วิธีการทำงานของ Assignments

Assignments คือแอปพลิเคชันส่วนเสริมสําหรับระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (LMS) ที่ช่วยให้คุณเผยแพร่ วิเคราะห์ และตัดเกรดงานของนักเรียนด้วย Google Workspace for Education ได้ 

Assignments ทำให้ Google เอกสารและ Google ไดรฟ์ทำงานร่วมกับ LMS เพื่อการส่งไฟล์ได้ คุณจะใช้ Assignments เพื่อประหยัดเวลาในการเผยแพร่และตัดเกรดงานของนักเรียน รวมทั้งวิเคราะห์งานที่นักเรียนส่งด้วยรายงานความเป็นต้นฉบับเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการคัดลอกเนื้อหา

คุณจะใช้ Assignments เป็นเครื่องมือ Learning Tools Interoperability (LTI) ที่ผสานรวมภายใน LMS ได้ โดยจะใช้งานได้กับ LMS ทุกรุ่นที่รองรับ LTI เวอร์ชัน 1.1 ขึ้นไป เช่น Canvas, Schoology, Blackboard, Moodle และอื่นๆ

การเพิ่ม Assignments ไปยัง LMS อาจต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบ LMS หากคุณไม่เคยตั้งค่าแอปพลิเคชันส่วนเสริมหรือเครื่องมือภายนอกสำหรับ LMS มาก่อน โปรดพูดคุยกับผู้ดูแลระบบไอทีหรือ LMS เรื่องการตั้งค่า Assignments ใน Canvas, Schoology หรือ LMS อื่นๆ 

เริ่มต้นใช้งาน Assignments

ขั้นตอนการทำงานของ Assignments

ขั้นตอนที่ 1: ผู้สอนสร้างงาน

ผู้สอนเลือกใช้ Google Assignments เมื่อเพิ่มสื่อการเรียนการสอนของชั้นเรียนในหลักสูตรใหม่และกำหนดการตั้งค่างาน ซึ่งรวมถึงรายการต่อไปนี้
 • (ต้องระบุ) การตั้งค่าคะแนนเต็ม
 • (ไม่บังคับ) การตั้งค่าวันที่ครบกำหนด
 • (ไม่บังคับ) การเพิ่มเกณฑ์การให้คะแนน
 • (ไม่บังคับ) การแนบไฟล์งานเพื่อทำสำเนาให้นักเรียนแต่ละคนแก้ไขและส่งได้
 • (ไม่บังคับ) การเปิดใช้รายงานความเป็นต้นฉบับ

ขั้นตอนที่ 2: นักเรียนส่งงาน 

เมื่อเปิดงานใน LMS นักเรียนจะแนบไฟล์จาก Google ไดรฟ์ของนักเรียนไปกับงานที่ส่งได้ ซึ่งรวมถึงไฟล์ต่อไปนี้
 • Google เอกสาร, ชีต, สไลด์, Sites และวาดเขียน
 • Microsoft®️ Word®️, Excel®️ หรือ PowerPoint®️
 • PDF
 • ไฟล์รูปภาพ
 • ไฟล์ข้อความ
 • ไฟล์วิดีโอ (WEBM, MPEG4, 3GPP, MOV, AVI, MPEG-PS, WMV, FLV, OGG)
นอกจากนี้นักเรียนยังอัปโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ได้ด้วย 
เคล็ดลับ: หากนักเรียนส่งไฟล์ที่ Google เอกสารหรือไดรฟ์ไม่รองรับ ผู้สอนก็จะดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าวมาเปิดดูในแอปพลิเคชันที่เหมาะสมได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อไฟล์ที่เก็บไว้ใน Google ไดรฟ์ได้ 
สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนส่งงาน
 • นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์แก้ไขหรือแสดงความคิดเห็นในไฟล์ต้นฉบับอีก
 • Assignments จะทำสำเนาไฟล์ที่ส่งแล้ว และบันทึกไว้ในไดรฟ์ของนักเรียน

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อวิธีที่ผู้สอนและนักเรียนจะแชร์ไฟล์ให้กัน

ขั้นตอนที่ 3: ผู้สอนให้คะแนนและส่งคืนงาน

ผู้สอนจะเปิดงานใน LMS เพื่อตรวจสอบงานที่ส่ง แสดงความคิดเห็น และให้คะแนนได้
สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้สอนส่งงานคืน
 • สิทธิ์การเป็นเจ้าของไฟล์จะกลับไปเป็นของนักเรียน
 • Assignments จะเก็บสำเนาของไฟล์ที่ให้คะแนนแล้ว และบันทึกไว้ในไดรฟ์ของผู้สอน
 • ระบบจะบันทึกคะแนนไว้ในสมุดพก LMS

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อวิธีที่ผู้สอนและนักเรียนจะแชร์ไฟล์ให้กัน

