Ödev oluşturma

Bu makale öğretmenler içindir.

Oluşturduğunuz ödevi hemen yayınlayabilir, taslak olarak kaydedebilir veya ileri bir tarihte yayınlanması için planlayabilirsiniz. Öğrenciler çalışmalarını tamamlayıp teslim ettikten sonra çalışmaya not verip öğrencilere geri verebilirsiniz.

Tümünü aç | Tümünü kapat

Ödev oluşturma ve yayınlama 

Ödev oluşturma
17 Nisan 2019'dan sonra oluşturulan sınıflarda, Sınıf Çalışmaları sayfasında paylaşılan yayınlar en üstte gösterilir.

Bir ödevi oluştururken şunları yapabilirsiniz:

Ödev oluşturma

 1. classroom.google.com sayfasına gidin ve Oturum Aç'ı tıklayın.

  Google Hesabınızla oturum açın. Örneğin, siz@okulunuz.edu veya siz@gmail.com. Daha fazla bilgi

 2. İlgili sınıfıardından Sınıf Çalışmaları'nı tıklayın. 
 3. En üstte, Oluştur ardından Ödev'i tıklayın.
 4. Başlığı ve varsa talimatları girin.

Ödevinizi düzenlemeye ve özelleştirmeye devam edebilirsiniz. İşiniz bittiğinde ödevinizi yayınlamak, planlamak veya kaydetmek için aşağıya bakın.

Ek sınıflar seçme

Birden çok sınıfa yönelik ödevler, söz konusu sınıflardaki tüm öğrencilere ulaşır.

 1. Bir ödev oluşturun (ayrıntılar yukarıdadır).
 2. Şunlar için: ifadesinin altındaki aşağı ok simgesini Aşağı Ok tıklayın ardından eklemek istediğiniz sınıf veya sınıfları seçin.

Öğrencileri tek tek seçme

Birden çok sınıf seçmezseniz öğrencileri tek tek seçebilirsiniz. Tek seferde en fazla 100 öğrenci seçebilirsiniz.

 1. Bir ödev oluşturun (ayrıntılar yukarıdadır).
 2. Öğrencilerin seçimini kaldırmak için Tüm öğrenciler'in yanındaki aşağı ok simgesini Aşağı Ok ardından Tüm öğrenciler'i tekrar tıklayın.
 3. Seçmek için bir öğrencinin adını tıklayın.

Not kategorisi ekleme

Ödevleri düzenlemek için not kategorilerini kullanın. Not kategorileri sayesinde sizin ve öğrencilerinizin ödevin ait olduğu kategoriyi (ör. Ev Ödevi veya Kompozisyonlar) görmesi mümkün olur. Öğretmenler, kategorileri Notlar sayfasında da görür.

 1. Bir ödev oluşturun (ayrıntılar yukarıdadır).
 2. Not kategorisi'nin altındaki Aşağı oku Aşağı Ok tıklayın ardındanmenüden bir kategori seçin.

Not kategorileriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için Yayınlara not kategorisi ekleme veya Not verme ayarlarını yapma başlıklı makaleyi inceleyin.

Puan değerini değiştirme

Bir ödevin puan değerini değiştirebilir veya ödevin durumunu not verilmedi olarak değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak, ödevlere 100 puan verilir.

 1. Bir ödev oluşturun (ayrıntılar yukarıdadır).
 2. Toplam puan altında, değeri tıklayın.
 3. Yeni bir puan değeri girin veya Not verilmedi'yi seçin.

Teslim tarihi veya saati ekleme

Varsayılan olarak ödev için bir teslim tarihi yoktur. Bir teslim tarihi belirlemek için:

 1. Bir ödev oluşturun (ayrıntılar yukarıdadır).
 2. Teslim tarihi'nin altındaki Aşağı oku "" tıklayın.
 3. Teslim tarihi yok'un yanındaki Aşağı oku "" tıklayın.
 4. Takvimde bir tarihi tıklayın.
 5. (İsteğe bağlı) Teslim saati belirlemek için Saat'i tıklayınardından bir saat girin.
  Not: Çalışma, teslim tarihi ve saati geldiğinde Teslim edilmedi veya Geç teslim edildi olarak işaretlenir. Örneğin, çalışmanın saat 09:00'da zamanında teslim edilmiş kabul edilebilmesi için teslim saatinin 09:01'e ayarlanması gerekir. Çalışma durumunu kontrol etmeyle ilgili talimatlar için Öğrenci ödevlerini görüntüleme bölümüne göz atın.

Konu ekleme

 1. Bir ödev oluşturun (ayrıntılar yukarıdadır).
 2. Konu'nun altındaki Aşağı oku "" tıklayın.
 3. Bir seçenek belirtin:
  • Konu oluşturmak için Konu oluştur'u tıklayıp konunun adını girin.
  • Listedeki bir konuyu tıklayarak seçin.

Not: Bir ödeve yalnızca bir konu ekleyebilirsiniz.

Sınıf Çalışmaları sayfasına konu ekleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Dosya ekleme

 1. Bir ödev oluşturun (ayrıntılar yukarıdadır).
 2. Ekle'yi tıklayın ardından bir seçenek belirleyin:
 3. Dosya ekleme izniniz olmadığını belirten bir mesaj görüntülenirse Kopyala'yı tıklayın. Classroom, ödeve eklenecek dosyanın bir kopyasını oluşturur ve bunu sınıfın Drive klasörüne kaydeder.
 4. Ekin yanındaki Aşağı oku Aşağı Ok tıklayın ve öğrencilerin ekle nasıl etkileşime geçeceğine ilişkin bir seçenek belirleyin:
  • Öğrenciler dosyayı görüntüleyebilir: Öğrenciler dosyayı okuyabilir ancak düzenleyemez.
  • Öğrenciler dosyayı düzenleyebilir: Tüm öğrenciler aynı dosyayı paylaşır ve dosyada değişiklik yapabilir.
  • Her öğrenci için bir kopya oluştur: Öğrenciler, doküman başlığına kendi adları eklenmiş halde, Google Dokümanlar, E-Tablolar veya Slaytlar dosyanın kendilerine ait kopyasını alır. Dokümanı öğrencilerinizle birlikte düzenleyebilirsiniz. Öğrenciler ödevi teslim ettiklerinde, siz onlara geri verene kadar dokümanı düzenleyemezler.

   Not: Bu seçenek yalnızca ödev yayınlamadan önce kullanılabilir.

 5. (İsteğe bağlı) Bir eki silmek için ekin yanındaki Kaldır'ı "" tıklayın.

Eklenti kullanma

Talimatlar için Classroom'da eklentileri kullanma başlıklı makaleyi inceleyin.

Puan anahtarı ekleme

Talimatları, Ödev için puan anahtarı oluşturma veya mevcut puan anahtarını yeniden kullanma başlıklı makalede bulabilirsiniz.

Özgünlük raporları özelliğini etkinleştirme

Talimatlar için Özgünlük raporları özelliğini etkinleştirme başlıklı makaleye göz atın.

Taslak ödev yayınlama, planlama veya kaydetme

Bir ödevi hemen yayınlayabilir veya daha sonra yayınlanacak şekilde planlayabilirsiniz. Henüz yayınlamak istemiyorsanız taslak olarak kaydedebilirsiniz. Planlanmış ve taslak haldeki ödevleri görmek için, Sınıf Çalışmaları'nı tıklayın.

Ödev yayınlama

 1. Ödev oluşturmak için yukarıdaki adımları uygulayın.
 2. Ödevi hemen yayınlamak için Ödev ver'i tıklayın.

Ödevi ileri bir tarihte yayınlanacak şekilde planlama

Planlanmış ödevlerin yayınlanma saatinde 5 dakikaya varan gecikmeler olabilir.

 1. Ödev oluşturmak ve sınıf seçmek için yukarıdaki adımları uygulayın.
  • Aynı ödevi birden çok sınıfta planlamak için eklemek istediğiniz tüm sınıfları seçtiğinizden emin olun.
 2. Ödev ver'in yanındaki aşağı ok simgesini "" ardından Planla'yı tıklayın.
 3. Tarihin yanındaki aşağı ok simgesini "" tıklayın ve her bir sınıf için yayınlama tarihini ve saatini seçin.
  • Bir saat girdiğinizde, Classroom varsayılan olarak 24 saat biçimini kullanacaktır.
 4. Yalnızca birden fazla sınıf için:
  • (İsteğe bağlı) Her sınıf için bir teslim tarihi ve konu seçin.
  • (İsteğe bağlı) Seçtiğiniz saat ve tarihi sonraki sınıfların tümüne kopyalamak için Ayarları tümüne kopyala'yı tıklayın.
 5. Planla'yı tıklayın. Ödev, planlanan tarih ve saatte otomatik olarak yayınlanır.

Birden çok ödevi aynı anda planlamanızın ardından her bir sınıfı tıklayarak ve tek tek değiştirerek ödevleri düzenleyebilirsiniz.

Ödevi taslak olarak kaydetme

 1. Ödev oluşturmak için yukarıdaki adımları uygulayın.
 2. Ödev ver'in yanındaki Aşağı oku Aşağı OkardındanTaslağı kaydet'i tıklayın.

Taslak ödevleri Sınıf Çalışmaları sayfasında açabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Ödevleri yönetme 

Ödevi düzenleme

Düzenlemeler tek tek sınıfları etkiler. Birden çok sınıfa yayınlanan ödevler için her sınıfta düzenlemeler yapın.

Not: Bir ödevin adını değiştirirseniz ödevin Drive klasörü adı güncellenmez. Drive'a gidin ve klasörü yeniden adlandırın.

Yayınlanmış bir ödevi düzenleme

 1. Sınıf Çalışmaları sayfasında, ödevin yanındaki Diğer "" ardındanDüzenle'yi tıklayın.
 2. Gerekli gördüğünüz değişiklikleri yapıp Kaydet'i tıklayın.

Planlanmış bir ödevi düzenleme

 1. Sınıf Çalışmaları sayfasında, ödevin yanındaki Diğer "" ardından Düzenle'ye dokunun.
 2. Değişikliklerinizi girin ve Planla'yı tıklayın.

Ödev taslağını düzenleme

 1. Sınıf Çalışmaları sayfasında, taslak ödevin yanındaki Diğer ""ardındanDüzenle'yi tıklayın.
 2. Ödevi tıklayın ve gerekli gördüğünüz değişiklikleri yapın.

  Değişiklikler otomatik olarak kaydedilir.

 3. Bir seçenek belirtin:
  • Hemen ödev verin (ayrıntılar yukarıdadır).
  • Ödevi belirli bir tarih ve saatte yayınlanacak şekilde planlayın (ayrıntılar yukarıdadır).
  • Taslağı saklamak ve Sınıf Çalışmaları sayfasına dönmek için en üstteki Kapat'ı "" tıklayın.
Ödeve sınıf yorumu ekleme
 1. classroom.google.com sayfasına gidin ve Oturum Aç'ı tıklayın.

  Google Hesabınızla oturum açın. Örneğin, siz@okulunuz.edu veya siz@gmail.com. Daha fazla bilgi

 2. Bir sınıfı tıklayın.
 3. Sınıf ÇalışmalarıardındanödeviardındanÖdevi Görüntüle'yi tıklayın.
 4. En üstte, Talimatlar'ı tıklayın.
 5. Sınıf yorumu ekle'yi tıklayınardındanyorumunuzu girinardındanYayınla'yı tıklayın.
Ödevi yeniden kullanma
Bir ödevi yeniden kullanmak için Ödevi yeniden kullanma bölümüne göz atın.
Ödevi silme

Bir ödevi yalnızca Sınıf Çalışmaları sayfasında silebilirsiniz.

Bir ödevi sildiğinizde, ödevle ilişkili tüm notlar ve yorumlar da silinir. Ancak, sizin oluşturduğunuz veya öğrenciler tarafından oluşturulan tüm ekler veya dosyalar Drive'da tutulmaya devam eder.

Uyarı! Silinen ödevler hiçbir şekilde geri alınamaz.
 1. classroom.google.com sayfasına gidin ve Oturum Aç'ı tıklayın.

  Google Hesabınızla oturum açın. Örneğin, siz@okulunuz.edu veya siz@gmail.com. Daha fazla bilgi

 2. SınıfınızıardındanSınıf Çalışmaları'nı tıklayın.
 3. Ödevin yanında, Diğer ""ardındanSil'i tıklayınardındanSil'i tekrar tıklayarak işlemi onaylayın.

İlgili makaleler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
false
false
false
false