สร้างงาน

หน้านี้เป็นข้อมูลสำหรับครู

ในการสร้างงาน คุณจะโพสต์งานนั้นทันที บันทึกฉบับร่าง หรือตั้งเวลาให้โพสต์ภายหลังก็ได้ หลังจากที่นักเรียนทำงานเสร็จและส่งงานเข้ามาแล้ว คุณให้เกรดและส่งงานคืนกับนักเรียนได้เลย

หากไม่ทราบว่าชั้นเรียนของคุณกำลังใช้งาน Classwork หรือไม่ โปรดดูที่ชั้นเรียนของฉันมีหน้า Classwork ไหม

ชั้นเรียนของฉันมีหน้างานของชั้นเรียน

หากไม่มีหน้างานของชั้นเรียน โปรดไปที่นี่แทน

สร้างงาน

เมื่อสร้างงาน คุณจะดำเนินการดังนี้ได้

สร้างงาน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน
 3. ที่ด้านบน ให้คลิกสร้าง จากนั้น งาน
  คลิก "งาน"
 4. ป้อนชื่อและคำสั่ง
   

โพสต์ไปยังหนึ่งชั้นเรียนขึ้นไป

คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้างสำหรับ จากนั้น เลือกชั้นเรียนหนึ่งหรือหลายชั้นเรียนที่ต้องการรวม
เลือกชั้นเรียน

หมายเหตุ: คุณโพสต์ถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลในหลายชั้นเรียนไม่ได้ เพราะการโพสต์ในหลายชั้นเรียนจะแชร์กับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนนั้น

โพสต์ถึงนักเรียนแต่ละคน

งานจะโพสต์ไปยังนักเรียนทั้งหมดในชั้นนั้นโดยค่าเริ่มต้น คุณโพสต์งานให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ แต่โพสต์ถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลในกรณีที่มีมากกว่าหนึ่งชั้นเรียนไม่ได้ และในแต่ละครั้งโพสต์ถึงนักเรียนได้ไม่เกิน 100 คน

 1. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้างนักเรียนทุกคน จากนั้น นักเรียนทุกคน เพื่อยกเลิกการเลือก
  เลือกนักเรียน
 2. เลือกนักเรียนที่ต้องการโพสต์งานให้

  หมายเหตุ: คุณจะเห็นจำนวนนักเรียนคุณที่โพสต์ไปให้ในงานนั้นในสตรีมของชั้นเรียน คลิกจำนวนนักเรียนในงานเพื่อดูชื่อนักเรียน

เปลี่ยนค่าคะแนน

คุณเปลี่ยนค่าคะแนนของงานหรือเปลี่ยนให้งานนั้นไม่มีการให้คะแนนได้ งานจะตั้งค่าไว้ที่ 100 คะแนนโดยค่าเริ่มต้น

 1. คลิกที่ค่าข้างคะแนน
  คะแนน
 2. ป้อนค่าคะแนนใหม่หรือเลือกไม่ให้คะแนน

เพิ่มวันที่หรือเวลาครบกำหนด

งานจะไม่มีวันที่ครบกำหนดโดยค่าเริ่มต้น หากต้องการเปลี่ยนวันที่ครบกำหนด ให้ทำดังนี้

 1. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้างครบกำหนด
  วันและเวลาที่ครบกำหนด
 2. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้างไม่มีวันที่กำหนดส่ง
  วันและเวลาที่ครบกำหนด
 3. คลิกวันที่ในปฏิทิน
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการตั้งเวลาครบกำหนด ให้คลิกเวลา แล้วป้อนเวลาลงไป

เพิ่มหัวข้อ

 1. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้าง ไม่มีหัวข้อ
  เลือกหัวข้อ
 2. เลือกตัวเลือกดังนี้
  • หากต้องการสร้างหัวข้อ ให้คลิกสร้างหัวข้อแล้วป้อนชื่อหัวข้อ
  • คลิกที่หัวข้อนั้นเพื่อเลือกหัวข้อในรายการ