คำถามที่พบบ่อยทั่วไป

องค์กรของฉันต้องใช้ Google Workspace for Education เพื่อใช้ Assignments ไหม

ใช่ องค์กรของคุณต้องใช้ Google Workspace for Education ซึ่งมีรุ่นฟรีสำหรับสถาบันการศึกษา จึงจะใช้ Assignments ได้ หากต้องการสมัครบัญชี Google Workspace for Education โปรดไปที่หัวข้อเริ่มต้นใช้งาน Google Workspace for Education 

คุณจะใช้ Assignments ได้ในภาษาใดบ้าง

Assignments พร้อมให้บริการในทุกประเทศ/ภูมิภาคที่มี Google Workspace for Education ให้บริการ โปรดดูรายชื่อประเทศทั้งหมดที่หัวข้อคุณสมบัติสำหรับ Google Workspace for Education
Assignments รองรับ 44 ภาษาได้แก่ อาหรับ, บาสก์, บัลแกเรีย, คาตาลัน, จีน (ตัวย่อ), จีน (ดั้งเดิม), โครเอเชีย, เช็ก, เดนมาร์ก, ดัตช์, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), เอสโตเนีย, ฟาร์ซี, ฟิลิปปินส์, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮีบรู, ฮินดี, ฮังการี, อินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, มลายู, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส (บราซิล), โปรตุเกส (โปรตุเกส), โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอร์เบีย, สโลวัก, สโลวีเนีย, สเปน, สเปน (ละตินอเมริกา), สวีเดน, ไทย, ตุรกี, ยูเครน และเวียดนาม
 

Assignments มีค่าใช้จ่ายเท่าใด

Assignments เป็นส่วนหนึ่งของ Google Workspace for Education Fundamentals และเป็นบริการฟรีสำหรับสถาบันการศึกษา
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อคุณสมบัติสำหรับ Education Fundamentals

รองรับเบราว์เซอร์ใดบ้าง

Assignments เป็นผลิตภัณฑ์ Google Workspace ที่รองรับ Chrome เวอร์ชันล่าสุด รวมถึงเบราว์เซอร์ Firefox® และ Safari® รุ่นปัจจุบันและก่อนหน้า 

ใช้ Assignments ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ไหม

Assignments ใช้ได้เฉพาะในเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้นและจะทํางานได้ดีที่สุดในเบราว์เซอร์ที่ทำงานในคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต การรองรับการใช้งานแอปพลิเคชันส่วนเสริม LMS บนอุปกรณ์เคลื่อนที่จะแตกต่างกันไปตาม LMS แต่ละรายการ

Assignments สร้างขึ้นให้มีการช่วยเหลือพิเศษไหม

มี Assignments สร้างขึ้นตามมาตรฐานการเข้าถึงพิเศษในระดับสูงเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Google ผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางสายตาจะใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อช่วยในการใช้ Assignments ได้
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Assignments

คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการให้คะแนน

Assignments มีฟีเจอร์ตรวจหาการคัดลอกผลงานไหม

มี ผู้สอนและนักเรียนจะเรียกใช้รายงานความเป็นต้นฉบับในงานของชั้นเรียนได้ 
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อเปิดใช้รายงานความเป็นต้นฉบับ

Assignments รองรับการตัดเกรดด้วยเกณฑ์การให้คะแนนไหม

ใช่ คุณจะสร้าง ดู และกำหนดเกรดตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบ Rubric ให้กับงานแต่ละงานได้ โดยอาจใช้เกณฑ์แบบมีคะแนนหรือไม่มีคะแนนเพื่อแสดงความคิดเห็น หากใช้เกณฑ์เพื่อให้คะแนน นักเรียนจะเห็นคะแนนเมื่อคุณส่งงานคืน
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อให้คะแนนด้วยเกณฑ์การให้คะแนน

ฉันจะบันทึกคะแนนคร่าวๆ หรือความคิดเห็นไว้โดยไม่ให้นักเรียนเห็นได้ไหม

ได้ ขณะตัดเกรด ระบบจะบันทึกช่องเกรดและความคิดเห็นโดยรวมโดยอัตโนมัติ แม้จะมีการแก้ไขงานหรือปิดหน้างานไปแล้ว นักเรียนจะเห็นเกรดและความคิดเห็นโดยรวมเมื่อได้รับไฟล์คืนแล้วเท่านั้น

ฉันจะส่งงานของชั้นเรียนคืนให้กับนักเรียนทีละคนหรือทุกคนพร้อมกันได้ไหม

คุณทำได้ทั้ง 2 วิธี หากต้องการส่งงานคืนทีละคน ให้คลิกส่งคืนที่ด้านบนของแต่ละงาน
หากต้องการส่งงานทั้งหมดคืนพร้อมกัน ให้ทำดังนี้
 1. ใส่คะแนนคร่าวๆ และความคิดเห็นโดยรวม
 2. กลับไปที่รายชื่อนักเรียน
 3. เลือกช่องสำหรับนักเรียนทุกคนที่ต้องการส่งงานคืนให้
 4. คลิกส่งคืน

ฉันจะส่งคืนงานของชั้นเรียนโดยไม่ตัดเกรดได้ไหม

ได้ หากไม่ใส่ข้อมูลในช่องเกรด แต่หากไม่ตัดเกรดงาน มาตรฐาน LTI แบบเปิดจะระบุไม่ได้ว่างานเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดย LMS จะแยกแยะไม่ออกระหว่างงานที่ไม่ได้ตัดเกรดกับงานที่ยังไม่ได้ส่ง

นักเรียนจะส่งงานของชั้นเรียนที่ได้รับคืนแล้วกลับมาให้ผู้สอนอีกครั้งและตัดเกรดใหม่ได้ไหม

ได้ การตัดเกรดใหม่จะมีหลักการเหมือนกับการส่ง การตัดเกรด และการส่งคืนงานรอบแรกโดยมีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้
 • เพื่อให้บริบทในการตัดเกรดใหม่ เกรดก่อนหน้าจะปรากฏอยู่ข้างช่องเกรด และระบบจะซิงค์เฉพาะเกรดล่าสุดกับ LMS
 • ความคิดเห็นโดยรวมก่อนหน้านี้จะปรากฏขึ้น และความคิดเห็นโดยรวมใหม่จะปรากฏในช่องข้อความที่แยกต่างหาก

ผู้สอนร่วมตัดเกรดงานได้ไหม

ได้ งานแต่ละงานมีผู้ตัดเกรดได้หลายคน ผู้สอนหรือผู้ช่วยสอน (TA) ทุกคนต้องมีบัญชี Google Workspace for Education

ระบบจะซิงค์เกรดกับ LMS ไหม

ใช่ ระบบจะซิงค์เกรดแบบทิศทางเดียวจาก Assignments ไปยัง LMS และจะปรากฏในสมุดพก LMS

คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียน

ผู้สอนจะดูหลักสูตรและงานทั้งหมดที่ลิงก์ได้ไหม

ผู้สอนที่เป็นเจ้าของหลักสูตรจะมีสิทธิ์ลบหลักสูตรและงานต่างๆ ส่วนนักเรียนก็ออกจากหลักสูตรเพื่อยกเลิกการลิงก์บัญชี Google ของตนกับหลักสูตรนั้นได้

Assignments รองรับงานกลุ่มไหม

ไม่ Assignments ไม่มีการตั้งค่าสำหรับงานกลุ่ม แต่คุณยังสร้างขั้นตอนการทำงานสำหรับโครงการกลุ่มได้ดังนี้
 1. บอกให้แต่ละกลุ่มสร้าง Google เอกสารและแชร์กับสมาชิกในกลุ่มเพื่อแก้ไข 
 2. ให้เจ้าของไฟล์ส่งงานเพื่อตัดเกรด
 3. ตัดเกรดงานพร้อมแสดงความคิดเห็นโดยรวมเป็นคำแนะนำหรือความคิดเห็นด้านข้าง 
  เคล็ดลับ: ช่องความคิดเห็นโดยรวมจะแสดงให้เจ้าของไฟล์เห็นเท่านั้น ส่วนคนอื่นๆ ในกลุ่มจะมองไม่เห็น
 4. บันทึกเกรดสำหรับสมาชิกกลุ่มคนอื่นๆ ลงในสมุดพก
   

Assignments รองรับการตรวจสอบงานโดยเพื่อนนักเรียนไหม

ไม่ Assignments ไม่มีฟีเจอร์สำหรับการตรวจสอบงานโดยเพื่อนนักเรียน แต่คุณก็สร้างขั้นตอนการตรวจสอบโดยเพื่อนนักเรียนได้ดังนี้
 1. ขอให้นักเรียนเริ่มทำงานใน Google เอกสาร
 2. บอกให้นักเรียนแชร์ไฟล์กับเพื่อนที่จะเป็นผู้ตรวจสอบ
 3. ให้เพื่อนผู้ตรวจสอบแสดงความคิดเห็นด้านข้างและคำแนะนำไว้ใน Google เอกสาร
 4. ให้นักเรียนส่งงานโดยเก็บความคิดเห็นและคำแนะนำของเพื่อนไว้ หรือจะให้นักเรียนตรวจสอบ ใช้งาน และแก้ไขความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบ และผู้สอนจะดูประวัติเวอร์ชันได้
 5. ตัดเกรดงาน
 6. (ไม่บังคับ) บันทึกเกรดแยกต่างหากเพื่อการตรวจสอบจากเพื่อน

Assignments จะทํางานในหลักสูตรที่คัดลอกภายใน LMS ได้ไหม

ได้ งานที่สร้างใน Google Assignments จะทํางานในหลักสูตรที่คัดลอกภายใน LMS ได้ เมื่อคัดลอกหลักสูตรใน LMS ระบบจะคัดลอกข้อมูลต่อไปนี้ 
 • คะแนนรวม 
 • เกณฑ์การให้คะแนน
 • การตั้งค่าสําหรับรายงานความเป็นต้นฉบับ
 • ไฟล์แนบ
สําคัญ: ระบบจะไม่คัดลอกวันที่ครบกําหนด และนำไฟล์แนบที่คัดลอกออกจากงานไม่ได้
วิธีหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร