Tworzenie kampanii

Za pomocą kampanii w Display & Video 360 możesz pogrupować powiązane ze sobą zamówienia reklamowe mające wspólny cel biznesowy. Kampanie dają Ci wiele możliwości:

 • Śledzenie celów kampanii bezpośrednio w Display & Video 360
 • Ustawienie limitu wyświetleń na użytkownika dla wielu zamówień reklamowych
 • Ustawienie kierowania domyślnego dla wielu zamówień reklamowych (oraz elementów zamówień reklamowych)
 • Raportowanie obejmujące wszystkie zamówienia reklamowe w kampanii

Stany kampanii

Kampanie mogą mieć jeden z następujących stanów świadczących o tym, czy elementy zamówienia w kampanii mogą być wyświetlane:

 • Aktywne kampanie kwalifikują się do wyświetlania. Zamówienia reklamowe w kampanii mogą wydawać swoje budżety i wyświetlać kreacje za pomocą dowolnych aktywnych elementów zamówienia, które są z nimi powiązane.
 • Wstrzymane kampanie nie mogą się wyświetlać, nawet jeśli istnieją powiązane z nimi aktywne zamówienia reklamowe i elementy zamówienia.
 • Zarchiwizowane kampanie są automatycznie wstrzymywane i odfiltrowywane z widoku. Więcej informacji
 • Ukończone kampanie nie mogą być wyświetlane, ponieważ terminy wyświetlania minęły dla wszystkich zamówień reklamowych i elementów zamówienia w kampanii. 

Oznacz zamówienie reklamowe jako „Usunięte”, by je usunąć i zatrzymać realizację wszystkich jego elementów.

Tworzenie kampanii

 1. We właściwościach reklamodawcy kliknij Kampanie w menu po lewej stronie.

 2. Kliknij Nowa kampania, a następnie:

  1. Wpisz nazwę swojej kampanii.

  2. Określ cel i typ kluczowego wskaźnika wydajności ( KPI ) dla kampanii. Możesz też wprowadzić konkretną wartość wskaźnika KPI. W przyszłości będzie on używany do generowania rekomendacji.

   Rodzaje celów i wskaźników KPI
   • Podnieś świadomość marki i produktu
   • Zwiększ liczbę działań online lub wizyt w witrynie
   • Zwiększ sprzedaż offline lub sprzedaż w sklepie tradycyjnym
   • Zwiększ liczbę instalacji aplikacji lub zaangażowanie

   Cele te można mierzyć za pomocą tych wskaźników KPI jako kategorii danych:

   • CPA
   • CPC
   • CPIAVC
   • CPM
   • CTR
   • % widocznych

   Zostaną wyświetlone zalecane KPI określone na podstawie wybranego celu. 

  3. Wybierz typ kreacji (displayowa lub wideo), której chcesz użyć.

  4. Wprowadź planowane wydatki na wszystkie zamówienia reklamowe w kampanii.Nie ograniczy to wyświetlania, ale ułatwi śledzenie budżetu.

  5. Wprowadź planowane daty aktywności kampanii (i zamówień reklamowych). Nie będzie to miało wpływu na wyświetlanie.

  6. Ustaw globalny limit wyświetleń na użytkownika dla wszystkich zamówień reklamowych i elementów zamówienia w kampanii.

   Jak działa limit wyświetleń na użytkownika na poziomie kampanii?

   Limit wyświetleń na użytkownika skonfigurowany na poziomie kampanii obejmuje wiele zamówień reklamowych. Jeśli ustawisz w kampanii limit wyświetleń na użytkownika, wyświetlanie zakończy się po osiągnięciu pierwszego limitu na dowolnym poziomie (kampania, zamówienie reklamowe lub element zamówienia).

   Jeśli nie ustawisz limitu na poziomie kampanii, możesz kontrolować liczbę wyświetleń na użytkownika na poziomie zamówień reklamowych i elementów zamówienia.

   Dowiedz się więcej o limitach wyświetleń na użytkownika w Display & Video 360

  7. Wskaż źródła zasobów reklamowych, których chcesz użyć, wybierając odpowiednio publiczne zasoby reklamowe, umowy prywatne lub pogrupowane umowy. Display & Video 360 daje możliwość kupowania zasobów reklamowych z witryn, które nie korzystają z pliku ads.txt. Użyj menu, aby odfiltrować zasoby reklamowe zarówno od autoryzowanych sprzedawców, jak i wydawców nieuczestniczących lub tylko od autoryzowanych sprzedawców. Dowiedz się więcej o pliku Authorized Digital Sellers.

  8. Ustaw kierowanie domyślne, które będzie używane w nowych zamówieniach reklamowych i elementach zamówienia utworzonych w kampanii. Możesz ustawić te rodzaje kierowania domyślnego:

   • Dane demograficzne
   • Obszar geograficzny
   • Język
   • Bezpieczeństwo marki
   • Źródło zasobów reklamowych
   • Środowisko
 3. Po zakończeniu tworzenia kampanii kliknij Utwórz kampanię, by zapisać zmiany.
 4. Teraz możesz tworzyć nowe zamówienia reklamowe w swojej kampanii.

Ograniczenia

Ograniczenia liczby wyświetleń w Display & Video 360 mogą być wymuszane osobno w różnych typach zasobów reklamowych, np. w różnych środowiskach (mobilnych lub stacjonarnych) oraz źródłach zasobów reklamowych (od określonych wydawców).

 • Aplikacje mobilne: Display & Video 360 obsługuje limit wyświetleń na użytkownika w różnych aplikacjach mobilnych na tym samym urządzeniu z iOS lub Androidem, gdy IDFA lub identyfikator wyświetlania reklam urządzenia jest przekazywany w pytaniu o stawkę wyświetlenia. Jeśli identyfikator urządzenia mobilnego nie zostanie rozpoznany jako wyświetlenie zakupione na aukcji otwartej, wyświetlenie będzie wykluczane przez elementy zamówienia stosujące limity wyświetleń na użytkownika.
 • TrueView: w przypadku zamówień reklamowych, które zawierają zarówno elementy TrueView, jak i elementy inne niż TrueView, w zasobach reklamowych YouTube i Google Ad Managera limity wyświetleń na użytkownika będą w miarę możliwości egzekwowane wobec zalogowanych użytkowników niezależnie od limitów wyświetleń na użytkownika dotyczących użytkowników niezalogowanych.
  • Elementy zamówienia z sekwencją reklam: limit wyświetleń na użytkownika dla elementów zamówienia z sekwencją reklam jest automatycznie ustawiony na 1 sekwencję na użytkownika na 30 dni.
  • Reklamy TrueView In-Stream i bumpery reklamowe w aukcji: jeśli filmy z tego elementu zamówienia są używane w innych elementach zamówienia TrueView, wyświetlenia lub obejrzenia z innych elementów zamówienia dla danego użytkownika będą wliczane do limitu wyświetleń na użytkownika. Gdy użytkownik osiągnie limit wyświetleń, Google przestanie wyświetlać ten element zamówienia.
 • Audio: nie ma szczególnych wytycznych dotyczących zarządzania częstotliwością w kreacjach audio – działają one tak samo jak inne typy kreacji w Display & Video 360. Niezależnie od typu kreacji ograniczenie liczby wyświetleń działa tylko wtedy, gdy wydawca przekazuje plik cookie z urządzenia (taki sam jak identyfikator urządzenia). W przypadku kreacji audio jest to możliwe, jednak niezbyt powszechne. W razie wątpliwości skontaktuj się z wydawcą.

 

Najczęstsze pytania

Czy można tworzyć raporty na temat kampanii?

Tak, kampanie są dostępne jako wymiar („grupuj według”) i filtr w raportach typu Ogólny, Wielu partnerów i Bezpieczne dla klienta.

Czy można przenieść zamówienia reklamowe do kampanii?

Nie, nie ma możliwości przeniesienia istniejących zamówień reklamowych do kampanii. Jeśli chcesz przeorganizować konfigurację swoich zamówień reklamowych pod kątem kampanii, musisz ponownie utworzyć je jako nowe zamówienia reklamowe. (Pamiętaj o przesunięciu budżetów i wstrzymaniu starych zamówień reklamowych).

Czy do tworzenia kampanii mogę używać plików uporządkowanych danych (SDF)?

Tak, o ile używasz plików SDF w wersji 3.1.

Jak działa limit wyświetleń na użytkownika podczas kierowania na umowę gwarantowanej automatyzacji?

Każde wyświetlenie zakupione w ramach umowy gwarantowanej jest wliczane do limitu wyświetleń na użytkownika ustawionego w kampanii. Po osiągnięciu limitu elementy zamówienia nie będą ustalać stawek dla zasobów reklamowych w aukcjach otwartych ani prywatnych dla żadnego użytkownika, w przypadku którego osiągnięto limit wyświetleń. Elementy zamówienia mogą jednak nadal kupować zasoby reklamowe z umów gwarantowanych, ponieważ wyświetlanie zasobów reklamowych jest gwarantowane zarówno przez sprzedawcę, jak i kupującego.

Czy mogę utworzyć duplikat kampanii?

Tak. Aby utworzyć duplikat kampanii, otwórz listę kampanii reklamodawcy, zaznacz pole wyboru obok nazwy kampanii, a następnie kliknij Czynności a potem Duplikat

Uwagi:

 • Aby utworzyć duplikat zarchiwizowanej kampanii, musisz ją najpierw przywrócić z archiwum. 
 • Nie możesz utworzyć duplikatu „Kampanii wygenerowanej przez system”. 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?