เปลี่ยนรายละเอียดของชั้นเรียน

หน้านี้มีไว้สำหรับครู

หมายเหตุ: Classroom เวอร์ชันก่อนหน้านี้ (ไม่มีหน้างานของชั้นเรียน) เลิกใช้และหยุดให้บริการในวันที่ 4 กันยายน 2019 ที่ผ่านมา โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อชั้นเรียนใน Classroom ที่ไม่มีหน้างานของชั้นเรียน


หลังจากสร้างชั้นเรียนแล้ว คุณจะเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆ ของชั้นเรียนได้ เช่น คำอธิบายชั้นเรียน รหัสชั้นเรียน และโพสต์ที่จะปรากฏในหน้าสตรีม

แก้ไขชื่อชั้นเรียน คำอธิบาย ส่วน ห้อง หรือวิชา

หมายเหตุ:

 • ต้องระบุชื่อชั้นเรียน
 • หากคุณแก้ไขชื่อของชั้นเรียน ชื่อโฟลเดอร์ของชั้นเรียนในไดรฟ์จะไม่อัปเดต ไปที่ไดรฟ์และเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้ว การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

  ระบบจะกรอกชื่อชั้นเรียนให้โดยอัตโนมัติ

 3. แก้ไขตามต้องการ แล้วคลิกบันทึก

  แก้ไขชั้นเรียน

  หมายเหตุ: ระบบจะไม่แสดงช่องที่ไม่มีข้อมูลในมุมมองของนักเรียน

แสดงรหัสชั้นเรียน

Classroom จะสร้างรหัสชั้นเรียนให้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างชั้นเรียน คุณจะแสดงรหัสดังกล่าวเพื่อเชิญนักเรียนและครูคนอื่นๆ มายังชั้นเรียนได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้ว สตรีม
 3. หากต้องการแสดงรหัสเมื่อฉายภาพ ให้คลิกแสดง เต็มหน้าจอ ถัดจากรหัส
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการฉายรหัสแบบเต็มหน้าจอ ให้คลิกเต็มหน้าจอ เต็มหน้าจอ
  คลิก "เต็มหน้าจอ"
ปิด รีเซ็ต หรือคัดลอกรหัสชั้นเรียน

Classroom จะสร้างรหัสชั้นเรียนให้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างชั้นเรียน โดยคุณจะรีเซ็ตรหัสได้หากนักเรียนพบปัญหากับรหัสดังกล่าว โปรดปิดใช้รหัสหากไม่ต้องการให้นักเรียนใหม่เข้าร่วมชั้นเรียน คุณจะเปิดใช้รหัสอีกครั้งได้ทุกเมื่อ

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้ว การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

 3. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง และเลือกตัวเลือกถัดจากรหัสชั้นเรียน
  • หากต้องการแสดงรหัส ให้คลิกแสดง
  • หากต้องการคัดลอกรหัส ให้คลิกคัดลอก
  • หากต้องการรีเซ็ตรหัส ให้คลิกรีเซ็ต
  • หากต้องการปิดหรือเปิดใช้รหัส ให้คลิกปิดใช้หรือเปิดใช้
   หมายเหตุ: เมื่อเปิดใช้รหัส Classroom จะสร้างรหัสใหม่ให้ชั้นเรียน
 4. คลิกบันทึก
เลือกรูปแบบการแสดงการแจ้งเตือนงานของชั้นเรียนในหน้าสตรีม

คุณเลือกได้ว่าจะแสดงการแจ้งเตือนเกี่ยวกับงานของชั้นเรียนในหน้าสตรีมหรือไม่ พร้อมทั้งรายละเอียดที่ต้องการแสดงในการแจ้งเตือนดังกล่าว

มุมมองแสดงไฟล์แนบและรายละเอียดจะมีลักษณะดังนี้
มุมมองแบบขยาย

มุมมองแสดงการแจ้งเตือนแบบย่อจะมีลักษณะดังนี้
มุมมองแบบย่อ

 

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้ว การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

 3. ถัดจากงานของชั้นเรียนในหน้าสตรีม ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้ว เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • แสดงไฟล์แนบและรายละเอียด นักเรียนจะเห็นการแจ้งเตือนในมุมมองแบบขยายดังนี้
  • แสดงการแจ้งเตือนแบบย่อ นักเรียนจะเห็นการแจ้งเตือนในมุมมองแบบย่อดังนี้
  • ซ่อนการแจ้งเตือน ไม่แสดงการแจ้งเตือนเกี่ยวกับงานของชั้นเรียนในหน้าสตรีม
 4. คลิกบันทึก

หมายเหตุ: มีเพียงครูเท่านั้นที่จะเห็นจำนวนงานที่ส่งแล้ว มอบหมายแล้ว และให้คะแนนแล้ว

กำหนดผู้ที่จะโพสต์ในหน้าสตรีมได้

นักเรียนโพสต์ข้อความในหน้าสตรีม รวมถึงแสดงความคิดเห็นในโพสต์จากคุณและเพื่อนร่วมชั้นได้ คุณจะควบคุมโพสต์ของนักเรียนได้โดยกำหนดสิทธิ์ให้กับนักเรียนแต่ละคนหรือสำหรับทั้งชั้นเรียน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้ว การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

 3. ถัดจากสตรีม ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้ว เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • นักเรียนโพสต์และแสดงความคิดเห็นได้ การตั้งค่านี้เป็นค่าเริ่มต้น นักเรียนจะสร้างโพสต์ในหน้าสตรีมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการใดก็ได้
  • นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้เท่านั้น นักเรียนจะแสดงความคิดเห็นในโพสต์ที่มีอยู่ได้ แต่สร้างโพสต์ไม่ได้
  • เฉพาะครูที่โพสต์หรือแสดงความคิดเห็นได้ นักเรียนจะแสดงความคิดเห็นหรือสร้างโพสต์ในหน้าสตรีมไม่ได้ การตั้งค่าเหมือนกับการปิดรับโพสต์และความคิดเห็นจากนักเรียนทุกคน
   หมายเหตุ: หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับการปิดและเปิดรับโพสต์และความคิดเห็นจากนักเรียน โปรดไปที่ตั้งค่าสิทธิ์ในการโพสต์และการแชร์ของนักเรียน
 4. คลิกบันทึก
ดูโพสต์ที่ลบของนักเรียน

คุณจะดูความคิดเห็น รวมทั้งโพสต์ที่นักเรียนเขียนและลบออกไปแล้วได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้ว การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

 3. ถัดจากแสดงรายการที่ถูกลบ ให้คลิกสวิตช์เป็นตำแหน่งเปิด ซ่อน
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการซ่อนรายการที่ถูกลบ ให้คลิกสวิตช์เป็นตำแหน่งปิด เปิด
 5. คลิกบันทึก

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร