Jak rozwiązywać problemy dotyczące synchronizacji z komputerem

Jeśli niektóre lub żadne pliki nie są synchronizowane między Twoim komputerem i Moim dyskiem, spróbuj rozwiązać ten problem.

Podstawowe rozwiązania problemów

Poniżej znajdziesz opis typowych problemów, które mogą wystąpić:

 • Pliki nie są synchronizowane między komputerem a Moim dyskiem.
 • Kopia zapasowa i synchronizacja zatrzymuje się na komunikacie „Przygotowuję się do synchronizacji”.
 • Klient Kopii zapasowej i synchronizacji nagle przestaje działać.

Znajdź ikonę Kopia zapasowa i synchronizacja Backup and Sync.

 • Mac: na pasku narzędzi w prawym górnym rogu ekranu.
 • Windows: na pasku narzędzi w prawym dolnym rogu ekranu.
Ponowne uruchamianie Kopii zapasowej i synchronizacji

Gdy ponownie uruchomisz Kopię zapasową i synchronizację, zsynchronizowanie plików może trochę potrwać.

 1. Na komputerze kliknij opcję Kopia zapasowa i synchronizacja Backup and Sync.
 2. Kliknij Więcej Więcej a potem Zamknij Kopię zapasową i synchronizację.
 3. Ponownie otwórz Kopię zapasową i synchronizację.
Ponowne instalowanie Kopii zapasowej i synchronizacji

Gdy ponownie zainstalujesz Kopię zapasową i synchronizację, zsynchronizowanie plików może trochę potrwać.

 1. Na komputerze wejdź na stronę pobierania Kopii zapasowej i synchronizacji.
 2. Pobierz najnowszą wersję Kopii zapasowej i synchronizacji.
 3. Podczas instalacji, gdy wyświetli się pytanie, czy zastąpić bieżącą wersję, kliknij Tak.
 4. Wybierz nowy folder Dysku Google i zsynchronizuj swoje pliki.

Zsynchronizowanie plików może trochę potrwać.

Odłączanie i ponowne łączenie konta

Gdy odłączysz i ponownie połączysz Kopię zapasową i synchronizację, zsynchronizowanie plików może trochę potrwać.

 1. Na komputerze kliknij opcję Kopia zapasowa i synchronizacja Backup and Sync.
 2. Kliknij Błąd – Brak folderu Dysk Google.
 3. Kliknij Odłącz konto.
 4. Zaloguj się ponownie. Pojawi się prośba o wybranie nowej lokalizacji folderu Dysku Google.

Zsynchronizowanie plików z Dyskiem Google może trochę potrwać.

Ponowne uruchamianie komputera

Gdy ponownie uruchomisz komputer, zsynchronizowanie plików może trochę potrwać.

Mac

 1. W lewym górnym rogu ekranu kliknij menu Apple.
 2. Kliknij Uruchom ponownie...
 3. Aby potwierdzić tę czynność, kliknij Uruchom ponownie.

Windows 10

 1. W lewym dolnym rogu ekranu kliknij przycisk Start.
 2. Kliknij Zasilanie.
 3. Kliknij Uruchom ponownie.

Windows 8 i Windows 8.1

 1. W prawym górnym rogu ekranu obok pola wyszukiwania kliknij ikonę zasilania.
 2. Kliknij Uruchom ponownie.

Windows 7

 1. W lewym dolnym rogu ekranu kliknij ikonę menu Start.
 2. Obok „Zamknij” kliknij Uruchom ponownie.

Komunikaty o błędach

Dysk Google może wyświetlać takie błędy:

Rozwiązywanie problemów powodujących błędy

Znajdowanie brakującego folderu 

Gdy znajdziesz brakujący folder, zsynchronizowanie plików może trochę potrwać.

Folder Dysku Google został przeniesiony w inne miejsce na komputerze

 1. Na komputerze kliknij opcję Kopia zapasowa i synchronizacja Backup and Sync.
 2. W komunikacie o błędzie kliknij Zlokalizuj.
 3. Wybierz folder w jego nowej lokalizacji i kliknij Otwórz.
 4. Dysk Google zostanie ponownie połączony.

Nazwa folderu Dysku Google została zmieniona

 1. Na komputerze kliknij opcję Kopia zapasowa i synchronizacja Backup and Sync.
 2. W komunikacie o błędzie kliknij Zlokalizuj.
 3. Wybierz wersję folderu ze zmienioną nazwą i kliknij Otwórz.
 4. Dysk Google zostanie ponownie połączony.

Folder Dysku Google został usunięty

 1. Na komputerze kliknij opcję Kopia zapasowa i synchronizacja Backup and Sync.
 2. Kliknij Błąd – Brak folderu Dysk Google.
 3. Kliknij Odłącz konto.
 4. Zaloguj się ponownie. Pojawi się prośba o wybranie nowej lokalizacji folderu Dysku Google.

Nie chcesz już synchronizować tego folderu

 1. Na komputerze kliknij opcję Kopia zapasowa i synchronizacja Backup and Sync.
 2. W komunikacie o błędzie kliknij Zatrzymaj synchronizację tego katalogu.
 3. Kopia zapasowa i synchronizacja ponownie zsynchronizuje pliki.
Ręczna synchronizacja plików

Ręczne synchronizowanie plików może trochę potrwać.

 1. Na komputerze kliknij opcję Kopia zapasowa i synchronizacja Backup and Sync.
 2. Kliknij Wyświetl pliki (#), których nie można zsynchronizować.
 3. Kliknij Ponów wszystko.
 4. Jeśli to nie pomoże, ponownie uruchom synchronizację Dysku Google.

Przesyłanie opinii

 1. Na komputerze kliknij opcję Kopia zapasowa i synchronizacja Backup and Sync.
 2. Kliknij Więcej Więcej a potem Prześlij opinię.
 3. Napisz opinię.
 4. Aby dać nam wgląd w to, co jest nie tak, kliknij Uwzględnij dane systemowe.
 5. Kliknij Prześlij.

Wysyłanie raportu o błędach do Google

Jeśli nie uda Ci się rozwiązać problemu, możesz wysłać raport o błędzie do Google.

Krok 1. Pobierz identyfikator raportu dla Dysku Google
 1. Na komputerze kliknij opcję Kopia zapasowa i synchronizacja Backup and Sync.
  • Na Macach znajduje się ona na pasku menu w prawym górnym rogu ekranu.
  • Na komputerach z systemem Windows znajduje się ona na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu.
 2. Przytrzymaj klawisz Shift i kliknij Więcej Więcej.
 3. Kliknij Włącz tryb diagnostyczny.
 4. Kliknij Rozpocznij rejestrowanie.
 5. Odtwórz zaobserwowany błąd. Jeśli na przykład błąd pojawia się, gdy dodajesz plik do folderu Dysku Google na komputerze, wykonaj tę czynność przy włączonym rejestrowaniu. Po zakończeniu kliknij Wyślij raport do Google.
 6. Gdy raport zostanie wysłany, zobaczysz jego identyfikator.
Krok 2. Opublikuj identyfikator raportu na Forum pomocy Dysku Google

Ważne: nie publikuj na forach żadnych danych osobowych, takich jak adres e-mail, numer telefonu czy informacje finansowe.

 1. Otwórz Forum pomocy. Obecnie jest ono dostępne w języku angielskim, hiszpańskim i portugalskim.
 2. W prawym górnym rogu strony kliknij New Topic (Nowy temat).
 3. W polu „Question” (Pytanie) wpisz „Drive Sync Client Log” (Dziennik klienta synchronizacji Dysku).
 4. Pod polem „Question” wpisz identyfikator raportu i opis problemu. Możesz dołączyć zrzuty ekranu, informacje o wersji systemu operacyjnego i wszystkie inne dane, które mogą być przydatne.
 5. Kliknij POST (OPUBLIKUJ).
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?