ตัดเกรดและส่งคืนงาน

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

เร็วๆ นี้: จัดระเบียบสมุดพกโดยแบ่งเป็นช่วงการตัดเกรด เช่น รายไตรมาสหรือภาคการศึกษา แล้วดูเกรดโดยรวมสำหรับแต่ละช่วงได้

ใน Classroom คุณอาจเลือกให้เกรดเป็นตัวเลข แสดงความคิดเห็นเพียงอย่างเดียว หรือให้ทั้งสองอย่างก็ได้ นอกจากนี้คุณอาจส่งคืนงานโดยไม่ต้องตัดเกรดก็ได้เช่นกัน

คุณจะตัดเกรดและส่งคืนงานได้จากส่วนต่อไปนี้

 • หน้างานของนักเรียน
 • เครื่องมือตัดเกรดของ Classroom
 • หน้าเกรด

โปรดดูวิธีการใช้หน้าเกรดที่หัวข้อดูหรืออัปเดตสมุดพกของคุณ

คุณจะดาวน์โหลดเกรดในชั้นเรียนทีละงานหรือทั้งหมดในคราวเดียวก็ได้

หมายเหตุ: คุณอาจสังเกตเห็นความแตกต่างด้านภาพเล็กน้อยระหว่างในแท็บเล็ตกับโทรศัพท์

ดูงานหรือนำเข้าคะแนนของแบบทดสอบ 

ดูงานของนักเรียน

ก่อนที่จะดูงานของนักเรียน คุณจะเห็นสถานะของงานและจำนวนนักเรียนในแต่ละหมวดหมู่

 1. แตะ Classroom ""
 2. แตะชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียนจากนั้นงาน 
 3. ในหน้างานของนักเรียน คุณจะเห็นสถานะงานของนักเรียน ดังนี้
  • มอบหมายแล้ว - งานที่นักเรียนต้องส่งซึ่งรวมถึงงานที่ไม่ได้ส่งหรือยังไม่ส่ง
  • ส่งแล้ว - งานที่นักเรียนส่งแล้ว
  • ให้คะแนนแล้ว - งานที่คุณให้คะแนนและส่งคืนแล้ว
  • ส่งคืนแล้ว - งานที่ไม่มีคะแนน (ไม่ต้องให้คะแนน) ที่คุณส่งคืนแล้ว
 4. หากต้องการดูงานที่นักเรียนส่ง ให้แตะชื่อของนักเรียนจากนั้นไฟล์ใดก็ได้ที่แนบมา

นำเข้าคะแนนของแบบทดสอบ

ฟีเจอร์นี้มีเฉพาะใน Classroom เวอร์ชันคอมพิวเตอร์เท่านั้น โปรดคลิกคอมพิวเตอร์เพื่อดูวิธีการ

ป้อน ตรวจทาน หรือเปลี่ยนคะแนน

เมื่อคุณป้อนคะแนน ระบบจะซิงค์ข้อมูลดังกล่าวระหว่างเครื่องมือให้คะแนน หน้าคะแนน และหน้างานของนักเรียน

ขณะให้คะแนนงาน คุณอาจเห็นว่างานหรือคะแนนมีสถานะเป็นรหัสสี ดังนี้

 • สีแดง - ยังไม่ได้ส่ง
 • สีเขียว - งานที่ส่งแล้วหรือคะแนนคร่าวๆ
 • สีดำ - งานที่ส่งคืนแล้ว

สีอื่นๆ จะขึ้นอยู่กับธีมของชั้นเรียนและไม่ได้ใช้ระบุสถานะงานหรือคะแนน

ป้อนคะแนนในหน้างานของนักเรียน
คุณแก้ไขหรือแสดงความคิดเห็นในเอกสารใดก็ได้ในไดรฟ์ ระบบจะบันทึกการแก้ไขและความคิดเห็นของคุณโดยอัตโนมัติ และนักเรียนจะตรวจดูได้เมื่อเปิดเอกสาร
นอกจากนี้คุณยังเพิ่มความคิดเห็นลงในงานของนักเรียนได้โดยตรง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนหมายเหตุลงในงานของนักเรียน
นักเรียนจะแก้ไขไฟล์ที่แนบกับงานที่ส่งไปแล้วไม่ได้ จนกว่าจะมีการส่งคืน
 1. แตะ Classroom ""
 2. แตะชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียนจากนั้นงาน
 3. (ไม่บังคับ) คะแนนเริ่มต้นคือ 100 หากต้องการแก้ไขคะแนน ให้แตะที่คะแนนเต็ม
  ป้อนค่าอื่นหรือเลือกไม่ได้ให้คะแนนจากนั้นบันทึกจากนั้นอัปเดต
  หมายเหตุ: สำหรับคะแนนแบบทศนิยม Classroom จะรองรับตัวเลข 2 หลักหลังจุดทศนิยม หากคุณป้อนตัวเลขมากกว่า 2 หลัก ระบบจะปัดเศษคะแนนให้เป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงเลขทศนิยม 2 หลักมากที่สุด เช่น หากป้อน 88.725 จะมีการปัดเศษเป็น 88.73
 4. แตะชื่อของนักเรียน
 5. แตะเพิ่มคะแนน แล้วป้อนคะแนน
  ระบบจะบันทึกคะแนนโดยอัตโนมัติ
 6. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการกลับไปที่หน้างานของนักเรียน ให้แตะปิด "" ที่มุมซ้ายบน
  • หากต้องการส่งงานคืนให้นักเรียน ให้แตะส่งคืนที่มุมขวาบน
   หมายเหตุ: ตัวเลือกต่อไปนี้จะแสดงขึ้นเมื่อคุณเลือกนักเรียน  
นักเรียนจะได้รับคะแนนเมื่อคุณส่งงานคืน คุณอาจส่งงานคืนในระหว่างเซสชันการให้คะแนนอื่นได้

ใส่คะแนนในเครื่องมือให้คะแนน

ฟีเจอร์นี้มีเฉพาะใน Classroom เวอร์ชันคอมพิวเตอร์เท่านั้น โปรดคลิกคอมพิวเตอร์เพื่อดูวิธีการ
ดูประวัติการให้คะแนนงาน
ฟีเจอร์นี้มีเฉพาะใน Classroom เวอร์ชันคอมพิวเตอร์เท่านั้น โปรดคลิกคอมพิวเตอร์เพื่อดูวิธีการ
แก้ไขคะแนน

คุณอาจจะแก้ไขคะแนนหลังจากที่ส่งงานคืนให้กับนักเรียนไปแล้วก็ได้ นอกจากนี้นักเรียนยังอาจทำงานเพิ่มและส่งงานเข้าไปใหม่ เพื่อให้คุณปรับแก้คะแนนแล้วส่งงานคืนอีกครั้งได้

 1. แตะ Classroom ""
 2. แตะชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียนจากนั้นงาน
 3. แตะชื่อของนักเรียนที่คุณต้องการแก้ไขคะแนน
 4. แตะคะแนน แล้วป้อนตัวเลขใหม่
  ระบบจะบันทึกคะแนนโดยอัตโนมัติ
 5. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการกลับไปที่หน้างานของนักเรียน ให้แตะปิด "" ที่มุมซ้ายบน
  • หากต้องการส่งงานคืนให้นักเรียน ให้แตะส่งคืนที่มุมขวาบน
   หมายเหตุ: ตัวเลือกต่อไปนี้จะแสดงขึ้นเมื่อคุณเลือกนักเรียน  

หมายเหตุ: นักเรียนจะดูคะแนนใหม่ได้เมื่อคุณส่งงานคืน

ส่งคืนงานหรือดาวน์โหลดคะแนน

นักเรียนจะแก้ไขไฟล์ที่แนบมากับงานไม่ได้จนกว่าคุณจะส่งคืน เมื่อคุณส่งงานคืน นักเรียนจะได้รับการแจ้งเตือนหากเปิดการตั้งค่าไว้ คุณจะส่งงานคืนโดยให้คะแนนหรือไม่ให้คะแนน และส่งคืนให้นักเรียนคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ 

ส่งคืนงาน

นักเรียนจะดูคะแนนของตนเองได้เมื่อคุณส่งงานคืน

 1. แตะ Classroom ""
 2. แตะชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียนจากนั้นงาน
 3. แตะช่องที่อยู่ถัดจากนักเรียนที่คุณต้องการคืนงาน
 4. แตะส่งคืนและยืนยันที่มุมขวาบน

หมายเหตุ: หากงานไม่สมบูรณ์ คุณอาจเลือกส่งงานคืนโดยไม่ต้องให้คะแนนก็ได้ ในกรณีนี้ สถานะคะแนนจะแสดงเป็น "มอบหมายแล้ว" หรือหากส่งล่าช้าจะแสดงเป็น "ยังไม่ได้ส่ง" และจะไม่มีข้อมูลในช่องคะแนน

ส่งคืนงานที่ไม่ได้ให้คะแนน

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณส่งคืนงานที่ไม่ได้ให้คะแนนมีดังนี้

 • คุณจะเห็นสถานะเสร็จสิ้น "" ถัดจากชื่อของนักเรียน แทนที่จะเห็นคะแนน
 • งานของนักเรียนจะมีสถานะส่งคืนแล้ว

คุณอาจเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปด้วยก่อนที่จะส่งงานคืนก็ได้

 1. แตะ Classroom ""
 2. แตะชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียนจากนั้นงาน
 3. แตะช่องที่อยู่ถัดจากนักเรียนที่คุณต้องการคืนงาน
 4. แตะส่งคืนและยืนยันที่มุมขวาบน
ดาวน์โหลดคะแนน
ฟีเจอร์นี้มีเฉพาะใน Classroom เวอร์ชันคอมพิวเตอร์เท่านั้น โปรดคลิกคอมพิวเตอร์เพื่อดูวิธีการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร