สร้างงาน

หน้านี้สำหรับครู นักเรียนโปรดดูที่นี่

คุณสร้างงานในสตรีมชั้นเรียน และบันทึกฉบับร่างขณะสร้าง แล้วมอบหมายงานนั้นได้ในวันอื่น หรือกำหนดเวลาไว้ให้โพสต์ในวันอื่นก็ได้ หลังจากที่นักเรียนทำงานเสร็จและส่งเข้ามาแล้ว คุณสามารถให้คะแนนและส่งงานคืนให้กับนักเรียนได้

สร้างงาน

เมื่อสร้างงาน คุณทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • โพสต์ไปยังชั้นเรียนหรือชั้นเรียนเพิ่มเติมเท่านั้น
 • โพสต์ถึงนักเรียนเป็นรายบุคคล
 • เพิ่มวันที่หรือเวลาครบกำหนด
 • เพิ่มหัวข้อ
 • เพิ่มเนื้อหาประกอบ

เปิดหน้างาน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ที่ด้านล่าง ให้วางเมาส์เหนือเพิ่ม เพิ่ม จากนั้น คลิกสร้างงาน สร้างงาน
  Create assignment
 4. ป้อนชื่อและคำสั่ง

โพสต์งานให้กับชั้นเรียนอื่นๆ

 1. ถัดจากสำหรับ ให้คลิกลง ลูกศรลง จากนั้น เลือกชั้นเรียนหนึ่งหรือหลายชั้นเรียนที่ต้องการรวม

หมายเหตุ: คุณโพสต์ถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลในหลายชั้นเรียนไม่ได้ เพราะการโพสต์ในหลายชั้นเรียนจะแชร์กับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนนั้น

โพสต์งานให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคล

โดยค่าเริ่มต้น งานจะโพสต์ไปยังนักเรียนทั้งหมดในชั้นนั้น คุณโพสต์งานให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ แต่โพสต์ถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลในกรณีที่มีมากกว่าหนึ่งชั้นเรียนไม่ได้ และโพสต์ถึงนักเรียนได้ไม่เกิน 100 คนภายในคราวเดียว

 1. ถัดจากนักเรียนทุกคน ให้คลิกลง ลูกศรลง จากนั้น นักเรียนทุกคนเพื่อยกเลิกการเลือก
  All students
 2. เลือกนักเรียนที่ต้องการโพสต์งานให้

  หมายเหตุ: คุณจะเห็นจำนวนนักเรียนคุณที่โพสต์ไปให้ในงานนั้นในสตรีมของชั้นเรียน ถ้าต้องการดูชื่อนักเรียน ให้คลิกจำนวนนักเรียนในงาน

เพิ่มวันที่หรือเวลาครบกำหนด

งานจะไม่มีวันที่ครบกำหนดโดยค่าเริ่มต้น หากต้องการเปลี่ยนแปลง ให้ทำดังนี้

 1. ถัดจากครบกำหนด ให้คลิกลง ลูกศรลง
  Due date
 2. ถัดจากไม่มีวันที่ครบกำหนด ให้คลิกลง ลูกศรลง
 3. คลิกวันที่ในปฏิทิน
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการตั้งเวลาครบกำหนด ให้คลิกเวลา แล้วป้อนเวลาลงไป

เพิ่มหัวข้อ

 1. ถัดจากไม่มีหัวข้อ ให้คลิกลง ลูกศรลง
  Topic
 2. เลือกตัวเลือก
  • ถ้าต้องการสร้างหัวข้อ ให้คลิกสร้างหัวข้อแล้วป้อนชื่อหัวข้อ
  • ถ้าต้องการเลือกหัวข้อจากรายการ ให้คลิกหัวข้อนั้น

หมายเหตุ: คุณเพิ่มหัวข้อได้เพียง 1 รายการในงาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดระเบียบสตรีมของชั้นเรียน

เพิ่มเนื้อหาประกอบ

คุณเพิ่มเนื้อหา เช่น ไฟล์ใน Google ไดรฟ์ ลิงก์ หรือวิดีโอ YouTube ลงในงานได้

 • หากต้องการอัปโหลดไฟล์ ให้คลิกแนบ แนบ เลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วคลิกอัปโหลด
 • หากต้องการแนบรายการจากไดรฟ์ เช่น เอกสารหรือแบบฟอร์ม ให้ทำดังนี้
  1. คลิกไดรฟ์ ไดรฟ์
  2. เลือกรายการ แล้วคลิกเพิ่ม

  หมายเหตุ: หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้คลิกคัดลอก Classroom จะทำสำเนาเพื่อแนบไปกับงาน และบันทึกลงในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน

 • หากแนบแบบทดสอบ Google Forms คุณจะนำเข้าคะแนนมาที่หน้างานของนักเรียนได้โดยตรงหากไม่มีเอกสารแนบอื่นๆ ในงาน

  หมายเหตุ: เปิดใช้การนำเข้าเกรดไม่ได้หากมีสิ่งที่แนบอื่นๆ ในงานนี้

 • หากต้องการเลือกสิ่งที่นักเรียนสามารถทำกับไฟล์แนบได้ ให้คลิกลง ลูกศรลง ข้างไฟล์แนบนั้น แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
  • นักเรียนดูไฟล์ได้ นักเรียนจะอ่านไฟล์ได้ แต่แก้ไขไม่ได้
  • นักเรียนแก้ไขไฟล์ได้ นักเรียนทุกคนแชร์ไฟล์เดียวกันและแก้ไขได้
  • ทำสำเนาสำหรับนักเรียนแต่ละคน (สำหรับ Google เอกสาร ชีต และสไลด์เท่านั้น) นักเรียนจะได้รับสำเนาไฟล์แยกที่แก้ไขได้ ชื่อนักเรียนจะปรากฏในชื่อเอกสารโดยอัตโนมัติ เมื่อนักเรียนส่งงาน ครูจะมองเห็นไฟล์ที่มีชื่อนักเรียนกำกับอยู่ด้วย
 • หากต้องการแนบวิดีโอ YouTube ให้คลิก YouTube Youtube แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
  • ค้นหาวิดีโอที่ต้องการแนบด้วยวิธีต่อไปนี้
   1. ที่ส่วนค้นหาวิดีโอ ให้ป้อนคีย์เวิร์ดแล้วคลิกค้นหา ค้นหา
   2. คลิกวิดีโอ จากนั้น เพิ่ม
  • แนบลิงก์วิดีโอด้วยวิธีต่อไปนี้
   1. คลิก URL
   2. ป้อน URL แล้วคลิกเพิ่ม
 • หากต้องการแนบลิงก์ ให้คลิกลิงก์ ลิงก์ จากนั้นป้อน URL แล้วคลิกเพิ่ม
 • หากต้องการลบไฟล์แนบ ให้คลิกนำออก ลบ ที่ข้างไฟล์แนบ
โพสต์ กำหนดเวลา หรือบันทึกงานเป็นฉบับร่าง

หมายเหตุ: หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้คลิกคัดลอก Classroom จะทำสำเนาเพื่อแนบไปกับงาน และบันทึกลงในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน

 • หากต้องการโพสต์งานทันที ให้คลิกมอบหมาย
 • หากต้องการตั้งเวลาโพสต์งานทีหลัง ถัดจากมอบหมาย ให้คลิกลง ลูกศรลงจากนั้น กำหนดเวลาSchedule
  1. ถัดจากวันที่ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้วเลือกวันที่และเวลา
  2. คลิกกำหนดเวลา ระบบจะโพสต์งานโดยอัตโนมัติเมื่อถึงวันที่และเวลาที่กำหนดไว้

   หมายเหตุ: หากต้องการกำหนดเวลางานกับชั้นเรียนอื่น ให้ตั้งเวลากับชั้นเรียนหนึ่งก่อน แล้วใช้งานซ้ำกับอีกชั้นเรียนหนึ่ง

 • หากต้องการบันทึกงานเป็นฉบับร่าง ถัดจากมอบหมาย ให้คลิกลง ลูกศรลง จากนั้น บันทึกฉบับร่าง
 • หากต้องการดูโพสต์ที่กำหนดเวลาไว้และฉบับร่าง ให้คลิกโพสต์ที่บันทึกไว้ที่ด้านบนของสตรีมของชั้นเรียน
แก้ไขงาน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. ไปที่สตรีมชั้นเรียนและเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • สำหรับงานที่โพสต์ไว้ ให้ทำดังนี้
   1. ถัดจากงาน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไข
   2. แก้ไขตามต้องการ
   3. คลิกบันทึก
  • สำหรับงานที่กำหนดเวลาไว้ ที่ด้านบนของสตรีมของชั้นเรียน ให้คลิกโพสต์ที่บันทึกไว้
   1. คลิกงานที่ต้องการ
   2. แก้ไขและคลิกกำหนดเวลา
  • สำหรับงานฉบับร่าง ที่ด้านบนของสตรีมของชั้นเรียน ให้คลิกโพสต์ที่บันทึกไว้
   1. คลิกงานที่ต้องการ
   2. แก้ไขตามต้องการ
   3. ถัดจากมอบหมาย ให้คลิกลง ลูกศรลง จากนั้น บันทึกฉบับร่าง

   หมายเหตุ: หลังจากโพสต์งานไปยังชั้นเรียนหลายชั้นแล้ว การแก้ไขงานใน 1 ชั้นเรียนจะไม่เป็นการแก้ไขงานในชั้นเรียนอื่น

ใช้งานซ้ำ

หากต้องการใช้งานซ้ำ โปรดดูใช้โพสต์ซ้ำ

ลบงาน 

ถ้าคุณลบงาน คะแนนและความคิดเห็นทั้งหมดสำหรับงานนั้นจะลบไปด้วย แต่ไฟล์แนบหรือไฟล์อื่นๆ ที่คุณหรือนักเรียนสร้างไว้จะยังคงอยู่ในไดรฟ์

คำเตือน! หลังจากลบงานแล้ว จะยกเลิกการลบงานไม่ได้
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนแล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
  • เมื่อต้องการลบงานที่โพสต์ไว้ ให้ทำดังนี้
   1. ในสตรีมชั้นเรียน ถัดจากงาน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบ
   2. คลิกลบอีกครั้งเพื่อยืนยัน
  • เมื่อต้องการลบงานฉบับร่างหรืองานที่กำหนดเวลาไว้ ให้ทำดังนี้
   1. คลิกโพสต์ที่บันทึกไว้ที่ด้านบนสุดของสตรีมของชั้นเรียน
   2. ถัดจากงาน ให้คลิกนำออก ลบ จากนั้น ลบ

 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร