ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

สร้างงาน

หน้านี้สำหรับครู นักเรียนโปรดดูที่นี่

คุณสร้างงานในสตรีมชั้นเรียน และสามารถบันทึกฉบับร่างขณะสร้าง แล้วมอบหมายงานนั้นได้ในวันอื่น ฃหรือตั้งเวลาไว้ให้โพสต์ในวันอื่นก็ได้ หลังจากที่นักเรียนทำงานเสร็จและส่งเข้ามาแล้ว คุณสามารถให้คะแนนและส่งงานคืนให้กับนักเรียนได้

สร้างงาน
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google ของคุณ

  เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. เลื่อนลงไปด้านล่างสุด วางเคอร์เซอร์เมาส์ที่เพิ่ม เพิ่ม จากนั้น คลิกสร้างงาน สร้างงาน
 4. ป้อนชื่อและคำสั่ง

โพสต์งานให้กับชั้นเรียนอื่นๆ

 1. ที่ข้างสำหรับ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น เลือกชั้นเรียนที่ต้องการรวม

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถโพสต์ให้กับนักเรียนรายคนในหลายชั้นเรียนได้ เพราะการโพสต์ในหลายชั้นเรียนจะแชร์กับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนนั้นๆ

โพสต์ประกาศให้กับนักเรียนรายคน

โดยค่าเริ่มต้น งานจะโพสต์ไปยังนักเรียนทั้งหมดในชั้นนั้น คุณสามารถโพสต์งานให้กับนักเรียนรายคนได้ แต่ไม่สามารถโพสต์ถึงนักเรียนรายคนได้ในกรณีที่มีมากกว่าหนึ่งชั้น และไม่สามารถโพสต์ให้นักเรียนมากกว่า 100 คนภายในคราวเดียว

 1. ที่ข้างนักเรียนทั้งหมด ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น นักเรียนทั้งหมดเพื่อยกเลิกการเลือก
 2. เลือกนักเรียนที่คุณต้องการโพสต์งานไปให้

  หมายเหตุ: คุณจะเห็นจำนวนนักเรียนคุณที่โพสต์ไปให้ในงานนั้นในสตรีมของชั้นเรียน ถ้าต้องการดูชื่อนักเรียน ให้คลิกจำนวนนักเรียนในงาน

ใส่วันหรือเวลาที่ครบกำหนด

งานจะไม่มีวันที่ครบกำหนดโดยค่าเริ่มต้น ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลง ให้ทำดังนี้

 1. ที่ข้างไม่มีวันที่ครบกำหนด คลิกลูกศรลงลูกศรลง จากนั้น ไม่มีวันที่ครบกำหนด แล้วเลือกวันที่
 2. (ไม่บังคับ) เมื่อต้องการตั้งเวลาครบกำหนด ให้คลิกเวลา แล้วพิมพ์เวลาลงไป

เพิ่มหัวข้อในงาน

 1. ข้างไม่มีหัวข้อ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 2. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการสร้างหัวข้อ ให้คลิกสร้างหัวข้อแล้วป้อนชื่อหัวข้อ
  • เมื่อต้องการเลือกหัวข้อในรายการ ให้คลิกที่หัวข้อ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดระเบียบสตรีมของชั้นเรียน

