แก้ไขปัญหาในการซิงค์กับคอมพิวเตอร์

ถ้ามีบางไฟล์ไม่ซิงค์กันระหว่างคอมพิวเตอร์กับไดรฟ์ของฉัน คุณอาจลองแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

ปัญหาทั่วไปบางอย่างที่คุณอาจพบได้มีดังนี้

 • ไฟล์ไม่ซิงค์กันระหว่างคอมพิวเตอร์กับไดรฟ์ของฉัน
 • การสำรองและซิงค์ข้อมูลค้างอยู่ที่ขั้นตอน "กำลังเตรียมการซิงค์"
 • ไคลเอ็นต์การสำรองและซิงค์ข้อมูลจะหยุดทำงานทันที

ค้นหาไอคอนสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync

 • Mac: อยู่ในแถบเครื่องมือด้านขวาบน
 • Windows: อยู่ในแถบเครื่องมือด้านขวาล่าง
รีสตาร์ทโปรแกรมสำรองและซิงค์ข้อมูล

หลังจากรีสตาร์ทโปรแกรมสำรองและซิงค์ข้อมูล โปรแกรมจะใช้เวลาสักครู่เพื่อดำเนินการให้เรียบร้อย

 1. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ออกจากการสำรองและซิงค์ข้อมูล
 3. เปิดโปรแกรมสำรองและซิงค์ข้อมูลอีกครั้ง
ติดตั้งโปรแกรมสำรองและซิงค์ข้อมูลอีกครั้ง

หลังจากติดตั้งโปรแกรมสำรองและซิงค์ข้อมูลอีกครั้งแล้ว โปรแกรมจะใช้เวลาสักครู่เพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

 1. ไปที่หน้าดาวน์โหลดโปรแกรมสำรองและซิงค์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์
 2. ดาวน์โหลดโปรแกรมสำรองและซิงค์ข้อมูลเวอร์ชันล่าสุด
 3. ระหว่างการติดตั้ง ให้คลิกใช่เมื่อระบบถามว่าต้องการแทนที่เวอร์ชันปัจจุบันหรือไม่
 4. เลือกโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์ใหม่แล้วซิงค์ไฟล์

การซิงค์ไฟล์จะใช้เวลาสักครู่

ยกเลิกการเชื่อมต่อแล้วเชื่อมต่อบัญชีอีกครั้ง

หลังจากที่คุณยกเลิกการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อการสำรองข้อมูลและซิงค์ใหม่ โปรแกรมจะใช้เวลาสักครู่เพื่อดำเนินการให้เรียบร้อย

 1. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกข้อผิดพลาด - ไม่มีโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์
 3. คลิกยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชี
 4. เข้าสู่ระบบอีกครั้ง ระบบจะขอให้คุณเลือกที่ใหม่สำหรับโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์

การซิงค์กับ Google ไดรฟ์จะใช้เวลาสักครู่

รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

หลังจากที่คุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์แล้ว โปรแกรมสำรองข้อมูลและซิงค์จะใช้เวลาสักครู่เพื่อดำเนินการให้เรียบร้อย

Mac

 1. ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกเมนู Apple
 2. คลิกรีสตาร์ท...
 3. ยืนยันโดยการคลิกรีสตาร์ท

Windows 10

 1. คลิกหรือแตะปุ่ม Start ที่ด้านซ้ายล่าง
 2. คลิกหรือแตะเปิด/ปิดเครื่อง
 3. คลิกหรือแตะรีสตาร์ท

Windows 8 และ 8.1

 1. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกหรือแตะไอคอนพลังงานที่อยู่ข้างค้นหา
 2. คลิกหรือแตะรีสตาร์ท

Windows 7

 1. ที่ด้านซ้ายล่าง ให้คลิกไอคอนเมนูเริ่ม
 2. คลิกรีสตาร์ทที่อยู่ติดกับ "ปิดเครื่อง"

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้ใน Google ไดรฟ์

แก้ไขข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ระบุตำแหน่งโฟลเดอร์ที่หายไป 

