Transmisja plików z Dysku zmienia nazwę na Dysk Google na komputer. Dowiedz się więcej o tej zmianie

Rozwiązywanie problemów z Dyskiem na komputer

Jeśli niektóre pliki nie są synchronizowane albo synchronizacja między Twoim komputerem i Moim dyskiem nie działa w ogóle, spróbuj rozwiązać ten problem.

Podstawowe sposoby rozwiązywania problemów

Poniżej znajdziesz opis typowych problemów, które mogą wystąpić:

 • Pliki nie są synchronizowane między komputerem a Moim dyskiem.
 • Dysk na komputer nagle przestaje działać lub się zamyka
 • Występuje nieznany błąd

Oto kilka sposobów na rozwiązanie tego typu problemów:

 • Sprawdź połączenie z internetem.
 • Ponownie uruchom Dysk na komputer.
 • Ponownie uruchom komputer.
 • Odłącz i jeszcze raz połącz konto.
 • Znowu zainstaluj Dysk na komputer.
Ponowne uruchamianie Dysku na komputer
 1. Otwórz Dysk na komputer.
  1. Mac: na pasku menu u góry kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Zamknij.
  2. Windows: na pasku zadań w prawym dolnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Zamknij.
 2. Ponownie otwórz Dysk na komputer.
Odłączanie i ponowne łączenie konta
 1. Otwórz Dysk na komputer.
 2. Kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Ustawienia.
 3. Kliknij Ustawienia Ustawienia i znajdź konto, które chcesz odłączyć.
 4. Kliknij Odłącz konto.
 5. Jeśli masz jakieś pliki, które są właśnie przesyłane, zobaczysz prośbę o poczekanie na zakończenie synchronizacji.
 6. Zaloguj się ponownie. Wybierz nową lokalizację folderu Dysku Google.
Ponowne instalowanie Dysku na komputer
 1. Na komputerze otwórz stronę pobierania Dysku.
 2. Pobierz najnowszą wersję Dysku na komputer.
 3. Zainstaluj aplikację.

Rozwiązywanie problemów powodujących błędy

Masz za mało miejsca na dane

Aby synchronizować pliki, musisz mieć wystarczającą ilość miejsca w Google i na dysku lokalnym. Lokalne miejsce na dane obejmuje dysk twardy oraz inne urządzenia przenośne (pamięci USB, zewnętrzne dyski twarde itp.), z których korzystasz.

Jeśli nie masz wystarczającej ilości miejsca w Google, zwolnij trochę miejsca na dane lub kup pakiet Google One. Jeśli spróbujesz zsynchronizować zmiany w pliku, który nie należy do Ciebie, a jego właściciel nie ma wystarczającej ilości miejsca na dane, te zmiany nie zostaną zsynchronizowane. Aby zsynchronizować zmiany, skontaktuj się z właścicielem pliku i poproś o przeniesienie własności lub zwolnienie miejsca na dane.

Jeśli masz za mało lokalnego miejsca na dane, zwolnij miejsce.

Nie masz uprawnień do synchronizowania plików

Nie masz wystarczających uprawnień na Dysku Google do synchronizowania wprowadzonych zmian.

Aby zsynchronizować te pliki, skontaktuj się z ich właścicielem i poproś o dostęp. Jeśli plik lub folder znajduje się na dysku współdzielonym, skontaktuj się z jego administratorem lub menedżerem i poproś o dostęp.

Twój komputer nie pozwala na zsynchronizowanie plików

Dysk na komputer potrzebuje uprawnień do synchronizowania plików znajdujących się na komputerze.

Aby zsynchronizować te pliki, przyznaj pełny dostęp do dysku lub do Zdjęć Apple przez zmianę ustawień Ochrona i prywatność w Preferencjach systemowych. Możesz też sprawdzić uprawnienia do pliku.

Pliki są za duże lub za małe

W przypadku tych elementów nie można utworzyć kopii zapasowych w Zdjęciach Google:

 • zdjęcia o rozmiarze większym niż 200 MB lub rozdzielczości przekraczającej 150 MPix,
 • filmy o rozmiarze przekraczającym 10 GB,
 • pliki o rozdzielczości mniejszej niż 256 x 256 pikseli.

Jeśli plik jest za duży, możesz:

 • zmniejszyć rozmiar zdjęcia/filmu,
 • usunąć zdjęcie/film,
 • przenieść zdjęcie/film do niezsynchronizowanego folderu.

Jeśli plik jest za mały, możesz:

 • usunąć zdjęcie/film,
 • przenieść zdjęcie/film do niezsynchronizowanego folderu.

Nie można znaleźć folderu

Jeśli folder Dysku Google został przeniesiony w inne miejsce na komputerze

 1. Otwórz Dysk na komputer.
 2. W powiadomieniu kliknij Zlokalizuj.
 3. Wybierz wersję folderu ze zmienioną nazwą a następnie kliknij Otwórz.
 4. Dysk Google zostanie ponownie połączony.

Jeśli nazwa folderu Dysku Google została zmieniona

 1. Otwórz Dysk na komputer.
 2. W powiadomieniu kliknij Zlokalizuj.
 3. Wybierz wersję folderu ze zmienioną nazwą a następnie kliknij Otwórz.
 4. Dysk Google zostanie ponownie połączony.

Jeśli skasowałeś(-aś) folder, w którym znajdowała się powielona zawartość Mojego dysku

 1. Otwórz Dysk na komputer.
 2. W powiadomieniu kliknij Zatrzymaj synchronizację tego katalogu.

Jeśli nie chcesz już synchronizować tego folderu

 1. Otwórz Dysk na komputer.
 2. Otwórz Ustawienia a następnie wybierz folder i odznacz Dysk lub Zdjęcia.

Gdy znajdziesz brakujący folder, zsynchronizowanie plików może trochę potrwać.

Nie można zlokalizować plików w chmurze

Nie można zsynchronizować zmian, bo plik został usunięty lub przeniesiony do kosza na stronie internetowej Dysku.

Aby zsynchronizować zmiany, przywróć element z kosza na Dysku. Jeśli elementu nie ma w koszu, możesz usunąć go z folderu synchronizowania i dodać z powrotem. Jeśli nie chcesz synchronizować zmian, ale chcesz naprawić błąd, usuń plik z komputera.

Nie można zlokalizować plików na komputerze

Nie można zsynchronizować zmian, bo plik został usunięty lub przeniesiony do kosza na komputerze.

Aby zsynchronizować zmiany, przywróć element z kosza na komputerze.

Pliki przekraczają limity przepustowości, przesyłania lub pobierania

Niektóre pliki można pobrać tylko określoną liczbę razy. W Zdjęciach Google obowiązuje też limit liczby plików, które można przesłać jednego dnia

W takich przypadkach Dysk na komputer automatycznie ponowi próbę, co prawdopodobnie pozwoli zsynchronizować plik.

Nie można przesyłać plików Google

Plik Google, który próbujesz przesłać, może być nieprawidłowy. Aby naprawić ten błąd, usuń z komputera nieprawidłowy plik .gdoc.

Naprawianie uszkodzonego katalogu na Macu

Ważne: aby wykonać te czynności, musisz być administratorem komputera i wpisać hasło do swojego komputera.

Jeśli używasz Dysku na komputer w systemie macOS Mojave lub High Sierra, uprawnienia wymagane do synchronizowania plików z Dysku mogą ulec uszkodzeniu.

Aby rozwiązać ten problem:

 1. Na komputerze kliknij Finder a potem Aplikacje.
 2. Otwórz folder Narzędzia.
 3. Kliknij Terminal.
 4. Wpisz sudo kextcache -clear
 5. Naciśnij Return.
 6. Wpisz sudo mv /private/var/db/KernelExtensionManagement /private/var/db/KernelExtensionManagementBackup
 7. Naciśnij Return.
 8. Wpisz sudo kextutil -l /Library/Google/DriveFS/dfsfuse.kext
 9. Naciśnij Return.
 10. Uruchom Dysk na komputer.
Nie można wczytać konta

Oto kilka możliwych powodów, dla których nie wczytuje się Twoje konto:

 • Nie masz połączenia z internetem.
 • Brak dostępnych liter dysku (tylko w systemie Windows).
 • Ustawienia serwera proxy nie zezwalają na uruchomienie Dysku na komputer.
 • Administrator nie zezwala na używanie Dysku na komputer w Twojej organizacji lub na Twoim urządzeniu.

Aby wczytać konto:

 • Sprawdź, czy masz połączenie z internetem.
 • Zwolnij literę dysku i ponownie uruchom aplikację (tylko w systemie Windows).
 • Odłączanie i ponowne łączenie konta
 • Skontaktuj się z administratorem.

Przesyłanie opinii

 1. Otwórz Dysk na komputer.
 2. Kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Prześlij opinię.
 3. Napisz opinię.
 4. Aby umożliwić nam przeanalizowanie problemu, kliknij Dołącz dzienniki diagnostyczne.
 5. Kliknij Prześlij.

Wysyłanie raportu o błędach do Google

Krok 1. Pobierz identyfikator raportu dotyczącego Dysku Google

 1. Na komputerze kliknij Dysk na komputer.
  • Mac: Dysk na komputer można znaleźć na pasku menu w prawym górnym rogu ekranu.
  • Windows: Dysk na komputer można znaleźć na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu.
 2. Przytrzymaj klawisz Shift i kliknij Więcej Więcej.
 3. Kliknij Włącz tryb diagnostyczny.
 4. Kliknij Rozpocznij rejestrowanie.
 5. Odtwórz zaobserwowany błąd. Jeśli na przykład błąd pojawia się, gdy dodajesz plik do folderu Dysku Google na komputerze, wykonaj tę czynność przy włączonym rejestrowaniu. Po zakończeniu kliknij Wyślij raport do Google.
 6. Gdy raport zostanie wysłany, zobaczysz jego identyfikator.
Krok 2. Opublikuj identyfikator raportu na Forum pomocy Dysku Google

Ważne: nie publikuj na forach żadnych danych osobowych, takich jak adres e-mail, numer telefonu czy informacje finansowe.

 1. Otwórz Forum pomocy. Obecnie jest ono dostępne w języku angielskim, hiszpańskim i portugalskim.
 2. W prawym górnym rogu strony kliknij New Topic (Nowy temat).
 3. W polu „Question” (Pytanie) wpisz „Drive Sync Client Log” (Dziennik klienta synchronizacji Dysku).
 4. Pod polem „Question” wpisz identyfikator raportu i opis problemu. Możesz dołączyć zrzuty ekranu, informacje o wersji systemu operacyjnego i wszystkie inne dane, które mogą być przydatne.
 5. Kliknij POST (OPUBLIKUJ).
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
99950
false
false