Een opdracht maken

Dit artikel is voor docenten.

Als je een opdracht maakt, kun je deze meteen posten, opslaan als concept of inplannen om deze op een latere datum te posten. Nadat leerlingen hun werk hebben gemaakt en ingeleverd, kun je er een cijfer aan geven en het teruggeven aan de leerlingen.

Alles openen  |  Alles sluiten

Opdrachten maken en posten 

Een opdracht maken
In lesgroepen die na 17 april 2019 zijn gemaakt, verschijnen posts die op de pagina Schoolwerk worden geplaatst bovenaan.

Als je een opdracht maakt, kun je het volgende doen:

Een opdracht maken

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroepand thenSchoolwerk
 3. Klik bovenaan op Makenand thenOpdracht.
 4. Voer de titel en eventuele instructies in.

Je kunt de opdracht blijven bewerken en aanpassen. Als je er klaar voor bent, kijk je hieronder om de opdracht te posten, in te plannen of op te slaan.

Posten in meerdere lesgroepen

Opdrachten die je in meerdere lesgroepen post, bereiken alle leerlingen in die lesgroepen.

 1. Maak een opdracht (meer informatie hierboven).
 2. Klik onder Voor op de pijl-omlaag Pijl-omlaagand thenselecteer de lesgroep(en) waarin je wilt posten.

Posten voor individuele leerlingen

Je kunt een opdracht posten voor individuele leerlingen, behalve als je de opdracht in meerdere lesgroepen post. Een opdracht kan aan maximaal 100 leerlingen tegelijk worden gepost.

 1. Maak een opdracht (meer informatie hierboven).
 2. Klik naast Alle leerlingen op de pijl-omlaag Pijl-omlaagand then Alle leerlingen om de selectie van leerlingen ongedaan te maken.
 3. Klik op de naam van een leerling om deze te selecteren.

Een cijfercategorie toevoegen

Met cijfercategorieën kun je opdrachten ordenen. Met cijfercategorieën zien jij en je leerlingen bij welke categorie een opdracht hoort, zoals Huiswerk of Werkstukken. Docenten zien de categorieën ook op de pagina Cijfers.

 1. Maak een opdracht (meer informatie hierboven).
 2. Klik onder Cijfercategorie op de pijl-omlaag Pijl-omlaagand thenselecteer een categorie in het menu.

Zie Een cijfercategorie toevoegen aan posts of Cijfers instellen voor meer informatie.

De puntwaarde wijzigen

Je kunt de puntwaarde van een opdracht wijzigen of ervoor kiezen geen cijfer te geven aan een opdracht. Standaard is de puntwaarde ingesteld op 100 punten.

 1. Maak een opdracht (meer informatie hierboven).
 2. Klik onder Punten op de waarde.
 3. Voer een nieuwe puntwaarde in of selecteer Geen cijfer.

Een inleverdatum of -tijd toevoegen

Standaard heeft een opdracht geen inleverdatum. Ga als volgt te werk om een inleverdatum in te stellen:

 1. Maak een opdracht (meer informatie hierboven).
 2. Klik onder Inleveren op op de pijl-omlaag "".
 3. Klik naast Geen inleverdatum op de pijl-omlaag "".
 4. Klik op een datum in de agenda.
 5. (Optioneel) Als je een inlevertijd wilt instellen, klik je op Tijdand thenvoer een tijd in en kies AM of PM.
  Opmerking: Zodra de inleverdatum en -tijd zijn bereikt, wordt werk gemarkeerd als Ontbrekend of Te laat klaar. Als je bijvoorbeeld wilt dat werk dat om 09:00 uur wordt ingeleverd, nog op tijd is, stel je de tijd in op 09:01 uur. Zie Opdrachten van leerlingen bekijken voor instructies om de status van werk te bekijken.

Een onderwerp toevoegen

 1. Maak een opdracht (meer informatie hierboven).
 2. Klik onder Onderwerp op de pijl-omlaag "".
 3. Kies een optie:
  • Als je een onderwerp wilt maken, klik je op Onderwerp maken en voer je een onderwerpnaam in.
  • Klik op een onderwerp in de lijst om het te selecteren.

Opmerking: Je kunt slechts één onderwerp toevoegen aan een opdracht.

Meer informatie over onderwerpen toevoegen aan de pagina Schoolwerk.

Bijlagen toevoegen

 1. Maak een opdracht (meer informatie hierboven).
 2. Klik op Toevoegen and then kies een optie:
 3. Als je de melding ziet dat je geen toestemming hebt om een bestand bij te voegen, klik je op Kopiëren. Classroom maakt dan een kopie van het bestand om bij de opdracht te voegen en slaat deze op in de Drive-map van de lesgroep.
 4. Klik naast de bijlage op de pijl-omlaag Pijl-omlaag en kies wat leerlingen met de bijlage kunnen doen:
  • Leerlingen kunnen het bestand bekijken: Alle leerlingen kunnen het bestand lezen, maar niet bewerken.
  • Leerlingen kunnen het bestand bewerken: Alle leerlingen delen hetzelfde bestand en kunnen het bewerken.
  • Een exemplaar maken voor elke leerling: Elke leerling krijgt een eigen exemplaar van het bestand in Google Documenten, Spreadsheets of Presentaties met de naam van de leerling toegevoegd aan de documenttitel. Jij en de leerling kunnen het document bewerken. Als leerlingen de opdracht inleveren, kunnen ze het document pas weer bewerken nadat je de opdracht hebt teruggegeven.

   Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar voordat je een opdracht post.

 5. (Optioneel) Als je een bijlage wilt verwijderen, klik je naast de bijlage op Verwijderen "".

Een rubriek toevoegen

Zie Een rubriek maken of hergebruiken voor een opdracht voor instructies.

Originaliteitsrapporten inschakelen

Zie Originaliteitsrapporten inschakelen voor instructies.

Een opdracht posten, inplannen of als concept opslaan

Je kunt een opdracht meteen posten of inplannen om deze later te posten. Als je de opdracht nog niet wilt posten, kun je deze opslaan als concept. Als je ingeplande en conceptopdrachten wilt zien, klik je op Schoolwerk.

Een opdracht posten

 1. Volg de stappen hierboven om een opdracht te maken.
 2. Klik op Opdracht plaatsen om de opdracht meteen te posten.

Een opdracht inplannen om later te posten

Ingeplande opdrachten worden soms iets later (maximaal 5 minuten) dan de geplande tijd gepost.

 1. Volg de stappen hierboven om een opdracht te maken.

  Opmerking: Je kunt slechts voor één lesgroep tegelijk opdrachten inplannen.

 2. Klik naast Opdracht plaatsen op de pijl-omlaag ""and thenPlannen.
 3. Klik naast de datum op de pijl-omlaag "" en selecteer een datum en tijd. Als je een tijd invoert, gaat Classroom ervan uit dat je pm (tussen 12:00 en 0:00) bedoelt, tenzij je am (tussen 0:00 en 12:00) specificeert.
 4. Klik op Plannen. De opdracht wordt automatisch gepost op de geplande datum en tijd.
 5. (Optioneel) Als je de opdracht ook wilt inplannen voor een andere lesgroep, plan je deze eerst in voor één lesgroep en gebruik je de post opnieuw in de andere lesgroep.

Een opdracht opslaan als concept

 1. Volg de stappen hierboven om een opdracht te maken.
 2. Klik naast Opdracht plaatsen op de pijl-omlaag Pijl-omlaagand thenConcept opslaan.

Je kunt conceptopdrachten openen en bewerken via de pagina Schoolwerk.

Opdrachten beheren 

Een opdracht bewerken

Als je een opdracht bewerkt, geldt dit alleen voor de lesgroep waarin je de opdracht bewerkt. Als een opdracht in meerdere lesgroepen staat, moet je deze in elke lesgroep bewerken.

Opmerking: Als je de naam van een opdracht wijzigt, wordt de naam van de Drive-map van de opdracht niet geüpdatet. Je moet de naam van de map wijzigen in Drive.

Een geposte opdracht bewerken

 1. Klik op de pagina Schoolwerk, naast de opdracht, op Meer ""and thenBewerken.
 2. Breng wijzigingen aan en klik op Opslaan.

Een geplande opdracht bewerken

 1. Klik op de pagina Schoolwerk, naast de opdracht, op Meer ""and thenBewerken.
 2. Breng wijzigingen aan en klik op Plannen.

Een conceptopdracht bewerken

 1. Klik op de pagina Schoolwerk, naast de conceptopdracht, op Meer ""and thenBewerken.
 2. Klik op de opdracht en breng wijzigingen aan.

  Wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

 3. Kies een optie:
  • Plaats de opdracht direct (meer informatie hierboven).
  • Plan in dat de opdracht op een specifieke datum en tijd wordt gepost (meer informatie hierboven).
  • Als je wilt dat de opdracht een concept blijft en wilt terugkeren naar de pagina Schoolwerk, klik je bovenaan op Sluiten "".
Een lesgroepreactie toevoegen aan de opdracht
 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op een lesgroep.
 3. Klik op Schoolwerkand thende opdrachtand thenOpdracht bekijken.
 4. Klik bovenaan op Instructies.
 5. Klik op Lesgroepreactie toevoegenand thenvoer je reactie inand thenklik op Posten.
Een opdracht opnieuw gebruiken
Zie Een post opnieuw gebruiken om een opdracht opnieuw te gebruiken.
Een opdracht verwijderen

Je kunt een opdracht alleen verwijderen vanaf de pagina Schoolwerk.

Als je een opdracht verwijdert, worden alle cijfers en opmerkingen bij de opdracht ook verwijderd. Bijlagen of bestanden die jij of de leerlingen hebben gemaakt, zijn nog wel beschikbaar in Drive.

Waarschuwing! Nadat een opdracht is verwijderd, kan dit niet ongedaan worden gemaakt.
 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroepand thenSchoolwerk.
 3. Klik naast de opdracht op Meer ""and thenVerwijderenand thenVerwijderen om te bevestigen.

Gerelateerde artikelen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false