ให้คะแนนและส่งคืนงาน

หน้านี้เป็นข้อมูลสำหรับครู 

คุณดูสถานะงานในปัจจุบันของนักเรียนได้จากหน้างานของนักเรียน

หากคุณได้ทำสำเนารายการของ Google ไดรฟ์สำหรับนักเรียนแต่ละคนไว้ และนักเรียนเปิดดูสำเนาดังกล่าว คุณจะเห็นสำเนาของนักเรียนในหน้างานของนักเรียน คุณตรวจสอบงานที่นักเรียนกำลังทำอยู่และเพิ่มความคิดเห็นลงในไฟล์ได้ แต่หากนักเรียนไม่เปิดไฟล์ก็จะยังไม่มีงานให้ตรวจสอบ

หากไม่ทราบว่าชั้นเรียนของคุณกำลังใช้งาน Classwork หรือไม่ โปรดดูที่ชั้นเรียนของฉันมีหน้า Classwork ไหม

ชั้นเรียนของฉันมีหน้างานของชั้นเรียน

หากไม่มีหน้างานของชั้นเรียน โปรดไปที่นี่แทน

ดูงานของนักเรียน
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน จากนั้น งาน
 3. คุณดูรายละเอียดต่อไปนี้ได้ในหน้าผลงานของนักเรียน
  • ส่งแล้ว จำนวนและชื่อนักเรียนที่ส่งงานแล้ว
  • มอบหมายแล้ว จำนวนและชื่อของนักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งงาน
   ถ้านักเรียนยกเลิกการส่งงาน งานจะมีสถานะ "มอบหมายแล้ว"
  • ให้คะแนนแล้ว ถ้าตรวจงานแล้ว จะเป็นจำนวนและชื่อของนักเรียนที่คุณให้คะแนนและส่งงานคืนแล้ว
  • ส่งคืนแล้ว ถ้ายังไม่ได้ตรวจงาน จะเป็นจำนวนและชื่อของนักเรียนที่คุณส่งงานคืน
 4. แตะชื่อนักเรียนเพื่อดูงานที่ส่ง
 5. แตะภาพขนาดย่อเพื่อเปิดและตรวจสอบไฟล์ที่แนบไว้

ใส่คะแนนในหน้างานของนักเรียน

คุณแก้ไขหรือแสดงความคิดเห็นในเอกสารใดก็ได้ในไดรฟ์ การแก้ไขและความคิดเห็นของคุณจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติ และนักเรียนสามารถดูได้เมื่อเปิดเอกสาร
นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มความคิดเห็นลงในงานของนักเรียนได้โดยตรง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนหมายเหตุลงในงานของนักเรียน
นักเรียนจะแก้ไขไฟล์ที่แนบกับงานที่ส่งไปแล้วไม่ได้ จนกว่าจะมีการส่งคืน
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน จากนั้น งาน
 3. (ไม่บังคับ) คะแนนเริ่มต้นคือ 100 หากต้องการแก้ไขคะแนน ให้แตะที่ค่าคะแนน
  ป้อนค่าอื่นหรือเลือกไม่ได้ให้คะแนน จากนั้น บันทึก จากนั้น อัปเดต
  Tap the point value
  หมายเหตุ: สำหรับคะแนนแบบทศนิยม สามารถใช้ตัวเลข 2 หลักหลังจุดทศนิยมได้ หากคุณป้อนตัวเลขมากกว่า 2 หลัก คะแนนจะถูกปัดเศษให้เป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงเลขทศนิยม 2 หลักมากที่สุด ตัวอย่างเช่น หากคุณป้อน 88.725 จะมีการปัดเศษเป็น 88.73
 4. แตะชื่อของนักเรียน
 5. แตะเพิ่มคะแนน แล้วป้อนคะแนน ระบบจะบันทึกคะแนนโดยอัตโนมัติ
 6. แตะปิด ปิด เพื่อกลับไปที่หน้างานของนักเรียน
หากต้องการแจ้งให้นักเรียนทราบว่ามีคะแนนใหม่ คุณต้องส่งงานคืนให้กับนักเรียนอีกครั้ง โดยคืนในระหว่างเซสชันอื่น 
ส่งคืนงาน

นักเรียนจะแก้ไขไฟล์ที่แนบกับงานที่ส่งไปแล้วไม่ได้ จนกว่าจะมีการส่งคืน

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน จากนั้น งาน
 3. แตะช่องที่อยู่ถัดจากนักเรียนที่คุณต้องการคืนงาน
 4. แตะส่งคืน จากนั้น ส่งคืน อีกครั้งเพื่อยืนยัน

เมื่อคุณคืนงาน นักเรียนจะได้รับอีเมลหรือการแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หากตั้งค่าการแจ้งเตือนไว้

หมายเหตุ: คุณส่งงานคืนให้นักเรียนได้โดยไม่ต้องให้คะแนน 

แก้ไขคะแนน

คุณสามารถเปลี่ยนคะแนนหลังจากที่ส่งงานคืนให้กับนักเรียนได้ นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถทำงานเพิ่มและส่งงานใหม่อีกครั้งได้ ซึ่งจากนั้นคุณก็จะสามารถเปลี่ยนคะแนนแล้วส่งงานคืนได้อีกครั้ง

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน จากนั้น งาน
 3. แตะชื่อของนักเรียนซึ่งเป็นเจ้าของคะแนนที่คุณต้องการแก้ไข
 4. แตะคะแนน แล้วป้อนตัวเลขใหม่
  ระบบจะบันทึกคะแนนโดยอัตโนมัติ
 5. แตะ "ปิด" เพื่อกลับไปยังหน้างานของนักเรียน ปิด

หมายเหตุ: หากต้องการแจ้งให้นักเรียนทราบว่ามีคะแนนใหม่ คุณต้องส่งงานคืนให้กับนักเรียนอีกครั้ง

ดูประวัติการให้คะแนนงาน
ฟีเจอร์นี้มีเฉพาะใน Classroom เวอร์ชันคอมพิวเตอร์เท่านั้น โปรดคลิกคอมพิวเตอร์เพื่อดูวิธีการ
ส่งออกคะแนน
ฟีเจอร์นี้มีเฉพาะใน Classroom เวอร์ชันคอมพิวเตอร์เท่านั้น โปรดคลิกคอมพิวเตอร์เพื่อดูวิธีการ

ชั้นเรียนของฉันไม่มีหน้างานของชั้นเรียน

ดูงานของนักเรียน
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียนแล้วแตะงาน
 3. แตะงานของนักเรียน เพื่อดูผู้ที่ยังไม่ได้ส่งงาน
 4. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • จากด้านบนของหน้า ให้แตะไดรฟ์ ไดรฟ์ เพื่อตรวจงานทั้งหมดของนักเรียนในโฟลเดอร์งาน
  • แตะชื่อของนักเรียนแล้วแตะงานที่ส่งมา
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ให้แตะเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว จากนั้นป้อนความคิดเห็นแล้วแตะโพสต์ โพสต์
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นลงในชั้นเรียน ให้แตะปิด ปิด จากนั้น คำแนะนำ จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ป้อนความคิดเห็น แล้วแตะโพสต์ โพสต์
ให้คะแนนงานและส่งคืนให้นักเรียน

ให้คะแนนงาน

คุณแก้ไขหรือแสดงความคิดเห็นในเอกสารใดก็ได้ในไดรฟ์ การแก้ไขและความคิดเห็นของคุณจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติ และนักเรียนสามารถดูได้เมื่อเปิดเอกสาร

นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มความคิดเห็นลงในงานของนักเรียนได้โดยตรง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนหมายเหตุลงในงานของนักเรียน

นักเรียนจะแก้ไขไฟล์ที่แนบกับงานที่ส่งไปแล้วไม่ได้ จนกว่าจะมีการส่งคืน

 1. แตะ Classroom Classroom

 2. แตะชั้นเรียนแล้วแตะงาน
 3. แตะงานของนักเรียน
 4. (ไม่บังคับ) คะแนนเริ่มต้นคือ 100 หากต้องการแก้ไขคะแนน ให้แตะที่ค่าคะแนน ป้อนค่าอื่นหรือเลือกไม่ได้ให้คะแนน จากนั้น บันทึก
 5. แตะชื่อของนักเรียน
 6. แตะเพิ่มคะแนน แล้วป้อนคะแนน

  หมายเหตุ: สำหรับคะแนนแบบทศนิยม สามารถใช้ตัวเลข 2 หลักหลังจุดทศนิยมได้ หากคุณป้อนตัวเลขมากกว่า 2 หลัก คะแนนจะถูกปัดเศษให้เป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงเลขทศนิยม 2 หลักมากที่สุด ตัวอย่างเช่น หากคุณป้อน 88.725 จะมีการปัดเศษเป็น 88.73

 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ให้แตะเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว จากนั้นป้อนความคิดเห็นแล้วแตะโพสต์ โพสต์
 8. แตะปิด ปิด เพื่อกลับไปที่หน้างานของนักเรียน
 9. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นลงในชั้นเรียน ให้แตะคำแนะนำ จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ป้อนความคิดเห็น แล้วแตะโพสต์ โพสต์

สำคัญ: ระบบจะบันทึกคะแนนโดยอัตโนมัติ หากต้องการแจ้งให้นักเรียนทราบว่ามีคะแนนใหม่ คุณต้องส่งงานคืนให้กับนักเรียนอีกครั้ง โดยคืนในระหว่างเซสชันอื่น แต่ระบบจะไม่บันทึกความคิดเห็นส่วนตัวที่ป้อนในระหว่างการให้คะแนน ยกเว้นคุณจะส่งงานคืนให้กับนักเรียนโดยทันที

ส่งคืนงาน

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียนแล้วแตะงาน
 3. แตะงานของนักเรียน
 4. แตะช่องที่อยู่ถัดจากนักเรียนที่คุณต้องการคืนงาน จากนั้นแตะคืน และยืนยัน

หมายเหตุ: เมื่อคุณคืนงานให้นักเรียน นักเรียนจะได้รับอีเมลหรือการแจ้งเตือนผ่านมือถือหากมีการตั้งค่าการแจ้งเตือนไว้

แก้ไขคะแนน

คุณสามารถเปลี่ยนคะแนนหลังจากที่ส่งงานคืนให้กับนักเรียนได้ นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถทำงานเพิ่มและส่งงานใหม่อีกครั้งได้ ซึ่งจากนั้นคุณก็จะสามารถเปลี่ยนคะแนนแล้วส่งงานคืนได้อีกครั้ง

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียนแล้วแตะงาน
 3. แตะงานของนักเรียน
 4. แตะชื่อของนักเรียนซึ่งเป็นเจ้าของคะแนนที่คุณต้องการแก้ไข
 5. แตะคะแนน แล้วป้อนตัวเลขใหม่
 6. แตะ "ปิด" ปิด

หมายเหตุ: ระบบจะบันทึกคะแนนใหม่โดยอัตโนมัติ หากต้องการแจ้งให้นักเรียนทราบว่ามีคะแนนใหม่ คุณต้องส่งงานคืนให้กับนักเรียนอีกครั้ง

ดูประวัติการให้คะแนนงาน
ฟีเจอร์นี้มีเฉพาะใน Classroom เวอร์ชันคอมพิวเตอร์เท่านั้น โปรดคลิกคอมพิวเตอร์เพื่อดูวิธีการ
ส่งออกคะแนน
ฟีเจอร์นี้มีเฉพาะใน Classroom เวอร์ชันคอมพิวเตอร์เท่านั้น โปรดคลิกคอมพิวเตอร์เพื่อดูวิธีการ
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร