Quản lý và khôi phục bản sao lưu trên thiết bị của bạn trong Google Drive

Quan trọng: Để sao lưu điện thoại Pixel hoặc thiết bị Nexus, hãy cập nhật thiết bị lên Android 6.0 trở lên.  

Bạn có thể sao lưu và khôi phục các mục sau trên điện thoại Pixel hoặc thiết bị Nexus:

 • Ứng dụng
 • Nhật ký cuộc gọi
 • Cài đặt thiết bị
 • Danh bạ
 • Lịch
 • Tin nhắn SMS (chỉ dành cho điện thoại Pixel)
 • Ảnh và video (chỉ dành cho điện thoại Pixel)

Tìm hiểu cách sao lưu ảnh trên mọi thiết bị bằng Google Photos.

Tìm và quản lý bản sao lưu

 1. Mở ứng dụng Google Drive.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơnsau đó Sao lưu.
 3. Nhấn vào bản sao lưu bạn muốn quản lý.

Điều gì xảy ra khi bản sao lưu của bạn hết hạn

Bản sao lưu của bạn sẽ vẫn tồn tại miễn là bạn còn sử dụng thiết bị của mình. Nếu không sử dụng thiết bị của mình trong 2 tuần, bạn có thể thấy ngày hết hạn bên dưới bản sao lưu.

Ví dụ: "Hết hạn sau 54 ngày".

Ứng dụng khác

WhatsApp

Tìm hiểu cách sao lưu và khôi phục tin nhắn WhatsApp của bạn bằng Google Drive.

 • Các bản sao lưu sẽ không sử dụng bộ nhớ Google Drive cho Tài khoản Google cá nhân của bạn.
  • Nếu bạn sao lưu tin nhắn WhatsApp cho tài khoản cơ quan hoặc trường học, các bản sao lưu đó có thể được tính vào bộ nhớ Drive của bạn.
 • Bạn có thể sử dụng bản sao lưu của mình để khôi phục tin nhắn và tệp đính kèm vào WhatsApp.
 • Bạn có thể dừng và xóa các bản sao lưu, nhưng bạn không thể xem các tệp bên trong bản sao lưu đó.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?