Quản lý và khôi phục bản sao lưu trên thiết bị di động trong Google Drive

Quan trọng: Để sao lưu điện thoại Pixel hoặc thiết bị Nexus, hãy cập nhật thiết bị lên Android 6.0 trở lên.  

Bạn có thể sao lưu và khôi phục các mục sau trên điện thoại Pixel hoặc thiết bị Nexus:

 • Ứng dụng
 • Nhật ký cuộc gọi
 • Các tùy chọn cài đặt thiết bị
 • Danh bạ
 • Lịch
 • Tin nhắn SMS (chỉ dành cho điện thoại Pixel)
 • Ảnh và video (chỉ dành cho điện thoại Pixel)

Tìm hiểu cách sao lưu ảnh trên mọi thiết bị bằng Google Photos.

Tìm và quản lý bản sao lưu

 1. Mở ứng dụng Google Drive.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơnsau đó Sao lưu.
 3. Nhấn vào bản sao lưu bạn muốn quản lý.

Sao lưu dữ liệu WhatsApp

Bạn có thể thiết lập WhatsApp để sao lưu dữ liệu lên Google Drive. Tìm hiểu cách sao lưu và khôi phục tin nhắn của bạn trên Trung tâm trợ giúp WhatsApp.

 • Các bản sao lưu sẽ không sử dụng bộ nhớ Google Drive dành cho Tài khoản Google cá nhân của bạn.
 • Bạn có thể sử dụng bản sao lưu của mình để khôi phục tin nhắn và tệp đính kèm trong WhatsApp.
 • Bạn có thể dừng và xóa các bản sao lưu, nhưng bạn không thể xem các tệp bên trong bản sao lưu đó.

Điều gì xảy ra khi bản sao lưu Android của bạn hết hạn

Chừng nào bạn vẫn sử dụng thiết bị của mình, thì bản sao lưu vẫn còn đó. Nếu không sử dụng thiết bị của mình trong 2 tuần, bạn có thể thấy ngày hết hạn ở bên dưới bản sao lưu. Điều này cho biết khoảng thời gian mà bản sao lưu của bạn sẽ tồn tại nếu bạn không có hành động gì thêm.

Sau 57 ngày, bản sao lưu của bạn sẽ hết hạn. Khi điều đó xảy ra, bản sao lưu sẽ tự động bị loại bỏ khỏi Drive và bị xóa. Hãy nhớ theo dõi thông tin cập nhật dành cho bạn để bạn không bị mất thông tin quan trọng.

Điều gì xảy ra khi bản sao lưu WhatsApp của bạn hết hạn

Bản sao lưu WhatsApp không được cập nhật trong hơn một năm sẽ tự động bị xóa khỏi Google Drive. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp WhatsApp.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
99950
false