จัดการการตั้งค่าชั้นเรียน

หน้านี้มีไว้สำหรับครู

หลังจากสร้างชั้นเรียนแล้ว คุณจะควบคุมการตั้งค่า Classroom ได้ 

ดังนี้

 • แก้ไขชื่อ คำอธิบาย หัวข้อ ห้อง หรือวิชาของชั้นเรียน
 • แสดง เปลี่ยนแปลง หรือปิดใช้รหัสชั้นเรียน
 • เลือกรูปแบบการแสดงการแจ้งเตือนงานของชั้นเรียนในหน้าสตรีม
 • กำหนดว่านักเรียนจะโพสต์ในหน้าสตรีมได้ไหม
 • เปิดใช้อีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง
 • เลือกดูโพสต์ที่ลบแล้ว
 • เพิ่มเนื้อหาของชั้นเรียน

เลือกการตั้งค่าชั้นเรียน

เพิ่มหรือเปลี่ยนชื่อ คำอธิบาย กลุ่มเรียน ห้อง หรือวิชาของชั้นเรียน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

  ระบบจะกรอกชื่อชั้นเรียนให้โดยอัตโนมัติ

 3. (ไม่บังคับ) คลิกแก้ไข แก้ไข เปลี่ยนข้อมูลแล้วคลิกบันทึก หากต้องการป้อนชื่อ คำอธิบายชั้นเรียน กลุ่มเรียน ห้อง หรือวิชาใหม่

  แก้ไขชั้นเรียน

  หมายเหตุ: คุณต้องระบุชื่อชั้นเรียน หากเว้นช่องอื่นว่างไว้ นักเรียนจะไม่เห็นช่องดังกล่าวในหน้าเว็บ

 4. หากต้องการกลับไปที่หน้าสตรีม ให้คลิกปิด ปิด
แสดง ปิดใช้ หรือรีเซ็ตรหัสชั้นเรียน

Classroom จะสร้างรหัสชั้นเรียนให้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างชั้นเรียนใหม่ ใช้รหัสดังกล่าวเพื่อเชิญนักเรียนและครูคนอื่นๆ มายังชั้นเรียน คุณอาจแสดง คัดลอก รีเซ็ต หรือปิดใช้รหัสได้ตามต้องการ

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการให้รหัสแสดงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อฉายภาพ ให้คลิกเต็มหน้าจอ เต็มหน้าจอ ใต้ชื่อชั้นเรียนถัดจากรหัสดังกล่าว หากต้องการแสดงรหัสในมุมมองที่ใหญ่ขึ้น ให้คลิกเต็มหน้าจอ เต็มหน้าจอ อีกครั้ง 
 4. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

 5. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง และเลือกตัวเลือกถัดจากรหัสชั้นเรียน
  • หากต้องการแสดงรหัสเมื่อฉายภาพ คลิกแสดง จากนั้น เต็มหน้าจอ เต็มหน้าจอ 
  • หากต้องการคัดลอกรหัส ให้คลิกคัดลอก
  • หากต้องการรีเซ็ต ให้คลิกรีเซ็ต
  • หากต้องการปิดใช้ ให้คลิกปิดใช้
  • หากต้องการเปิดใช้รหัส ให้คลิกปิดใช้ จากนั้น เปิดใช้
 6. หากต้องการกลับไปที่หน้าสตรีม ให้คลิกปิด ปิด
กำหนดผู้ที่จะโพสต์ในหน้าสตรีมได้

นักเรียนโพสต์ข้อความในหน้าสตรีม รวมถึงแสดงความคิดเห็นในโพสต์จากคุณและเพื่อนร่วมชั้นได้

คุณจะควบคุมโพสต์ของนักเรียนในหน้าสตรีมได้โดยกำหนดสิทธิ์ให้กับนักเรียนแต่ละคนหรือสำหรับทั้งชั้นเรียน ตลอดจนลบโพสต์ของนักเรียน รวมถึงดูความคิดเห็นและโพสต์ที่นักเรียนเขียนแล้วลบออกไปได้อีกด้วย

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

 3. คลิกนักเรียนโพสต์และแสดงความคิดเห็นได้ แล้วคลิกที่สิทธิ์ต่อไปนี้เพื่อเลือก
  • นักเรียนโพสต์และแสดงความคิดเห็นได้ สิทธิ์นี้เป็นค่าเริ่มต้น นักเรียนจะสร้างโพสต์ในหน้าสตรีมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการใดก็ได้
  • นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้เท่านั้น นักเรียนจะแสดงความคิดเห็นในโพสต์ที่มีอยู่ได้ แต่สร้างโพสต์ไม่ได้
  • เฉพาะครูที่โพสต์หรือแสดงความคิดเห็นได้ นักเรียนจะแสดงความคิดเห็นหรือสร้างโพสต์ในหน้าสตรีมไม่ได้ สิทธิ์นี้เหมือนกับการปิดรับโพสต์หรือความคิดเห็นจากนักเรียนทุกคน

   เลือกสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น

 4. หากต้องการกลับไปที่หน้าสตรีม ให้คลิกปิด ปิด

  ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการปิด/เปิดรับโพสต์และความคิดเห็นจากนักเรียนได้ที่ตั้งค่าสิทธิ์ในการโพสต์และการแชร์ของนักเรียน

เปิดใช้อีเมลสรุปชั้นเรียนสำหรับผู้ปกครอง

หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะไม่แสดงขึ้นหากผู้ดูแลระบบ G Suite ไม่ได้เปิดใช้อีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

 3. คลิกเปิด เปิด และเพิ่มชั้นเรียน หากยังไม่ได้เปิดข้อมูลสรุปสำหรับผู้ปกครอง

  คลิก "สรุปสำหรับผู้ปกครอง"

  คลิก "เพิ่มชั้นเรียน"

 4. (ไม่บังคับ) คลิกปิด ปิด หากต้องการปิดข้อมูลสรุปสำหรับผู้ปกครอง
ดูโพสต์ที่ถูกลบ

ตลอดจนลบโพสต์ของนักเรียน รวมถึงดูความคิดเห็นและโพสต์ที่นักเรียนเขียนแล้วลบออกไปได้อีกด้วย

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

 3. คลิกแสดง แสดง ในส่วนแสดงรายการที่ถูกลบ
 4. (ไม่บังคับ) คลิกซ่อน ซ่อน เพื่อซ่อนรายการที่ลบไปแล้ว
 5. หากต้องการกลับไปที่หน้าสตรีม ให้คลิกปิด ปิด
เพิ่มเนื้อหาของชั้นเรียน

หมายเหตุ: ชั้นเรียนที่มีหน้างานของชั้นเรียนจะใช้ฟีเจอร์นี้ไม่ได้ โปรดดูวิธีเพิ่มเนื้อหาไปยังหน้างานของชั้นเรียน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า
 3. คลิกเพิ่มเนื้อหาของชั้นเรียน และป้อนชื่อ
 4. คุณสามารถเพิ่มแหล่งข้อมูลหลายรายการภายใต้ชื่อเดียว หรือเพิ่มแต่ละรายการแยกกันโดยใช้ชื่อเฉพาะ
  1. ถ้าต้องการแนบไฟล์ รายการใน Google ไดรฟ์ วิดีโอใน YouTube หรือลิงก์ ให้คลิกไอคอนนั้นๆ
  2. ค้นหาและเลือกรายการที่เกี่ยวข้อง แล้วคลิกอัปโหลดหรือเพิ่ม ถ้าต้องการแนบลิงก์ ให้ป้อนหรือวางลิงก์และคลิกเพิ่มลิงก์

   หากคิดว่าไม่ต้องใช้ไฟล์แนบนั้น ให้คลิกนำออก ลบ ที่อยู่ติดกัน

  3. คลิกโพสต์

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร