Kotitehtävän luominen

Tämä artikkeli on tarkoitettu opettajille.

Kun luot kotitehtävän, voit julkaista sen heti, tallentaa sen luonnoksena tai ajoittaa sen julkaisun myöhempään ajankohtaan. Kun oppilaat ovat palauttaneet valmiit työt, voit arvioida ja palauttaa ne takaisin oppilaille.

Avaa kaikki  |  Sulje kaikki

Kotitehtävien luominen ja julkaiseminen 

Kotitehtävän luominen
Huhtikuun 17. päivän 2019 jälkeen luoduissa ryhmissä Tehtävät-sivun viestit näkyvät yläreunassa.

Kun luot kotitehtävän, voit

Kotitehtävän luominen

 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Valitse ryhmäja sittenTehtävät
 3. Valitse näytön yläreunasta Luo ja sitten Tehtävä.
  Klikkaa Tehtävä
 4. Kirjoita otsikko ja mahdolliset ohjeet.

Voit jatkaa kotitehtävän muokkaamista. Kun olet valmis, lue alta ohjeet siihen, miten voit julkaista, aikatauluttaa tai tallentaa kotitehtävän.

Julkaiseminen muille ryhmille

Useille ryhmille julkaistut kotitehtävät näkyvät kyseisten ryhmien kaikille oppilaille.

 1. Luo kotitehtävä (ohjeet yllä).
 2. Klikkaa Vastaanottajat-kohdassa olevaa alanuolta Alanuolija sittenvalitse haluamasi ryhmät.

  Valitse ryhmä

Julkaiseminen yksittäisille oppilaille

Jos et julkaise kotitehtävää useille ryhmille, voit julkaista sen yksittäisille oppilaille. Voit julkaista kerralla enintään 100 oppilaalle.

 1. Luo kotitehtävä (ohjeet yllä).
 2. Klikkaa Kaikki oppilaat ‑kohdan vieressä olevaa alanuolta Alanuolija sitten poista valinta klikkaamalla uudelleen Kaikki oppilaat.
  Valitse oppilaat
 3. Valitse oppilas klikkaamalla oppilaan nimeä.

Arvosanaluokan lisääminen

Voit pitää kotitehtävät järjestyksessä lisäämällä niihin arvosanaluokkia. Arvosanaluokat osoittavat sinulle ja oppilaillesi, mihin luokkaan kukin kotitehtävä kuuluu. Luokkia voivat olla esimerkiksi Kotitehtävät ja Esseet. Opettajat näkevät luokat myös Arvosanat-sivulla.

 1. Luo kotitehtävä (ohjeet yllä).
 2. Klikkaa Arvosanaluokka-kohdassa olevaa alanuolta Alanuolija sittenvalitse luokka valikosta.

Valitse Arvosanaluokka

Lue lisää arvosanaluokan lisäämisestä postauksiin ja arvioinnin määrittämisestä.

Pistemäärän muuttaminen

Voit muuttaa tehtävän pistemäärää tai valita, että tehtävästä ei anneta arvosanaa. Kotitehtävän enimmäispistemäärä on oletuksena 100.

 1. Luo kotitehtävä (ohjeet yllä).
 2. Klikkaa arvoa Pisteet-kohdasta.
  Pisteet
 3. Kirjoita uusi pistemäärä tai valitse Ei arvostelua.

Palautuspäivän tai ‑ajan lisääminen

Kotitehtävällä ei ole oletuksena viimeistä palautuspäivää. Voit asettaa viimeisen palautuspäivän näin:

 1. Luo kotitehtävä (ohjeet yllä).
 2. Klikkaa Palautuspäivä-kohdassa olevaa alanuolta "".
 3. Klikkaa Ei määräpäivää ‑kohdan vieressä olevaa alanuolta "".
  Palautuspäivä ja ‑aika
 4. Klikkaa kalenterista haluamaasi päivää.
 5. (Valinnainen) Jos haluat määrittää palautusajan, klikkaa Aikaja sittenkirjoita aika ja valitse, tarkoitatko aamu- vai iltapäivää (AP/IP).
  Huom. Työn tilaksi merkitään Puuttuu tai Palautettu myöhässä, kun viimeinen palautuspäivä tai ‑aika koittaa. Jos työ on palautettava esimerkiksi klo 9.00 mennessä, aseta sen palautusajaksi klo 9.01. Katso ohjeet työn tilan tarkistamiseen kohdasta Oppilaiden kotitehtävien katseleminen.

Aiheen lisääminen

 1. Luo kotitehtävä (ohjeet yllä).
 2. Klikkaa Aihe-kohdassa olevaa alanuolta "".
  Valitse aihe
 3. Valitse seuraavista:
  • Luo aihe klikkaamalla Luo aihe ja kirjoittamalla aiheen nimi.
  • Valitse aihe luettelosta klikkaamalla sitä.

Huom. Voit lisätä kotitehtävään vain yhden aiheen.

Lue lisää aiheiden lisäämisestä Tehtävät-sivulle.

Liitteiden lisääminen

Voit lisätä kotitehtäviin liitteitä, kuten tietokoneella olevia tiedostoja, Google Drive ‑tiedostoja, YouTube-videoita tai linkkejä.

 1. Luo kotitehtävä (ohjeet yllä).
 2. Klikkaa Lisääja sittenvalitse vaihtoehto:
  Liitteen tyyppi Ohjeet
  "" Tiedosto
  1. Klikkaa Tiedosto "".
  2. Valitse tiedosto ja klikkaa Lataa.
  "" Google Drive
  1. Klikkaa Google Drive "".
  2. Valitse kohde ja klikkaa Lisää.
  Jos liität kotitehtävään Google Forms ‑kyselyn eikä kotitehtävässä ole muita liitteitä, arvosanat voi tuoda suoraan Oppilaiden työt ‑sivulle.
  "" YouTube

  Videon hakeminen:

  1. Klikkaa YouTube "".
  2. Kirjoita avainsanat ja klikkaa Haku "".
  3. Klikkaa videota ja sittenLisää.


  Videolinkin liittäminen URL-osoitteen avulla:

  1. Klikkaa YouTube ""ja sittenURL-osoite.
  2. Kirjoita URL-osoite ja klikkaa Lisää.
  "" Linkki
  1. Klikkaa Linkki "".
  2. Kirjoita URL-osoite ja klikkaa Lisää linkki.
 3. Jos näet ilmoituksen, jonka mukaan sinulla ei ole oikeutta liittää tiedostoa, klikkaa Kopioi. Classroom tekee tiedostosta kopion, joka liitetään kotitehtävään, ja tallentaa kopion ryhmän Drive-kansioon.
 4. Napauta liitteen vieressä olevaa alanuolta Alanuoli ja valitse, miten oppilaat voivat käyttää liitettä:
  • Oppilaat voivat tarkastella tiedostoa: Kaikki oppilaat voivat katsoa tiedostoa, mutta he eivät voi muokata sitä.
  • Oppilaat voivat muokata tiedostoa: Kaikki oppilaat käyttävät samaa tiedostoa ja voivat muokata sitä.
  • Tee kopio jokaiselle oppilaalle: Jokainen oppilas saa oman kopion Google Docs‑, Sheets‑ tai Slides-tiedostosta, jonka nimeen on lisätty oppilaan nimi. Sekä sinä että oppilas voitte muokata dokumenttia. Kun oppilas palauttaa kotitehtävän sinulle, hän ei voi enää muokata dokumenttia ennen kuin palautat sen hänelle.

   Huom. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain ennen kotitehtävän julkaisua.

 5. (Valinnainen) Jos haluat poistaa liitteen, klikkaa sen vierestä Poista "".

Rubriikin lisääminen

Katso ohjeet artikkelista Rubriikin luominen kotitehtävälle tai sen käyttäminen uudelleen kotitehtävässä.

Alkuperäraporttien käyttöönotto

Katso ohjeet Alkuperäraporttien käyttöönotto ‑artikkelista.

Kotitehtävän julkaiseminen ja ajoittaminen sekä luonnoksen tallentaminen

Voit julkaista kotitehtävän heti tai ajoittaa sen julkaisun myöhemmäksi. Jos et halua julkaista sitä vielä, voit tallentaa sen luonnoksena. Näet aikataulutetut tehtävät ja tehtäväluonnokset klikkaamalla Tehtävät.

Kotitehtävän julkaiseminen

 1. Luo kotitehtävä seuraamalla yllä olevia ohjeita.
 2. Voit julkaista kotitehtävän heti klikkaamalla Määritä.

Kotitehtävän julkaisun ajoittaminen myöhempään ajankohtaan

Ajoitetut kotitehtävät voivat viivästyä korkeintaan viidellä minuutilla julkaisuajankohdasta.