หลังจากค้นพบโฟลเดอร์ที่หายไปแล้ว โปรแกรมสำรองข้อมูลและซิงค์จะใช้เวลาสักครู่เพื่อดำเนินการให้เรียบร้อย

หากคุณย้ายโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์ไปยังที่ใหม่ในคอมพิวเตอร์

 1. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกค้นหาที่ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
 3. เลือกโฟลเดอร์ในตำแหน่งใหม่แล้วคลิกเปิด
 4. Google ไดรฟ์จะเชื่อมต่อใหม่

หากคุณเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์

 1. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกค้นหาที่ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
 3. เลือกเวอร์ชันที่คุณเปลี่ยนชื่อแล้วคลิกเปิด
 4. Google ไดรฟ์จะเชื่อมต่อใหม่

หากคุณลบโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์

 1. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกข้อผิดพลาด - ไม่มีโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์
 3. คลิกยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชี
 4. เข้าสู่ระบบอีกครั้ง ระบบจะขอให้คุณเลือกที่ใหม่สำหรับโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์

หากคุณไม่ต้องการซิงค์โฟลเดอร์นั้นอีกต่อไป

 1. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกหยุดซิงค์ไดเรกทอรีนี้ที่ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
 3. การสำรองข้อมูลและซิงค์จะซิงค์ไฟล์ของคุณอีกครั้ง
ซิงค์ไฟล์ด้วยตนเอง

หลังจากที่คุณซิงค์ไฟล์ด้วยตัวเองแล้ว โปรแกรมสำรองข้อมูลและซิงค์จะใช้เวลาสักครู่เพื่อดำเนินการให้เรียบร้อย

 1. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกดูไฟล์ที่ซิงค์ไม่ได้ # ไฟล์
 3. คลิกลองใหม่ทั้งหมด
 4. หากไม่ได้ผล ให้เริ่มการซิงค์ Google ไดรฟ์อีกครั้ง

ส่งความเห็น

 1. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ส่งความคิดเห็น
 3. พิมพ์ความคิดเห็นของคุณ
 4. ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยคลิกรวมข้อมูลระบบ
 5. คลิกส่ง

ส่งรายงานข้อผิดพลาดให้ Google

คุณส่งรายงานข้อผิดพลาดให้ Google ได้ หากแก้ไขปัญหาไม่ได้

ขั้นที่ 1: รับรหัสรายงานสำหรับ Google ไดรฟ์
 1. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync ในคอมพิวเตอร์
  • สำหรับเครื่อง Mac ไอคอนนี้จะอยู่ในแถบเมนูที่ด้านขวาบนของหน้าจอเดสก์ท็อป
  • สำหรับเครื่อง Windows ไอคอนนี้จะอยู่ในแถบงานที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเดสก์ท็อป
 2. กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วคลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 3. คลิกเปิดใช้งานโหมดวินิจฉัย
 4. คลิกเริ่มต้นการบันทึก
 5. สร้างสถานการณ์ที่พบปัญหาอีกครั้ง เช่น คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดเมื่อเพิ่มไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ ให้ทำกิจกรรมนั้นซ้ำขณะที่บันทึกการใช้งานอยู่ เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกส่งรายงานให้กับ Google
 6. เมื่อส่งรายงานแล้ว คุณจะได้รับรหัสรายงาน
ขั้นที่ 2: โพสต์รหัสรายงานในฟอรัมความช่วยเหลือของ Google ไดรฟ์

สิ่งสำคัญ: อย่าโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ในฟอรัม เช่น ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลทางการเงิน

 1. ไปที่ฟอรัมความช่วยเหลือ ขณะนี้ฟอรัมพร้อมใช้งานในภาษาอังกฤษ สเปน และโปรตุเกส
 2. คลิกหัวข้อใหม่ที่ด้านขวาบน
 3. สำหรับ "คำถาม" ให้พิมพ์ "Drive Sync Client Log"
 4. ใต้ "คำถาม" ให้พิมพ์รหัสรายงานและรายละเอียดปัญหา คุณเพิ่มภาพหน้าจอ เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ หรือข้อมูลอื่นที่คิดว่าเป็นประโยชน์ได้
 5. คลิกโพสต์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร