Tehtävän arviointi ja palauttaminen

Tämä artikkeli on tarkoitettu opettajille

Classroom tukee useita eri arviointimenetelmiä. Voit antaa numeroarvosanan, kirjoittaa kommenttimuotoisen palautteen tai käyttää näiden yhdistelmää.

Voit esimerkiksi nähdä oppilaan tehtävän tilan ja antaa numeroarvosanan Oppilaiden tehtävät ‑sivulla tai Arvosanat-sivulla.

Voit myös antaa kommenttimuotoisen palautteen, lisätä arvosanan tai tehdä molemmat arviointityökalun avulla. Ohjeita arviointityökalun käyttöön on Tehtävää koskevan palautteen antaminen ‑artikkelissa.

Huom. Näkymä saattaa olla hieman erilainen tabletissa ja puhelimessa.

Jos et tiedä, onko ryhmällä Tehtävät-sivua, tutustu Onko ryhmälläni Tehtävät-sivu? ‑ohjeartikkeliin.

Ryhmälläni on Tehtävät-sivu

Jos sinulla ei ole Tehtävät-sivua, siirry tänne.

Oppilaiden tehtävien katseleminen
 1. Napauta Classroom Classroom.
 2. Valitse ryhmä ja sitten Tehtävät ja sitten haluamasi tehtävä. Etkö näe Tehtävät-sivua?
 3. Oppilaiden tehtävät ‑sivulta voit tarkistaa oppilaiden tehtävien tilan:
  • Palautettu opettajalle: Palautettu tehtävä, jota et ole vielä arvioinut tai palauttanut oppilaalle.
  • Annettu tehtäväksi: Puuttuva tehtävä tai tehtävä, jota oppilas ei ole palauttanut.
  • Arvosteltu: Arvioitu ja oppilaalle palautettu tehtävä.
  • Palautettu oppilaalle: Tehtävä, joka on palautettu oppilaalle ilman arviointia.
 4. Näet oppilaan palauttaman tehtävän napauttamalla hänen nimeään.
 5. Voit avata ja katsella liitetiedostoja napauttamalla pikkukuvaa.
Arvosanan antaminen Oppilaiden tehtävät ‑sivulla
Voit muokata tai kommentoida mitä tahansa dokumenttia Drivessa. Muokkaukset tai kommentit tallentuvat automaattisesti, ja oppilas näkee ne, kun hän avaa dokumentin seuraavan kerran.
Voit lisätä palautetta myös suoraan oppilaan työhön. Katso lisätiedot merkintöjen lisäämisestä oppilaan tehtävään.
Oppilaat eivät voi muokata opettajalle palautettuun tehtävään liitettyjä tiedostoja, ennen kuin opettaja on palauttanut tehtävän oppilaalle.
 1. Napauta Classroom Classroom.
 2. Valitse ryhmä ja sitten Tehtävät ja sitten haluamasi tehtävä. Etkö näe Tehtävät-sivua?
 3. (Valinnainen) Oletuksena korkein pistearvo on 100. Voit muuttaa sitä napauttamalla pistemäärää näytön yläosasta.
  Kirjoita haluamasi arvo tai valitse Ei arvostella ja sitten Tallenna ja sitten Päivitä.
  Huom. Classroom tukee arvosanoissa kahta desimaalia. Jos annat arvosanan, jossa on enemmän kuin kaksi desimaalia, arvosana pyöristetään kahden desimaalin tarkkuuteen. Esimerkiksi arvosana 88,725 pyöristetään lukuun 88,73.
 4. Napauta oppilaan nimeä.
 5. Napauta Lisää arvosana ja kirjoita arvosana. 
  Arvosana tallennetaan automaattisesti.
 6. Palaa Oppilaiden tehtävät ‑sivulle napauttamalla Sulje Sulje.
Oppilaat saavat tietää arvosanansa, kun palautat tehtävän heille. Voit halutessasi palauttaa tehtävät myöhemmin. 
Tehtävän palauttaminen

Oppilaat eivät voi muokata opettajalle palautettuun tehtävään liitettyjä tiedostoja, ennen kuin opettaja on palauttanut tehtävän oppilaalle.

 1. Napauta Classroom Classroom.
 2. Valitse ryhmä ja sitten Tehtävät ja sitten haluamasi tehtävä. Etkö näe Tehtävät-sivua?
 3. Napauta niiden oppilaiden valintaruutuja, joiden tehtävät haluat palauttaa.
 4. Napauta Palauta ja sitten vahvista valitsemalla uudelleen Palauta.

Kun palautat tehtävän, oppilas saa ilmoituksen sähköpostiin tai mobiililaitteeseen, jos ilmoitukset ovat käytössä.

Huom. Voit palauttaa tehtävän oppilaalle myös ilman arvosanaa. 

Arvosanattomien tehtävien palauttaminen
Kun luot tehtävän, jolle ei tarvitse antaa arvosanaa, voit määrittää sen asetukseksi Ei arvostella.
Kun oppilas saa tehtävän valmiiksi, hän valitsee tehtävän kohdalta Palauta tai Merkitse valmiiksi. Lisätietoja on Tehtävän palauttaminen ‑artikkelissa.
Huom. Jos oppilas ei napauta Palauta tai Merkitse valmiiksi ennen palautuspäivää, tehtävän tilaksi merkitään Puuttuu. Jos palautuspäivää ei ole, tehtävän tilaksi merkitään Annettu tehtäväksi.
Tämän jälkeen voit tarkistaa oppilaan tehtävän ja palauttaa sen.

Arvosanattoman tehtävän palauttaminen

 1. Napauta Classroom Classroom.
 2. Valitse ryhmä ja sitten Tehtävät ja sitten haluamasi tehtävä. Etkö näe Tehtävät-sivua?
 3. Napauta niiden oppilaiden valintaruutuja, joiden tehtävät haluat palauttaa.
 4. Napauta Palauta ja sitten vahvista valitsemalla uudelleen Palauta.

Kun palautat tehtävän, oppilas saa ilmoituksen sähköpostiin tai mobiililaitteeseen, jos ilmoitukset ovat käytössä.

Arvosanan muuttaminen

Voit muuttaa arvosanaa sen jälkeen, kun tehtävä on palautettu oppilaalle. Oppilaat voivat myös tehdä lisää töitä ja palauttaa tehtävän uudelleen. Tämän jälkeen voit muuttaa arvosanaa ja palauttaa tehtävän oppilaalle uudelleen.

 1. Napauta Classroom Classroom.
 2. Valitse ryhmä ja sitten Tehtävät ja sitten haluamasi tehtävä. Etkö näe Tehtävät-sivua?
 3. Napauta sen oppilaan nimeä, jonka arvosanaa haluat muuttaa.
 4. Napauta arvosanaa ja kirjoita uusi.
  Arvosana tallennetaan automaattisesti.
 5. Valitse sopiva vaihtoehto:
  • Palaa Oppilaiden tehtävät ‑sivulle napauttamalla Sulje Sulje.
  • Palauta tehtävä oppilaalle heti napauttamalla Palauta ja sitten Päivitä.

Huom. Oppilaat saavat tiedon uusista arvosanoista vasta, kun palautat tehtävän heille uudelleen.

Tehtävän arvosana- ja palautushistorian katseleminen

Voit tarkastaa, miten tehtävän arvosana on muuttunut ja kuinka monta kertaa oppilas on palauttanut tehtävän.

 1. Napauta Classroom Classroom.
 2. Valitse ryhmä ja sitten Tehtävät ja sitten haluamasi tehtävä. Etkö näe Tehtävät-sivua?
 3. Napauta oppilaan nimeä.
 4. Napauta yläreunasta Lisää Lisää ja sitten Näytä historia.
Arvosanojen vieminen
Tämä ominaisuus on käytettävissä vain Classroomin tietokoneversiossa. Katso ohjeet klikkaamalla Tietokone.

Kurssillani ei ole Tehtävät-sivua

Oppilaiden tehtävien katseleminen
 1. Napauta Classroom Classroom.
 2. Valitse ryhmä ja sitten tehtävä.
 3. Napauttamalla Oppilaiden tehtävät voit tarkastaa, ketkä ovat palauttaneet tehtävänsä ja ketkä eivät.
 4. Näet oppilaan palauttaman tehtävän napauttamalla hänen nimeään.
 5. (Valinnainen) Voit avata oppilaan liittämät tiedostot katseltaviksi napauttamalla pikkukuvaa.
 6. (Valinnainen) Jos haluat lisätä yksityisen kommentin, napauta Lisää yksityinen kommentti, kirjoita kommentti ja napauta Julkaise Julkaise.
 7. (Valinnainen) Jos haluat lisätä kommentin koko ryhmälle, napauta Sulje Sulje ja sitten Ohjeet ja sitten Lisää kommentti. Kirjoita kommentti ja napauta Julkaise Julkaise.
Tehtävän arvosteleminen ja palauttaminen

Voit muokata tai kommentoida mitä tahansa dokumenttia Drivessa. Muokkaukset tai kommentit tallentuvat automaattisesti, ja oppilas näkee ne, kun hän avaa dokumentin seuraavan kerran.

Voit lisätä palautetta myös suoraan oppilaan työhön. Katso lisätiedot merkintöjen lisäämisestä oppilaan tehtävään.

Oppilaat eivät voi muokata opettajalle palautettuun tehtävään liitettyjä tiedostoja, ennen kuin opettaja on palauttanut tehtävän oppilaalle.

Tehtävän arvioiminen

 1. Napauta Classroom Classroom.

 2. Valitse ryhmä ja sitten tehtävä.
 3. Napauta Oppilaiden tehtävät.
 4. (Valinnainen) Oletuksena korkein pistearvo on 100. Voit muuttaa sitä napauttamalla pistemäärää. Kirjoita haluamasi arvo tai valitse Ei arvostella ja sitten Tallenna.
 5. Napauta oppilaan nimeä.
 6. Napauta Lisää arvosana ja kirjoita arvosana.
  Arvosana tallennetaan automaattisesti.

  Huom. Classroom tukee arvosanoissa kahta desimaalia. Jos annat arvosanan, jossa on enemmän kuin kaksi desimaalia, arvosana pyöristetään kahden desimaalin tarkkuuteen. Esimerkiksi arvosana 88,725 pyöristetään lukuun 88,73.

 7. (Valinnainen) Jos haluat lisätä yksityisen kommentin, napauta Lisää yksityinen kommentti, kirjoita kommentti ja napauta Julkaise Julkaise.
 8. Voit palata Oppilaiden tekemättömät ‑sivulle valitsemalla Sulje Sulje.
 9. (Valinnainen) Voit lisätä kommentin koko ryhmälle napauttamalla Ohjeet ja sitten Lisää kommentti. Kirjoita kommentti ja napauta Julkaise Julkaise.

Tärkeää: Arvosanat tallennetaan automaattisesti. Oppilaat saavat tietää arvosanansa, kun palautat tehtävän heille. Voit halutessasi palauttaa tehtävät myöhemmin. Arvioinnin yhteydessä kirjoitettuja yksityisiä kommentteja ei kuitenkaan tallenneta, ellet palauta tehtävää heti.

Tehtävän palauttaminen

 1. Napauta Classroom Classroom.
 2. Valitse ryhmä ja sitten tehtävä.
 3. Napauta Oppilaiden tehtävät.
 4. Napauta niiden oppilaiden valintaruutuja, joiden tehtävät haluat palauttaa. Napauta Palauta ja vahvista.

Huom. Kun palautat tehtävän, oppilas saa ilmoituksen sähköpostiin tai mobiililaitteeseen, jos ilmoitukset ovat käytössä.

Arvosanattomien tehtävien palauttaminen
Kun luot tehtävän, jolle ei tarvitse antaa arvosanaa, voit määrittää sen asetukseksi Ei arvostella.
Kun oppilas saa tehtävän valmiiksi, hän valitsee tehtävän kohdalta Palauta tai Merkitse valmiiksi. Lisätietoja on Tehtävän palauttaminen ‑artikkelissa.
Huom. Jos oppilas ei napauta Palauta tai Merkitse valmiiksi ennen palautuspäivää, tehtävän tilaksi merkitään Puuttuu. Jos palautuspäivää ei ole, tehtävän tilaksi merkitään Annettu tehtäväksi.
Tämän jälkeen voit tarkistaa oppilaan tehtävän ja palauttaa sen.
Arvosanattoman tehtävän palauttaminen
 1. Napauta Classroom Classroom.
 2. Valitse ryhmä ja sitten tehtävä.
 3. Napauta Oppilaiden tehtävät.
 4. Napauta niiden oppilaiden valintaruutuja, joiden tehtävät haluat palauttaa.
 5. Napauta Palauta ja sitten vahvista valitsemalla uudelleen Palauta.

Huom. Kun palautat tehtävän, oppilas saa ilmoituksen sähköpostiin tai mobiililaitteeseen, jos ilmoitukset ovat käytössä.

Arvosanan muuttaminen

Voit muuttaa arvosanaa sen jälkeen, kun tehtävä on palautettu oppilaalle. Oppilaat voivat myös tehdä lisää töitä ja palauttaa tehtävän uudelleen. Tämän jälkeen voit muuttaa arvosanaa ja palauttaa tehtävän oppilaalle uudelleen.

 1. Napauta Classroom Classroom.
 2. Valitse ryhmä ja sitten tehtävä.
 3. Napauta Oppilaiden tehtävät.
 4. Napauta sen oppilaan nimeä, jonka arvosanaa haluat muuttaa.
 5. Napauta arvosanaa ja kirjoita uusi.
 6. (Valinnainen) Jos haluat lisätä yksityisen kommentin, napauta Lisää yksityinen kommentti, kirjoita kommentti ja napauta Julkaise Julkaise.
 7. Palaa Oppilaiden tehtävät ‑sivulle napauttamalla Sulje Sulje.

Huom. Uudet arvosanat tallennetaan automaattisesti. Oppilaat saavat tiedon uusista arvosanoista vasta, kun palautat tehtävän heille uudelleen.

Tehtävän arvosana- ja palautushistorian katseleminen

Voit tarkastaa, miten tehtävän arvosana on muuttunut ja kuinka monta kertaa oppilas on palauttanut tehtävän.

 1. Napauta Classroom Classroom.
 2. Valitse ryhmä ja sitten tehtävä.
 3. Napauta Oppilaiden tehtävät.
 4. Napauta oppilaan nimeä.
 5. Napauta yläreunasta Lisää Lisää ja sitten Näytä historia.
Arvosanojen vieminen
Tämä ominaisuus on käytettävissä vain Classroomin tietokoneversiossa. Katso ohjeet klikkaamalla Tietokone.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?