สร้างงาน

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

เมื่อสร้างงาน คุณจะโพสต์งานนั้นทันที บันทึกฉบับร่าง หรือตั้งเวลาให้โพสต์ภายหลังก็ได้ หลังจากที่นักเรียนทำงานเสร็จและส่งเข้ามาแล้ว คุณจะให้คะแนนและส่งงานคืนให้กับนักเรียนได้

สร้างงาน
ในชั้นเรียนที่สร้างหลังวันที่ 17 เมษายน 2019 โพสต์ในหน้างานของชั้นเรียนจะปรากฏที่ด้านบนสุด

เมื่อสร้างงาน คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้

สร้างงาน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน 
 3. คลิกสร้าง จากนั้น งานที่ด้านบน
  คลิก "งาน"
 4. ป้อนชื่อและคำสั่ง

โพสต์ไปยังชั้นเรียนอย่างน้อย 1 ชั้น

ในส่วนสำหรับ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น เลือกชั้นเรียนที่ต้องการอย่างน้อย 1 ชั้น
เลือกชั้นเรียน

หมายเหตุ: คุณจะโพสต์ถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลในหลายชั้นเรียนไม่ได้ เพราะการโพสต์ในหลายชั้นเรียนจะเป็นการแชร์กับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนนั้น

โพสต์ถึงนักเรียนแต่ละคน

งานจะโพสต์ไปยังนักเรียนทั้งหมดในชั้นนั้นโดยค่าเริ่มต้น คุณโพสต์งานให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ แต่โพสต์ถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลในกรณีที่มีมากกว่าหนึ่งชั้นเรียนไม่ได้ และในแต่ละครั้งโพสต์ถึงนักเรียนได้ไม่เกิน 100 คน

 1. ถัดจากนักเรียนทุกคน ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น นักเรียนทุกคนเพื่อยกเลิกการเลือก
  เลือกนักเรียน
 2. เลือกนักเรียนที่ต้องการโพสต์งานให้

เพิ่มหมวดหมู่เกรด

คุณจะเพิ่มหมวดหมู่เกรดให้กับงานในองค์กรได้ เมื่อใช้หมวดหมู่เกรด คุณและนักเรียนจะเห็นหมวดหมู่ของงาน เช่น การบ้านหรือเรียงความ นอกจากนี้ครูยังดูหมวดหมู่ต่างๆ ในหน้าเกรดได้อีกด้วย

ในส่วนหมวดหมู่เกรด ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น เลือกหมวดหมู่จากเมนู
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดหมู่เกรดที่หัวข้อเพิ่มหมวดหมู่เกรดในโพสต์หรือตั้งค่าการตัดเกรด

เลือกหมวดหมู่เกรด

เปลี่ยนคะแนนเต็ม

คุณเปลี่ยนค่าคะแนนของงานหรือเปลี่ยนให้งานนั้นไม่มีการให้คะแนนได้ ระบบจะตั้งค่างานไว้ที่ 100 คะแนนโดยค่าเริ่มต้น

 1. ในส่วนคะแนน ให้คลิกค่าที่ต้องการเปลี่ยน
  คะแนน
 2. ป้อนค่าคะแนนใหม่หรือเลือกไม่ได้ให้คะแนน

  หมายเหตุ: เมื่อนักเรียนทำงานที่ไม่ต้องให้เกรดเสร็จแล้ว นักเรียนจะแตะส่งหรือหากไม่ได้ส่งไฟล์ ก็จะแตะทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว หากนักเรียนไม่ได้แตะส่งหรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นก่อนวันที่ครบกำหนด ระบบจะทำเครื่องหมายงานดังกล่าวเป็นยังไม่ส่งงาน แต่หากไม่มีวันที่ครบกำหนด ระบบจะทำเครื่องหมายเป็นมอบหมายแล้ว

เพิ่มวันที่หรือเวลาครบกำหนด

งานจะไม่มีวันที่ครบกำหนดโดยค่าเริ่มต้น หากต้องการตั้งค่าวันที่ครบกำหนดให้ทำดังนี้

 1. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ในส่วนครบกำหนด
 2. ถัดจากไม่มีวันที่ครบกำหนด คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
  วันและเวลาที่ครบกำหนด
 3. คลิกวันที่ในปฏิทิน
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการตั้งเวลาครบกำหนด ให้คลิก เวลาจากนั้นป้อนเวลา
  หมายเหตุ: ระบบจะทำเครื่องหมายว่ายังไม่ส่งงานหรือส่งงานช้าทันทีที่ถึงวันหรือเวลาที่ครบกำหนด เช่น หากต้องการให้งานตรงเวลา 9.00 น. ให้ตั้งเวลาที่ครบกำหนดเป็น 9.01 น. โปรดดูวิธีตรวจสอบสถานะงานที่ส่วนดูงานของนักเรียน

เพิ่มหัวข้อ

 1. ในส่วนหัวข้อ คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
  เลือกหัวข้อ
 2. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการสร้างหัวข้อ ให้คลิกสร้างหัวข้อแล้วกรอกชื่อหัวข้อ
  • คลิกที่หัวข้อนั้นเพื่อเลือกหัวข้อในรายการ

หมายเหตุ: คุณเพิ่มหัวข้อได้เพียง 1 หัวข้อในงาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเพิ่มหัวข้อในหน้างานของชั้นเรียน

เพิ่มไฟล์แนบ

คุณจะเพิ่มไฟล์แนบในงานได้ เช่น ไฟล์จากคอมพิวเตอร์, ไฟล์ Google ไดรฟ์, วิดีโอ YouTube หรือลิงก์

หมายเหตุ: หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้คลิกคัดลอก แล้ว Classroom จะทำสำเนาเพื่อแนบไปกับงานและบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน

ประเภทของไฟล์แนบ คำแนะนำ
ไฟล์
 1. คลิกแนบ
 2. เลือกไฟล์ จากนั้น อัปโหลด
"" ไดรฟ์
 1. คลิกไดรฟ์ ""
 2. เลือกรายการแล้วคลิกเพิ่ม
หากแนบแบบทดสอบ Google ฟอร์ม คุณจะนำเข้าคะแนนมาที่หน้างานของนักเรียนได้โดยตรงหากไม่มีเอกสารแนบอื่นๆ ในงาน
YouTube YouTube

วิธีค้นหาวิดีโอที่จะแนบ

 1. คลิก YouTube YouTube
 2. ป้อนคีย์เวิร์ดแล้วคลิกค้นหา
 3. คลิกวิดีโอ จากนั้น เพิ่ม


วิธีแนบลิงก์วิดีโอด้วย URL

 1. คลิก YouTube YouTube จากนั้น URL
 2. ป้อน URL แล้วคลิกเพิ่ม
"" ลิงก์
 1. คลิกลิงก์ ""
 2. ป้อน URL แล้วคลิกเพิ่มลิงก์


คลิกนำออก ลบ ถัดจากไฟล์แนบนั้นเพื่อลบไฟล์แนบ

คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้างไฟล์แนบนั้น แล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อเลือกสิ่งที่นักเรียนจะดำเนินการกับไฟล์แนบได้

 • นักเรียนดูไฟล์ได้ นักเรียนอ่านไฟล์ได้ แต่แก้ไขไม่ได้
 • นักเรียนแก้ไขไฟล์ได้ นักเรียนทุกคนแชร์ไฟล์เดียวกันและแก้ไขได้
 • ทำสำเนาสำหรับนักเรียนแต่ละคน นักเรียนจะได้รับสำเนาไฟล์ที่มีชื่อของตนเองในชื่อเอกสาร ทั้งคุณและนักเรียนจะแก้ไขเอกสารที่เป็นไฟล์ Google เอกสาร ชีต และสไลด์ได้ แต่เมื่อส่งงานแล้วนักเรียนจะแก้ไขเอกสารไม่ได้อีกจนกว่าคุณจะส่งงานคืนให้

  หมายเหตุ: คุณมีสิทธิ์ใช้ตัวเลือกนี้ก่อนที่จะโพสต์งานเท่านั้น

เพิ่มเกณฑ์การให้คะแนน

โปรดดูวิธีการที่หัวข้อสร้างเกณฑ์การให้คะแนนหรือใช้เกณฑ์เดิมที่มีอยู่ในงาน

เปิดใช้รายงานความเป็นต้นฉบับ

โปรดดูวิธีการที่หัวข้อเปิดใช้รายงานความเป็นต้นฉบับ

โพสต์ ตั้งเวลา หรือบันทึกงานเป็นฉบับร่าง

เมื่อสร้างงาน คุณจะโพสต์งานนั้นทันที ตั้งเวลาให้โพสต์ภายหลัง หรือบันทึกเป็นฉบับร่างก็ได้

คลิกงานของชั้นเรียนเพื่อดูงานที่กำหนดเวลาไว้และงานฉบับร่าง

โพสต์งาน

คลิกมอบหมายเพื่อโพสต์งานทันที

กำหนดเวลาเพื่อโพสต์งานในภายหลัง

 1. ถัดจากมอบหมาย คลิกลูกศรลง ลูกศรลงจากนั้น กำหนดเวลา
  ตารางเวลา
 2. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้วเลือกวันที่และเวลาถัดจากวันที่ เมื่อกรอกเวลา Classroom จะใช้ค่าเริ่มต้นเป็น PM เว้นแต่ว่าคุณจะระบุเป็น AM
 3. คลิกตั้งเวลา ระบบจะโพสต์งานโดยอัตโนมัติเมื่อถึงวันที่และเวลาที่กำหนดไว้

  หมายเหตุ: หากต้องการกำหนดเวลางานให้กับชั้นเรียนอื่น ให้กำหนดเวลาสำหรับชั้นเรียนหนึ่งก่อน แล้วใช้โพสต์นั้นซ้ำกับชั้นเรียนอื่นๆ

บันทึกงานเป็นฉบับร่าง

ถัดจากมอบหมาย ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น บันทึกฉบับร่าง

แก้ไขงาน

หากคุณโพสต์งานไปยังหลายชั้นเรียน การแก้ไขงานในชั้นเรียนหนึ่งจะไม่เป็นการแก้ไขงานดังกล่าวในชั้นเรียนอื่นๆ

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนชื่องาน ระบบจะไม่อัปเดตชื่อโฟลเดอร์ของงานในไดรฟ์ ไปที่ไดรฟ์และเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไขข้างงาน
  เลือกแก้ไข
 4. เลือกตัวเลือกดังนี้
  • สำหรับงานที่โพสต์หรือกำหนดเวลาไว้: ให้ทำการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิกบันทึก
  • สำหรับงานฉบับร่าง: ให้ทำการเปลี่ยนแปลง ถัดจากมอบหมาย ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น บันทึกฉบับร่าง
เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียนในงาน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกงานของชั้นเรียนจากนั้นงานจากนั้นดูงาน
 4. คลิกวิธีการที่ด้านบน
  เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน
 5. คลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียนจากนั้นป้อนความคิดเห็นจากนั้นคลิกโพสต์
ใช้งานซ้ำ
หากต้องการใช้งานเดิมซ้ำอีกครั้ง โปรดดูที่หัวข้อใช้โพสต์เดิมที่มีอยู่
ลบงาน

ถ้าคุณลบงาน คะแนนและความคิดเห็นทั้งหมดสำหรับงานนั้นจะลบไปด้วย แต่ไฟล์แนบหรือไฟล์อื่นๆ ที่คุณหรือนักเรียนสร้างไว้จะยังคงอยู่ในไดรฟ์

คำเตือน คุณจะยกเลิกการลบงานไม่ได้
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบถัดจากงาน คลิกลบอีกครั้งเพื่อยืนยัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร