Powiadomienie

Zespół obsługi klienta nie zapewnia rozwiązywania problemów w obecnie używanym przez Ciebie języku wyświetlania. Aby skontaktować się z tym zespołem, najpierw zmień język na angielski lub inny obsługiwany język (hiszpański, japoński lub portugalski).

Produkty i usługi objęte ograniczeniami

Z powodu wojny w Ukrainie wstrzymamy reklamy zawierające treści przedstawiające, negujące lub pochwalające wojnę.
Niedawno zawiesiliśmy możliwość wyświetlania reklam w Rosji. Wstrzymamy też reklamy w usługach i sieciach Google na całym świecie w przypadku reklamodawców z Rosji.
Ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie tymczasowo wstrzymujemy wyświetlanie reklam w Google użytkownikom na terenie Rosji.
Ze względu na trwające zdarzenie o charakterze wrażliwym (wojna w Ukrainie) wstrzymujemy reklamy wyświetlane przez media finansowane ze środków Federacji Rosyjskiej oraz reklamy dotyczące takich mediów. Ta zmiana zaczyna obowiązywać od razu.

Chcemy wspierać tworzenie bezpiecznego ekosystemu reklam internetowych, opartego na zaufaniu i przejrzystości oraz korzystnego dla użytkowników, reklamodawców i wydawców.

Produkty oznaczone w Google Ads jako nie dla całej rodziny nie będą mogły wyświetlać się w Display & Video 360. Oprócz tego wyświetlanie na tej platformie reklam z wymienionych poniżej kategorii może być niedozwolone lub dozwolone tylko w ściśle określonych warunkach.
 

Aby wyświetlać reklamy, konieczne może być przejście procesu weryfikacji lub złożenie wniosku o certyfikat.

Akceptacja kreacji
 • Aby kreacje mogły być wyświetlane w Display & Video 360, muszą być zgodne z zasadami Google Ads.
 • Reklamy, które zawierają treści o charakterze kontrowersyjnym, mogą być przed rozpoczęciem wyświetlania sprawdzane ręcznie. Ocena ręczna zajmuje zazwyczaj 24 godziny.

Centrum zasad

Aby sprawdzić stan certyfikatów upoważniających do wyświetlania reklam produktów i usług objętych ograniczeniami, otwórz Ustawienia reklamodawcy a potem Centrum zasad.

Weryfikacja reklamodawcy

Aby zadbać o większą przejrzystość informacji dla użytkowników, możemy poprosić Cię o przejście weryfikacji reklamodawcy w celu potwierdzenia zarejestrowanej nazwy Twojej firmy. Administrator konta partnerskiego Display & Video 360 otrzyma od nas odpowiednie powiadomienie. Będziesz mieć 30 dni na rozpoczęcie weryfikacji i kolejne 30 na jej przejście (jeśli zakwalifikujesz się do Programu weryfikacji reklamodawców). Jeśli w tym czasie nie stwierdzimy, że spełniasz wszystkie wymagania, wstrzymamy działanie Twojego konta. Nawet jeśli nie zakwalifikujesz się do programu, administrator konta partnerskiego może rozpocząć proces weryfikacji reklamodawcy w Twoim imieniu. Jeśli proces weryfikacji zostanie rozpoczęty przez administratora, nie będą Cię obowiązywać żadne terminy ani nie będziesz ponosić negatywnych konsekwencji niespełnienia wymagań. Więcej informacji o kryteriach i wymaganiach znajdziesz w zasadach weryfikacji reklamodawcy.

Reklamy wyświetlane przez zweryfikowanych reklamodawców będą zawierać komunikat wygenerowany na podstawie informacji podanych podczas procesu weryfikacji. Więcej informacji o przejrzystości reklamodawcy i wyświetlanych komunikatach

Alkohol

Wszystkie kreacje muszą być zgodne z zasadami Google Ads dotyczącymi alkoholu. Napoje alkoholowe mogą być reklamowane tylko w krajach, w których tego typu reklamy są dozwolone. Zadbaj o to, by Twoje kreacje spełniały wymagania opisane w sekcji poświęconej nieodpowiedzialnym reklamom alkoholu.

Reklamy wyborcze

Wszystkie kreacje muszą być zgodne z zasadami związanymi z treściami politycznymi, m.in. z ograniczeniami związanymi z krajem i przepisami obowiązującymi w danym regionie.

Aby wyświetlać treści polityczne w Display & Video 360 w niektórych krajach, trzeba przejść weryfikację.

Wniosek o weryfikację

Zweryfikowani reklamodawcy wyświetlający reklamy wyborcze w regionach, w których wymagana jest weryfikacja, muszą wyraźnie informować o tym, że ich reklamy zawierają treści wygenerowane syntetycznie, które w fałszywy sposób przedstawiają rzeczywiste lub realistycznie wyglądające osoby bądź wydarzenia. Zweryfikowani reklamodawcy wyświetlający reklamy wyborcze w Indiach, Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej mogą w Display & Video 360 zadeklarować na poziomie kreacji lub reklamy, że ich reklamy zawierają treści wygenerowane syntetycznie. W przypadku kreacji Display & Video 360 ta opcja jest widoczna na stronie ze szczegółami kreacji. W przypadku reklam w YouTube ta opcja pojawia się podczas tworzenia reklamy. Więcej informacji o wymaganiach dotyczących ujawniania informacji w przypadku treści wygenerowanych syntetycznie

Hazard

Wszystkie kreacje muszą być zgodne z zasadami Google Ads dotyczącymi hazardu i gier oraz wszystkimi standardami branżowymi i przepisami obowiązującymi w danym regionie.
Treści związane z hazardem mogą być wyświetlane w Display & Video 360 tylko w niektórych krajach. Zapoznaj się z ograniczeniami związanymi z krajem w kampaniach promujących hazard, by poznać wszystkie ograniczenia obowiązujące w kraju, na który kierujesz kampanię reklamową.

Aby wyświetlać treści związane z hazardem na giełdach otwartych, w YouTube i w ramach umów w Display & Video 360, musisz najpierw uzyskać certyfikację dla domeny reklamodawcy z każdego kraju, który chcesz objąć kierowaniem. Zadbaj o to, aby Twoje reklamy były kierowane tylko na zatwierdzone kraje, a na swojej stronie docelowej umieść informacje o odpowiedzialnym korzystaniu z gier hazardowych. Nigdy nie kieruj tego typu reklam na osoby nieletnie.

Wniosek o certyfikację

Aby poprosić o certyfikację, wypełnij jeden z tych formularzy (dostępne tylko w języku angielskim):
W przypadku wszystkich wniosków:
 • Podaj identyfikator partnera i reklamodawcy z Display & Video 360 używany na koncie, które będzie wyświetlać treści związane z hazardem.
 • Złóż osobny wniosek dla każdego kraju, który obejmujesz kierowaniem.
 • Aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień, podaj wszystkie wymagane informacje.
 • Jeśli pracujesz w agencji i prosisz o certyfikację w imieniu reklamodawcy, prześlij dokumentację opisującą Twoje relacje z reklamodawcą lub licencjodawcą.
 • Jeśli wyświetlasz reklamy w YouTube, poproś o certyfikację zarówno swojej witryny, jak i adresu URL kanału w YouTube połączonego z Twoim kontem (youtube.com/kanał). Obie domeny możesz zgłosić w tym samym wniosku o przyznanie certyfikatu.
 • Jeśli wyświetlasz reklamy aplikacji, w przypadku każdej aplikacji prześlij wniosek o certyfikat zarówno dla swojej witryny, jak i dla adresu URL sklepu z aplikacjami, do którego prowadzi link (apps.apple.com/app/nazwa-aplikacji, play.google.com/nazwaaplikacji lub facebook.com/nazwaaplikacji). Wszystkie domeny możesz zgłosić w tym samym wniosku o przyznanie certyfikatu.

Produkty i usługi finansowe objęte ograniczeniami

Wszystkie kreacje muszą być zgodne z zasadami Google Ads dotyczącymi produktów i usług finansowych, a także ze wszystkimi standardami branżowymi i przepisami obowiązującymi w danym regionie.

Treści związane ze złożonymi produktami spekulacyjnymi, giełdami kryptowalut oraz usługami oddłużania mogą być wyświetlane tylko w niektórych krajach. Sprawdź listę zatwierdzonych krajów w przypadku każdego tematu, by poznać wszystkie ograniczenia obowiązujące w kraju, na który kierujesz kampanię reklamową.

Certyfikacja jest wymagana, jeśli chcesz wyświetlać na giełdach otwartych, w YouTube i w ramach umów te treści:

 • złożone produkty spekulacyjne,
 • treści związane z giełdami kryptowalut,
 • treści związane z usługami oddłużania,
 • produkty i usługi finansowe w Hiszpanii.

Zadbaj o to, by reklamy były kierowane tylko na kraj objęty certyfikacją. Nigdy nie kieruj tego typu reklam na osoby nieletnie.

Wniosek o certyfikację

Złóż wniosek o certyfikację dotyczącą objętych ograniczeniami produktów finansowych lub reklam usług oddłużania (formularze są dostępne tylko w języku angielskim).
 • Podaj identyfikator partnera i reklamodawcy z Display & Video 360 używany na koncie, które będzie wyświetlać treści powiązane ze złożonymi spekulacyjnymi produktami finansowymi.
 • Aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień, podaj wszystkie wymagane informacje.
 • Jeśli wyświetlasz reklamy w YouTube, poproś o certyfikację zarówno swojej witryny, jak i adresu URL kanału w YouTube połączonego z Twoim kontem (youtube.com/kanał). Obie domeny możesz zgłosić w tym samym wniosku o przyznanie certyfikatu.
 • Jeśli wyświetlasz reklamy aplikacji, w przypadku każdej aplikacji prześlij wniosek o certyfikat zarówno dla swojej witryny, jak i dla adresu URL sklepu z aplikacjami, do którego prowadzi link (apps.apple.com/app/nazwa-aplikacji, play.google.com/nazwaaplikacji lub facebook.com/nazwaaplikacji). Wszystkie domeny możesz zgłosić w tym samym wniosku o przyznanie certyfikatu.

