สร้างงาน

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

เมื่อสร้างงาน คุณจะโพสต์งานนั้นทันที บันทึกฉบับร่าง หรือตั้งเวลาให้โพสต์ภายหลังก็ได้ หลังจากที่นักเรียนทำงานเสร็จและส่งเข้ามาแล้ว คุณจะให้คะแนนและส่งงานคืนให้กับนักเรียนได้

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

สร้างและโพสต์งาน 

สร้างงาน
ในชั้นเรียนที่สร้างหลังวันที่ 17 เมษายน 2019 โพสต์ในหน้างานของชั้นเรียนจะปรากฏที่ด้านบนสุด

เมื่อสร้างงาน คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้

สร้างงาน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน 
 3. คลิกสร้างจากนั้นงานที่ด้านบน
  คลิก "งาน"
 4. กรอกชื่อและคำสั่ง

คุณจะแก้ไขและปรับแต่งงานต่อไปได้ หรือหากพร้อมแล้วก็ดูวิธีการโพสต์ ตั้งเวลา หรือบันทึกงานได้ที่ด้านล่าง

โพสต์ในชั้นเรียนอื่น

หากโพสต์งานไปยังหลายชั้นเรียน นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนเหล่านั้นจะเข้าถึงงานได้

 1. สร้างงาน (รายละเอียดด้านบน)
 2. ในส่วนสำหรับ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลงจากนั้นเลือกชั้นเรียนที่ต้องการอย่างน้อย 1 ชั้น

  เลือกชั้นเรียน

โพสต์ถึงนักเรียนแต่ละคน

คุณจะโพสต์งานถึงนักเรียนแต่ละคนได้ หากไม่ได้โพสต์งานดังกล่าวในหลายชั้นเรียน แต่จะโพสต์ถึงนักเรียนมากกว่า 100 คนพร้อมกันไม่ได้

 1. สร้างงาน (รายละเอียดด้านบน)
 2. ถัดจากนักเรียนทุกคน ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลงจากนั้น นักเรียนทุกคน อีกครั้งเพื่อยกเลิกการเลือกนักเรียน
  เลือกนักเรียน
 3. คลิกชื่อของนักเรียนเพื่อเลือก

เพิ่มหมวดหมู่เกรด

ใช้หมวดหมู่เกรดเพื่อจัดระเบียบงาน เมื่อใช้หมวดหมู่เกรด คุณและนักเรียนจะเห็นหมวดหมู่ของงาน เช่น การบ้านหรือเรียงความ นอกจากนี้ครูยังดูหมวดหมู่ต่างๆ ในหน้าเกรดได้อีกด้วย

 1. สร้างงาน (รายละเอียดด้านบน)
 2. ในส่วนหมวดหมู่เกรด ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้นเลือกหมวดหมู่จากเมนู

เลือกหมวดหมู่เกรด

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดหมู่เกรดที่หัวข้อเพิ่มหมวดหมู่เกรดในโพสต์หรือตั้งค่าการตัดเกรด

เปลี่ยนคะแนนเต็ม

คุณเปลี่ยนค่าคะแนนของงานหรือเปลี่ยนให้งานนั้นไม่มีการให้คะแนนได้ งานจะตั้งค่าไว้ที่ 100 คะแนนโดยค่าเริ่มต้น

 1. สร้างงาน (รายละเอียดด้านบน)
 2. ในส่วนคะแนน ให้คลิกค่าที่ต้องการเปลี่ยน
  คะแนน
 3. กรอกค่าคะแนนใหม่หรือเลือกไม่ให้คะแนน

เพิ่มวันที่หรือเวลาครบกำหนด

งานจะไม่มีวันที่ครบกำหนดโดยค่าเริ่มต้น วิธีตั้งวันที่ครบกำหนด

 1. สร้างงาน (รายละเอียดด้านบน)
 2. คลิกลูกศรลง "" ในส่วนครบกำหนด
 3. ถัดจากไม่มีวันที่ครบกำหนด คลิกลูกศรลง ""
  วันและเวลาที่ครบกำหนด
 4. คลิกวันที่ในปฏิทิน
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการตั้งเวลาครบกำหนด ให้คลิกเวลาจากนั้นป้อนเวลา
  หมายเหตุ: ระบบจะทำเครื่องหมายว่ายังไม่ส่งงานหรือส่งงานช้าทันทีที่ถึงวันหรือเวลาที่ครบกำหนด เช่น หากต้องการให้งานตรงเวลา 9:00 น. ให้ตั้งเวลาที่ครบกำหนดเป็น 9:01 น. โปรดดูวิธีตรวจสอบสถานะงานที่ส่วนดูงานของนักเรียน

เพิ่มหัวข้อ

 1. สร้างงาน (รายละเอียดด้านบน)
 2. ในส่วนหัวข้อ คลิกลูกศรลง ""
  เลือกหัวข้อ
 3. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการสร้างหัวข้อ ให้คลิกสร้างหัวข้อแล้วกรอกชื่อหัวข้อ
  • คลิกหัวข้อในรายการเพื่อเลือก

หมายเหตุ: คุณเพิ่มหัวข้อได้เพียง 1 หัวข้อในงาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเพิ่มหัวข้อในหน้างานของชั้นเรียน

เพิ่มไฟล์แนบ

คุณจะเพิ่มไฟล์แนบในงานได้ เช่น ไฟล์จากคอมพิวเตอร์, ไฟล์ Google ไดรฟ์, วิดีโอ YouTube หรือลิงก์

 1. สร้างงาน (รายละเอียดด้านบน)
 2. คลิกเพิ่มจากนั้นเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  ประเภทของไฟล์แนบ คำแนะนำ
  "" ไฟล์
  1. คลิกไฟล์ ""
  2. เลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วคลิกอัปโหลด
  "" Google ไดรฟ์
  1. คลิก Google ไดรฟ์ ""
  2. เลือกรายการแล้วคลิกเพิ่ม
  หากแนบแบบทดสอบ Google ฟอร์ม คุณจะนำเข้าคะแนนมาที่หน้างานของนักเรียนได้โดยตรงหากไม่มีเอกสารแนบอื่นๆ ในงาน
  "" YouTube

  ค้นหาวิดีโอ

  1. คลิก YouTube ""
  2. ป้อนคีย์เวิร์ดแล้วคลิกค้นหา ""
  3. คลิกวิดีโอจากนั้นเพิ่ม


  วิธีแนบลิงก์วิดีโอด้วย URL

  1. คลิก YouTube ""จากนั้นURL
  2. ป้อน URL แล้วคลิกเพิ่ม
  "" ลิงก์
  1. คลิกลิงก์ ""
  2. ป้อน URL แล้วคลิกเพิ่มลิงก์
 3. หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้คลิกคัดลอก Classroom จะทำสำเนาไฟล์เพื่อแนบไปกับงานและบันทึกสำเนาไว้ในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน
 4. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ถัดจากไฟล์แนบ แล้วเลือกตัวเลือกวิธีที่นักเรียนจะดำเนินการกับไฟล์แนบได้ ดังนี้
  • นักเรียนดูไฟล์ได้ นักเรียนทุกคนอ่านไฟล์ได้ แต่แก้ไขไม่ได้
  • นักเรียนแก้ไขไฟล์ได้ นักเรียนทุกคนแชร์ไฟล์เดียวกันและแก้ไขได้
  • ทำสำเนาสำหรับนักเรียนแต่ละคน นักเรียนจะได้รับสำเนาไฟล์ Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์ที่มีชื่อของตนเองในชื่อเอกสาร คุณและนักเรียนจะแก้ไขเอกสารได้ แต่เมื่อส่งงานแล้ว นักเรียนจะแก้ไขเอกสารไม่ได้อีกจนกว่าคุณจะส่งงานคืนให้

   หมายเหตุ: คุณมีสิทธิ์ใช้ตัวเลือกนี้ก่อนที่จะโพสต์งานเท่านั้น

 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการลบไฟล์แนบ ให้คลิกนำออก "" ข้างไฟล์แนบ

เพิ่มเกณฑ์การให้คะแนน

โปรดดูวิธีการที่หัวข้อสร้างเกณฑ์การให้คะแนนหรือใช้เกณฑ์เดิมที่มีอยู่ในงาน

เปิดใช้รายงานความเป็นต้นฉบับ

โปรดดูวิธีการที่หัวข้อเปิดใช้รายงานความเป็นต้นฉบับ

โพสต์ ตั้งเวลา หรือบันทึกงานเป็นฉบับร่าง

คุณจะโพสต์งานทันทีหรือจะตั้งเวลาให้โพสต์ในภายหลังก็ได้ หากยังไม่ต้องการโพสต์ คุณจะบันทึกเป็นฉบับร่างได้ คลิกงานของชั้นเรียนเพื่อดูงานที่ตั้งเวลาไว้และงานฉบับร่าง

โพสต์งาน

 1. ทำตามขั้นตอนด้านบนเพื่อสร้างงาน
 2. คลิกมอบหมายเพื่อโพสต์งานทันที

กำหนดเวลาเพื่อโพสต์งานในภายหลัง

งานที่กําหนดเวลาไว้อาจปรากฏล่าช้าไม่เกิน 5 นาทีหลังจากเวลาโพสต์

 1. ทำตามขั้นตอนด้านบนเพื่อสร้างงาน

  หมายเหตุ: คุณตั้งเวลางานได้ในชั้นเรียนเดียวเท่านั้น

 2. ถัดจากมอบหมาย คลิกลูกศรลง ""จากนั้นตั้งเวลา
  ตารางเวลา
 3. คลิกลูกศรลง "" แล้วเลือกวันที่และเวลาถัดจากวันที่ เมื่อกรอกเวลา Classroom จะใช้ค่าเริ่มต้นเป็น PM เว้นแต่ว่าคุณจะระบุเป็น AM
 4. คลิกตั้งเวลา ระบบจะโพสต์งานโดยอัตโนมัติเมื่อถึงวันที่และเวลาที่กำหนดไว้
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการกำหนดเวลางานให้กับชั้นเรียนอื่น ให้กำหนดเวลาสำหรับชั้นเรียนหนึ่งก่อน แล้วใช้โพสต์นั้นซ้ำกับชั้นเรียนอื่นๆ

บันทึกงานเป็นฉบับร่าง

 1. ทำตามขั้นตอนด้านบนเพื่อสร้างงาน
 2. ถัดจากมอบหมาย ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลงจากนั้นบันทึกฉบับร่าง

คุณเปิดและแก้ไขงานฉบับร่างได้ในหน้างานของชั้นเรียน

จัดการงาน 

แก้ไขงาน

การแก้ไขจะมีผลกับชั้นเรียนแต่ละชั้น สำหรับงานที่โพสต์ไปยังหลายชั้นเรียน โปรดแก้ไขทีละรายการ

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนชื่องาน ระบบจะไม่อัปเดตชื่อโฟลเดอร์ของงานในไดรฟ์ ไปที่ไดรฟ์และเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

แก้ไขงานที่โพสต์ไปแล้ว

 1. ในหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นแก้ไขถัดจากงาน
 2. แก้ไขตามต้องการ แล้วคลิกบันทึก

แก้ไขงานที่ตั้งเวลาไว้

 1. ในหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นแก้ไขถัดจากงาน
 2. แก้ไขตามต้องการ แล้วคลิกตั้งเวลา

แก้ไขงานฉบับร่าง

 1. ในหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นแก้ไขถัดจากงานฉบับร่าง
 2. คลิกงานแล้วแก้ไขตามต้องการ

  ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ

 3. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • มอบหมายทันที (รายละเอียดด้านบน)
  • ตั้งเวลาให้โพสต์ในวันและเวลาที่ระบุ (รายละเอียดด้านบน)
  • หากต้องการเก็บเป็นฉบับร่างและกลับไปที่หน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกปิด "" ที่ด้านบน
เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียนในงาน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกงานของชั้นเรียนจากนั้นงานจากนั้นดูงาน
 4. คลิกคำสั่งที่ด้านบน
  เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน
 5. คลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียนจากนั้นป้อนความคิดเห็นจากนั้นคลิกโพสต์
ใช้งานซ้ำ
หากต้องการใช้งานเดิมซ้ำอีกครั้ง โปรดดูหัวข้อใช้โพสต์เดิมที่มีอยู่
ลบงาน

คุณจะลบงานได้ในหน้างานของชั้นเรียนเท่านั้น

หากคุณลบงาน ระบบจะลบคะแนนและความคิดเห็นในงานนั้นออกไปด้วย แต่ไฟล์แนบหรือไฟล์อื่นๆ ที่คุณหรือนักเรียนสร้างไว้จะยังคงอยู่ในไดรฟ์

คำเตือน คุณจะยกเลิกการลบงานไม่ได้
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. คลิกเพิ่มเติม "" ถัดจากงาน จากนั้นลบจากนั้นลบอีกครั้งเพื่อยืนยัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร