Trợ năng trong Google Earth

Bạn có thể sử dụng Google Earth bằng cách nghe những từ trên màn hình của mình. Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt.

Sử dụng trình đọc màn hình

Ứng dụng Google Earth hoạt động với các tính năng trợ năng của Android, như trình đọc màn hình TalkBack.

Để bật TalkBack, hãy đi tới Cài đặt sau đó Trợ năng. Để có hướng dẫn chi tiết cho điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn, hãy truy cập vào phần trợ giúp cài đặt TalkBack.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?