Nhập dữ liệu bản đồ KML vào Google Earth

Bạn có thể xem và chia sẻ thông tin Google Earth bằng tệp KML. Bạn sẽ thấy dấu vị trí, hình ảnh vệ tinh và các thông tin địa lý khác.

Tìm hiểu về các tệp KML.

Nếu có tệp KML từ các phiên bản Google Earth trước, bạn có thể xem các địa điểm đã lưu trong Google Earth trên web.

  • Đầu tiên, để xem tệp KML, nhấp vào Menu Trình đơn sau đó Cài đặt Cài đặt sau đó Cho phép nhập tệp KML.
  • Các địa điểm đã lưu sẽ chỉ hiển thị trên thiết bị mà bạn đã lưu chúng.
  1. Mở Google Earth bằng Google Chrome trên máy tính của bạn.
  2. Ở bên trái, nhấp vào Địa điểm của tôi Địa điểm của tôi.
  3. Nhấp vào Nhập tệp KML.
  4. Chọn vị trí của tệp bạn muốn tải lên.
  5. Chọn và mở tệp KML. Bản xem trước danh sách sẽ mở ra trong Google Earth.
  6. Để giữ lại các địa điểm này trong danh sách của bạn, hãy nhấp vào Lưu.

Vị trí sẽ được lưu vào Địa điểm của tôi.

Thông tin bạn có thể nhập và xuất từ Google Earth

Bạn có thể xem các tệp KML đơn giản nhất bằng Google Earth cho Chrome (phiên bản 9).

Nếu bạn gặp sự cố khi xem các tệp KML phức tạp hơn, hãy thử sử dụng Google Earth cho máy tính để bàn (phiên bản 7), hỗ trợ tất cả các tính năng KML.

Dưới đây là danh sách những điều bạn hiện có thể làm với Google Earth cho Chrome.

Những gì bạn hiện có thể nhập

Lưu ý:

  • Một số biểu tượng tùy chỉnh và hình ảnh lớp phủ được lưu trữ trên các trang web khác sẽ không hoạt động.
  • Để có danh sách chi tiết về các tính năng KML khả dụng, hãy tìm hiểu thêm về hỗ trợ KML trong Google Earth.

Báo cáo sự cố

Nếu bạn vẫn gặp sự cố với tệp KML, hãy cho chúng tôi biết về sự cố.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?