Správa podrobností a nastavení kurzu

Tento článek je určen pro učitele.

Po vytvoření kurzu můžete změnit podrobnosti o kurzu a přizpůsobit jeho nastavení. Můžete například změnit název kurzu a vybrat, jak se mají příspěvky v rámci práce v kurzu zobrazovat na stránce Stream.

Pokud chcete spravovat oznámení z Učebny, přejděte na článek Zapnutí a vypnutí oznámení.

Podrobnosti o kurzu můžete změnit na stránce Nastavení. Pokud máte více sekcí stejného kurzu, změny provedené v jednom kurzu se neprojeví v ostatních. 

Zobrazení nebo změna podrobností o kurzu  

Úprava názvu, popisu, sekce, místnosti nebo předmětu kurzu

Název kurzu je povinný.

 1. Přejděte na classroom.google.com a klikněte na Přihlásit se.

  Přihlaste se pomocí účtu Google. Například vasejmeno@vaseskola.edu nebo vasejmeno@gmail.comPřečtěte si další informace.

 2. Klikněte na kurza potéNastavení "".

  Kliknutí na Nastavení

  Název kurzu se vyplní automaticky.

 3. Pod možností Podrobnosti o kurzu zadejte požadované změny a klikněte na Uložit.

  Úpravy kurzu

  Poznámka: Prázdná pole se studentům nezobrazují.

Poznámka: Když název kurzu upravíte, název složky kurzu na Disku se automaticky neaktualizuje. Pokud chcete název složky aktualizovat, přejděte do složky kurzu na Disku.

Zobrazení nebo změna kódů pozvánek do kurzu

Každý kurz, který vytvoříte, má kód kurzu a odkaz na pozvánku do kurzu. Kód nebo odkaz můžete sdílet se studenty, aby se do kurzu mohli zapsat. Pokyny najdete v článku Pozvání studentů do kurzu.

Zobrazení nebo změna odkazu na videoschůzku kurzu

V závislosti na tom, jak váš administrátor Učebnu nastavil, možná můžete používat Google Meet pro videoschůzky kurzu. Pokyny a požadavky najdete v článku Zahájení videoschůzky pro vzdělávání.

Zobrazení nebo změna nastavení stránky Stream

Zobrazení nebo skrytí oznámení o práci v kurzu na stránce Stream

Na stránce Stream můžete zobrazit oznámení o příspěvcích o práci v kurzu. Můžete si zvolit úroveň podrobností oznámení.

 1. Přejděte na classroom.google.com a klikněte na Přihlásit se.

  Přihlaste se pomocí účtu Google. Například vasejmeno@vaseskola.edu nebo vasejmeno@gmail.comPřečtěte si další informace.

 2. Klikněte na kurza potéNastavení "".

  Kliknutí na Nastavení

 3. Vedle možnosti Práce v kurzu ve streamu klikněte na šipku dolů ""a potévyberte jednu z možností:
  • Zobrazit přílohy a podrobnosti – studenti vidí oznámení v rozbalené podobě.
   Rozšířené zobrazení
  • Zobrazit zhuštěná oznámení – studenti vidí oznámení bez příloh a podrobností.
   Úsporné zobrazení
  • Skrýt oznámení – na stránce Stream se nezobrazují žádná oznámení o práci v kurzu.
 4. Klikněte na Uložit.

Poznámka: Jen učitelé v příspěvcích o práci v kurzu vidí celkové počty u jednotlivých stavů práce studentů.

Nastavení oprávnění pro příspěvky studentů

Pokud to povolíte, studenti na stránce Stream mohou přidávat zprávy a připojovat komentáře k ostatním příspěvkům. Oprávnění můžete nastavit pro jednotlivé studenty nebo celý kurz.

 1. Přejděte na classroom.google.com a klikněte na Přihlásit se.

  Přihlaste se pomocí účtu Google. Například vasejmeno@vaseskola.edu nebo vasejmeno@gmail.comPřečtěte si další informace.

 2. Klikněte na kurza potéNastavení "".

  Kliknutí na Nastavení

 3. Pod možností Obecné vedle možnosti Stream klikněte na šipku dolů "" a vyberte jednu z možností:
  • Studenti mohou přidávat příspěvky a komentáře – Toto je výchozí nastavení. Studenti mohou vytvořit příspěvek na stránce Stream a připojit komentář k libovolné položce.
  • Studenti mohou přidávat pouze komentáře – studenti mohou připojit komentář k existujícímu příspěvku, ale nemohou příspěvek vytvořit.
  • Přidávat příspěvky a komentáře mohou pouze učitelé – studenti na stránce Streamu komentáře ani příspěvky přidávat nemohou. Toto nastavení je stejné, jako byste pro všechny studenty nastavili ignorování.
   Poznámka: Informace o ignorování a zrušení ignorování studentů najdete v článku Nastavení oprávnění studentů přidávat příspěvky a sdílet.
 4. Klikněte na Uložit.
Zobrazení smazaných příspěvků a oznámení

Můžete zobrazit komentáře a příspěvky, které studenti přidali a poté smazali. Můžete také zobrazit svá smazaná oznámení o práci v kurzu ve streamu.

 1. Přejděte na classroom.google.com a klikněte na Přihlásit se.

  Přihlaste se pomocí účtu Google. Například vasejmeno@vaseskola.edu nebo vasejmeno@gmail.comPřečtěte si další informace.

 2. Klikněte na kurza potéNastavení "".

  Kliknutí na Nastavení

 3. V sekci Obecné vedle možnosti Zobrazit smazané položky kliknutím nastavte přepínač na Zapnuto "" nebo Vypnuto "".
  Poznámka: Toto nastavení se vztahuje na smazané příspěvky studentů a smazaná oznámení o práci v kurzu. Smazané položky vidí pouze učitelé.
 4. Klikněte na Uložit.

Zobrazení nebo změna nastavení hodnocení

Nastavení systému hodnocení

V Učebně můžete nastavit systém hodnocení. Pokud chcete hodnocení počítat automaticky, vyberte možnost Celkový počet bodů nebo Váha podle kategorií.
Podrobnosti a pokyny najdete v článku Nastavení hodnocení.  

Zobrazení nebo skrytí celkových hodnocení v kurzu

Pokud používáte hodnocení Celkový počet bodů nebo Váha podle kategorií, můžete studentům umožnit, aby si zobrazili své celkové hodnocení v kurzu.
 1. Přejděte na classroom.google.com a klikněte na Přihlásit se.

  Přihlaste se pomocí účtu Google. Například vasejmeno@vaseskola.edu nebo vasejmeno@gmail.comPřečtěte si další informace.

 2. Klikněte na kurza potéNastavení "".
  Kliknutí na Nastavení
 3. Pod možností Hodnocení vedle možnosti Zobrazit celkové hodnocení studentům kliknutím nastavte přepínač na Zapnuto "".
 4. Vpravo nahoře klikněte na Uložit.
Další podrobnosti najdete v článku Nastavení hodnocení.

Propojení kurzu s SIS pro export hodnocení

Vybraní zákazníci mohou exportovat hodnocení přímo z Učebny do svého SIS. Další informace.

Související témata

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?