 1. Luo kotitehtävä seuraamalla yllä olevia ohjeita.

  Huom. Voit ajoittaa kotitehtävän vain yhdelle ryhmälle.

 2. Klikkaa Määritä-kohdan vieressä olevaa alanuolta ""ja sittenAikatauluta.
  Ajoita
 3. Klikkaa päiväyksen vieressä olevaa alanuolta "" ja valitse päivämäärä ja aika. Classroomissa ajankohtien oletusarvo on iltapäivä. Aamupäivä on tarvittaessa valittava erikseen.
 4. Valitse Aikatauluta. Kotitehtävä julkaistaan automaattisesti ajoitettuna päivänä ja aikana.
 5. (Valinnainen) Jos haluat ajoittaa kotitehtävän myös toiselle ryhmälle, ajoita se ensin yhdelle ryhmälle ja käytä sitten samaa viestiä uudelleen toisessa ryhmässä.

Kotitehtävän tallentaminen luonnoksena

 1. Luo kotitehtävä (ohjeet yllä).
 2. Klikkaa Määritä-kohdan vieressä olevaa alanuolta Alanuolija sittenTallenna luonnos.

Voit avata kotitehtävien luonnoksia ja muokata niitä Tehtävät-sivulla.

Kotitehtävien hallinnointi 

Kotitehtävän muokkaaminen

Muokkaukset koskevat yksittäisiä ryhmiä. Jos haluat, että muutokset otetaan käyttöön useissa ryhmissä, tee tarvittavat muutokset kussakin ryhmässä.

Huom. Jos muutat kotitehtävän nimeä, kotitehtävän Drive-kansion nimi ei muutu. Avaa Drive ja nimeä kansio uudelleen.

Julkaistun kotitehtävän muokkaaminen

 1. Klikkaa Tehtävät-sivulta kotitehtävän vierestä Lisää ""ja sittenMuokkaa.
 2. Tee muutokset ja valitse Tallenna.

Ajoitetun kotitehtävän muokkaaminen

 1. Klikkaa Tehtävät-sivulta kotitehtävän vierestä Lisää ""ja sittenMuokkaa.
 2. Tee muutokset ja valitse Aikatauluta.

Kotitehtävän luonnoksen muokkaaminen

 1. Klikkaa Tehtävät-sivulta kotitehtävän luonnoksen vierestä Lisää ""ja sittenMuokkaa.
 2. Klikkaa kotitehtävää ja tee haluamasi muutokset.

  Muutokset tallennetaan automaattisesti.

 3. Valitse seuraavista:
  • Anna kotitehtävä oppilaille heti (ohjeet yllä).
  • Aikatauluta kotitehtävän julkaisu tiettyyn päivään ja aikaan (ohjeet yllä).
  • Tallenna kotitehtävä luonnoksena ja palaa Tehtävät-sivulle klikkaamalla yläreunasta Sulje "".
Koko ryhmälle tarkoitetun kommentin lisääminen kotitehtävään
 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Klikkaa ryhmää.
 3. Klikkaa Tehtävätja sittenklikkaa kotitehtävääja sittenNäytä kotitehtävä.
 4. Klikkaa yläreunasta Ohjeet.
  Lisää ryhmän kommentti
 5. Klikkaa Lisää kommenttija sittenkirjoita kommenttisija sittenklikkaa Julkaise.
Kotitehtävän käyttäminen uudelleen
Jos haluat käyttää tehtävän uudelleen, tutustu artikkeliin Viestin käyttäminen uudelleen.
Kotitehtävän poistaminen

Voit poistaa kotitehtävän ainoastaan Tehtävät-sivulla.

Jos poistat kotitehtävän, kaikki siihen liittyvät arvosanat ja kommentit poistetaan. Luomasi tai oppilaiden luomat liitteet tai tiedostot ovat kuitenkin edelleen käytettävissä Drivessa.

Varoitus! Kotitehtävän poistoa ei voi kumota.
 1. Siirry osoitteeseen classroom.google.com ja valitse Kirjaudu sisään.

  Kirjaudu Google-tilillesi, esimerkiksi sinä@oppilaitoksesi.edu tai sinä@gmail.comLue lisää.

 2. Valitse ryhmäja sittenTehtävät.
 3. Klikkaa kotitehtävän vierestä Lisää ""ja sittenPoistaja sittenvahvista klikkaamalla uudelleen Poista.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?