เก็บหรือลบชั้นเรียน

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

คุณจะเก็บชั้นเรียนได้เมื่อทำการสอนเสร็จสิ้นแล้ว โดยเมื่อเก็บชั้นเรียนแล้ว ระบบจะเก็บชั้นเรียนดังกล่าวไว้สำหรับครูและนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนนั้นด้วย ถ้าคุณไม่ได้เก็บชั้นเรียน นักเรียนและครูในชั้นเรียนจะยังคงเห็นชั้นเรียนนั้นในหน้าชั้นเรียน

ทั้งครูและครูร่วมสอนจะเก็บชั้นเรียนได้ แต่มีเฉพาะครูผู้สอนหลักเท่านั้นที่ลบชั้นเรียนได้ ส่วนนักเรียนจะเก็บหรือลบชั้นเรียนไม่ได้

สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชั้นเรียนที่เก็บ

 • ระบบจะนำชั้นเรียนไปไว้ในพื้นที่แยกเพื่อเก็บรักษาเอกสารของชั้นเรียน งานของนักเรียน และโพสต์ คุณจะไม่เห็นชั้นเรียนดังกล่าวปรากฏร่วมกับชั้นเรียนที่ใช้งานอยู่ในหน้าชั้นเรียน
 • คุณและนักเรียนจะดูชั้นเรียนที่เก็บไว้ได้ หากต้องการใช้ชั้นเรียนอีกครั้ง คุณจะต้องกู้คืนชั้นเรียน
 • คุณและนักเรียนจะยังคงเข้าถึงเนื้อหาของชั้นเรียนใน Google ไดรฟ์ได้ ซึ่งรวมถึงไฟล์แนบสำหรับงานมอบหมายหรืองานอื่นๆ ของนักเรียนด้วย
 • นักเรียนจะยกเลิกการลงทะเบียนชั้นเรียนที่เก็บไว้ไม่ได้ ซึ่งอาจจำกัดสิทธิ์การจัดการชั้นเรียนที่นักเรียนเสร็จสิ้นการเข้าร่วมแล้ว
 • ปฏิทินของชั้นเรียนจะยังอยู่ใน Google ปฏิทินและปฏิทินของนักเรียน หากไม่จำเป็นต้องใช้ชั้นเรียนดังกล่าวแล้ว คุณจะนำปฏิทินออกจากมุมมองหรือลบอย่างถาวรก็ได้ โปรดไปที่หัวข้อลบหรือยกเลิกการสมัครรับข้อมูลจากปฏิทิน

  หมายเหตุ: ชั้นเรียนที่เก็บไว้จะยังคงอยู่ใน Classroom จนกว่าคุณจะลบออก ซึ่งทำให้ปฏิทินของชั้นเรียนที่เก็บแล้วยังคงปรากฏใน Google ปฏิทินของคุณ

เก็บหรือกู้คืนชั้นเรียน

เก็บชั้นเรียน

คุณจะคัดลอกชั้นเรียนก่อนหรือหลังจากที่เก็บไว้แล้วก็ได้ โปรดดูวิธีการที่หัวข้อคัดลอกชั้นเรียน

 1. แตะ Classroom
 2. ในการ์ดชั้นเรียน ให้แตะเพิ่มเติม  จากนั้น เก็บ
 3. แตะเก็บเพื่อยืนยัน
ดูชั้นเรียนที่เก็บไว้
 1. แตะ Classroom 
 2. ทางด้านซ้าย ให้แตะเมนู  จากนั้น เลื่อนลงแล้วแตะชั้นเรียนที่เก็บ

  หมายเหตุ: หากยังไม่ได้เก็บชั้นเรียนใดๆ ตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏในเมนู

 3. แตะการ์ดชั้นเรียนของชั้นเรียนดังกล่าว
กู้คืนชั้นเรียนที่เก็บไว้

เมื่อกู้คืนชั้นเรียนที่เก็บไว้ คุณจะเห็นการ์ดชั้นเรียนดังกล่าวปรากฏร่วมกับชั้นเรียนปัจจุบันอีกครั้งและจะอัปเดตชั้นเรียนนั้นได้

 1. แตะ Classroom
 2. ทางด้านซ้าย ให้แตะเมนู  จากนั้น เลื่อนลงแล้วแตะชั้นเรียนที่เก็บ

  หมายเหตุ: หากยังไม่ได้เก็บชั้นเรียนใดๆ ตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏในเมนู

 3. ในการ์ดชั้นเรียน ให้แตะเพิ่มเติม  จากนั้น กู้คืน
 4. แตะกู้คืนเพื่อยืนยัน

ลบชั้นเรียน

คำเตือน: ไม่มีวิธียกเลิกการลบชั้นเรียน หากแตะลบ คุณจะเข้าถึงโพสต์หรือความคิดเห็นในชั้นเรียนไม่ได้อีกต่อไป แต่คุณและนักเรียนจะยังเข้าถึงไฟล์ของชั้นเรียนในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียนได้

เมื่อตัดสินใจว่าจะไม่ใช้ชั้นเรียนอีก คุณลบชั้นเรียนออกอย่างถาวรได้ คุณต้องเก็บชั้นเรียนก่อนจึงจะลบได้ มีเพียงครูผู้สอนหลักเท่านั้นที่จะลบชั้นเรียนได้ ส่วนครูร่วมสอนจะลบไม่ได้

ในการลบชั้นเรียนที่เก็บ ให้ทำดังนี้

 1. แตะ Classroom 
 2. แตะเมนู  จากนั้น ชั้นเรียนที่เก็บไว้
 3. ในการ์ดชั้นเรียน ให้แตะเพิ่มเติม  จากนั้น ลบ
 4. แตะลบเพื่อยืนยัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก