Składanie wniosku o weryfikację na potrzeby wyświetlania reklam wyborczych w Unii Europejskiej

Zgodnie z wymaganiami Google reklamodawcy, którzy chcą wyświetlać reklamy wyborcze w Unii Europejskiej, muszą zostać zweryfikowani. Rozpatrywanie wniosku o weryfikację może potrwać do 5 dni roboczych. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej w sekcji Wymagania związane z weryfikacją.

Ważna informacja dotycząca reklam wyborczych w Unii Europejskiej

 

Google wymaga, by w każdej reklamie wyborczej znalazła się informacja o tym, kto za nią zapłacił. W przypadku większości formatów reklam Google automatycznie wygeneruje informację „Opłacone przez” na podstawie danych udostępnionych w procesie weryfikacji.

 • W wyszukiwarce Google ta informacja będzie widoczna bezpośrednio w reklamach.
 • W YouTube ta informacja będzie widoczna w oknie „Dlaczego ta reklama?”, które można otworzyć, klikając ikonę  lub ikonę z 3 kropkami .
 • W witrynach i aplikacjach współpracujących z Google przy wyświetlaniu reklam informacja ta będzie widoczna w oknie „Dlaczego ta reklama?”, które można otworzyć, klikając ikonę Informacja .

W przypadku niektórych formatów i funkcji reklam to reklamodawca odpowiada za dodanie informacji na temat źródeł finansowania do reklam wyborczych. Więcej informacji znajdziesz w naszych zasadach.  

Aby zapewnić użytkownikom przejrzystość informacji, Google opublikuje też Raport przejrzystości dotyczący reklam wyborczych oraz bibliotekę reklam wyborczych zawierającą m.in. dane o źródłach ich finansowania i wydanych na nie kwotach.

Wymagania związane z weryfikacją

UWAGA: jeśli reprezentujesz agencję lub zarządzasz wieloma reklamodawcami w Display & Video 360, pamiętaj, że każdy reklamodawca planujący wyświetlanie reklam wyborczych musi złożyć wniosek o weryfikację.Weryfikację umożliwiającą wyświetlanie reklam wyborczych powinien przejść reklamodawca, a nie agencja lub pośrednik działający w jego imieniu. Na przykład agencja wyświetlająca reklamy w imieniu partii politycznej powinna przejść weryfikację jako partia polityczna.

Weryfikacja uprawnień do wyświetlania reklam wyborczych

Aby móc ukończyć proces weryfikacji, musisz być upoważnionym przedstawicielem swojej organizacji. W formularzu zgłoszeniowym poprosimy Cię jako upoważnionego przedstawiciela o podanie tych informacji:

 • Twój identyfikator partnera Display & Video 360.
 • Twój identyfikator reklamodawcy w Display & Video 360.
 • Adres e-mail: adres e-mail używany przez organizację.
 • Kraj, w którym zarejestrowano organizację.
 • Nazwa organizacji: pamiętaj, że ta nazwa będzie widoczna w treści informacji „Opłacone przez”, a także w Raporcie przejrzystości dotyczącym reklam politycznych oraz w bibliotece reklam politycznych.
 • Numer rejestracyjny: na przykład numer rejestracyjny firmy.
 • Dokument potwierdzający nazwę organizacji: akceptujemy m.in. przyjęty wniosek o rejestrację w wyborach UE (w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz wyborach prezydenckich lub parlamentarnych w państwie członkowskim UE), wyciągi bankowe, wyciągi z karty kredytowej, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty dotyczące leasingu lub kredytu hipotecznego, zaświadczenia wydane przez organy administracji państwowej, poświadczenia lub kopie postanowień sądów bądź innych organów administracji państwowej lub decyzje w sprawie rejestracji.
 • Oficjalny adres: wymagany jest adres na terenie UE.
 • Dokument potwierdzający adres: musisz przekazać dokument potwierdzający adres. Akceptujemy m.in. takie dokumenty (datowane nie więcej niż rok wstecz): dokumenty rejestracyjne, faktury, zamówienia, rachunki za media, wyciągi bankowe, wyciągi z karty kredytowej, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty dotyczące leasingu lub kredytu hipotecznego, a także dowolne inne dokumenty wydane przez organy administracji państwowej.
 • Zaświadczenie, że upoważniony przedstawiciel jest obywatelem jednego z państw członkowskich UE.
 • Zaświadczenie, że organizacja, która chce przejść weryfikację, działa zgodnie z prawem obowiązującym w jednym z krajów członkowskich UE lub ma siedzibę w takim kraju oraz może legalnie wyświetlać reklamy wyborcze w UE.
 • Akceptacja warunków Google dotyczących reklam wyborczych.

Składanie wniosku o weryfikację

Wniosek o weryfikację możesz złożyć, korzystając z tego formularza.W ramach tego procesu poprosimy Cię o podanie informacji i przesłanie dokumentów wymienionych powyżej.

Sprawdzimy Twój wniosek i w ciągu 5 dni roboczych wyślemy Ci e-maila z powiadomieniem o stanie weryfikacji.

O czym należy pamiętać

 
 • Jeśli stwierdzimy, że naruszasz nasze zasady dotyczące reklam wyborczych lub reklam spersonalizowanych albo jeśli podczas procesu weryfikacji podasz fałszywe informacje, weryfikacja zostanie cofnięta, a Twoje konto może zostać zawieszone.
 • Musisz okresowo ponawiać weryfikację. Gdy będzie to wymagane, otrzymasz e-maila z powiadomieniem.
 • Google może w każdej chwili zmienić te wymagania weryfikacyjne.

Jak Google korzysta z Twoich danych

Korzystając z informacji podanych przez Ciebie w procesie weryfikacji:

 • Zweryfikujemy Twoją tożsamość i uprawnienia do wyświetlania reklam wyborczych.
 • W miarę możliwości wygenerujemy komunikat informujący w Twojej reklamie wyborczej, kto za nią zapłacił. Oznacza to, że nazwa Twojej organizacji będzie widoczna w kreacji wyświetlanej użytkownikom.
 • Opublikujemy Raport przejrzystości dotyczący reklam wyborczych oraz bibliotekę reklam wyborczych zawierającą m.in. dane o źródłach ich finansowania i wydanych na nie kwotach.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem