้นเรียนที่เก็บไว้ 

  หมายเหตุ: หากยังไม่ได้เก็บชั้นเรียนใดๆ ตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏในเมนู

  ชั้นเรียนที่เก็บ

 4. เลือกชั้นเรียนที่ต้องการดู
กู้คืนชั้นเรียนที่เก็บไว้

เมื่อกู้คืนชั้นเรียนที่เก็บไว้ คุณจะเห็นการ์ดชั้นเรียนปรากฏขึ้นร่วมกับชั้นเรียนปัจจุบันอีกครั้ง และคุณจะใช้โพสต์ ความคิดเห็น และสื่อการสอนของชั้นเรียนดังกล่าวได้อีกครั้ง

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเมนู เมนู ที่ด้านบน

  คลิกเมนู

 3. เลื่อนลงและคลิกชั้นเรียนที่เก็บไว้

  หมายเหตุ: หากยังไม่ได้เก็บชั้นเรียนใดๆ ตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏในเมนู

  ชั้นเรียนที่เก็บ

 4. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น กู้คืนในการ์ดชั้นเรียน
 5. คลิกกู้คืนเพื่อยืนยัน

ลบชั้นเรียน

คำเตือน: ไม่มีวิธียกเลิกการลบชั้นเรียน หากคลิกลบ คุณจะเข้าถึงโพสต์หรือความคิดเห็นของชั้นเรียนไม่ได้อีก แต่คุณและนักเรียนจะยังเข้าถึงไฟล์ของชั้นเรียนในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียนได้

เมื่อตัดสินใจว่าจะไม่ใช้ชั้นเรียนอีก คุณลบชั้นเรียนออกอย่างถาวรได้ หากต้องการลบชั้นเรียน คุณต้องเก็บชั้นเรียนไว้ก่อนแล้วจึงลบออก คุณและนักเรียนจะยังเข้าถึงไฟล์ของชั้นเรียนในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียนได้

หมายเหตุ: มีเพียงครูผู้สอนหลักของชั้นเรียนเท่านั้นที่ลบชั้นเรียนได้ ส่วนครูร่วมสอนจะลบไม่ได้

หากกำลังจะเปลี่ยนชั้นเรียนที่สอนหรือออกจากโรงเรียน คุณจะโอนชั้นเรียนที่เป็นเจ้าของไปให้ครูร่วมสอนในชั้นเรียนได้ โปรดดูรายละเอียดที่ส่วนการโอนความเป็นเจ้าของชั้นเรียน

ลบชั้นเรียนที่เก็บไว้
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเมนู เมนู ที่ด้านบน

  คลิกเมนู

 3. เลื่อนลงและคลิกชั้นเรียนที่เก็บไว้

  หมายเหตุ: หากยังไม่ได้เก็บชั้นเรียนใดๆ ตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏในเมนู

  ชั้นเรียนที่เก็บ

 4. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบในการ์ดชั้นเรียน
 5. คลิกลบเพื่อยืนยัน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร