Wystawianie ocen i zwracanie projektów

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli.

W Classroom możesz wystawić ocenę liczbową, dodać sam komentarz lub zrobić i to, i to. Możesz też zwracać projekty bez ocen.

Zadania możesz oceniać i zwracać, używając:

 • strony Zadania ucznia,
 • narzędzia do oceniania w Classroom,
 • strony Oceny.

Instrukcje dotyczące strony Oceny znajdziesz w artykule Wyświetlanie lub aktualizowanie dziennika ocen.

Możesz pobrać oceny z jednego projektu lub wszystkich projektów zadanych na zajęciach.

Uwaga: interfejs na tablecie może nieznacznie różnić się wizualnie od wersji na telefony.

Wyświetlanie projektów i importowanie ocen z testów 

Wyświetlanie projektów uczniów

Przed wyświetleniem projektów uczniów możesz sprawdzić stan ich zadań oraz liczbę uczniów w każdej kategorii. 

 1. Kliknij Classroom "".
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania a potem wybierz projekt.
 3. Na stronie Zadania uczniów znajdziesz stan zadań uczniów:
  • Przypisane – zadania, które uczniowie muszą oddać, w tym zadania brakujące i nieprzesłane;
  • Oddane – zadania oddane przez uczniów;
  • Ocenione – ocenione zadania, które zostały przez Ciebie zwrócone;
  • Zwrócone – zadania bez ocen, które zostały przez Ciebie zwrócone.
 4. Aby wyświetlić zadanie przesłane przez ucznia, kliknij jego nazwisko, a następnie przesłane przez niego pliki. 
  • Aby przechodzić między uczniami, przesuń palcem lub kliknij strzałkę obok imienia i nazwiska ucznia.

Importowanie ocen z testu

Ta funkcja jest dostępna tylko w komputerowej wersji Classroom. Aby zobaczyć instrukcje, kliknij Komputer.

Wpisywanie, sprawdzanie i zmienianie ocen

Wpisana przez Ciebie ocena synchronizuje się też w narzędziu do oceniania, na stronie Oceny i na stronie Zadania uczniów.

Gdy oceniasz projekty, możesz zauważyć, że stany zadań lub ocen są oznaczane kolorami:

 • czerwony – brakujące zadanie,
 • zielony – przesłane zadanie lub ocena robocza,
 • czarny – zwrócone zadanie.

Inne kolory mają związek z motywem zajęć i nie wskazują stanów zadań ani ocen.
 

Wpisywanie ocen na stronie Zadania uczniów
W każdym dokumencie na Dysku możesz wprowadzać zmiany i dodawać komentarze. Wszystko zostanie automatycznie zapisane, a uczeń będzie mógł przejrzeć Twoje uwagi, gdy ponownie otworzy dokument. Uczniowie nie mogą edytować plików dołączonych do projektu, dopóki go nie zwrócisz.
Możesz też dodawać komentarze bezpośrednio do prac uczniów. Dowiedz się więcej o pisaniu notatek w pracach uczniów.
 1. Kliknij Classroom "".
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania a potem wybierz projekt.
 3. (Opcjonalnie) Domyślna liczba punktów to 100. Aby to zmienić, kliknij liczbę punktów u góry.
  Wpisz inną wartość lub wybierz Bez oceny a potem Zapisz a potem Aktualizuj.
  Uwaga: w przypadku ocen ułamkowych w Classroom są obsługiwane dwa miejsca po przecinku. Jeśli wpiszesz więcej niż dwie cyfry po przecinku, ocena zostanie zaokrąglona. Jeśli na przykład wpiszesz ocenę 88,725, zostanie ona zaokrąglona do 88,73.
 4. Kliknij nazwisko ucznia.
 5. Kliknij Oceń a potem wpisz ocenę a potem kliknij Gotowe ""
 6. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Aby wrócić na stronę Zadania uczniów, kliknij Wstecz "".
  • Aby zwrócić projekt uczniowi, kliknij Zwróć.
Uczniowie otrzymają oceny, gdy zwrócisz ich projekty. Projekty możesz zwrócić podczas innej sesji oceniania. 

Wpisywanie oceny w narzędziu do oceniania

Ta funkcja jest dostępna tylko w komputerowej wersji Classroom. Aby zobaczyć instrukcje, kliknij Komputer.
Wyświetlanie historii ocen i przesyłania projektu

Możesz zobaczyć, jak zmieniła się ocena za projekt i ile razy uczeń go przesłał.

 1. Kliknij Classroom "".
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania a potem wybierz projekt.
 3. Kliknij nazwisko ucznia.
 4. U góry kliknij Więcej "" a potem Zobacz historię.
Zmienianie oceny

Po zwróceniu projektu uczniowi możesz nadal zmienić wystawioną ocenę. Uczniowie mogą też edytować i dokończyć projekt, a następnie oddać go jeszcze raz. Możesz wtedy zmienić ocenę i ponownie zwrócić projekt.

 1. Kliknij Classroom "".
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania a potem wybierz projekt.
 3. Kliknij nazwisko ucznia, którego ocenę chcesz zmienić.
 4. Kliknij Oceń a potem wpisz ocenę a potem kliknij Gotowe "".
 5. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Aby wrócić na stronę Zadania uczniów, kliknij Wstecz "".
  • Aby zwrócić projekt uczniowi, kliknij Zwróć.

Uwaga: uczeń może wyświetlić swoją nową ocenę, gdy zwrócisz mu projekt.

Zwracanie prac i pobieranie ocen

Uczniowie nie mogą edytować plików dołączonych do projektu, dopóki go nie zwrócisz. Gdy to zrobisz, uczniowie otrzymają powiadomienia (jeśli mają je włączone). Zadania możesz zwrócić z oceną lub bez, jednemu uczniowi lub grupie uczniów. 

Zwracanie projektu

Uczniowie mogą wyświetlić oceny, gdy zwrócisz ich projekty. 

 1. Kliknij Classroom "".
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania a potem wybierz projekt. 
 3. Kliknij pole obok każdego ucznia, którego projekt chcesz zwrócić.
 4. Kliknij Zwróć i potwierdź tę czynność.

Uwaga: jeśli projekt jest nieukończony, możesz go zwrócić bez oceny. W takim przypadku stan oceny to Przypisane (lub Nieoddane, jeśli termin minął), a pole oceny jest puste.

Zwracanie projektu bez oceny
Jeśli zwrócisz nieoceniony projekt: 
 • Obok nazwiska ucznia zamiast oceny wyświetla się napis Gotowe "".
 • Projekt ucznia ma oznaczenie Zwrócone.

Przed zwróceniem projektu możesz dodać do niego prywatny komentarz. 

 1. Kliknij Classroom "".
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania a potem wybierz projekt.
 3. Kliknij pole obok każdego ucznia, którego projekt chcesz zwrócić.
 4. Kliknij Zwróć i potwierdź tę czynność.
Pobieranie ocen
Ta funkcja jest dostępna tylko w komputerowej wersji Classroom. Aby zobaczyć instrukcje, kliknij Komputer.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false