Archiwizowanie i usuwanie zajęć

Ta strona jest przeznaczona dla nauczycieli

Kiedy skończysz nauczanie na danych zajęciach, możesz je zarchiwizować. Archiwizacja zajęć obejmuje wszystkich nauczycieli i uczniów uczestniczących w tych zajęciach. Jeśli nie archiwizujesz zajęć, będą one cały czas wyświetlane na stronie głównej Classroom u Ciebie i Twoich uczniów.

Zarchiwizowane zajęcia możesz przywrócić, aby ponownie z nich skorzystać, lub usunąć, jeśli już nigdy nie będą używane.

Nauczyciele i nauczyciele współprowadzący mogą archiwizować zajęcia, ale tylko nauczyciel główny może usunąć zajęcia. Uczniowie nie mogą archiwizować ani usuwać zajęć.

Uwaga: aby usunąć zajęcia, musisz je najpierw zarchiwizować.

Kiedy zarchiwizujesz zajęcia
 • Są one umieszczane w oddzielnym obszarze, aby zachować materiały, zadania uczniów i wpisy. Nie zobaczysz tych zajęć wśród swoich aktywnych zajęć na stronie głównej.
 • Ty i Twoi uczniowie możecie wyświetlać zarchiwizowane zajęcia. Aby ponownie użyć zajęć, musisz je przywrócić.
 • Wszystkie materiały przypisane do zajęć pozostaną dostępne na Dysku Google dla Ciebie i uczniów. Obejmuje to wszystkie załączniki do projektów i innych zadań uczniów.
 • Uczniowie nie mogą wypisać się z zajęć, które zostały zarchiwizowane. Może to utrudnić im zarządzanie zajęciami, w których już nie uczestniczą.

Archiwizowanie i przywracanie zajęć

Archiwizowanie zajęć
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Na karcie zajęć kliknij Więcej Więcej potem Archiwizuj.

  Archiwizuj

 3. Kliknij Archiwizuj, aby potwierdzić tę czynność.
Wyświetlanie zarchiwizowanych zajęć
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. U góry kliknij Menu Menu.

  Kliknij Menu

 3. Przewiń stronę w dół i kliknij Zarchiwizowane zajęcia

  Uwaga: jeśli nie masz jeszcze żadnych zarchiwizowanych zajęć, nie zobaczysz tej opcji w menu.

  Zarchiwizowane zajęcia

 4. Wybierz zajęcia, które chcesz wyświetlić.
Przywracanie zarchiwizowanych zajęć

Gdy przywrócisz zarchiwizowane zajęcia, ich karta pojawi się z powrotem wśród Twoich bieżących zajęć. Możesz ponownie korzystać z wpisów, projektów, komentarzy i materiałów zawartych w tych zajęciach.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. U góry kliknij Menu Menu.

  Kliknij Menu

 3. Przewiń stronę w dół i kliknij Zarchiwizowane zajęcia.

  Uwaga: jeśli nie masz jeszcze żadnych zarchiwizowanych zajęć, nie zobaczysz tej opcji w menu.

  Zarchiwizowane zajęcia

 4. Na karcie zajęć kliknij Więcej Więcej potem Przywróć.
 5. Kliknij Przywróć, aby potwierdzić tę czynność.

Usuwanie zajęć

Uwaga: usunięcia zajęć nie można cofnąć. Gdy klikniesz Usuń, utracisz dostęp do wpisów i komentarzy w danych zajęciach. Ty i Twoi uczniowie zachowacie jednak dostęp do plików zajęć w folderze tych zajęć na Dysku.

Jeśli nie będziesz już więcej korzystać z zajęć, możesz je trwale usunąć. Aby usunąć zajęcia, musisz je najpierw zarchiwizować. Ty i Twoi uczniowie zachowacie dostęp do plików zajęć w folderze tych zajęć na Dysku.

Uwaga: zajęcia może usunąć tylko nauczyciel główny przypisany do tych zajęć. Nauczyciele współprowadzący nie mogą usuwać zajęć.

Jeśli zamierzasz uczyć na innych zajęciach lub opuścić szkołę, możesz przenieść własność zajęć na nauczyciela współprowadzącego. Instrukcje na ten temat znajdziesz w artykule Przenoszenie własności zajęć.

Usuwanie zarchiwizowanych zajęć
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. U góry kliknij Menu Menu.

  Kliknij Menu

 3. Przewiń stronę w dół i kliknij Zarchiwizowane zajęcia.

  Uwaga: jeśli nie masz jeszcze żadnych zarchiwizowanych zajęć, nie zobaczysz tej opcji w menu.

  Zarchiwizowane zajęcia

 4. Na karcie zajęć kliknij Więcej Więcej potem Usuń.
 5. Kliknij Usuń, aby potwierdzić tę czynność.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?