Khắc phục sự cố khi đồng bộ hóa với máy tính

Nếu một số hoặc tất cả các tệp của bạn hiện không đồng bộ hóa giữa máy tính và Drive của tôi, thì bạn có thể thử khắc phục sự cố đó.

Khắc phục sự cố cơ bản

Sau đây là một số sự cố chung mà bạn có thể gặp phải:

 • Tệp không đồng bộ hóa giữa máy tính và Drive của tôi.
 • Ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa bị lỗi khi "Đang chuẩn bị đồng bộ hóa".
 • Ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa ngừng hoạt động đột ngột.

Tìm biểu tượng Sao lưu và đồng bộ hóa Sao lưu và đồng bộ hóa.

 • Máy Mac: Ở thanh công cụ trên cùng bên phải.
 • Windows: Ở thanh công cụ dưới cùng bên phải.
Khởi động lại ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa

Sau khi bạn khởi động lại ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa, quá trình này sẽ mất một thời gian để hoàn tất.

 1. Trên máy tính, hãy nhấp vào biểu tượng Sao lưu và đồng bộ hóa Sao lưu và đồng bộ hóa.
 2. Nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Thoát khỏi ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa.
 3. Mở lại ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa.
Cài đặt lại ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa

Sau khi bạn cài đặt lại ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa, quá trình này sẽ mất một khoảng thời gian để hoàn tất.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Trang tải ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa.
 2. Tải xuống phiên bản mới nhất của ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa.
 3. Trong khi cài đặt, hãy nhấp vào tùy chọn khi bạn được hỏi có thay thế phiên bản hiện tại hay không.
 4. Chọn thư mục Google Drive mới và đồng bộ hóa tệp của bạn.

Quá trình đồng bộ hóa tệp sẽ mất một khoảng thời gian.

Ngắt kết nối rồi kết nối lại tài khoản của bạn

Sau khi bạn ngắt kết nối và kết nối lại ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa, quá trình này sẽ mất một khoảng thời gian để hoàn tất.

 1. Trên máy tính, hãy nhấp vào biểu tượng Sao lưu và đồng bộ hóa Sao lưu và đồng bộ hóa.
 2. Nhấp vào Lỗi - Thiếu thư mục Google Drive.
 3. Nhấp vào phần Ngắt kết nối tài khoản.
 4. Đăng nhập lại. Bạn sẽ được mời chọn vị trí mới cho thư mục Google Drive.

Google Drive sẽ mất một khoảng thời gian để đồng bộ hóa.

Khởi động lại máy tính

Sau khi bạn khởi động lại máy tính, quá trình Sao lưu và đồng bộ hóa sẽ mất một khoảng thời gian để hoàn tất.

Máy Mac

 1. Ở trên cùng bên trái, nhấp vào menu Apple.
 2. Nhấp vào Restart...
 3. Để xác nhận, nhấp vào Restart.

Windows 10

 1. Ở phía dưới cùng bên trái, hãy nhấp hoặc nhấn vào nút Start (Khởi động).
 2. Nhấp hoặc nhấn vào Power.
 3. Nhấp hoặc nhấn vào Restart

Windows 8 và 8.1

 1. Ở trên cùng bên phải, bên cạnh Search, nhấp hoặc nhấn vào biểu tượng nguồn.
 2. Nhấp hoặc nhấn vào Restart (Khởi động lại).

Windows 7

 1. Ở dưới cùng bên trái, nhấp vào biểu tượng menu Start (Khởi động).
 2. Bên cạnh "Shut down", nhấp vào Restart.

Thông báo lỗi

Bạn có thể gặp các lỗi sau trong Google Drive:

Khắc phục thông báo lỗi

Tìm thư mục còn thiếu 

Sau khi bạn tìm được thư mục còn thiếu, quá trình Sao lưu và đồng bộ hóa sẽ mất một khoảng thời gian để hoàn tất.

Nếu bạn đã di chuyển thư mục Google Drive đến một vị trí mới trên máy tính, hãy thực hiện như sau:

 1. Trên máy tính, hãy nhấp vào biểu tượng Sao lưu và đồng bộ hóa Sao lưu và đồng bộ hóa.
 2. Trên thông báo lỗi, nhấp vào tùy chọn Xác định vị trí.
 3. Chọn thư mục trong vị trí mới rồi nhấp vào Mở.
 4. Google Drive sẽ kết nối lại.

Nếu bạn đã đổi tên thư mục Google Drive, hãy thực hiện như sau:

 1. Trên máy tính, hãy nhấp vào biểu tượng Sao lưu và đồng bộ hóa Sao lưu và đồng bộ hóa.
 2. Trên thông báo lỗi, nhấp vào tùy chọn Xác định vị trí.
 3. Chọn phiên bản đã đổi tên của bạn rồi nhấp vào Mở.
 4. Google Drive sẽ kết nối lại.

Nếu bạn đã xóa thư mục Google Drive, hãy thực hiện như sau:

 1. Trên máy tính, hãy nhấp vào biểu tượng Sao lưu và đồng bộ hóa Sao lưu và đồng bộ hóa.
 2. Nhấp vào Lỗi - Thiếu thư mục Google Drive.
 3. Nhấp vào Ngắt kết nối tài khoản.
 4. Đăng nhập lại. Bạn sẽ được mời chọn vị trí mới cho thư mục Google Drive.

Nếu bạn không muốn đồng bộ hóa thư mục đó nữa, hãy thực hiện như sau:

 1. Trên máy tính, hãy nhấp vào biểu tượng Sao lưu và đồng bộ hóa Sao lưu và đồng bộ hóa.
 2. Trên thông báo lỗi, nhấp vào Dừng đồng bộ hóa thư mục này.
 3. Ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa sẽ đồng bộ hóa lại các tệp của bạn.
Đồng bộ hóa tệp theo cách thủ công

Sau khi bạn đồng bộ hóa tệp theo cách thủ công, quá trình Sao lưu và đồng bộ hóa sẽ mất một khoảng thời gian để hoàn tất.

 1. Trên máy tính, hãy nhấp vào biểu tượng Sao lưu và đồng bộ hóa Sao lưu và đồng bộ hóa.
 2. Nhấp vào Xem # tệp chưa đồng bộ hóa được.
 3. Nhấp vào Thử lại tất cả.
 4. Nếu tùy chọn này không hiệu quả, hãy khởi động lại tính năng đồng bộ hóa Google Drive.

Gửi phản hồi

 1. Trên máy tính, hãy nhấp vào biểu tượng Sao lưu và đồng bộ hóa Sao lưu và đồng bộ hóa.
 2. Nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Gửi phản hồi.
 3. Nhập phản hồi.
 4. Để cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về sự cố, hãy nhấp vào Bao gồm dữ liệu hệ thống.
 5. Nhấp vào Gửi.

Gửi báo cáo lỗi cho Google

Nếu không khắc phục được sự cố, bạn có thể gửi báo cáo lỗi cho Google.

Bước 1: Nhận mã báo cáo cho Google Drive
 1. Trên máy tính, hãy nhấp vào biểu tượng Sao lưu và đồng bộ hóa Sao lưu và đồng bộ hóa.
  • Trên máy Mac, biểu tượng này có trên thanh trình đơn ở trên cùng bên phải màn hình máy tính.
  • Trên máy tính chạy Windows, biểu tượng này có trên thanh tác vụ ở dưới cùng bên phải màn hình máy tính.
 2. Trong khi giữ phím Shift, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm.
 3. Nhấp vào Bật chế độ chẩn đoán.
 4. Nhấp vào Bắt đầu ghi nhật ký.
 5. Mô phỏng sự cố bạn đã gặp phải. Ví dụ: Bạn có thể gặp lỗi khi thêm tệp vào thư mục Google Drive trên máy tính của mình. Lặp lại thao tác đó trong khi quá trình ghi nhật ký đang hoạt động. Khi hoàn tất, hãy nhấp vào Gửi báo cáo cho Google.
 6. Khi đã gửi báo cáo, bạn sẽ nhận được ID báo cáo.
Bước 2: Đăng mã báo cáo lên diễn đàn Trợ giúp của Google Drive

Quan trọng: Không đăng bất kỳ thông tin cá nhân nào lên diễn đàn, chẳng hạn như địa chỉ email, số điện thoại hoặc thông tin tài chính.

 1. Chuyển đến diễn đàn trợ giúp. Hiện tại, diễn đàn đã có ngôn ngữ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nhatiếng Bồ Đào Nha.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Chủ đề mới.
 3. Để xem "Câu hỏi", nhập "Nhật ký ứng dụng Drive Sync".
 4. Dưới "Câu hỏi", nhập ID báo cáo của bạn cùng mô tả về sự cố. Bạn có thể bao gồm ảnh chụp màn hình, phiên bản HĐH hoặc bất cứ dữ liệu nào khác bạn cho là hữu ích.
 5. Nhấp vào phần ĐĂNG.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?