การมอบหมายใบอนุญาต Cloud Identity มีหลักการอย่างไร

วิธีที่คุณมอบหมาย เพิ่ม ลบ และลดจำนวนใบอนุญาตขึ้นอยู่กับว่าคุณมีผลิตภัณฑ์ใดต่อไปนี้

  • Cloud Identity รุ่นฟรีหรือรุ่น Premium
  • Cloud Identity 1 รุ่น, Cloud Identity ทั้งสองรุ่น หรือมี Cloud Identity กับบริการอื่นที่มีค่าใช้จ่ายอีก 1 บริการ เช่น G Suite

Cloud Identity รุ่นฟรี

มอบหมายใบอนุญาต

Cloud Identity รุ่นฟรีใช้การมอบหมายใบอนุญาตผ่านเว็บไซต์ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องมอบหมายใบอนุญาต เมื่อเพิ่มผู้ใช้รายใหม่ ผู้ใช้จะได้รับใบอนุญาต Cloud Identity รุ่นฟรีโดยอัตโนมัติ และยังจะได้รับใบอนุญาตที่คุณมอบหมายให้สำหรับบริการอื่นๆ เช่น G Suite หรือ Cloud Identity Premium ด้วย

เพิ่มใบอนุญาต

หากต้องการเพิ่มผู้ใช้ Cloud Identity รุ่นฟรี ก็เพิ่มผู้ใช้ได้ตามต้องการ ซึ่งผู้ใช้จะได้รับใบอนุญาต Cloud Identity โดยอัตโนมัติ

จำนวนผู้ใช้ Cloud Identity รุ่นฟรีที่สร้างได้จะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้สูงสุด

ลดจำนวนหรือนำใบอนุญาตออก

คุณนำใบอนุญาต Cloud Identity รุ่นฟรีของผู้ใช้ออกหรือยกเลิกการสมัครใช้งาน Cloud Identity รุ่นฟรีเพื่อลดจำนวนใบอนุญาตไม่ได้

ถ้าผู้ใช้ไม่ต้องใช้ฟีเจอร์ของ Cloud Identity รุ่นฟรีอีกแล้ว คุณก็ลบผู้ใช้ออกได้ ถ้าผู้ใช้ต้องการฟีเจอร์เพิ่มเติม คุณก็มอบหมายใบอนุญาต G Suite หรือ Cloud Identity Premium ให้ผู้ใช้ได้

Cloud Identity Premium

มอบหมายใบอนุญาต

Cloud Identity Premium ใช้การมอบหมายใบอนุญาตผ่านเว็บไซต์ ถ้าบริการของ Google ที่คุณใช้อยู่มีเฉพาะ Cloud Identity Premium ทุกคนในองค์กรจะได้รับใบอนุญาต Cloud Identity Premium โดยอัตโนมัติ

แต่หากมีบริการอื่นด้วย ให้มอบหมายใบอนุญาตให้กับผู้ใช้หลังจากคุณลงชื่อสมัครใช้ Cloud Identity Premium แล้ว ทั้งนี้ คุณมอบหมายใบอนุญาตโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเองให้กับผู้ใช้ต่อไปนี้ได้

  • ผู้ใช้แต่ละคน
  • ทุกคนในหน่วยขององค์กร
  • ผู้ใช้ทั้งองค์กร

หากใช้ Cloud Identity ในแบบแพ็กเกจรายปี คุณจะมอบหมายใบอนุญาตได้เท่ากับจำนวนที่ซื้อไว้ (หากมอบหมายเกินจำนวน จะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด) หากคุณต้องการใบอนุญาตเพิ่ม ให้ลบผู้ใช้หรือขอใบอนุญาตเพิ่ม

การมอบหมายใบอนุญาตโดยอัตโนมัติ

หากไม่มีการมอบหมายใบอนุญาตโดยอัตโนมัติและทุกคนในองค์กรต้องใช้ Cloud Identity Premium คุณก็เปิดการมอบหมายใบอนุญาตโดยอัตโนมัติได้ ซึงจะมอบหมายใบอนุญาตแก่ผู้ใช้ในบัญชีของคุณที่ยังไม่มีใบอนุญาต Premium รวมถึงผู้ใช้ใหม่ที่เพิ่มในภายหลัง

ใบอนุญาตเดิมของผู้ใช้สำหรับบริการอื่นๆ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ

หากมีหน่วยขององค์กรอยู่ใต้องค์กรระดับบนสุด คุณจะตั้งค่าตัวเลือกการมอบหมายใบอนุญาตโดยอัตโนมัติสำหรับหน่วยขององค์กรที่ระบุได้

การมอบหมายใบอนุญาตด้วยตนเอง

คุณมอบหมายใบอนุญาต Cloud Identity Premium ด้วยตนเองแก่ผู้ใช้ต่อไปนี้ได้

  • ผู้ใช้แต่ละคน
  • ผู้ใช้ตามรายชื่อที่อัปโหลด
  • หน่วยขององค์กรทั้งหน่วย

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อมอบหมาย นำออก และเปลี่ยนการมอบหมายใบอนุญาต

หากมอบหมายใบอนุญาตให้กับองค์กรด้วยตนเอง เฉพาะผู้ใช้ในองค์กรนั้นเท่านั้นที่จะได้รับใบอนุญาต ผู้ใช้ในองค์กรย่อยจะไม่ได้รับใบอนุญาตโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจะต้องมอบหมายให้ด้วยตนเองเช่นกัน

เพิ่มใบอนุญาต

หากต้องการเพิ่มผู้ใช้ Cloud Identity Premium วิธีเพิ่มใบอนุญาตจะขึ้นอยู่กับว่าคุณลงชื่อสมัครใช้แพ็กเกจรายปีหรือแพ็กเกจแบบยืดหยุ่น โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อขอใบอนุญาตเพิ่ม

หมายเหตุ: ในระหว่างช่วงทดลองใช้ฟรีของ Cloud Identity Premium คุณจะเพิ่มผู้ใช้ได้ถึง 50 คน

นำใบอนุญาตออก

หากผู้ใช้ไม่ต้องใช้ฟีเจอร์ของ Cloud Identity Premium อีกแล้ว คุณก็นำใบอนุญาตของผู้ใช้ออกได้โดยทำตามขั้นตอนในหัวข้อมอบหมาย นำออก และเปลี่ยนการมอบหมายใบอนุญาต

วิธีลดจำนวนใบอนุญาตของ Cloud Identity Premium ขึ้นอยู่กับว่าคุณลงชื่อสมัครใช้แพ็กเกจรายปีหรือแพ็กเกจแบบยืดหยุ่นไว้ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อลดใบอนุญาต

หากคุณมีบริการหลายอย่าง

กฎการมอบหมายใบอนุญาตสำหรับ Cloud Identity จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการสมัครใช้งานที่มีอยู่

Cloud Identity รุ่นฟรี + รุ่น Premium

ถ้ามีทั้ง Cloud Identity รุ่น Premium และรุ่นฟรี ผู้ใช้ใหม่ทุกคนจะได้รับใบอนุญาตรุ่นฟรีโดยอัตโนมัติ หากผู้ใช้คนไหนต้องการใช้ฟีเจอร์อย่างเช่น การให้อนุญาตพิเศษแก่แอปพลิเคชันและการจัดการด้วยกฎ ให้มอบหมายใบอนุญาต Cloud Identity Premium ที่มีค่าใช้จ่ายแก่ผู้ใช้คนนั้น

หากเปิดการมอบหมายใบอนุญาต Cloud Identity Premium โดยอัตโนมัติให้กับทั้งองค์กร ผู้ใช้ใหม่ทุกคนจะได้รับใบอนุญาตรุ่น Premium โดยอัตโนมัติ หากต้องการให้แค่ใบอนุญาต Cloud Identity รุ่นฟรีแก่ผู้ใช้ใหม่ ขอแนะนำให้ปิดการมอบหมายใบอนุญาต Cloud Identity Premium โดยอัตโนมัติ

คุณตั้งค่าตัวเลือกการมอบหมายใบอนุญาตโดยอัตโนมัติให้แตกต่างกันไปในแต่ละองค์กรได้ เพื่อมอบหมายใบอนุญาตรุ่น Premium ที่มีค่าใช้จ่ายแก่ผู้ใช้ที่ต้องการ นอกจากนี้ยังมอบหมายใบอนุญาตรุ่น Premium ด้วยตนเองให้กับผู้ใช้แต่ละรายได้ด้วย ถ้านำใบอนุญาตรุ่น Premium ของผู้ใช้ออก ผู้ใช้จะได้รับใบอนุญาต Cloud Identity รุ่นฟรีโดยอัตโนมัติ

Cloud Identity รุ่นฟรี + G Suite

ถ้าคุณมีทั้ง G Suite และ Cloud Identity รุ่นฟรี ผู้ใช้ใหม่ทุกคนจะได้รับใบอนุญาต Cloud Identity รุ่นฟรีโดยอัตโนมัติ ถ้าผู้ใช้คนไหนต้องการใช้ฟีเจอร์อย่างเช่น Gmail และ Google เอกสาร ให้มอบหมายใบอนุญาต G Suite ที่มีค่าใช้จ่ายแก่ผู้ใช้คนนั้น

หากเปิดการมอบหมายใบอนุญาต G Suite โดยอัตโนมัติให้กับทั้งองค์กร ผู้ใช้ใหม่ทุกคนจะได้รับใบอนุญาต G Suite ที่มีค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติ หากต้องการให้แค่ใบอนุญาต Cloud Identity รุ่นฟรีแก่ผู้ใช้ใหม่ ขอแนะนำให้ปิดการมอบหมายใบอนุญาต G Suite โดยอัตโนมัติในระหว่างตั้งค่า Cloud Identity

หลังจากตั้งค่า Cloud Identity แล้ว คุณตั้งค่าตัวเลือกการมอบหมายใบอนุญาตโดยอัตโนมัติให้แตกต่างกันไปในแต่ละองค์กรได้ เพื่อมอบหมายใบอนุญาตรุ่น G Suite ที่มีค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ใช้ที่ต้องการโดยอัตโนมัติ และคุณยังมอบหมายใบอนุญาต G Suite ด้วยตนเองให้กับผู้ใช้แต่ละรายได้ด้วย ถ้าคุณนำใบอนุญาต G Suite ของผู้ใช้ออก ผู้ใช้จะยังคงมีใบอนุญาต Cloud Identity รุ่นฟรีอยู่

Cloud Identity Premium + G Suite

หากคุณมีทั้ง G Suite และ Cloud Identity Premium ผู้ใช้ใหม่ทุกคนจะได้รับใบอนุญาตสำหรับบริการแรกที่คุณลงชื่อสมัครใช้ไว้ หลังจากลงชื่อสมัครใช้บริการที่สอง คุณจะมอบหมายใบอนุญาตสำหรับบริการนั้นแบบอัตโนมัติหรือด้วยตนเองได้ ทั้งนี้คุณมอบหมายใบอนุญาตทั้งสองบริการให้ผู้ใช้ได้

คุณเปลี่ยนการตั้งค่าการมอบหมายใบอนุญาตโดยอัตโนมัติได้ตลอดเวลาจากหน้าการเรียกเก็บเงิน โดยเปิดหรือปิดการมอบหมายใบอนุญาตโดยอัตโนมัติของบริการใดบริการหนึ่งหรือทั้งสองบริการให้กับทั้งองค์กรหรือหน่วยขององค์กร

Cloud Identity รุ่นฟรี + รุ่น Premium + G Suite

ถ้าคุณมี Cloud Identity ทั้งสองรุ่นและ G Suite ผู้ใช้ทุกคนจะได้รับใบอนุญาต Cloud Identity รุ่นฟรีโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้คุณมอบหมายใบอนุญาตสำหรับบริการที่มีค่าใช้จ่ายบริการใดบริการหนึ่งหรือทั้งสองบริการให้กับผู้ใช้ได้

คุณนำใบอนุญาต Cloud Identity รุ่นฟรีของผู้ใช้ออกไม่ได้ โดยใบอนุญาตนี้จะยังมีผลอยู่แม้ว่าคุณจะมอบหมายใบอนุญาตสำหรับบริการที่มีค่าใช้จ่ายบริการใดบริการหนึ่งหรือทั้งสองบริการแล้วก็ตาม

คุณเปิดการมอบหมายใบอนุญาตโดยอัตโนมัติสำหรับบริการที่มีค่าใช้จ่ายบริการใดบริการหนึ่งหรือทั้งสองบริการสำหรับองค์กรระดับบนสุดได้ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ใหม่ทุกคนในองค์กรจะได้รับใบอนุญาตสำหรับบริการดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้คุณยังตั้งค่าตัวเลือกการมอบหมายใบอนุญาตโดยอัตโนมัติที่แตกต่างกันไปในหน่วยขององค์กรแต่ละหน่วย เพื่อให้ผู้ใช้ในองค์กรได้รับเฉพาะใบอนุญาตรุ่นฟรีหรือรุ่นที่มีค่าใช้จ่ายตามความต้องการในการใช้งานได้

ถ้าคุณเปิดการมอบหมายใบอนุญาต G Suite โดยอัตโนมัติที่ระดับบนสุดไว้ จากนั้นลงชื่อสมัครใช้ Cloud Identity รุ่นฟรี ระบบจะแจ้งให้ปิดการมอบหมายใบอนุญาต G Suite โดยอัตโนมัติในระหว่างตั้งค่า ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้ที่ต้องใช้เฉพาะฟีเจอร์ของ Cloud Identity รุ่นฟรีจะได้รับใบอนุญาตเฉพาะรุ่นนั้นเท่านั้น

หากคุณนำใบอนุญาตทั้งหมดที่มีค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ออก ผู้ใช้จะยังมีใบอนุญาต Cloud Identity รุ่นฟรีอยู่

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร