Arkivera eller radera en klass

Den här artikeln är för lärare.

När du inte längre behöver klassen kan du arkivera den. När en klass arkiveras blir den arkiverad för alla elever och lärare i klassen. Om du inte arkiverar en klass kan elever och lärare i klassen fortfarande se den på sidan Klasser.

Lärare och hjälplärare kan arkivera klasser, men det är bara huvudläraren kan radera en klass. Eleverna kan inte arkivera eller radera klasser.

Vad händer med en arkiverad klass?

 • Klassen flyttas till en särskild plats så att tillhörande klassmaterial, inlägg och elevernas arbeten sparas. Den visas inte längre bland dina aktiva klasser på sidan Klasser.
 • Både du och eleverna kan visa arkiverade klasser. Om du vill använda klassen igen måste du återställa den.
 • Du och dina elever har fortfarande åtkomst till allt kursmaterial på Google Drive. Det inkluderar alla bilagor för hemuppgifter och andra elevarbeten.
 • Elever kan inte avregistrera sig från en arkiverad klass. Det kan begränsa elevernas möjligheter att hantera färdiga klasser.
 • Klasskalendern finns kvar i din Google Kalender och i elevernas kalendrar. Om du inte längre behöver klassen kan du ta bort klassens kalender från vyn eller radera den permanent. Anvisningar finns i Radera eller avsluta prenumerationen på en kalender.

  Obs! En arkiverad klass finns kvar i Classroom tills du raderar den. Det är därför kalendern för en arkiverar klass fortfarande visas i Google Kalender.

Arkivera eller återställa en klass

Arkivera en klass

Du kan kopiera klasser före eller efter att du arkiverar dem. Du hittar anvisningar i Kopiera en klass.

 1. Öppna classroom.google.com och klicka på Logga in.

  Logga in på Google-kontot. Till exempel du@dinskola.edu eller du@gmail.comLäs mer.

 2. Klicka på Mer "" på klasskortet följt av Arkivera.

 3. Bekräfta genom att klicka på Arkivera.
Visa en arkiverad klass
 1. Öppna classroom.google.com och klicka på Logga in.

  Logga in på Google-kontot. Till exempel du@dinskola.edu eller du@gmail.comLäs mer.

 2. Klicka på menyn "" högst upp.

 3. Scrolla nedåt och klicka på Arkiverade kurser.

  Obs! Alternativet visas inte i menyn om du inte har några arkiverade klasser.

 4. Välj klassen som du vill visa.
Återställa en arkiverad klass

Om du återställer en arkiverad klass visas klasskortet igen bland dina aktiva klasser. Du kan använda klassens inlägg, hemuppgifter, kommentarer och material igen.

 1. Öppna classroom.google.com och klicka på Logga in.

  Logga in på Google-kontot. Till exempel du@dinskola.edu eller du@gmail.comLäs mer.

 2. Klicka på menyn "" högst upp.

 3. Scrolla nedåt och klicka på Arkiverade kurser.

  Obs! Alternativet visas inte i menyn om du inte har några arkiverade klasser.

 4. Tryck på Mer "" på klasskortet följt av Återställ.
 5. Klicka på Återställ för att bekräfta.

Radera en klass

Varning! När klassen har raderats går det inte att ångra. Om du klickar på Radera har du inte längre tillgång till några klassinlägg eller klasskommentarer. Däremot är filerna för klassen fortfarande tillgängliga i klassens mapp på Drive.

Om du är säker på att du aldrig kommer att använda klassen igen kan du radera den permanent. Du måste arkivera en klass innan du kan radera den. Det är bara huvudläraren som kan radera en klass. Hjälplärare kan inte radera klasser.

Så här tar du bort en arkiverad klass:

 1. Öppna classroom.google.com och klicka på Logga in.

  Logga in på Google-kontot. Till exempel du@dinskola.edu eller du@gmail.comLäs mer.

 2. Klicka på menyn "" högst upp.

 3. Scrolla nedåt och klicka på Arkiverade kurser.

  Obs! Alternativet visas inte i menyn om du inte har några arkiverade klasser.​

 4. Klicka på Mer "" på klasskortet följt av Radera.
 5. Klicka på Radera för att bekräfta.

Relaterade artiklar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false