Marketplace

Přehled o Tržišti

Tržiště nabízí uživatelům služby Display & Video 360 nový způsob, jak snadno a rychle najít majitele stránek a inventář majitelů stránek, který nejlépe odpovídá cílům a nastavení jejich kampaně. Tržiště zobrazuje majitele stránek a jejich inventář a umožňuje vyhledáváním, řazením a filtrováním snadno nalézt požadované produkty.

Výhody Tržiště

 • Pohodlně vidíte produkty dostupné pro všechny kupující i inventář preferovaných dohod a soukromých aukcí, včetně programatického prodeje zaručeného inventáře.
 • Díky názornému zobrazení inventáře majitelů stránek můžete snadno objevit a spravovat své dohody a vyjednávat o nich.
 • Podrobnosti o majitelích stránek pocházejí z údajů v jejich profilech, včetně informací o výkonu, publiku a inventáři.
 • Můžete vyhledat pomocí všech klíčových atributů produktů, jako jsou publika, formáty reklam, odvětví a prostředí.
 • Možnosti filtrování napříč více dimenzemi vám pomohou rychle nalézt vhodného partnera pro vaše kampaně.
 • Všechny aktuální produkty a dohody byly automaticky přeneseny – není třeba provádět migraci.
 • Přímo z tržiště můžete majitelům obsahu odesílat žádosti o nabídky.

Uživatelské role ve službě Display & Video 360

 • Uživatelé s rolí Čtení a zápis mohou spravovat kampaně, kreativy, pixely, objednávky, řádkové položky a přehledy všech partnerů nebo inzerentů, ke kterým jim byl udělen přístup.
 • Uživatelé s rolí Pouze ke čtení mohou pro partnery a inzerenty, ke kterým jim byl udělen přístup, pouze vytvářet přehledy a zobrazovat data.
 • Uživatelé s rolí Pouze přehledy – omezené mohou vytvářet a spravovat jen následující přehledy vhodné pro klienty: Obecné, Výkon publika, Křížový přehled o partnerech, Klíčové slovo, ID objednávky, Kategorie a Třetí strana poskytující data.

 

Další informace o Tržišti

Tržiště nyní představuje nejlepší způsob, jak objevit majitele stránek a jejich inventář. V níže uvedených článcích naleznete podrobnější vysvětlení, jak Tržiště funguje a jak jej používat.

Kontext a oprávnění partnerů a inzerentů

Kontexty partnera a inzerenta odkazují na dohody, pro které již danému partnerovi nebo inzerentovi byla udělena oprávnění. Udělování oprávnění partnerům a inzerentům odkazuje na seznam partnerů nebo inzerentů, u kterých byly dohoda nebo zdroj inventáře nastaveny. 

Pokud jste u konkrétního partnera na úrovni partnerů a přejdete na stránku Můj Inventář, budete mít přístup ke všemu, co je v kontextu daného partnera. Pokud jste u konkrétního inzerenta na úrovni inzerentů, budete mít přístup ke všemu, co je v kontextu daného konkrétního inzerenta.

Požadavky na aktivaci Tržiště u partnerského účtu

 • Tržiště mohou aktivovat pouze uživatelé z řad partnerů v jiných partnerských účtech.
 • V sekci [partner] > Nastavení > Základní informace > Burzy musí být aktivována služba Google Ad Manager.
 • V sekci [partner] > Nastavení > Základní informace > Stav účtu vyberte inzerenta, značku nebo agenturu. Pokud svůj subjekt nemůžete najít, vyberte Nebyl nalezen žádný subjekt.
Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?