Kích hoạt lại tài khoản Google Workspace bị tạm ngưng trong Google Domains

Bài viết này hướng dẫn cách kích hoạt lại tài khoản Google Workspace bị tạm ngưng. Bạn chỉ có thể thực hiện các bước này nếu đã mua gói đăng ký Google Workspace thông qua Google Domains.

Nếu phương thức thanh toán tự động của bạn không hoạt động trong hơn 10 ngày, thì Google sẽ tạm ngưng dịch vụ Google Workspace của bạn. Trong những trường hợp này, bạn phải cập nhật phương thức thanh toán và thanh toán mọi khoản dư nợ trong tài khoản của mình.

Quan trọng: Nếu bạn mua gói đăng ký Google Workspace trực tiếp từ Google Workspace, thì hãy sử dụng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để kích hoạt lại tài khoản của bạn. Trước tiên, hãy cập nhật phương thức thanh toán trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Sau đó, bạn cần thanh toán mọi khoản dư nợ. Nếu tài khoản của bạn đã bị tạm ngưng, bạn có thể khôi phục tài khoản.

Cách kích hoạt lại gói đăng ký Google Workspace bị tạm ngưng

Hãy làm theo các bước hướng dẫn sau đây để hủy tạm ngưng gói đăng ký Google Workspace của bạn qua Google Domains:

  1. Đăng nhập vào Google Domains.
  2. Chọn tên miền của bạn.
  3. Nhấp vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Email.
  4. Nhấp vào Chuyển đến trang cài đặt của Google Workspace hoặc Quản lý gói đăng ký Google Workspace sau đó Kích hoạt lại.
  5. Thanh toán số dư nợ theo yêu cầu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
93020
false