Opieka zdrowotna i leki objęte ograniczeniami

Wszystkie kreacje muszą być zgodne z zasadami Google Ads dotyczącymi opieki zdrowotnej i leków.

Niektóre treści związane z opieką zdrowotną mogą być reklamowane tylko wtedy, gdy reklamodawca ma certyfikat Google i kieruje reklamy w Display & Video 360 tylko na zatwierdzone kraje. W sekcji Czym różnią się te zasady w poszczególnych krajach? znajdziesz wszystkie ograniczenia obowiązujące w kraju, na który kierujesz kampanię reklamową.
Certyfikacja jest wymagana, jeśli chcesz wyświetlać na giełdach otwartych, w YouTube i w ramach umów te treści:

 • Materiały związane z farmaceutykami; dotyczy to m.in. aptek internetowych, firm farmaceutycznych i osób, które chcą używać w swoich kreacjach lub na stronach docelowych określeń związanych z lekami na receptę.
 • Informacje o podmiotach świadczących usługi w zakresie leczenia uzależnień od narkotyków i alkoholu w Stanach Zjednoczonych. Uwaga: niektóre z tych podmiotów nie mogą ubiegać się o certyfikację, a w konsekwencji nie mogą wyświetlać reklam w Display & Video 360.

Wniosek o certyfikację

Aby złożyć wniosek o certyfikację, wypełnij formularz zgłoszeniowy online (dostępny tylko w języku angielskim).

 • Jeśli składasz wniosek jako firma świadcząca usługi w zakresie leczenia uzależnień, Twoją certyfikacją zajmie się LegitScript (dowiedz się więcej i złóż wniosek o certyfikację LegitScript). Zanim jednak Twoje reklamy będą mogły się wyświetlać, musisz uzyskać certyfikację dla domeny reklamodawcy w Display & Video.
 • Podaj identyfikator partnera i reklamodawcy z Display & Video 360 używany na koncie, które będzie wyświetlać treści powiązane z farmaceutykami.
 • Aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień, podaj wszystkie wymagane informacje.
 • Jeśli pracujesz w agencji i prosisz o certyfikację w imieniu reklamodawcy, prześlij dokumentację opisującą Twoje relacje z reklamodawcą lub posiadaczem licencji. Możesz użyć szablonu w formularzu zgłoszeniowym.
 • Jeśli wyświetlasz reklamy w YouTube, poproś o certyfikację zarówno swojej witryny, jak i adresu URL kanału w YouTube połączonego z Twoim kontem (youtube.com/kanał). Obie domeny możesz zgłosić w tym samym wniosku o przyznanie certyfikatu.
 • Jeśli wyświetlasz reklamy aplikacji, w przypadku każdej aplikacji prześlij wniosek o certyfikat zarówno dla swojej witryny, jak i dla adresu URL sklepu z aplikacjami, do którego prowadzi link (apps.apple.com/app/nazwa-aplikacji, play.google.com/nazwaaplikacji lub facebook.com/nazwaaplikacji). Wszystkie domeny możesz zgłosić w tym samym wniosku o przyznanie certyfikatu.

Narkotyki

Wszystkie kreacje muszą być zgodne z zasadami Google Ads dotyczącymi produktów i usług niebezpiecznych.

Treści związane z narkotykami, takimi jak CBD, mogą być wyświetlane tylko pod warunkiem, że reklamodawca ma certyfikat Google i kieruje reklamy w Display & Video 360 wyłącznie na zatwierdzone jurysdykcje. Sprawdź zasady pod kątem wszystkich ograniczeń obowiązujących w jurysdykcji, na którą kierujesz kampanię reklamową.

Certyfikacja jest wymagana, jeśli chcesz wyświetlać na giełdach otwartych i w ramach umów te treści:

 • treści dotyczące produktów z CBD do stosowania miejscowego,
 • treści dotyczące produktów leczniczych z CBD zatwierdzonych przez FDA.

Wniosek o certyfikację

Aby poprosić o certyfikację, wypełnij formularz zgłoszeniowy online (dostępny tylko w języku angielskim).

 • Jeśli składasz wniosek jako reklamodawca promujący produkty z CBD przeznaczone do celów rekreacyjnych, Twoją certyfikacją zajmie się LegitScript (dowiedz się więcej i złóż wniosek o certyfikację LegitScript). W przypadku produktów leczniczych z CBD zatwierdzonych przez FDA certyfikat LegitScript nie jest wymagany. Aby reklamy produktów z CBD przeznaczonych do celów rekreacyjnych i produktów leczniczych z CBD zatwierdzonych przez FDA mogły być wyświetlane, domeny reklamodawców muszą mieć certyfikat Display & Video.
 • Podaj identyfikator partnera i reklamodawcy z Display & Video 360 używany na koncie, które będzie wyświetlać treści powiązane z farmaceutykami.
 • Aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień, podaj wszystkie wymagane informacje.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne