จัดการการตั้งค่าชั้นเรียน

หน้านี้มีไว้สำหรับครู

หลังจากสร้างชั้นเรียนแล้ว คุณจะควบคุมการตั้งค่า Classroom ได้ 

ดังนี้

 • แก้ไขชื่อ คำอธิบาย หัวข้อ ห้อง หรือวิชาของชั้นเรียน
 • แสดง เปลี่ยนแปลง หรือปิดใช้รหัสชั้นเรียน
 • เลือกรูปแบบการแสดงการแจ้งเตือนงานของชั้นเรียนในหน้าสตรีม
 • กำหนดว่านักเรียนจะโพสต์ในหน้าสตรีมได้ไหม
 • เปิดใช้อีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง
 • เลือกดูโพสต์ที่ลบแล้ว
 • เพิ่มเนื้อหาของชั้นเรียน

ตัดสินใจเกี่ยวกับการตั้งค่าชั้นเรียนของคุณ

เพิ่มข้อมูลชั้นเรียน
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า

  หมายเหตุ: คุณเข้าถึงการตั้งค่าได้จากหน้าสตรีมเท่านั้น

  คลิก "การตั้งค่า"

  ระบบจะกรอกชื่อชั้นเรียนให้โดยอัตโนมัติ

 3. (ไม่บังคับ) แตะแก้ไข แก้ไข แล้วเปลี่ยนข้อมูล หากต้องการป้อนชื่อ คำอธิบายชั้นเรียน กลุ่มเรียน ห้อง หรือวิชาใหม่

  หมายเหตุ: คุณต้องระบุชื่อชั้นเรียน หากเว้นช่องอื่นว่างไว้ นักเรียนจะไม่เห็นช่องดังกล่าวในหน้าเว็บ

 4. แตะบันทึก
 5. หากต้องการออกจากการตั้งค่า ให้แตะเสร็จสิ้น
คัดลอก ปิดใช้ หรือรีเซ็ตรหัสชั้นเรียน
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ปิดใช้รหัสชั้นเรียนหรือรีเซ็ตรหัสชั้นเรียนที่ส่วนรหัสชั้นเรียน
 4. (ไม่บังคับ) แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เปิดใช้รหัสชั้นเรียนหากต้องการเปิดใช้รหัสที่ปิดไว้
 5. (ไม่บังคับ) แตะรหัสชั้นเรียนหากต้องการคัดลอกรหัสชั้นเรียน
 6. หากต้องการออกจากการตั้งค่า ให้แตะเสร็จสิ้น
เพิ่มเนื้อหาของชั้นเรียน

หมายเหตุ: ชั้นเรียนที่มีหน้างานของชั้นเรียนจะใช้ฟีเจอร์นี้ไม่ได้ โปรดดูวิธีเพิ่มเนื้อหาไปยังหน้างานของชั้นเรียน

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

 3. แตะเพิ่มสื่อการเรียนการสอนของชั้นเรียน และป้อนชื่อ
 4. เพิ่มแหล่งข้อมูลหลายรายการภายใต้ชื่อเดียว หรือเพิ่มแต่ละรายการแยกกันโดยใช้ชื่อเฉพาะ
  1. แตะแนบในส่วนสื่อการเรียนการสอน
  2. แตะไอคอนที่เหมาะสมเพื่อแนบรายการของ Google ไดรฟ์, ลิงก์, ไฟล์ หรือวิดีโอ YouTube
  3. ค้นหาแล้วเลือกรายการที่ต้องการ แล้วแตะเพิ่ม เลือก หรือแทรก
  4. ถ้าต้องการแนบลิงก์ ให้ป้อนหรือวางลิงก์แล้วแตะเพิ่ม
  5. แตะนำออก ลบ ข้างไฟล์แนบ หากต้องการนำไฟล์ดังกล่าวออก
  6. แตะเพิ่ม
ตั้งค่าข้อมูลสรุปสำหรับผู้ปกครอง

หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะไม่แสดงขึ้นหากผู้ดูแลระบบ G Suite ไม่ได้เปิดใช้อีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

 3. แตะเปิด เปิด ที่ข้อมูลสรุปสำหรับผู้ปกครองของชั้นเรียน


  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง

 4. แตะเพิ่มชั้นเรียน
 5. หากต้องการออกจากการตั้งค่า ให้แตะเสร็จสิ้น
กำหนดผู้ที่จะโพสต์ในหน้าสตรีมได้

นักเรียนโพสต์ข้อความในหน้าสตรีม รวมถึงแสดงความคิดเห็นในโพสต์จากคุณและเพื่อนร่วมชั้นได้

คุณจะควบคุมโพสต์ของนักเรียนในหน้าสตรีมได้โดยกำหนดสิทธิ์ให้กับนักเรียนแต่ละคนหรือสำหรับทั้งชั้นเรียน ตลอดจนลบโพสต์ของนักเรียน รวมถึงดูความคิดเห็นและโพสต์ที่นักเรียนเขียนแล้วลบออกไปได้อีกด้วย

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

 3. แตะนักเรียนโพสต์และแสดงความคิดเห็นได้และแตะสิทธิ์เพื่อเลือกต่อไปนี้:
  • นักเรียนโพสต์และแสดงความคิดเห็นได้ สิทธิ์นี้เป็นค่าเริ่มต้น นักเรียนจะสร้างโพสต์ในหน้าสตรีมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการใดก็ได้
  • นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้เท่านั้น นักเรียนจะแสดงความคิดเห็นในโพสต์ที่มีอยู่ได้ แต่สร้างโพสต์ไม่ได้
  • เฉพาะครูที่โพสต์หรือแสดงความคิดเห็นได้ นักเรียนจะแสดงความคิดเห็นหรือสร้างโพสต์ในหน้าสตรีมไม่ได้ สิทธิ์นี้เหมือนกับการปิดรับโพสต์และความคิดเห็นจากนักเรียนทุกคน

   เลือกสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น

   ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการปิด/เปิดรับโพสต์และความคิดเห็นจากนักเรียนได้ที่ตั้งค่าสิทธิ์ในการโพสต์และการแชร์ของนักเรียน

 4. หากต้องการออกจากการตั้งค่า ให้แตะเสร็จสิ้น
ดูโพสต์ที่ถูกลบ

ฟีเจอร์นี้ไม่มีใน Classroom เวอร์ชัน Android โปรดคลิกคอมพิวเตอร์เพื่อดูวิธีการ

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร