Cloud Identity'de lisansların işleyiş şekli

Lisansların nasıl atanacağı, ekleneceği, kaldırılacağı ve azaltılacağı aşağıdakilerden hangisine sahip olduğunuza bağlıdır:

  • Cloud Identity'nin ücretsiz veya Premium sürümü
  • Cloud Identity'nin bir sürümü, her iki sürümü veya Cloud Identity ile birlikte G Suite gibi başka bir ücretli hizmet

Cloud Identity'nin ücretsiz sürümü

Lisans atama

Cloud Identity'nin ücretsiz sürümü site tabanlı lisanslama kullanır, dolayısıyla lisans atamanıza gerek yoktur. Yeni bir kullanıcı eklediğinizde, kullanıcıya otomatik olarak ücretsiz bir Cloud Identity lisansı atanır. Kullanıcı ayrıca, G Suite veya Cloud Identity Premium gibi farklı hizmetler için atadığınız lisansları da alır.

Lisans ekleme

Daha fazla ücretsiz Cloud Identity kullanıcısına ihtiyacınız varsa istediğiniz kullanıcıları eklemeniz yeterlidir. Bu kullanıcılara Cloud Identity lisansı otomatik olarak atanır.

Oluşturabileceğiniz ücretsiz Cloud Identity kullanıcılarının sayısı, kullanıcı sayısı sınırınıza bağlıdır.

Lisansları kaldırma veya azaltma

Lisans sayısını azaltmak için kullanıcıların ücretsiz Cloud Identity lisanslarını kaldıramaz veya ücretsiz Cloud Identity aboneliğinizi iptal edemezsiniz.

Kullanıcı artık ücretsiz Cloud Identity özelliklerine ihtiyaç duymuyorsa kullanıcıyı silebilirsiniz. Kullanıcının daha fazla özelliğe ihtiyacı varsa, kullanıcıya G Suite veya Cloud Identity Premium lisansı atayabilirsiniz.

Cloud Identity Premium

Lisans atama

Cloud Identity Premium, kullanıcı tabanlı lisanslama kullanır. Cloud Identity Premium tek Google hizmetinizse kuruluşunuzdaki herkes otomatik olarak birer Cloud Identity Premium lisansı alır.

Değilse, Cloud Identity Premium'a kaydolduktan sonra kullanıcılara lisanslarını atayın. Aşağıdaki kullanıcılara lisansları otomatik veya manuel olarak atayabilirsiniz:

  • Tek tek kullanıcılar
  • Bir kuruluş birimindeki herkes
  • Tüm kuruluşunuzdaki herkes

Cloud Identity için Yıllık Plan kullanıyorsanız yalnızca satın aldığınız sayıda lisans atayabilirsiniz. (Daha fazla lisans atamayı denerseniz bir hata mesajı alırsınız.) Daha fazla lisansa ihtiyacınız varsa kullanıcıları silin veya ek lisans satın alın.

Otomatik lisans atama

Lisanslar varsayılan olarak atanmadıysa ve kuruluşunuzdaki herkesin Cloud Identity Premium kullanması gerekiyorsa otomatik lisans atama özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Bu, hesabınızda Premium lisansına sahip olmayan kullanıcılara ve daha sonra ekleyeceğiniz yeni kullanıcılara lisans atanmasını sağlar.

Diğer hizmetler için mevcut kullanıcı lisansları hiçbir düzeyde değiştirilmez.

Üst düzey kuruluşunuzun altında kuruluş birimleriniz varsa belirli kuruluş birimleri için otomatik lisanslama seçenekleri ayarlayabilirsiniz.

Manuel lisans atama

Aşağıdaki kullanıcılara Cloud Identity Premium lisanslarını manuel olarak atayabilirsiniz:

  • Tek tek kullanıcılar
  • Yüklenen bir kullanıcı listesi
  • Tüm kuruluş birimi

Ayrıntılar için, Lisans atama, kaldırma ve yeniden atama başlıklı makaleye göz atın.

Bir kuruluşa lisansları manuel olarak atarsanız yalnızca söz konusu kuruluştaki kullanıcılar lisans sahibi olur. Alt kuruluşlardaki kullanıcılar otomatik olarak lisans alamaz; bu kullanıcılara da lisansları manuel olarak atayın.

Lisans ekleme

Daha fazla Cloud Identity Premium kullanıcısına ihtiyacınız varsa, lisansları nasıl ekleyeceğiniz hizmete Yıllık Plan'la mı yoksa Esnek Plan'la mı kaydolduğunuza bağlıdır. Ayrıntılar için Daha fazla lisans satın alma başlıklı makaleye bakın.

Not: Cloud Identity Premium için ücretsiz deneme sürenizde en fazla 50 kullanıcı ekleyebilirsiniz.

Lisansları kaldırma

Bir kullanıcının artık Cloud Identity Premium özelliklerine erişmesi gerekmiyorsa, Lisansları atama, kaldırma ve yeniden atama başlıklı makalede verilen adımları izleyerek kullanıcının lisansını kaldırabilirsiniz.

Cloud Identity Premium lisans sayısını nasıl azaltacağınız hizmete Yıllık Plan'la mı yoksa Esnek Plan'la kaydolduğunuza bağlıdır. Ayrıntılar için Lisansları azaltma başlıklı makaleye bakın.

Birden fazla hizmet kullanıyorsanız

Cloud Identity için lisanslama kuralları, abonelik kombinasyonuna bağlı olarak değişir.

Cloud Identity'nin ücretsiz sürümü + Premium

Cloud Identity'nin hem Premium hem de ücretsiz sürümünü kullanıyorsanız, tüm yeni kullanıcılar otomatik olarak ücretsiz Cloud Identity lisanslarına sahip olur. Beyaz listeye uygulama ekleme ve kural tabanlı yönetim gibi özellikleri kullanması gereken kullanıcılara ücretli Cloud Identity Premium lisansı atayın.

Kuruluşunuzun tamamında Cloud Identity Premium için otomatik lisanslamayı etkinleştirdiyseniz tüm yeni kullanıcılarınıza otomatik olarak ücretli Premium lisansı atanır. Yeni kullanıcılara yalnızca ücretsiz Cloud Identity lisansı atanmasını istiyorsanız Cloud Identity Premium için otomatik lisanslamayı kapatmanızı öneririz.

Bu kullanıcılara ücretli Premium lisansları atanmasını istiyorsanız belirli kuruluşlar için farklı otomatik lisanslama seçenekleri belirleyebilirsiniz. Ayrıca, tek tek kullanıcılara Premium lisanslarını manuel olarak atayabilirsiniz. Bir kullanıcının Premium lisansını kaldırırsanız, kullanıcı otomatik olarak ücretsiz Cloud Identity lisansı alır.

Cloud Identity'nin ücretsiz sürümü + G Suite

Hem G Suite'i hem de Cloud Identity’nin ücretsiz sürümünü kullanıyorsanız, tüm yeni kullanıcılar otomatik olarak ücretsiz Cloud Identity lisansı alır. Gmail ve Google Dokümanlar gibi özelliklere erişmesi gereken kullanıcılara ücretli G Suite lisansı atayın.

Kuruluşunuzun tamamında G Suite için otomatik lisanslamayı etkinleştirdiyseniz tüm yeni kullanıcılara otomatik olarak ücretli G Suite lisansı atanır. Yeni kullanıcılara ücretsiz Cloud Identity lisansı atanmasını istiyorsanız Cloud Identity kurulumu sırasında G Suite için otomatik lisanslama özelliğini devre dışı bırakmanızı öneririz.

Cloud Identity kurulumundan sonra kullanıcılara otomatik olarak ücretli G Suite lisansı atanması için belirli kuruluşlarda farklı otomatik lisanslama seçenekleri de belirleyebilirsiniz. Ayrıca, tek tek kullanıcılara manuel olarak G Suite lisansı atayabilirsiniz. Bir kullanıcının G Suite lisansını kaldırırsanız ücretsiz Cloud Identity lisansı kullanıcıda kalır.

Cloud Identity Premium + G Suite

Hem G Suite hem de Cloud Identity Premium kullanıyorsanız tüm yeni kullanıcılara otomatik olarak, ilk önce kaydolduğunuz hizmetin ücretli lisansı atanır. İkinci hizmete kaydolduktan sonra, bu hizmetin lisanslarını otomatik veya manuel olarak atayabilirsiniz. Bir kullanıcıya her iki hizmetin lisansını da atayabilirsiniz.

Faturalandırma sayfasında otomatik lisanslama ayarlarınızı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Kuruluşunuzun tamamına veya bir kuruluş birimine yönelik hizmetlerden biri veya her ikisi için otomatik lisanslamayı açabilir veya kapatabilirsiniz.

Cloud Identity'nin ücretsiz sürümü + Premium + G Suite

Hem Cloud Identity'nin her iki sürümünü hem de G Suite'i kullanıyorsanız, tüm kullanıcılar otomatik olarak ücretsiz Cloud Identity lisansı alır. Ücretli hizmetlerden birine veya her ikisine kullanıcı lisanları atayabilirsiniz.

Kullanıcıların ücretsiz Cloud Identity lisanslarını kaldıramazsınız. Ücretli hizmetlerden birine veya her ikisine birden lisans atasanız bile ücretsiz lisans kalır.

En üst düzey kuruluşunuza yönelik ücretli hizmetlerden biri veya her ikisi için otomatik lisans atama özelliğini açabilirsiniz. Bu, kuruluşunuzdaki tüm yeni kullanıcıların söz konusu hizmet için otomatik olarak lisans alacağı anlamına gelir.

Ayrıca, belirli kuruluş birimleri için farklı otomatik lisanslama seçenekleri belirleyebilirsiniz. Bu şekilde, bir kuruluştaki kullanıcılar yalnızca ihtiyaç duydukları ücretsiz veya ücretli lisansları alır.

G Suite için en üst düzeyde otomatik lisanslama açıksa ve daha sonra kayıt sırasında Cloud Identity'nin ücretsiz sürümüne kaydolursanız G Suite için otomatik lisanslamayı kapatmanız istenir. Bu, yalnızca ücretsiz Cloud Identity özelliklerine ihtiyaç duyan kullanıcılara yalnızca bu lisansın atanmasını sağlar.

Bir kullanıcının tüm ücretli lisanslarını kaldırırsanız, ücretsiz Cloud Identity lisansı kullanıcıda kalır.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?