เพิ่มสื่อประกอบงาน

คุณสามารถเพิ่มไฟล์แนบในงานได้ เช่น ไฟล์ Google ไดรฟ์ ลิงก์ หรือวิดีโอ YouTube

 • ถ้าต้องการอัปโหลดไฟล์ ให้คลิกแนบแนบ เลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วคลิกอัปโหลด
 • วิธีแนบรายการ Google ไดรฟ์ เช่น เอกสารหรือฟอร์ม
  1. คลิกไดรฟ์ ไดรฟ์
  2. เลือกรายการ แล้วคลิกเพิ่ม
 • เมื่อต้องการเลือกสิ่งที่นักเรียนสามารถทำกับไฟล์แนบได้ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้างไฟล์แนบนั้น แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
  • นักเรียนดูไฟล์ได้ นักเรียนสามารถอ่านไฟล์ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้
  • นักเรียนแก้ไขไฟล์ได้ นักเรียนทุกคนแชร์ไฟล์เดียวกันและแก้ไขได้
  • ทำสำเนาสำหรับนักเรียนแต่ละคน นักเรียนได้รับสำเนาของไฟล์เป็นของตนเองที่สามารถแก้ไขได้ ชื่อนักเรียนจะปรากฏในชื่อเอกสารโดยอัตโนมัติ เมื่อนักเรียนส่งงาน ครูจะมองเห็นไฟล์ที่มีชื่อนักเรียนกำกับอยู่ด้วย
 • ถ้าต้องการแนบวิดีโอ YouTube ให้คลิก YouTube Youtube แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
  • ค้นหาวิดีโอที่ต้องการแนบด้วยวิธีต่อไปนี้
   1. ที่ค้นหาวิดีโอ ให้ป้อนคีย์เวิร์ดแล้วคลิกค้นหาค้นหา
   2. คลิกวิดีโอ จากนั้น เพิ่ม
  • แนบลิงก์วิดีโอด้วยวิธีต่อไปนี้
   1. คลิก URL
   2. กรอก URL แล้วคลิกเพิ่ม
 • ถ้าต้องการแนบลิงก์ ให้คลิกลิงก์ ลิงก์ กรอก URL แล้วคลิกเพิ่ม
 • ถ้าต้องการลบไฟล์แนบ ให้คลิกนำออก ลบ ที่อยู่ติดกับไฟล์แนบ
โพสต์ กำหนดเวลา หรือบันทึกงานฉบับร่าง
 • เมื่อต้องการโพสต์งานทันที ให้คลิกมอบหมาย
 • เมื่อต้องการตั้งเวลาโพสต์งานทีหลัง ที่ข้างมอบหมาย ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลงจากนั้น กำหนดการ
  1. ที่ข้างวันที่ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้วเลือกวันที่และเวลา
  2. คลิกกำหนดการ ระบบจะโพสต์งานโดยอัตโนมัติเมื่อถึงวันที่และเวลาที่กำหนดไว้

   หมายเหตุ: ถ้าต้องการตั้งเวลางานกับชั้นเรียนอื่น ให้ตั้งเวลากับชั้นเรียนหนึ่งก่อน แล้วใช้งานซ้ำกับอีกชั้นเรียนหนึ่ง

 • เมื่อต้องการบันทึกงานเป็นฉบับร่าง ที่ข้างมอบหมาย ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น บันทึกฉบับร่าง
 • เมื่อต้องการดูโพสต์ที่กำหนดเวลาไว้และโพสต์ฉบับร่าง ให้คลิกโพสต์ที่บันทึกที่ด้านบนของสตรีมชั้นเรียน
แก้ไขงาน
 1. คลิกชั้นเรียนแล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
  • สำหรับงานที่โพสต์ไว้ ให้ทำดังนี้
   1. ข้างงานที่ต้องการ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไข
   2. แก้ไขแล้วคลิกบันทึก
  • สำหรับงานที่กำหนดเวลาไว้ ให้คลิกโพสต์ที่บันทึก
   1. คลิกงานที่ต้องการ
   2. แก้ไขและคลิกกำหนดการ
  • สำหรับงานฉบับร่าง ให้คลิกโพสต์ที่บันทึก
   1. คลิกงานที่ต้องการ
   2. แก้ไขตามต้องการ
   3. ข้างมอบหมาย ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น บันทึกฉบับร่าง

   หมายเหตุ: หลังจากโพสต์งานไปยังชั้นเรียนหลายชั้นแล้ว การแก้ไขงานในชั้นเรียนหนึ่งจะไม่เป็นการแก้ไขงานในชั้นเรียนอื่นๆ

ใช้งานซ้ำ

หากต้องการใช้งานซ้ำ โปรดดูใช้โพสต์ซ้ำ

ลบงาน 

ถ้าคุณลบงาน คะแนนและความคิดเห็นทั้งหมดสำหรับงานนั้นจะถูกลบไปด้วย แต่ไฟล์แนบหรือไฟล์อื่นๆ ที่คุณหรือนักเรียนสร้างไว้จะยังคงอยู่ในไดรฟ์

คำเตือน! หลังจากลบงานแล้ว จะไม่มีทางยกเลิกการลบงานนั้นได้
 1. คลิกชั้นเรียนแล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
  • เมื่อต้องการลบงานที่โพสต์ไว้ ให้ทำดังนี้
   1. ข้างงานที่ต้องการ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบ
   2. คลิกลบอีกครั้งเพื่อยืนยัน
  • เมื่อต้องการลบงานฉบับร่างหรืองานที่กำหนดเวลาไว้ ให้ทำดังนี้
   1. จากด้านบนสุด ให้คลิกโพสต์ที่บันทึก
   2. ข้างงานที่ต้องการ ให้คลิกนำออก ลบ จากนั้น ลบ

 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร