เก็บหรือลบชั้นเรียน

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

คุณจะเก็บชั้นเรียนได้เมื่อทำการสอนเสร็จสิ้นแล้ว โดยเมื่อเก็บชั้นเรียนแล้ว ระบบจะเก็บชั้นเรียนดังกล่าวไว้สำหรับครูและนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนนั้นด้วย ถ้าคุณไม่ได้เก็บชั้นเรียน นักเรียนและครูในชั้นเรียนจะยังคงเห็นชั้นเรียนนั้นในหน้าชั้นเรียน

ทั้งครูและครูร่วมสอนจะเก็บชั้นเรียนได้ แต่มีเฉพาะครูผู้สอนหลักเท่านั้นที่ลบชั้นเรียนได้ ส่วนนักเรียนจะเก็บหรือลบชั้นเรียนไม่ได้

สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชั้นเรียนที่เก็บ

 • ระบบจะนำชั้นเรียนไปไว้ในพื้นที่แยกเพื่อเก็บรักษาเอกสารของชั้นเรียน งานของนักเรียน และโพสต์ คุณจะไม่เห็นชั้นเรียนดังกล่าวปรากฏร่วมกับชั้นเรียนที่ใช้งานอยู่ในหน้าชั้นเรียน
 • คุณและนักเรียนจะดูชั้นเรียนที่เก็บไว้ได้ หากต้องการใช้ชั้นเรียนอีกครั้ง คุณจะต้องกู้คืนชั้นเรียน
 • คุณและนักเรียนจะยังคงเข้าถึงเนื้อหาของชั้นเรียนใน Google ไดรฟ์ได้ ซึ่งรวมถึงไฟล์แนบสำหรับงานมอบหมายหรืองานอื่นๆ ของนักเรียนด้วย
 • นักเรียนจะยกเลิกการลงทะเบียนชั้นเรียนที่เก็บไว้ไม่ได้ ซึ่งอาจจำกัดสิทธิ์การจัดการชั้นเรียนที่นักเรียนเสร็จสิ้นการเข้าร่วมแล้ว
 • ปฏิทินของชั้นเรียนจะยังอยู่ใน Google ปฏิทินและปฏิทินของนักเรียน หากไม่จำเป็นต้องใช้ชั้นเรียนดังกล่าวแล้ว คุณจะนำปฏิทินออกจากมุมมองหรือลบอย่างถาวรก็ได้ โปรดไปที่หัวข้อลบหรือยกเลิกการสมัครรับข้อมูลจากปฏิทิน

  หมายเหตุ: ชั้นเรียนที่เก็บไว้จะยังคงอยู่ใน Classroom จนกว่าคุณจะลบออก ซึ่งทำให้ปฏิทินของชั้นเรียนที่เก็บแล้วยังคงปรากฏใน Google ปฏิทินของคุณ

เก็บหรือกู้คืนชั้นเรียน

เก็บชั้นเรียน

คุณจะคัดลอกชั้นเรียนก่อนหรือหลังจากที่เก็บไว้แล้วก็ได้ โปรดดูวิธีการที่หัวข้อคัดลอกชั้นเรียน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นเก็บในการ์ดชั้นเรียน

  เก็บ

 3. คลิกเก็บเพื่อยืนยัน
ดูชั้นเรียนที่เก็บไว้
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเมนู "" ที่ด้านบน

  คลิกเมนู

 3. เลื่อนลงและคลิกชั้นเรียนที่เก็บไว้

  หมายเหตุ: หากยังไม่ได้เก็บชั้นเรียนใดๆ ตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏในเมนู

  ชั้นเรียนที่เก็บ

 4. เลือกชั้นเรียนที่ต้องการดู
กู้คืนชั้นเรียนที่เก็บไว้

เมื่อกู้คืนชั้นเรียนที่เก็บไว้ คุณจะเห็นการ์ดชั้นเรียนปรากฏขึ้นร่วมกับชั้นเรียนปัจจุบันอีกครั้ง และคุณจะใช้โพสต์ ความคิดเห็น และสื่อการสอนของชั้นเรียนดังกล่าวได้อีกครั้ง

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเมนู "" ที่ด้านบน

  คลิกเมนู

 3. เลื่อนลงและคลิกชั้นเรียนที่เก็บไว้

  หมายเหตุ: หากยังไม่ได้เก็บชั้นเรียนใดๆ ตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏในเมนู

  ชั้นเรียนที่เก็บ

 4. คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นกู้คืนในการ์ดชั้นเรียน
 5. คลิกกู้คืนเพื่อยืนยัน

ลบชั้นเรียน

คำเตือน: ไม่มีวิธียกเลิกการลบชั้นเรียน หากคลิกลบ คุณจะเข้าถึงโพสต์หรือความคิดเห็นของชั้นเรียนไม่ได้อีก แต่คุณและนักเรียนจะยังเข้าถึงไฟล์ของชั้นเรียนในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียนได้

เมื่อตัดสินใจว่าจะไม่ใช้ชั้นเรียนอีก คุณลบชั้นเรียนออกอย่างถาวรได้ คุณต้องเก็บชั้นเรียนก่อนจึงจะลบได้ มีเพียงครูผู้สอนหลักเท่านั้นที่จะลบชั้นเรียนได้ ส่วนครูร่วมสอนจะลบไม่ได้

ในการลบชั้นเรียนที่เก็บ ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเมนู "" ที่ด้านบน

  คลิกเมนู

 3. เลื่อนลงและคลิกชั้นเรียนที่เก็บไว้

  หมายเหตุ: หากยังไม่ได้เก็บชั้นเรียนใดๆ ตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏในเมนู

  ชั้นเรียนที่เก็บ

 4. คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นลบในการ์ดชั้นเรียน
 5. คลิกลบเพื่อยืนยัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร