Åtgärda problem i Drive för datorn

Om vissa eller alla dina filer inte synkroniseras mellan datorn och Min enhet följer du felsökningsstegen nedan för att åtgärda problemet.

Grundläggande felsökning

Du kan stöta på dessa allmänna problem med Drive för datorn:

 • Filer synkroniseras inte mellan datorn och Min enhet.
 • Drive för datorn avslutas plötsligt eller slutar svara

Försök åtgärda problemen med dessa grundläggande steg:

 • Kontrollera datorns internetanslutning.
 • Starta om Drive för datorn.
 • Starta om datorn.
 • Koppla bort kontot och anslut det igen.
 • Installera om Drive för datorn

Systemrensarappar

Systemrensarappar kan redigera konfigurationsdata för Drive för datorn, vilket kan orsaka olika fel och leda till dataförlust. Exempel på appar som kan redigera katalogen:
 • CCleaner
 • Advanced SystemCare
Kontrollera internetanslutningen.
Kontrollera att internetanslutningen är stabil. Vissa brandvägg, proxy och andra nätverksinställningar kan störa funktionen på Drive för datorn. Läs mer om inställningar för brandvägg och proxy i Drive.
Starta om Drive för datorn
 1. Öppna Drive på datorn.
  1. Mac: Klicka på Settings Inställningar i menyfältet högst upp följt avQuit.
  2. Windows: Klicka på Inställningar Inställningarföljt avAvsluta nere till höger i aktivitetsfältet.
 2. Öppna Drive för datorn igen
Koppla från kontot och anslut det på nytt
Viktigt! Filer som inte kunde synkroniseras tidigare kan ha flyttats till mappen Hitta utan att leta och raderas när kontot kopplas från. Kopiera filerna till en säker plats innan du kopplar från kontot.
 1. Öppna Drive på datorn.
 2. Klicka på Inställningar Inställningar följt av Inställningar följt av Avancerade inställningar Inställningar.
 3. Leta reda på kontot som du vill koppla från.
 4. Klicka på Koppla från konto.
  • Om filsynkroniseringen misslyckas kan Drive för datorn erbjuda att flytta osynkroniserade filer till datorn för att undvika dataförlust.
 5. Logga in igen.
 6. Välj en ny plats för Google Drive-mappen.
Installera om Drive för datorn
 1. Öppna nedladdningssidan för Drive på datorn.
 2. Ladda ned den senaste versionen av Drive för datorn.
 3. Installera programmet.

Komma igång med Drive för datorn

Ladda ned Drive för datorn

Viktigt! Kontrollera innan du börjar att operativsystemet är kompatibelt med Drive för datorn.

 1. Ladda ned Drive för datorn:

  LADDA NED FÖR WINDOWS LADDA NED FÖR MAC

  1. På datorn öppnar du:
   1. GoogleDriveSetup.exe för Windows
   2. GoogleDrive.dmg på Mac
  2. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

Installera och öppna Drive för datorn

Installera Drive för datorn

På datorn öppnar du:

 • GoogleDriveSetup.exe för Windows
 • GoogleDrive.dmg på Mac

Följ anvisningarna på skärmen för att installera Drive för datorn.

 1. Installera programmet på datorn.
 2. På datorn ser du en mapp som heter Google Drive.

Öppna Drive för datorn:

När du installerar Drive för datorn på datorn skapas en enhet på Den här datorn eller en plats i Finder med namnet Google Drive. Du hittar menyn för Drive för datorn-filen på olika platser beroende på vilken dator du använder:

 • Windows: Längst ned till höger på skärmen.
 • Mac: Högst upp till höger på skärmen.

Alla nya filer eller mappar som du skapar på Drive eller Drive för datorn synkroniseras och visas på alla dina enheter.

 1. Klicka på Drive för datorn > Tryck på ditt namn > Öppna Google Drive.
 2. I Min enhet eller Delade enheter dubbelklickar du på den fil du vill öppna.

Logga in på Drive för datorn

När du öppnar Drive för datorn för första gången för att logga in:

 1. Öppna Drive på datorn.
 2. Klicka på Logga in med webbläsaren.
 3. Logga in på det Google-konto som du vill använda med Drive för datorn.

Åtgärda felmeddelanden

Det går inte att lägga till filer på en delad enhet
Mer information om gränser för delade enheter finns i artikeln Gränser för delade enheter i Google Drive.
Diskutrymmet är nästan fullt eller så är lagringsutrymmet nästan fullt
Du måste ha tillräckligt med lokalt lagringsutrymme för att synkronisera filer via Drive för datorn. Det lokala lagringsutrymmet kan finnas på hårddisken eller på flyttbara enheter (USB, externa hårddiskar och liknande) om du använder sådana.
Om du får ett felmeddelande om lågt diskutrymme kan du frigöra utrymme på hårddisken:
 1. Ta bort filer på enheten som anges i meddelandet, exempelvis C: i Windows.
 2. Avsluta Drive för datorn.
 3. Starta om Drive för datorn.
Du kan även lossa filer som hanteras av Drive för datorn och använda offlinefiler .
Lagringsutrymmet i Google Workspace är fullt
Om du inte har tillräckligt med lagringsutrymme på Google frigör du utrymme eller skaffar mer lagringsutrymme från Google One.
Det här felet kan också uppstå när du försöker synkronisera ändringar i en fil som du inte äger och ägaren inte har tillräckligt med lagringsutrymme. Om du vill synkronisera ändringar kontaktar du filägaren och ber honom eller henne att hantera lagringsutrymmet och antingen överföra ägarskapet.
Du saknar behörighet att synkronisera filer
Du har inte den behörighet på Google Drive som krävs för att synkronisera ändringarna du gjort.
Om du vill synkronisera ändringar i dessa filer kontaktar du ägaren till filen eller mappen du vill ändra och begär redigeringsåtkomst. Om filen eller mappen finns på en delad enhet kontaktar du den delade enhetens administratör eller ansvariga och begär åtkomst till den.
Det går inte att synkronisera filer via datorn
Drive för datorn behöver behörighet att synkronisera filer på datorn.
För att synkronisera dessa filer måste du ha läs- och skrivbehörighet i filen eller mappen.
 • I Windows:
  1. Högerklicka på filen eller mappen.
  2. Klicka på Egenskaper.
  3. Titta på fliken Säkerhet.
 • I macOS:
  1. Högerklicka på filen eller mappen.
  2. Välj Visa info.
  3. Kontrollera avsnittet Delning och behörigheter.
På macOS kan du behöva bevilja åtkomst till specifika mappar eller din Apple Photos-samling genom att ändra inställningarna för Säkerhet och integritet i Systeminställningar.Läs mer om MacOS-krav.
Filerna är för stora eller för små

Följande objekt kan inte säkerhetskopieras till Google Foto:

 • foton som är större än 200 MB eller 150 MP
 • videor som är större än 10 GB
 • filer som är mindre än 256 × 256 pixlar

Om filen är för stor kan du

 • göra fotot eller videon mindre
 • radera fotot eller videon
 • flytta fotot eller videon till en mapp som inte synkroniseras

Om filen är för liten kan du

 • Radera foto eller video
 • flytta fotot eller videon till en mapp som inte synkroniseras.
Tips! Vissa appar skapar automatiskt miniatyrer eller andra filer under storleksgränsen.
Det går inte att hitta mappen

Om du har flyttat Google Drive-mappen till ett nytt ställe på datorn:

 1. Öppna Drive på datorn.
 2. Klicka på Hitta i aviseringen.
 3. Markera versionen med det nya namnet följt av klicka på Öppna.
 4. Google Drive ansluter på nytt.

Om du har bytt namn på Google Drive-mappen

 1. Öppna Drive på datorn.
 2. Klicka på Hitta i aviseringen.
 3. Markera versionen med det nya namnet följt av klicka på Öppna.
 4. Google Drive ansluter på nytt.

Om du har raderat mappen som Min enhet speglas till

 1. Öppna Drive på datorn.
 2. Klicka på Sluta synkronisera denna katalog i aviseringen.

Om du inte vill synkronisera mappen längre

 1. Öppna Drive på datorn.
 2. Öppna Inställningar följt av välj mappen och avmarkera Drive och/eller Foto.

När du har hittat mappen som saknades tar det en stund innan Drive för datorn är klart att använda.

Det går inte att hitta filer i molnet
Det går inte att synkronisera ändringarna eftersom filen har tagits bort eller slutat delas med dig på Drive.
 • Om du vill synkronisera ändringarna ber du ägaren att dela objektet vidare med dig.
 • Om objektet har raderats tar du bort det från synkroniseringsmappen och lägger till det igen.
 • Om du inte vill synkronisera ändringarna men vill bli av med felmeddelandet tar du bort filen från datorn.
Det går inte att hitta filer på datorn

Det går inte att synkronisera ändringarna eftersom filen har tagits bort eller flyttats till papperskorgen på datorn.

Innan ändringarna kan synkroniseras måste du återställa filen från papperskorgen på datorn.

Filerna överskrider bandbreddsgränsen eller gränsen för upp- eller nedladdning
Vissa filer kan bara laddas ned ett begränsat antal gånger per dag. Dessutom har Drive-användare en daglig uppladdningsgräns.
Om detta händer görs ett nytt försök automatiskt en stund senare, och filen synkroniseras då. Om den inte gör det väntar du en dag och startar om Drive för datorn.
Det går inte att ladda upp Google-filer

Google-filen som du försöker synkronisera är skadad. Eftersom innehållet i Google Dokument (.gdocs) och andra Google-filer inte lagras på datorn kan ändringarna i filerna skadas om du använder en redigerare från tredje part för att göra ändringar i dem. Lös problemet genom att göra en kopia av den ursprungliga Google-filen i Drive Web och radera den ogiltiga Google-filen på datorn. Du kan behöva dela filen vidare med redigeringsbehöriga.

Åtgärda en skadad katalog på Mac

Viktigt! Du måste vara administratör för datorn och ange datorns lösenord för att slutföra dessa steg.

Om du använder Drive för datorn på MacOS Mojave eller High Sierra kan behörigheter som krävs för att synkronisera Drive-filer skadas.

Så här löser du problemet:

 1. Klicka på Finder följt avApplications (appar) på datorn.
 2. Öppna mappen Utilities (verktyg).
 3. Klicka på Terminal.
 4. Ange sudo kextcache -clear
 5. Tryck på Retur.
 6. Ange sudo mv /private/var/db/KernelExtensionManagement /private/var/db/KernelExtensionManagementBackup
 7. Tryck på Retur.
 8. Ange sudo kextutil -l /Library/Google/DriveFS/dfsfuse.kext
 9. Tryck på Retur.
 10. Starta Drive för datorn.
Det går inte att läsa in kontot

Här är några exempel på orsaker till att ditt konto inte läses in:

 • Du är inte ansluten till internet.
 • Du har inga tillgängliga enhetsbokstäver (endast Windows).
 • Proxyinställningarna tillåter inte att Drive för datorn körs.
 • Administratören tillåter inte Drive för datorn för organisationen eller på enheten.

Så här läser du in kontot:

Ett problem uppstod med streamingplatsen
Den streamingplats du valde används redan eller kan inte hittas.
Om streamingplatsen du har valt är en enhetsbokstav kanske den används av en annan enhet. Drive för datorn väljer nästa tillgängliga enhetsbokstav. Om du vill använda den enhetsbokstav som du valde kopplar du från enheten som använder bokstaven.
Om streamingplatsen du har valt är en mapp kontrollerar du att mappen är tom och att Drive för datorn har åtkomstbehörighet till platsen.
Det går inte att synkronisera filen eller det går inte att spara ändringar i originalfilen
Din ursprungliga fil är inte tillgänglig, men en kopia av filen med dina ändringar finns i den ursprungliga överordnade mappen. Om den ursprungliga överordnade mappen inte längre är tillgänglig flyttas filen till roten i Min enhet. I vissa fall kan filen flyttas till Hitta utan att leta.
Felet inträffar när
 • Dina lokala ändringar är inte kompatibla med ändringar i molnet.
 • Den ursprungliga filen har tagits bort eller flyttats.
 • Du har inte längre behörighet att redigera filen.
 • Du flyttar en fil till en borttagen mapp eller en mapp som du inte har behörighet att redigera.
Om du vill synkronisera ändringarna måste du kunna komma åt originalfilen. Om du inte äger filen begär du åtkomst från filens eller mappens ägare. Om filen eller mappen finns på en delad enhet kontaktar du den delade enhetens administratör eller ansvariga och begär åtkomst till den.
Det går inte att synkronisera filen/mappen – den har flyttats till Hittegods
I sällsynta fall går det inte att ladda upp en fil i Drive för datorn på grund av behörigheter, nätverksfel eller andra orsaker. Den osynkroniserade filen kopieras till mappen Hitta utan att leta på hårddisken. När detta händer visas ett meddelande med en länk för att öppna mappen Hitta utan att leta. Som standard finns den här mappen på:
 • macOS: /Users/<username>/Library/Application Support/Google/DriveFS/<account_token>/lost_and_found
 • Windows: C:\Users\<username>\AppData\Local\Google\DriveFS\<account_token>\lost_and_found
Obs!
 • För macOS: Mappen Bibliotek är dold av macOS som standard. Om den är dold för dig kan du komma åt den genom att öppna Finder och sedan klicka på det övre vänstra hörnet Go följt av Library.
 • För Windows: Du hittar mappen AppData genom att skriva %AppData% direkt i adressfältet.
  • Mapparna <account_token> motsvarar alla konton som är inloggade på Google Drive. Mappnamnet är en lång nummersträng.
   • Till exempel mappnamn: 1245555729303
Synkronisera dina ändringar genom att granska filerna i mappen Hitta utan att leta. Flytta tillbaka filerna till Min enhet om du vill försöka synkronisera på nytt eller till en annan plats på datorn.

Obs! Om du kopplar från kontot försvinner alla filer som sparats i mappen Hittegods.

Drive för datorn har stött på ett problem och har stoppats

Vissa virusdetekterings- och säkerhetsprogram kan störa driften av Drive för datorn.

Om du har ett virusprogram på datorn och upprepade gånger ser felmeddelandet ”Drive för datorn har stött på ett problem och har stoppat” kan du utesluta Drive för datorn från virussökningen.

 • För Windows: Standardplatsen för streaming är G: men det kan vara en annan plats som du har konfigurerat.
 • För macOS: Standardplatsen för streaming är /Volumes/GoogleDrive, men det kan vara en annan plats som du har konfigurerat.

Avancerad felsökning

Google Drive kan inte säkerhetskopiera eller synkronisera mappen
Du måste ge den valda mappen läs- och skrivbehörighet för att Drive ska kunna synkronisera mappen.
 • För macOS:
 1. Välj din mapp i Finder.
 2. Högerklicka eller välj File uppe till vänster.
 3. Välj Get Info.
 4. Kontrollera att ditt användarnamn har behörigheten Läs och skriv i tabellen under Delning och behörigheter.
 • För Windows:
 1. Välj mappen i Utforskaren.
 2. Högerklicka.
 3. Välj Egenskaper.
 4. Klicka på fliken Säkerhet.
 5. I grupp- eller användarnamn klickar du på ditt användarnamn och ser till att du har Tillåt för alla behörigheter och inga bockmarkeringar under Neka.
 6. Om du vill redigera dina behörigheter klickar du på Redigera.
 7. Klicka på OK.
Det går inte att starta Google Drive på grund av ett fel i konfigurationsmappen
Drive använder konfigurationsmappen för att lagra viktiga appinställningar och data. du måste ge den här mappen fullständig behörighet och äganderätt för att Google Drive ska kunna starta.
 • För macOS:
Ge behörigheter till dessa mappar. Om du vill bevilja mappbehörigheter följer du anvisningarna i Google Drive kan inte säkerhetskopiera eller synkronisera mappen.
Viktigt! Mappen Library i macOS är dold som standard. Om det är dolt för dig kan du öppna Finder genom att klicka på Open följt av Library uppe till vänster.
 • /Users/<username>/Library/Application Support/Google
  • Om du inte har behörighet till den här mappen har du inte DriveFS-mappen. När du har gett behörighet till den här mappen kan du starta appen och appen skapar DriveFS-mappen.
 • /Users/<username>/Library/Application Support/Google/DriveFS
 • För Windows:
Ge behörigheter till dessa mappar. Om du vill bevilja mappbehörigheter följer du anvisningarna i Google Drive kan inte säkerhetskopiera eller synkronisera mappen.
 • C:\Users\<username>\AppData\Local\Google\
  • Om du inte har behörighet till den här mappen har du inte DriveFS-mappen nedan. När du har gett behörighet till den här mappen kan du starta appen och appen skapar DriveFS-mappen
 • C:\Users\<username>\AppData\Local\Google\DriveFS
Tips!
Katalogen för lokala cachelagrade filer är inte tillgänglig
 1. Navigera till katalogen över lokala cachelagrade filer som anges i aviseringen eller den sökväg som visas under inställningen för katalogen över lokala cachelagrade filer.
 2. Navigera till katalogen över lokala cachelagrade filer och kontrollera att var och en av dessa mappar har läs- och skrivbehörighet.
  • En eller flera mappar med en lång nummersträng som mappnamn visas
   • Till exempel mappnamn: 1245555729303
  • Varje mapp motsvarar ett konto som är inloggat på Google Drive.
 3. Navigera i kontomapparna och leta reda på mappen content_cache.
  • Kontrollera att var och en av mapparna för ”content_cache” i kontots mappar har läs- och skrivbehörighet.
Felsöka startfel med File Provider

Google Drive startar inte när det stöter på ett fel vid initiering av File Provider. Det här felet är ett fel från macOS. Om du stöter på det här felet:

 1. Uppdatera macOS-operativsystemet till den senaste versionen
 2. Starta om datorn

Skicka feedback

 1. Öppna Drive på datorn.
 2. Klicka på Inställningar Inställningar följt avSkicka feedback.
 3. Ange din feedback.
 4. Du kan klicka på Inkludera diagnostikloggar så att vi kan få en bild av vad felet är.
 5. Klicka på Skicka.

Skicka en felrapport till Google

Läs mer om hur du registrerar Google Drive för datorn-loggar för support.

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny