Åtgärda problem med synkronisering till datorn

Om vissa eller alla dina filer inte synkroniseras mellan datorn och Min enhet kan du försöka åtgärda problemet.

Grundläggande felsökning

Här är några allmänna problem som du kan kanske upplever:

 • Filer synkroniseras inte mellan datorn och Min enhet.
 • Säkerhetskopiering och synkronisering fastnar på Förbereder synkronisering.
 • Klienten för Säkerhetskopiering och synkronisering stannar plötsligt.

Leta upp ikonen för Säkerhetskopiera och synkronisera Backup and Sync.

 • Mac: I det övre högra verktygsfältet.
 • Windows: I nedre högra verktygsfältet.
Starta om Säkerhetskopiering och synkronisering

Det tar lite tid innan Säkerhetskopiering och synkronisering har startat om.

 1. På datorn klickar du på Säkerhetskopiera och synkronisera Backup and Sync.
 2. Klicka på Mer Mer följt av Avsluta säkerhetskopiera och synkronisera.
 3. Öppna Säkerhetskopiera och synkronisera på nytt.
Installera om Säkerhetskopiering och synkronisering

Det tar lite tid innan ominstallationen av Säkerhetskopiering och synkronisering har slutförts.

 1. På din dator öppnar du sidan Säkerhetskopiera och synkronisera.
 2. Ladda ned den senaste versionen av Säkerhetskopiering och synkronisering.
 3. Under installationen klickar du på Ja när du uppmanas att ersätta den befintliga versionen.
 4. Välj en ny Google Drive-mapp och synkronisera dina filer.

Det tar lite tid för filerna att synkronisera.

Koppla från och anslut ditt konto på nytt

När du har kopplat från och återanslutit Säkerhetskopiering och synkronisering tar det lite tid innan processen slutförs.

 1. På datorn klickar du på Säkerhetskopiera och synkronisera Backup and Sync.
 2. Klicka på Fel – Google Drive-mappen saknas.
 3. Klicka på Koppla från konto.
 4. Logga in igen. Du uppmanas att välja en ny plats för Google Drive-mappen.

Synkroniseringen av Google Drive tar lite tid.

Starta om datorn

När du har startat om datorn tar det lite tid innan Säkerhetskopiering och synkronisering har slutförts.

Mac

 1. I det övre vänstra hörnet klickar du på Apple-menyn.
 2. Klicka på Starta om ...
 3. Bekräfta genom att klicka på Starta om.

Windows 10

 1. I det nedre vänstra hörnet klickar eller trycker du på Start-knappen.
 2. Klicka eller tryck på Power.
 3. Klicka eller tryck på Starta om.

Windows 8 och 8.1

 1. I det övre högra hörnet intill Sök, klickar eller trycker du på strömikonen.
 2. Klicka eller tryck på Starta om.

Windows 7

 1. I det nedre vänstra hörnet klickar på ikonen för Start-menyn.
 2. Bredvid Stäng av klickar du på Starta om.

Felmeddelanden

Du kan se följande fel på Google Drive:

Åtgärda felmeddelanden

Lokalisera en mapp som saknas 

När du har letat upp mappen som saknas tar det lite tid innan Säkerhetskopiering och synkronisering har slutförts.

Om du har flyttat Google Drive-mappen till ett nytt ställe på datorn:

 1. På datorn klickar du på Säkerhetskopiera och synkronisera Backup and Sync.
 2. Klicka på Hitta i felmeddelandet.
 3. Markera mappen på den nya platsen och klicka på Öppna.
 4. Google Drive ansluter på nytt.

Om du har bytt namn på Google Drive-mappen

 1. På datorn klickar du på Säkerhetskopiera och synkronisera Backup and Sync.
 2. Klicka på Hitta i felmeddelandet.
 3. Markera versionen med det nya namnet och klicka på Öppna.
 4. Google Drive ansluter på nytt.

Om du har raderat Google Drive-mappen

 1. På datorn klickar du på Säkerhetskopiera och synkronisera Backup and Sync.
 2. Klicka på Fel – Google Drive-mappen saknas.
 3. Klicka på Koppla från konto.
 4. Logga in igen. Du uppmanas att välja en ny plats för Google Drive-mappen.

Om du inte vill synkronisera mappen längre

 1. På datorn klickar du på Säkerhetskopiera och synkronisera Backup and Sync.
 2. Klicka på Sluta synkronisera denna katalog i felmeddelandet.
 3. Dina filer synkroniseras om i Säkerhetskopiering och synkronisering.
Synkronisera filer manuellt

När du har synkroniserat dina filer manuellt tar det lite tid innan Säkerhetskopiering och synkronisering har slutförts.

 1. På datorn klickar du på Säkerhetskopiera och synkronisera Backup and Sync.
 2. Klicka på Visa # filer som inte kan synkas.
 3. Klicka på Försök igen med alla.
 4. Om detta inte fungerar startar du om Google Drive-synkroniseringen.

Skicka feedback

 1. På datorn klickar du på Säkerhetskopiera och synkronisera Backup and Sync.
 2. Klicka på Mer Mer följt av Skicka feedback.
 3. Ange din feedback.
 4. Om du vill berätta vad som är fel klickar du på Inkludera systemdata.
 5. Klicka på Skicka.

Skicka en felrapport till Google

Om du inte kan lösa problemet kan du skicka en felrapport till Google.

Steg 1: Få ett rapport-id för Google Drive
 1. På datorn klickar du på Säkerhetskopiera och synkronisera Backup and Sync.
  • På en Mac finns ikonen i menyfältet uppe till höger på skrivbordet.
  • På en Windows-dator finns ikonen i aktivitetsfältet nere till höger på skrivbordet.
 2. Håll ned Skift-tangenten och klicka på Mer Mer.
 3. Klicka på Aktivera diagnostikläge.
 4. Klicka på Starta loggning.
 5. Återskapa det problemet du hade. Till exempel kan du få ett felmeddelande när du lägger till en fil i mappen Google Drive på datorn. Upprepa denna åtgärd medan loggningen är aktiv. När du är klar klickar du på Skicka rapport till Google.
 6. När rapporten skickas får du ett rapport-id.
Steg 2: Publicera rapport-id:t i Google Drives hjälpforum

Viktigt! Lägg inte till någon personlig information i forumet, som e-postadress, telefonnummer eller ekonomisk information.

 1. Öppna hjälpforumet. För närvarande finns forumet på engelska, spanska och portugisiska.
 2. Längst upp till höger klickar du på Nytt ämne.
 3. För Question skriver du Drive Sync Client Log.
 4. Nedanför Question skriver du ditt rapport-id och en beskrivning av problemet. Du kan inkludera skärmdumpar, OS-versioner eller annan data som du tror kan hjälpa.
 5. Klicka på LÄGG UPP.