ฉันลงชื่อสมัครใช้บริการ Google ด้วยโดเมนของฉันไม่ได้

หากคุณพบปัญหาในการลงชื่อสมัครใช้บริการของ Google ด้วยโดเมนของคุณ (เช่น การลงชื่อสมัครใช้ G Suite หรือ Cloud Identity) คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ โปรดดูทางแก้ปัญหาตามข้อความที่ได้รับ

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดใด

"โดเมนนี้มีใช้งานแล้ว"

หากคุณได้รับข้อความนี้เมื่อพยายามลงชื่อสมัครใช้บริการของ Google อาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

  • คุณเพิ่งนำโดเมนนี้ออกจากบัญชี Google อื่นที่มีการจัดการ ระบบอาจใช้เวลา 24 ชั่วโมง (หรือ 7 วันถ้าคุณซื้อบัญชีจากตัวแทนจำหน่วย) ก่อนที่คุณจะสามารถใช้โดเมนกับบัญชีใหม่
  • คุณหรือใครบางคนในองค์กรสร้างบัญชี Google ที่มีการจัดการไว้กับโดเมนของคุณแล้ว ลองรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ แล้วเราจะส่งอีเมลไปยังอีเมลสำรองที่คุณให้ไว้เมื่อลงชื่อสมัครใช้ ซึ่งระบุวิธีเข้าถึงบัญชีเอาไว้
  • คุณกำลังใช้โดเมนกับบัญชี Google ที่มีการจัดการอื่นๆ ที่คุณเองเป็นเจ้าของ หากเป็นเช่นนั้น ให้นำโดเมนออกจากบัญชีนั้น

ติดต่อเรา

หากเหตุผลที่กล่าวมาไม่ตรงเลยสักข้อ เจ้าของเดิมของโดเมนอาจลงชื่อสมัครใช้บริการของ Google ไว้แล้ว กรอกแบบฟอร์มนี้ แล้วทีมสนับสนุนจะติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง

"โดเมนนี้มีการจดทะเบียนแล้ว และอยู่ระหว่างการยืนยันการเป็นเจ้าของ"

หากคุณได้รับข้อความนี้เมื่อพยายามลงชื่อสมัครใช้บริการของ Google อาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

  • คุณหรือใครบางคนในองค์กรได้สร้างบัญชี Google ที่มีการจัดการไว้กับโดเมนของคุณแล้วและอยู่ในระหว่างการยืนยันโดเมน ลองรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ แล้วเราจะส่งอีเมลไปยังอีเมลสำรองที่คุณให้ไว้เมื่อลงชื่อสมัครใช้ ซึ่งระบุวิธีเข้าถึงบัญชีเอาไว้
  • คุณกำลังใช้โดเมนกับบัญชี Google ที่มีการจัดการอื่นที่คุณเองเป็นเจ้าของ หากเป็นเช่นนั้น ให้นำโดเมนออกจากบัญชีนั้น

ติดต่อเรา

หากเหตุผลที่กล่าวมาไม่ตรงเลยสักข้อ เจ้าของเดิมของโดเมนอาจลงชื่อสมัครใช้บริการของ Google ไว้แล้ว กรอกแบบฟอร์มนี้ แล้วทีมสนับสนุนจะติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง

"ยังไม่มีชื่อโดเมนนี้"

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เพราะยังไม่มีการจดทะเบียนโดเมนนี้กับโฮสต์ของโดเมนใดๆ คุณสามารถซื้อโดเมนเมื่อคุณลงชื่อสมัครใช้บริการของ Google

ถ้าคุณจดทะเบียนชื่อโดเมนกับโดเมนโฮสต์แล้ว โปรดตรวจดูว่าตัวสะกดชื่อโดเมนที่กรอกตรงกับชื่อที่จดทะเบียน โปรดทราบว่าการอัปเดตสิทธิ์การเป็นเจ้าของโดเมนใหม่ของคุณกับไดเรกทอรี Whois อาจใช้เวลานานถึง 72 ชั่วโมง

"ขณะนี้ Google ไม่รองรับชื่อโดเมนนี้"

นโยบายของ Google ยังไม่รองรับโดเมนที่คุณพยายามลงชื่อสมัครใช้ โปรดลงชื่อสมัครใช้ด้วยชื่อโดเมนอื่น

ติดต่อเรา

หากยังพบปัญหาในการลงชื่อสมัครใช้กับโดเมนของคุณ โปรดติดต่อเรา แล้วทีมสนับสนุนจะติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร