จัดการรายละเอียดและการตั้งค่าของชั้นเรียน

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

หลังจากสร้างชั้นเรียนแล้ว คุณจะเปลี่ยนรายละเอียดของชั้นเรียนและปรับแต่งการตั้งค่าชั้นเรียนได้ เช่น คุณอาจเปลี่ยนชื่อชั้นเรียน และเลือกวิธีแสดงงานของชั้นเรียนในหน้าสตรีม

หากต้องการจัดการการแจ้งเตือนของ Classroom ให้ไปที่เปิดหรือปิดการแจ้งเตือนแทน

คุณเปลี่ยนรายละเอียดชั้นเรียนได้ในหน้าการตั้งค่า หากชั้นเรียนหนึ่งๆ มีการสอนในหลายกลุ่ม การเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนในกลุ่มหนึ่งจะไม่มีผลกับกลุ่มอื่นๆ 

ดูหรือเปลี่ยนรายละเอียดของชั้นเรียน  

แก้ไขชื่อชั้นเรียน คำอธิบาย กลุ่มเรียน ห้อง หรือวิชา

ต้องระบุชื่อชั้นเรียน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า

  ระบบจะกรอกชื่อชั้นเรียนให้โดยอัตโนมัติ

 3. ในส่วนรายละเอียดชั้นเรียน ให้ป้อนการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิกบันทึก

  หมายเหตุ: ระบบจะไม่แสดงช่องที่ไม่มีข้อมูลในมุมมองของนักเรียน

หมายเหตุ: หากคุณแก้ไขชื่อของชั้นเรียน ระบบจะไม่อัปเดตชื่อโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียนโดยอัตโนมัติ หากต้องการอัปเดตชื่อโฟลเดอร์ โปรดไปที่โฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน

ดูหรือเปลี่ยนรหัสคำเชิญเข้าร่วมชั้นเรียน

ชั้นเรียนแต่ละรายการที่คุณสร้างจะมีรหัสชั้นเรียนและลิงก์คำเชิญเข้าร่วมชั้นเรียน ซึ่งคุณจะแชร์รหัสหรือลิงก์นี้กับนักเรียนเพื่อให้เข้าร่วมชั้นเรียนได้ ดูวิธีการแชร์ได้ที่เชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียน

ดูหรือเปลี่ยนลิงก์การประชุมทางวิดีโอของชั้นเรียน

คุณอาจใช้ Google Meet เพื่อประชุมทางวิดีโอสำหรับชั้นเรียนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้ดูแลระบบตั้งค่า Classroom โปรดดูวิธีการในหัวข้อเริ่มต้นการประชุมทางวิดีโอสำหรับสถานศึกษา

ดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าหน้าสตรีม

แสดงหรือซ่อนการแจ้งเตือนงานของชั้นเรียนในหน้าสตรีม

คุณจะแสดงหรือซ่อนการแจ้งเตือนเกี่ยวกับโพสต์งานของชั้นเรียนในหน้าสตรีมได้ หากแสดงการแจ้งเตือน คุณจะเลือกระดับรายละเอียดได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า

 3. ถัดจากงานของชั้นเรียนในหน้าสตรีม ให้คลิกลูกศรลง จากนั้น แล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • แสดงไฟล์แนบและรายละเอียด นักเรียนจะเห็นการแจ้งเตือนในมุมมองแบบขยาย
  • แสดงการแจ้งเตือนแบบย่อ นักเรียนจะเห็นการแจ้งเตือนโดยไม่มีไฟล์แนบหรือรายละเอียด
  • ซ่อนการแจ้งเตือน ไม่แสดงการแจ้งเตือนงานของชั้นเรียนในหน้าสตรีม
 4. คลิกบันทึก

หมายเหตุ: ในโพสต์งานของชั้นเรียน มีเพียงครูเท่านั้นที่จะเห็นผลรวมของสถานะงานของนักเรียน

กำหนดสิทธิ์การโพสต์ของนักเรียน

นักเรียนจะโพสต์ข้อความและความคิดเห็นในโพสต์อื่นๆ ในหน้าสตรีมได้หากคุณอนุญาต คุณจะเปลี่ยนสิทธิ์นี้ให้กับนักเรียนแต่ละคนหรือทั้งชั้นเรียนก็ได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า

 3. ในส่วนทั่วไป ถัดจากสตรีม ให้คลิกลูกศรลง  แล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • นักเรียนโพสต์และแสดงความคิดเห็นได้ การตั้งค่านี้เป็นค่าเริ่มต้น นักเรียนจะสร้างโพสต์ในหน้าสตรีมและแสดงความคิดเห็นในรายการใดก็ได้
  • นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้เท่านั้น นักเรียนจะแสดงความคิดเห็นในโพสต์ที่มีอยู่ได้ แต่สร้างโพสต์ไม่ได้
  • เฉพาะครูที่โพสต์หรือแสดงความคิดเห็นได้ นักเรียนโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นในหน้าสตรีมไม่ได้ การตั้งค่านี้เหมือนกับการปิดรับโพสต์และความคิดเห็นจากนักเรียนทุกคน
   หมายเหตุ: หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับการปิดและเปิดรับโพสต์และความคิดเห็นจากนักเรียน โปรดไปที่ตั้งค่าสิทธิ์ในการโพสต์และการแชร์ของนักเรียน
 4. คลิกบันทึก
ดูโพสต์และการแจ้งเตือนที่ถูกลบ

คุณจะดูความคิดเห็น รวมทั้งโพสต์ที่นักเรียนเขียนและลบออกไปแล้วได้ นอกจากนี้ยังดูการแจ้งเตือนเกี่ยวกับงานของชั้นเรียนในหน้าสตรีมที่ลบไปแล้วได้ด้วย

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า

 3. ในส่วนทั่วไป ถัดจากแสดงรายการที่ถูกลบ ให้คลิกสวิตช์เปิด  หรือปิด 
  หมายเหตุ: การตั้งค่านี้มีผลกับโพสต์ที่ลบของนักเรียนและการแจ้งเตือนงานของชั้นเรียนที่ลบไปแล้ว เฉพาะครูเท่านั้นที่จะดูรายการที่ลบไปแล้วได้
 4. คลิกบันทึก

ดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าเกรด

กำหนดระบบการตัดเกรด

คุณจะกําหนดระบบการตัดเกรดใน Classroom ได้ หากต้องการให้ระบบคำนวณเกรดให้โดยอัตโนมัติ คุณอาจเลือกการตัดเกรดแบบคะแนนรวมหรือถ่วงน้ำหนักตามหมวดหมู่
ดูรายละเอียดและวิธีการได้ที่ตั้งค่าการตัดเกรด  

แสดงหรือซ่อนเกรดโดยรวมในชั้นเรียน

หากใช้การตัดเกรดแบบคะแนนรวม หรือถ่วงน้ำหนักตามหมวดหมู่ คุณจะอนุญาตให้นักเรียนดูเกรดโดยรวมของตนในชั้นเรียนได้
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า
 3. ในส่วนการตัดเกรด ถัดจากแสดงเกรดโดยรวมแก่นักเรียน คลิกสวิตช์ไปที่ตำแหน่งเปิด 
 4. คลิกบันทึกที่มุมขวาบน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตั้งค่าการตัดเกรด

ลิงก์ชั้นเรียนกับ SIS เพื่อส่งออกเกรด

ลูกค้าบางรายจะส่งออกเกรดจาก Classroom ไปยัง SIS ได้โดยตรง ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ตั้งค่าการนําเข้าบัญชีรายชื่อใน SIS

คุณสามารถตั้งค่าการนําเข้าบัญชีรายชื่อจาก SIS ใน Classroom ได้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อคําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการนําเข้าบัญชีรายชื่อใน SIS

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก