สร้างงาน

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

เมื่อสร้างงาน คุณจะโพสต์งานนั้นทันที บันทึกฉบับร่าง หรือตั้งเวลาให้โพสต์ภายหลังก็ได้ หลังจากที่นักเรียนทำงานเสร็จและส่งเข้ามาแล้ว คุณจะให้คะแนนและส่งงานคืนให้กับนักเรียนได้

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

สร้างและโพสต์งาน

สร้างงาน
ในชั้นเรียนที่สร้างหลังวันที่ 17 เมษายน 2019 โพสต์ในหน้างานของชั้นเรียนจะปรากฏที่ด้านบนสุด

เมื่อสร้างงาน คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้

สร้างงาน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน
 3. ที่ด้านบน ให้คลิกสร้าง จากนั้น งาน
 4. ป้อนชื่อและคำสั่ง

คุณจะแก้ไขและปรับแต่งงานต่อไปได้ หรือหากพร้อมแล้ว ก็ดูวิธีการโพสต์ ตั้งเวลา หรือบันทึกงานได้ด้านล่าง

เลือกชั้นเรียนเพิ่มเติม

หากโพสต์งานไปยังหลายชั้นเรียน นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนเหล่านั้นจะเข้าถึงงานได้

 1. สร้างงาน (รายละเอียดด้านบน)
 2. ในส่วนสำหรับ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น เลือกชั้นเรียนที่ต้องการอย่างน้อย 1 ชั้น

เลือกนักเรียนแต่ละคน

คุณสามารถเลือกนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ เว้นแต่คุณจะเลือกหลายชั้นเรียน แต่จะเลือกนักเรียนมากกว่า 100 คนพร้อมกันไม่ได้

 1. สร้างงาน (รายละเอียดด้านบน)
 2. ข้างนักเรียนทุกคน ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น นักเรียนทุกคนอีกครั้งเพื่อยกเลิกการเลือกนักเรียน
 3. คลิกชื่อของนักเรียนเพื่อเลือก

เพิ่มหมวดหมู่เกรด

ใช้หมวดหมู่เกรดเพื่อจัดระเบียบงาน เมื่อใช้หมวดหมู่เกรด คุณและนักเรียนจะเห็นหมวดหมู่ของงาน เช่น การบ้านหรือเรียงความ นอกจากนี้ครูยังดูหมวดหมู่ต่างๆ ในหน้าเกรดได้อีกด้วย

 1. สร้างงาน (รายละเอียดด้านบน)
 2. ในส่วนหมวดหมู่คะแนน ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น เลือกหมวดหมู่จากเมนู

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดหมู่คะแนนที่หัวข้อเพิ่มหมวดหมู่คะแนนในโพสต์หรือตั้งค่าการให้คะแนน

เพิ่มระยะเวลาการให้คะแนน

หากต้องการจัดระเบียบงานและคะแนนในโครงสร้างการให้คะแนนของโรงเรียนหรือเขตการศึกษา ให้สร้างระยะเวลาการให้คะแนน เช่น ไตรมาสหรือภาคการศึกษา

 1. สร้างงาน (รายละเอียดด้านบน)
 2. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ในส่วน "ระยะเวลาการให้คะแนน"
 3. เลือกระยะเวลาการให้คะแนนจากเมนู

เคล็ดลับ: ก่อนที่จะเพิ่มระยะเวลาการให้คะแนนสำหรับงาน ให้สร้างระยะเวลาการให้คะแนนสำหรับชั้นเรียนก่อน ดูวิธีสร้างหรือแก้ไขระยะเวลาการให้คะแนน

เปลี่ยนคะแนนเต็ม

คุณเปลี่ยนค่าคะแนนของงานหรือเปลี่ยนให้งานนั้นไม่มีการให้คะแนนได้ งานจะตั้งค่าไว้ที่ 100 คะแนนโดยค่าเริ่มต้น

 1. สร้างงาน (รายละเอียดด้านบน)
 2. คลิกค่าที่ต้องการเปลี่ยนในส่วนคะแนน
 3. ป้อนค่าคะแนนเต็มใหม่หรือเลือกไม่ได้ให้คะแนน

เพิ่มวันที่หรือเวลาครบกำหนด

งานจะไม่มีวันที่ครบกำหนดโดยค่าเริ่มต้น วิธีตั้งวันที่ครบกำหนด

 1. สร้างงาน (รายละเอียดด้านบน)
 2. คลิกลูกศรลง "" ในส่วนครบกำหนด
 3. คลิกลูกศรลง "" ข้างไม่มีวันที่ครบกำหนด
 4. คลิกวันที่ในปฏิทิน
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการตั้งเวลาครบกำหนด ให้คลิกเวลา จากนั้น ป้อนเวลาและระบุ AM หรือ PM
  หมายเหตุ: ระบบจะทำเครื่องหมายว่ายังไม่ส่งงานหรือส่งงานช้าทันทีที่ถึงวันหรือเวลาที่ครบกำหนด เช่น หากต้องการให้งานตรงเวลา 9:00 น. ให้ตั้งเวลาที่ครบกำหนดเป็น 9:01 AM โปรดดูวิธีตรวจสอบสถานะงานที่ส่วนดูงานของนักเรียน

เพิ่มหัวข้อ

 1. สร้างงาน (รายละเอียดด้านบน)
 2. คลิกลูกศรลง "" ในส่วนหัวข้อ
 3. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการสร้างหัวข้อ ให้คลิกสร้างหัวข้อแล้วกรอกชื่อหัวข้อ
  • คลิกหัวข้อในรายการเพื่อเลือก

หมายเหตุ: คุณเพิ่มหัวข้อได้เพียง 1 หัวข้อในงาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเพิ่มหัวข้อในหน้างานของชั้นเรียน

เพิ่มไฟล์แนบ

 1. สร้างงาน
 2. ในงาน ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้ใต้ "แนบ"
 3. หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้คลิกคัดลอก Classroom จะทำสำเนาไฟล์เพื่อแนบไปกับงานและบันทึกสำเนาไว้ในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน
 4. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้างไฟล์แนบ แล้วเลือกวิธีที่นักเรียนจะดำเนินการกับไฟล์ ดังนี้
  • นักเรียนดูไฟล์ได้ นักเรียนทุกคนอ่านไฟล์ได้ แต่แก้ไขไม่ได้
  • นักเรียนแก้ไขไฟล์ได้ นักเรียนทุกคนแชร์ไฟล์เดียวกันและแก้ไขได้
  • ทำสำเนาสำหรับนักเรียนแต่ละคน นักเรียนจะได้รับสำเนาไฟล์ Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์ที่มีชื่อของตนเองในชื่อเอกสาร คุณและนักเรียนจะแก้ไขเอกสารได้ แต่เมื่อส่งงานแล้ว นักเรียนจะแก้ไขเอกสารไม่ได้อีกจนกว่าคุณจะส่งงานคืนให้

   หมายเหตุ: คุณมีสิทธิ์ใช้ตัวเลือกนี้ก่อนที่จะโพสต์งานเท่านั้น

 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการลบไฟล์แนบ ให้คลิกนำออก "" ข้างไฟล์แนบ

ใช้ส่วนเสริม

โปรดดูวิธีการที่หัวข้อใช้ส่วนเสริมใน Classroom

เพิ่มเกณฑ์การให้คะแนน

โปรดดูวิธีการที่หัวข้อสร้างหรือใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่มีอยู่ในงานใหม่

เปิดใช้รายงานความเป็นต้นฉบับ

โปรดดูวิธีการที่หัวข้อเปิดใช้รายงานความเป็นต้นฉบับ

โพสต์ ตั้งเวลา หรือบันทึกงานเป็นฉบับร่าง

คุณจะโพสต์งานทันทีหรือจะตั้งเวลาให้โพสต์ในภายหลังก็ได้ หากยังไม่ต้องการโพสต์ คุณจะบันทึกเป็นฉบับร่างได้ คลิกงานของชั้นเรียนเพื่อดูงานที่ตั้งเวลาไว้และงานฉบับร่าง

โพสต์งาน

 1. ทำตามขั้นตอนด้านบนเพื่อสร้างงาน
 2. คลิกมอบหมายเพื่อโพสต์งานทันที

ตั้งเวลาเพื่อโพสต์งานในภายหลัง

งานที่ตั้งเวลาไว้อาจปรากฏล่าช้าไม่เกิน 5 นาทีหลังจากเวลาโพสต์

 1. ทำตามขั้นตอนด้านบนเพื่อสร้างงาน แล้วเลือกชั้นเรียน
  • หากต้องการตั้งเวลาสำหรับงานเดียวกันในหลายชั้นเรียน โปรดเลือกชั้นเรียนทั้งหมดที่ต้องการรวมไว้
 2. ข้างมอบหมาย ให้คลิกลูกศรลง "" จากนั้น ตั้งเวลา
 3. คลิกลูกศรลง "" ข้างวันที่ แล้วเลือกวันและเวลาเผยแพร่สำหรับแต่ละชั้นเรียน
  • เมื่อกรอกเวลา Classroom จะใช้ค่าเริ่มต้นเป็น PM เว้นแต่ว่าคุณจะระบุเป็น AM
 4. สําหรับหลายชั้นเรียนเท่านั้น
  • (ไม่บังคับ) เลือกวันที่ครบกำหนดและหัวข้อสำหรับแต่ละชั้นเรียน
  • (ไม่บังคับ) หากต้องการคัดลอกเวลาและวันที่ที่เลือกสำหรับชั้นเรียนแรกไปยังชั้นเรียนถัดไปทั้งหมด ให้คลิกคัดลอกการตั้งค่าให้ทุกรายการ
 5. คลิกตั้งเวลา ระบบจะโพสต์งานโดยอัตโนมัติเมื่อถึงวันที่และเวลาที่ตั้งไว้

หลังจากตั้งเวลาให้กับงานหลายรายการพร้อมกันแล้ว คุณจะยังแก้ไขงานในภายหลังได้โดยคลิกเข้าไปในชั้นเรียนแต่ละชั้นแล้วเปลี่ยนทีละรายการ

บันทึกงานเป็นฉบับร่าง

 1. ทำตามขั้นตอนด้านบนเพื่อสร้างงาน
 2. ข้างมอบหมาย ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น บันทึกฉบับร่าง

คุณเปิดและแก้ไขงานฉบับร่างได้ในหน้างานของชั้นเรียน

จัดการงาน

แก้ไขงาน

การแก้ไขจะมีผลกับชั้นเรียนแต่ละชั้น สำหรับงานที่โพสต์ไปยังหลายชั้นเรียน โปรดแก้ไขทีละรายการ

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนชื่องาน ระบบจะไม่อัปเดตชื่อโฟลเดอร์ของงานในไดรฟ์ ไปที่ไดรฟ์และเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

แก้ไขงานที่โพสต์ไปแล้ว

 1. ในหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มเติม ข้างงาน จากนั้น แก้ไข
 2. แก้ไขตามต้องการ แล้วคลิกบันทึก

แก้ไขงานที่ตั้งเวลาไว้

 1. ในหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มเติม ข้างงาน จากนั้น แก้ไข
 2. แก้ไขตามต้องการ แล้วคลิกตั้งเวลา

แก้ไขงานฉบับร่าง

 1. ในหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มเติม ข้างงานฉบับร่าง จากนั้น แก้ไข
 2. คลิกงานแล้วแก้ไขตามต้องการ

  ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ

 3. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • มอบหมายทันที (รายละเอียดด้านบน)
  • ตั้งเวลาให้โพสต์ในวันและเวลาที่ระบุ (รายละเอียดด้านบน)
  • หากต้องการเก็บเป็นฉบับร่างและกลับไปที่หน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกปิด "" ที่ด้านบน
เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียนในงาน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกงานของชั้นเรียน จากนั้น งาน จากนั้น ดูวิธีการ
 4. คลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน จากนั้น ป้อนความคิดเห็น จากนั้น คลิกโพสต์
ใช้งานซ้ำ
หากต้องการใช้งานเดิมซ้ำอีกครั้ง โปรดดูหัวข้อใช้โพสต์เดิมที่มีอยู่
ลบงาน

คุณจะลบงานได้ในหน้างานของชั้นเรียนเท่านั้น

หากคุณลบงาน ระบบจะลบคะแนนและความคิดเห็นในงานนั้นออกไปด้วย แต่ไฟล์แนบหรือไฟล์อื่นๆ ที่คุณหรือนักเรียนสร้างไว้จะยังคงอยู่ในไดรฟ์

คำเตือน คุณจะยกเลิกการลบงานไม่ได้
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน
 3. ให้คลิกเพิ่มเติม ข้างงาน จากนั้น ลบ จากนั้น ลบอีกครั้งเพื่อยืนยัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
7825795269241727521
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true