หมายเหตุ: คุณเพิ่มหัวข้อได้เพียง 1 หัวข้อในงาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดระเบียบสตรีมของชั้นเรียน

เพิ่มไฟล์แนบ

คุณเพิ่มเนื้อหา เช่น ไฟล์ใน Google ไดรฟ์ ลิงก์ หรือวิดีโอ YouTube ลงในงานได้

คลิกแนบ แนบ เพื่ออัปโหลดไฟล์ เลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วคลิกอัปโหลด

วิธีแนบไฟล์ของ Google ไดรฟ์ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกไดรฟ์ Google ไดรฟ์
 2. เลือกรายการแล้วคลิกเพิ่ม
  หมายเหตุ: หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้คลิกคัดลอก Classroom จะทำสำเนาเพื่อแนบไปกับคำถาม และบันทึกลงในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน

  หากแนบแบบทดสอบ Google Forms คุณจะนำเข้าคะแนนมาที่หน้างานของนักเรียนได้โดยตรงหากไม่มีเอกสารแนบอื่นๆ ในงาน

หากต้องการแนบวิดีโอ YouTube ให้คลิก YouTube Youtube แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้

 • ค้นหาวิดีโอที่ต้องการแนบด้วยวิธีต่อไปนี้
  1. ป้อนคีย์เวิร์ดในช่องค้นหาแล้วคลิกค้นหา ค้นหา
  2. คลิกวิดีโอ จากนั้น เพิ่ม
 • แนบลิงก์วิดีโอด้วยวิธีต่อไปนี้
  1. คลิก URL
  2. ป้อน URL แล้วคลิกเพิ่ม

คลิกลิงก์ ลิงก์ ป้อน URL แล้วคลิก เพิ่มลิงก์เพื่อแนบลิงก์

คลิกนำออก ลบ ข้างรายการนั้นเพื่อลบไฟล์แนบ

คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้างไฟล์แนบนั้น แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้เพื่อเลือกสิ่งที่นักเรียนสามารถดำเนินการกับไฟล์แนบได้

 • นักเรียนดูไฟล์ได้ นักเรียนสามารถอ่านไฟล์ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้
 • นักเรียนแก้ไขไฟล์ได้ นักเรียนทุกคนแชร์ไฟล์เดียวกันและแก้ไขได้
 • ทำสำเนาสำหรับนักเรียนแต่ละคน (สำหรับ Google เอกสาร ชีต และสไลด์เท่านั้น) นักเรียนจะได้รับสำเนาไฟล์แยกที่แก้ไขได้ ชื่อนักเรียนจะปรากฏในชื่อเอกสารโดยอัตโนมัติ เมื่อนักเรียนส่งงาน ครูจะมองเห็นไฟล์ที่มีชื่อนักเรียนกำกับอยู่ด้วย
โพสต์ กำหนดเวลา หรือบันทึกงานเป็นฉบับร่าง

หมายเหตุ: หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้คลิกคัดลอก Classroom จะทำสำเนาเพื่อแนบไปกับงาน และบันทึกลงในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน

คลิกมอบหมายเพื่อโพสต์งานทันที

หากต้องการกำหนดเวลาให้งานโพสต์ในภายหลัง ให้ทำดังนี้

 1. ถัดจากมอบหมาย คลิกลูกศรลง ลูกศรลงจากนั้น กำหนดเวลากำหนดเวลา
 2. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้างวันที่ แล้วเลือกวันที่และเวลา
 3. คลิกกำหนดเวลา ระบบจะโพสต์งานโดยอัตโนมัติเมื่อถึงวันที่และเวลาที่กำหนดไว้

  หมายเหตุ: หากต้องการกำหนดเวลางานให้กับชั้นเรียนอื่น ให้กำหนดเวลาสำหรับชั้นเรียนหนึ่งก่อน แล้วใช้โพสต์นั้นซ้ำกับชั้นเรียนอื่นๆ

ข้างมอบหมายให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น บันทึกฉบับร่างเพื่อบันทึกงานเป็นฉบับร่าง

คลิกงานของชั้นเรียนเพื่อดูงานที่กำหนดเวลาไว้และงานฉบับร่าง

แก้ไขงาน

หมายเหตุ: หลังจากโพสต์งานไปยังชั้นเรียนหลายชั้นแล้ว การแก้ไขงานในชั้นเรียนหนึ่งจะไม่เป็นการแก้ไขงานในชั้นเรียนอื่น

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน
 3. ข้างงาน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไข
  เลือกแก้ไข
 4. เลือกตัวเลือกดังนี้
  • สำหรับงานที่โพสต์หรือกำหนดเวลาไว้: ให้ทำการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิกบันทึก
  • สำหรับงานฉบับร่าง: ให้ทำการเปลี่ยนแปลง ถัดจากมอบหมาย ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น บันทึกฉบับร่าง
เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียนในงาน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. ที่ด้านบน ให้คลิกงานของชั้นเรียน จากนั้น แล้วคลิกที่งาน จากนั้น ดูงาน
 3. ถ้าต้องการเพิ่มความคิดเห็นไปยังชั้นเรียน ให้คลิกคำแนะนำทางด้านบน
  เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน
 4. คลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน จากนั้นใส่ความคิดเห็นแล้วคลิกโพสต์
ใช้คำถามซ้ำ
หากต้องการใช้คำถามซ้ำ โปรดดูใช้โพสต์ซ้ำ
ลบงาน

ถ้าคุณลบงาน คะแนนและความคิดเห็นทั้งหมดสำหรับงานนั้นจะลบไปด้วย แต่ไฟล์แนบหรือไฟล์อื่นๆ ที่คุณหรือนักเรียนสร้างไว้จะยังคงอยู่ในไดรฟ์

คำเตือน! หลังจากลบงานแล้ว จะยกเลิกการลบงานไม่ได้
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกที่ชั้นเรียนของคุณ จากนั้น งานของชั้นเรียน
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบ ข้างงาน คลิกลบอีกครั้งเพื่อยืนยัน

ชั้นเรียนของฉันไม่มีหน้างานของชั้นเรียน

สร้างงาน

เมื่อสร้างงาน คุณทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • โพสต์งานไปยังหนึ่งชั้นเรียนขึ้นไป
 • โพสต์ถึงนักเรียนเป็นรายบุคคล
 • เพิ่มวันที่หรือเวลาครบกำหนด
 • เพิ่มหัวข้อ
 • เพิ่มไฟล์แนบ

เปิดหน้างาน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ที่ด้านล่าง ให้วางเมาส์เหนือเพิ่ม เพิ่ม จากนั้น แล้วคลิกสร้างงาน สร้างงาน
 4. ป้อนชื่อและคำสั่ง

โพสต์งานไปยังหนึ่งชั้นเรียนขึ้นไป

 1. ข้างสำหรับ ให้คลิกลง ลูกศรลง จากนั้น แล้วเลือกชั้นเรียนหนึ่งหรือหลายชั้นเรียนที่คุณต้องการรวม

หมายเหตุ: คุณโพสต์ถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลในหลายชั้นเรียนไม่ได้ เพราะการโพสต์ไปยังหลายชั้นเรียนจะเป็นการแชร์กับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนนั้น

โพสต์งานถึงนักเรียนรายบุคคล

งานจะโพสต์ไปยังนักเรียนทั้งหมดในชั้นนั้นโดยค่าเริ่มต้น คุณโพสต์งานให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ แต่โพสต์ถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลในกรณีที่มีมากกว่าหนึ่งชั้นเรียนไม่ได้ และในแต่ละครั้งโพสต์ถึงนักเรียนได้ไม่เกิน 100 คน

 1. ข้างนักเรียนทุกคน ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น นักเรียนทุกคน เพื่อยกเลิกการเลือก
 2. เลือกนักเรียนที่ต้องการโพสต์งานให้

  หมายเหตุ: คุณจะเห็นจำนวนนักเรียนคุณที่โพสต์ไปให้ในงานนั้นในสตรีมของชั้นเรียน คลิกจำนวนนักเรียนในงานเพื่อดูชื่อนักเรียน

เพิ่มวันที่หรือเวลาครบกำหนด

งานจะไม่มีวันที่ครบกำหนดโดยค่าเริ่มต้น หากต้องการเปลี่ยนแปลง ให้ทำดังนี้

 1. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้างวันที่ครบกำหนด
 2. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้างไม่มีวันที่ครบกำหนด
 3. คลิกวันที่ในปฏิทิน
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการตั้งเวลาครบกำหนด ให้คลิกเวลา แล้วป้อนเวลาลงไป

เพิ่มหัวข้อ

 1. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้างไม่มีหัวข้อ
 2. เลือกตัวเลือกดังนี้
  • หากต้องการสร้างหัวข้อ ให้คลิกสร้างหัวข้อแล้วป้อนชื่อหัวข้อ
  • ถ้าต้องการเลือกหัวข้อจากรายการ ให้คลิกหัวข้อนั้น

หมายเหตุ: คุณเพิ่มหัวข้อได้เพียง 1 รายการในงาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดระเบียบสตรีมของชั้นเรียน

เพิ่มเนื้อหาประกอบ

คุณเพิ่มเนื้อหา เช่น ไฟล์ใน Google ไดรฟ์ ลิงก์ หรือวิดีโอ YouTube ลงในงานได้

 • คลิกแนบ แนบ เพื่ออัปโหลดไฟล์ เลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วคลิกอัปโหลด
 • หากต้องการแนบรายการจากไดรฟ์ เช่น เอกสารหรือแบบฟอร์ม ให้ทำดังนี้
  1. คลิกไดรฟ์ ไดรฟ์
  2. เลือกรายการแล้วคลิกเพิ่ม

  หมายเหตุ: หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้คลิกคัดลอก Classroom จะทำสำเนาเพื่อแนบไปกับงาน และบันทึกลงในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน

 • หากแนบแบบทดสอบ Google Forms คุณจะนำเข้าคะแนนมาที่หน้างานของนักเรียนได้โดยตรงหากไม่มีเอกสารแนบอื่นๆ ในงาน

  หมายเหตุ: เปิดใช้การนำเข้าเกรดไม่ได้หากมีสิ่งที่แนบอื่นๆ ในงานนี้

 • คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้างไฟล์แนบนั้น แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้เพื่อเลือกสิ่งที่นักเรียนสามารถดำเนินการกับไฟล์แนบได้
  • นักเรียนดูไฟล์ได้ นักเรียนจะอ่านไฟล์ได้ แต่แก้ไขไม่ได้
  • นักเรียนแก้ไขไฟล์ได้ นักเรียนทุกคนแชร์ไฟล์เดียวกันและแก้ไขได้
  • ทำสำเนาสำหรับนักเรียนแต่ละคน (สำหรับ Google เอกสาร ชีต และสไลด์เท่านั้น) นักเรียนจะได้รับสำเนาไฟล์แยกที่แก้ไขได้ ชื่อนักเรียนจะปรากฏในชื่อเอกสารโดยอัตโนมัติ เมื่อนักเรียนส่งงาน ครูจะมองเห็นไฟล์ที่มีชื่อนักเรียนกำกับอยู่ด้วย
 • หากต้องการแนบวิดีโอ YouTube ให้คลิก YouTube Youtube แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
  • ค้นหาวิดีโอที่ต้องการแนบด้วยวิธีต่อไปนี้
   1. ที่ส่วนค้นหาวิดีโอ ป้อนคีย์เวิร์ดแล้วคลิกค้นหา ค้นหา
   2. คลิกวิดีโอ จากนั้น เพิ่ม
  • แนบลิงก์วิดีโอด้วยวิธีต่อไปนี้
   1. คลิก URL
   2. ป้อน URL แล้วคลิกเพิ่ม
 • คลิกลิงก์ ลิงก์ ป้อน URL แล้วคลิกเพิ่มเพื่อแนบลิงก์
 • คลิกนำออก ลบ ข้างไฟล์แนบเพื่อลบไฟล์แนบ
โพสต์ กำหนดเวลา หรือบันทึกงานเป็นฉบับร่าง

หมายเหตุ: หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้คลิกคัดลอก Classroom จะทำสำเนาเพื่อแนบไปกับงาน และบันทึกลงในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน

 • คลิกมอบหมายเพื่อโพสต์งานทันที
 • ข้างมอบหมาย ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลงจากนั้น กำหนดเวลา เพื่อกำหนดเวลาให้งานโพสต์ในภายหลังSchedule
  1. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้างวันที่ แล้วเลือกวันที่และเวลา
  2. คลิกกำหนดเวลา ระบบจะโพสต์งานโดยอัตโนมัติเมื่อถึงวันที่และเวลาที่กำหนดไว้

   หมายเหตุ: ถ้าต้องการกำหนดเวลางานให้กับชั้นเรียนอื่น โปรดกำหนดเวลากับชั้นเรียนหนึ่งก่อน แล้วใช้งานซ้ำกับชั้นเรียนอื่นๆ

 • ข้างมอบหมาย คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น บันทึกฉบับร่างเพื่อบันทึกงานเป็นฉบับร่าง
 • คลิกโพสต์ที่บันทึกไว้ที่ด้านบนของสตรีมของชั้นเรียนเพื่อดูโพสต์ที่กำหนดเวลาไว้และฉบับร่าง
แก้ไขงาน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. ไปที่สตรีมชั้นเรียนและเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • สำหรับงานที่โพสต์ไว้ ให้ทำดังนี้
   1. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไข ข้างงาน
   2. แก้ไขตามต้องการ
   3. คลิกบันทึก
  • สำหรับงานที่กำหนดเวลาไว้ ที่ด้านบนของสตรีมของชั้นเรียน ให้คลิกโพสต์ที่บันทึกไว้
   1. คลิกงานที่ต้องการ
   2. แก้ไขและคลิกกำหนดเวลา
  • สำหรับงานฉบับร่าง ที่ด้านบนของสตรีมของชั้นเรียน ให้คลิกโพสต์ที่บันทึกไว้
   1. คลิกงานที่ต้องการ
   2. แก้ไขตามต้องการ
   3. ข้างมอบหมาย คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น บันทึกฉบับร่าง

   หมายเหตุ: หลังจากโพสต์งานไปยังชั้นเรียนหลายชั้นแล้ว การแก้ไขงานในชั้นเรียนหนึ่งจะไม่เป็นการแก้ไขงานในชั้นเรียนอื่น

ใช้งานซ้ำ

หากต้องการใช้งานซ้ำ โปรดดูใช้โพสต์ซ้ำ

ลบงาน 

ถ้าคุณลบงาน คะแนนและความคิดเห็นทั้งหมดสำหรับงานนั้นจะลบไปด้วย แต่ไฟล์แนบหรือไฟล์อื่นๆ ที่คุณหรือนักเรียนสร้างไว้จะยังคงอยู่ในไดรฟ์

คำเตือน! หลังจากลบงานแล้ว จะยกเลิกการลบงานไม่ได้
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนแล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
  • เมื่อต้องการลบงานที่โพสต์ไว้ ให้ทำดังนี้
   1. ในสตรีมชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบ ข้างงาน
   2. คลิกลบอีกครั้งเพื่อยืนยัน
  • เมื่อต้องการลบงานฉบับร่างหรืองานที่กำหนดเวลาไว้ ให้ทำดังนี้
   1. คลิกโพสต์ที่บันทึกไว้ที่ด้านบนสุดของสตรีมของชั้นเรียน
   2. คลิกลบ ลบ จากนั้น ลบ ข้างงานที่ต้องการ
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร