Een opdracht maken

Dit artikel is bedoeld voor docenten

Als je een opdracht maakt, kun je deze meteen posten, opslaan als concept of inplannen om deze op een latere datum te posten. Nadat leerlingen hun werk hebben gemaakt en ingeleverd, kun je er een cijfer aan geven en het teruggeven aan de leerlingen.

Een opdracht maken
In lesgroepen die na 17 april 2019 zijn gemaakt, verschijnen posts die op de pagina Schoolwerk worden geplaatst bovenaan.

Als je een opdracht maakt, kun je het volgende doen:

Een opdracht maken

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroep and then Schoolwerk
 3. Klik bovenaan op Maken and then Opdracht.
  Klik op Opdracht
 4. Voer de titel en eventuele instructies in.
   

Posten in een of meer lesgroepen

Klik onder Voor op de pijl-omlaag "" and then selecteer de lesgroep(en) waarin je wilt posten.
Lesgroep kiezen

Opmerking: Je kunt geen opdracht posten voor individuele leerlingen in meerdere lesgroepen. Berichten die je post in meerdere lesgroepen, worden gedeeld met alle leerlingen in de lesgroepen.

Posten voor individuele leerlingen

Standaard wordt een opdracht gepost voor alle leerlingen in de lesgroep. Je kunt een opdracht ook posten voor individuele leerlingen. Dit kan echter niet als je de opdracht in meerdere lesgroepen wilt posten. Je kunt een opdracht ook niet posten voor meer dan honderd individuele leerlingen tegelijk.

 1. Klik naast Alle leerlingen op de pijl-omlaag "" and then Alle leerlingen om de selectie van alle leerlingen ongedaan te maken.
  Selecteer de leerlingen
 2. Selecteer de leerlingen voor wie je de opdracht wilt posten.

Een cijfercategorie toevoegen

Je kunt cijfercategorieën toevoegen aan opdrachten om deze te ordenen. Met cijfercategorieën zien jij en je leerlingen de categorie waar een opdracht bijhoort, zoals Huiswerk of Werkstukken. Docenten zien de categorieën ook op de pagina Cijfers.

Klik onder Cijfercategorie op de pijl-omlaag "" and then selecteer een categorie uit het menu.
Zie Een cijfercategorie toevoegen aan posts of Cijfers instellen voor meer informatie.

Selecteer

De puntwaarde wijzigen

Je kunt de puntwaarde van een opdracht wijzigen of ervoor kiezen geen cijfer te geven aan een opdracht. Standaard is de puntwaarde ingesteld op honderd punten.

 1. Klik onder Punten op de waarde.
  Punten
 2. Voer een nieuwe puntwaarde in of selecteer Geen cijfer.

  Opmerking: Als leerlingen klaar zijn met een opdracht waarvoor ze geen cijfer krijgen, tikken ze op Inleveren of, als ze geen bestanden hoeven in te leveren, op Markeren als klaar. Als een leerling niet voor de inleverdatum op Inleveren of Markeren als klaar klikt, wordt de opdracht gemarkeerd als Ontbreekt. Als je geen inleverdatum hebt ingesteld, blijft de opdracht gemarkeerd als Opgegeven.

Een inleverdatum of -tijd toevoegen

Standaard heeft een opdracht geen inleverdatum. Ga als volgt te werk om dit te wijzigen:

 1. Klik onder Inleveren op op de pijl-omlaag "".
 2. Klik naast Geen inleverdatum op de pijl-omlaag "".
  Inleverdatum en -tijd
 3. Klik op een datum in de agenda.
 4. (Optioneel) Als je een inlevertijd wilt instellen, klik je op Tijdand then, en voer je een tijd in.
  Opmerking: Werk wordt gemarkeerd als Ontbreekt of Te laat ingeleverd zodra de inleverdatum of -tijd is bereikt. Als je bijvoorbeeld wilt dat werk dat om 09:00 uur wordt ingeleverd, nog op tijd is, stel je de tijd in op 09:01 uur. Zie Opdrachten van leerlingen bekijken voor instructies om de status van werk te bekijken.

Een onderwerp toevoegen

 1. Klik onder Onderwerp op de pijl-omlaag "".
  Selecteer een onderwerp
 2. Kies een optie:
  • Als je een onderwerp wilt maken, klik je op Onderwerp maken en voer je een onderwerpnaam in.
  • Als je een onderwerp in de lijst wilt selecteren, klik je erop.

Opmerking: Je kunt slechts één onderwerp toevoegen aan een opdracht.

Meer informatie over onderwerpen toevoegen aan de pagina Schoolwerk.

Bijlagen toevoegen

Je kunt bijlagen toevoegen aan de opdracht, zoals bestanden van je computer, Google Drive-bestanden, YouTube-video's en links.

Opmerking: Als je de melding ziet dat je geen toestemming hebt om een bestand bij te voegen, klik je op Kopiëren. Classroom maakt dan een kopie om bij de opdracht te voegen en slaat deze op in de Drive-map van de lesgroep.

Bijlagetype Instructies
Bestand
 1. Klik op Bijvoegen.
 2. Selecteer het bestand and then Uploaden.
"" Drive
 1. Klik op Drive "".
 2. Selecteer het item en klik op Toevoegen.
Als je een toets in Google Formulieren bijvoegt en er geen andere bijlage bij de opdracht zit, kun je de cijfers rechtstreeks importeren naar de pagina Werk van leerlingen.
YouTube YouTube

Een video zoeken om bij te voegen:

 1. Klik op YouTube YouTube.
 2. Voer zoekwoorden in en klik op Zoeken .
 3. Klik op de video and then Toevoegen.


Ga als volgt te werk om een link naar een video bij te voegen met de URL:

 1. Klik op YouTube YouTube and then URL.
 2. Voer de URL in en klik op Toevoegen.
"" Link
 1. Klik op Link "".
 2. Voer de URL in en klik op Link toevoegen.


Als je een bijlage wilt verwijderen, klik je naast de bijlage op Verwijderen Verwijderen.

Als je wilt aangeven wat leerlingen kunnen doen met een bijlage, klik je naast de bijlage op de pijl-omlaag "" en kies je een optie:

 • Leerlingen kunnen het bestand bekijken: Alle leerlingen kunnen het bestand lezen, maar niet bewerken.
 • Leerlingen kunnen het bestand bewerken: Alle leerlingen delen hetzelfde bestand en kunnen het bewerken.
 • Een exemplaar maken voor elke leerling: Elke leerling ontvangt een eigen exemplaar van het bestand met de naam van de leerling toegevoegd aan de documenttitel. Google-documenten, -spreadsheets en -presentaties kunnen worden bewerkt door jou en de leerling. Als leerlingen de opdracht inleveren, kunnen ze het document pas weer bewerken nadat je de opdracht hebt teruggegeven.

  Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar voordat je een opdracht post.

Een rubriek toevoegen

Zie Rubrieken maken voor opdrachten voor instructies.

Originaliteitsrapporten inschakelen

Zie Originaliteitsrapporten inschakelen voor instructies.

Een opdracht posten, inplannen of als concept opslaan

Wanneer je een opdracht maakt, kun je deze meteen posten, inplannen om later te posten of opslaan als concept.

Als je ingeplande en conceptopdrachten wilt zien, klik je op Schoolwerk.

Een opdracht posten

Als je de opdracht meteen wilt posten, klik je op Opdracht plaatsen.

Een opdracht inplannen om later te posten

 1. Klik naast Opdracht plaatsen op de pijl-omlaag ""and then Plannen.
  Plannen
 2. Klik naast de datum op de pijl-omlaag "" en selecteer een datum en tijd. Als je een tijd invoert, gaat Classroom ervan uit dat je pm (tussen 12:00 en 0:00) bedoelt, tenzij je am (tussen 0:00 en 12:00) specificeert.
 3. Klik op Plannen. De opdracht wordt automatisch geplaatst op de geplande datum en tijd.

  Opmerking: Als je de opdracht ook wilt inplannen voor een andere lesgroep, plan je deze eerst in voor één lesgroep en gebruik je de opdracht opnieuw in de andere lesgroep.

Een opdracht opslaan als concept

Klik naast Opdracht plaatsen op de pijl-omlaag "" and then Concept opslaan.

Een opdracht bewerken

Als een opdracht in verschillende lesgroepen is gepost en je wijzigt deze in één lesgroep, wordt deze niet gewijzigd in de andere lesgroepen.

Opmerking: Als je de naam van een opdracht wijzigt, wordt de naam van de Drive-map van de opdracht niet geüpdatet. Je moet de naam van de map wijzigen in Drive.

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroep and then Schoolwerk.
 3. Klik naast de opdracht op Meer "" and then Bewerken.
  Selecteer Bewerken
 4. Kies een optie:
  • Voor een geposte of ingeplande opdracht: Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op Opslaan.
  • Voor een conceptopdracht: Breng de gewenste wijzigingen aan. Klik naast Opdracht plaatsen op de pijl-omlaag "" and then Concept opslaan.
Een lesgroepreactie toevoegen aan de opdracht
 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op een lesgroep.
 3. Klik op Schoolwerkand thende opdrachtand thenOpdracht bekijken.
 4. Klik bovenaan op Instructies.
  Lesgroepreactie toevoegen
 5. Klik op Lesgroepreactie toevoegenand thenvoer je reactie inand thenklik op Posten.
Een opdracht opnieuw gebruiken
Zie Een post opnieuw gebruiken om een opdracht opnieuw te gebruiken.
Een opdracht verwijderen

Als je een opdracht verwijdert, worden alle cijfers en opmerkingen bij de opdracht ook verwijderd. Bijlagen of bestanden die jij of de leerlingen hebben gemaakt, zijn nog wel beschikbaar in Drive.

Waarschuwing! Nadat een opdracht is verwijderd, kan dit niet ongedaan worden gemaakt.
 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroep and then Schoolwerk.
 3. Klik naast de opdracht op Meer "" and then Verwijderen. Klik nogmaals op Verwijderen om te bevestigen.

Gerelateerde artikelen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?