เปลี่ยนจาก Microsoft PowerPoint เป็น Google สไลด์

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียน  ลงชื่อสมัครทดลองใช้ Google Workspace

""

ดูความแตกต่างระหว่าง Microsoft PowerPoint กับ Google สไลด์ และศึกษาแนวทางปฏิบัติแนะนำสำหรับการทำงานร่วมกันในที่ทํางานหรือโรงเรียน

 ในหน้านี้


ดาวน์โหลดสไลด์: slides.google.com | แอป Android | แอป iOS

หมายเหตุ: การเปรียบเทียบอ้างอิงจาก Microsoft Office เวอร์ชัน 2010, 2013 และ 2016

หมายเหตุ: วิธีการเหล่านี้ใช้สำหรับเวอร์ชันเว็บเป็นหลักเท่านั้น

เปรียบเทียบข้อมูลโดยย่อ

ขยายทั้งหมด  |  ยุบทั้งหมด

ใน PowerPoint... ใน Google สไลด์...*
แชร์งานนำเสนอโดยใช้ SharePoint หรือ OneDrive
แชร์งานนำเสนอจากสไลด์
 1. คลิกแชร์จากงานนำเสนอ
 2. ป้อนอีเมลของบุคคลหรือกลุ่มที่ต้องการแชร์ด้วยในหัวข้อ "ผู้คน"
 3. คลิกแก้ไข "" และเลือกระดับการเข้าถึง
 4. คลิกส่ง

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อเริ่มต้นใช้งานสไลด์ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อเริ่มต้นใช้งานสไลด์

แชร์งานนำเสนอกับผู้ใช้ PowerPoint

 1. ให้คลิกไฟล์ จากนั้น ส่งอีเมลเป็นไฟล์แนบจากงานนำเสนอ
 2. ในหัวข้อ "แนบเป็น" ให้เลือกรูปแบบ (PowerPoint หรือ PDF)
 3. ป้อนอีเมล หัวเรื่อง และข้อความ
 4. คลิกส่ง

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อทำงานกับไฟล์ Microsoft Office

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อทำงานกับไฟล์ Microsoft Office
ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ใน SharePoint หรือ OneDrive
ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในสไลด์

เมื่อแชร์งานนำเสนอผู้ทำงานร่วมกัน ผู้ทำงานร่วมกันจะแก้ไขงานนำเสนอ แสดงความคิดเห็น และมอบหมายงานได้โดยขึ้นอยู่กับการเข้าถึงของตน

 • หากต้องการติดตามการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกลูกศรลง "" ที่ด้านขวาบน แล้วตั้งค่าเป็นโหมดแนะนำจากเมนู
 • วิธีการเพิ่มและให้สิทธิ์แสดงความคิดเห็น
  1. เลือกข้อความที่ต้องการแสดงความคิดเห็น
  2. คลิกแสดงความคิดเห็น ""
  3. หากต้องการให้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นให้กับบุคคลอื่น ให้ป้อน + และอีเมลของบุคคลนั้น
  4. ป้อนความคิดเห็น แล้วคลิกแสดงความคิดเห็น
เข้าถึงประวัติเวอร์ชันใน SharePoint หรือ OneDrive
เข้าถึงประวัติเวอร์ชันในสไลด์
 1. คลิกไฟล์จากนั้นประวัติเวอร์ชันจากนั้นดูประวัติเวอร์ชัน
 2. คลิกการประทับเวลาเพื่อดูเวอร์ชันก่อนหน้าของไฟล์
 3. (ไม่บังคับ) ดำเนินการดังต่อไปนี้
  • หากต้องการทำให้เวอร์ชันที่ใช้งานอยู่เป็นเวอร์ชันก่อนหน้า ให้คลิกกู้คืนเวอร์ชันนี้ที่ด้านบน
  • หากต้องการตั้งชื่อเวอร์ชันก่อนหน้า ให้คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นตั้งชื่อเวอร์ชันนี้
  • หากต้องการทำสำเนาเวอร์ชันก่อนหน้า ให้คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นทำสำเนา

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อดูการเปลี่ยนแปลงในไฟล์และโฟลเดอร์ในไดรฟ์

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อดูการเปลี่ยนแปลงในไฟล์และโฟลเดอร์ในไดรฟ์
เปิดงานนำเสนอ PowerPoint
เปิดงานนำเสนอ PowerPoint
 1. ดับเบิลคลิกไฟล์ PowerPoint ในไดรฟ์

  จากนั้นระบบจะเปิดตัวอย่างไฟล์ของคุณ

 2. คลิกเปิดด้วย Google สไลด์ที่ด้านบน

ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่คุณดำเนินการในไฟล์ต้นฉบับของ Microsoft Office

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อทำงานกับไฟล์ Microsoft Office

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อทำงานกับไฟล์ Microsoft Office
เข้าถึงงานนำเสนอแบบออฟไลน์ใน OneDrive
เข้าถึงงานนำเสนอแบบออฟไลน์ในไดรฟ์
 1. ติดตั้งส่วนขยาย Google เอกสารออฟไลน์
 2. ในไดรฟ์ ให้คลิกการตั้งค่า ""จากนั้นการตั้งค่า
 3. ในส่วนออฟไลน์ ให้เลือกช่องสร้าง เปิด และแก้ไขไฟล์ Google เอกสาร, ชีต และสไลด์ล่าสุดในอุปกรณ์นี้ขณะออฟไลน์
 4. คลิกเสร็จ
 5. คลิกขวาที่ไฟล์แล้วเปิดใช้งานแบบออฟไลน์ได้

ดูวิธีเข้าถึงไฟล์แบบออฟไลน์จากเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ที่หัวข้อเข้าถึงไฟล์ที่เก็บไว้ในไดรฟ์โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต

บันทึกงานนำเสนอใน SharePoint หรือ OneDrive โดยอัตโนมัติหรือเปิดการกู้คืนอัตโนมัติ
บันทึกงานนำเสนอในไดรฟ์โดยอัตโนมัติ
งานนำเสนอของคุณจะบันทึกในไดรฟ์โดยอัตโนมัติขณะทำงาน ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องคลิกบันทึก
เพิ่มรูปภาพในงานนำเสนอ
เพิ่มรูปภาพในงานนำเสนอ

คุณจะลากและวางรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ในงานนำเสนอได้ หรือคลิกแทรกจากนั้นรูปภาพแล้วเลือกรูปภาพจาก Google ไดรฟ์, Google Photos, เว็บไซต์ และอื่นๆ อีกมากก็ได้เช่นกัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อเพิ่มและแก้ไขรูปภาพ

เพิ่มแผนภูมิ Excel ในงานนำเสนอ
เพิ่มแผนภูมิของชีตในงานนำเสนอ
 1. เลือกแผนภูมิที่ต้องการคัดลอกในชีต
 2. คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นคัดลอกแผนภูมิที่ด้านบนขวา
 3. ในสไลด์ ให้คลิกขวาจากนั้นวาง 
 4. คลิกวาง

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อแทรกและแก้ไขแผนภูมิ

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อแทรกและแก้ไขแผนภูมิ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
35
false
false