Jak działa licencjonowanie w Cloud Identity

Sposób przypisywania, dodawania, usuwania i zmniejszania liczby licencji zależy od tego, czy masz:

 • Cloud Identity Premium czy bezpłatną wersję tej usługi;
 • jedną wersję Cloud Identity (bezpłatną lub Premium), obie wersje czy Cloud Identity z inną płatną usługą, taką jak G Suite.

Bezpłatna wersja Cloud Identity

Przypisywanie licencji

W bezpłatnej wersji Cloud Identity stosowane jest licencjonowanie dla domeny, co oznacza, że nie musisz przypisywać licencji. Podczas dodawania nowego konta użytkownika automatycznie otrzymuje ono bezpłatną licencję na Cloud Identity, a także wszelkie licencje na inne usługi, takie jak G Suite lub Cloud Identity Premium.

Dodawanie licencji

Jeśli potrzebujesz więcej bezpłatnych kont użytkowników Cloud Identity, po prostu dodaj je. Otrzymają one licencję Cloud Identity automatycznie. Zobacz Dodawanie kont użytkowników pojedynczo.

Liczba bezpłatnych kont użytkowników Cloud Identity, które możesz utworzyć, jest ograniczona przez limit użytkowników. Zobacz artykuł Limit liczby kont użytkowników w bezpłatnej wersji Cloud Identity.

Usuwanie licencji i zmniejszanie ich liczby

Nie można usuwać bezpłatnych licencji Cloud Identity z kont użytkowników ani anulować bezpłatnych subskrypcji Cloud Identity w celu zmniejszenia liczby licencji.

Jeśli użytkownik nie potrzebuje już funkcji bezpłatnej wersji Cloud Identity, możesz usunąć jego konto.

Jeśli użytkownik potrzebuje więcej funkcji, możesz przypisać mu licencję G Suite lub Cloud Identity Premium. Zobacz artykuł Przypisywanie, usuwanie i ponowne przypisywanie licencji.

Cloud Identity Premium

Przypisywanie licencji

W Cloud Identity Premium stosowane jest licencjonowanie na podstawie kont użytkowników. Jeśli Cloud Identity Premium jest Twoją jedyną usługą Google, wszystkie osoby w organizacji otrzymują automatycznie licencję na Cloud Identity Premium.

Jeśli masz też inne usługi Google, przypisz licencje użytkownikom po zarejestrowaniu się w Cloud Identity Premium. Licencje możesz przypisywać automatycznie lub ręcznie:

 • pojedynczym użytkownikom,
 • wszystkim osobom w jednostce organizacyjnej,
 • wszystkim osobom w organizacji.

W ramach abonamentu rocznego Cloud Identity możesz przypisać tyle licencji, ile zostało zakupionych. Jeśli spróbujesz przypisać więcej licencji, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Jeśli potrzebujesz więcej licencji, możesz:

Automatyczne przypisywanie licencji

Jeśli licencje nie są przypisywane domyślnie i wszyscy użytkownicy w Twojej organizacji potrzebują Cloud Identity Premium, możesz włączyć automatyczne przypisywanie licencji. Spowoduje to przypisanie licencji wszystkim użytkownikom na koncie, którzy nie mają licencji Cloud Identity Premium, oraz wszystkim nowym użytkownikom, dla których utworzysz konta w przyszłości. Zobacz Automatyczne przypisywanie licencji wszystkim użytkownikom w organizacji.

Istniejące licencje użytkowników na inne usługi nie są zmieniane na żadnym poziomie.

Jeśli organizacja najwyższego poziomu zawiera jednostki organizacyjne, możesz ustawić inne opcje automatycznego licencjonowania w poszczególnych jednostkach.

Ręczne przypisywanie licencji

Licencje Cloud Identity Premium możesz przypisywać ręcznie:

 • pojedynczym użytkownikom,
 • użytkownikom na przesłanej liście,
 • całej jednostce organizacyjnej.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Przypisywanie, usuwanie i ponowne przypisywanie licencji.

Jeśli ręcznie przypiszesz licencje do organizacji, tylko użytkownicy w tej organizacji otrzymają licencje. Użytkownicy w organizacjach podrzędnych nie otrzymają automatycznie licencji. Musisz im przypisać je ręcznie.

Dodawanie licencji

Sposób dodawania kont użytkowników Cloud Identity Premium zależy od tego, czy korzystasz z abonamentu rocznego czy elastycznego. Więcej informacji znajdziesz w artykule Uzyskiwanie dodatkowych licencji.

Uwaga: w trakcie bezpłatnego okresu próbnego Cloud Identity Premium możesz dodać maksymalnie 50 kont użytkowników. Zobacz Informacje o bezpłatnym okresie próbnym Cloud Identity Premium.

Usuwanie licencji

Jeśli użytkownik nie potrzebuje już dostępu do funkcji Cloud Identity Premium, możesz usunąć jego licencję, wykonując kroki opisane w artykule Przypisywanie, usuwanie i ponowne przypisywanie licencji.

Sposób zmniejszania liczby licencji Cloud Identity Premium zależy od tego, czy korzystasz z abonamentu rocznego czy elastycznego. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zmniejszanie liczby licencji.

Korzystanie z wielu usług

Zasady licencjonowania Cloud Identity mogą być różne, jeśli używasz też innych usług Google.

Bezpłatna wersja Cloud Identity + Premium

Jeśli masz zarówno Cloud Identity Premium, jak i bezpłatną wersję tej usługi, to wszyscy nowi użytkownicy automatycznie otrzymują bezpłatne licencje na Cloud Identity. Użytkownikom, którzy muszą korzystać z białej listy aplikacji, zarządzania na podstawie reguł i innych płatnych funkcji, możesz przypisać licencję na Cloud Identity Premium.

Jeśli w całej organizacji masz włączone automatyczne licencjonowanie Cloud Identity Premium, wszyscy nowi użytkownicy automatycznie otrzymują płatne licencje Premium. Jeśli chcesz, aby nowe konta użytkowników otrzymywały tylko bezpłatną licencję Cloud Identity, zalecamy wyłączenie automatycznego licencjonowania Cloud Identity Premium.

Aby móc przypisać tym użytkownikom płatne licencje Premium, możesz ustawić różne opcje automatycznego licencjonowania w poszczególnych organizacjach. Możesz też ręcznie przypisywać licencje Premium poszczególnym użytkownikom. Jeśli usuniesz licencję Premium użytkownika, zostanie mu automatycznie przypisana bezpłatna licencja na Cloud Identity.

Przykład: załóżmy, że masz łącznie 250 użytkowników i przypisujesz licencje na Cloud Identity Premium 100 z nich. Masz teraz:

 • 100 użytkowników korzystających zarówno z bezpłatnej wersji Cloud Identity, jak i Cloud Identity Premium;
 • 150 użytkowników korzystających z bezpłatnej wersji Cloud Identity.

Powiązane artykuły

Bezpłatna wersja Cloud Identity + G Suite

Jeśli masz zarówno G Suite, jak i bezpłatną wersję Cloud Identity, wszyscy nowi użytkownicy automatycznie otrzymują bezpłatne licencje na Cloud Identity. Jeśli niektórzy użytkownicy potrzebują dostępu do funkcji obejmujących Gmaila i Kalendarz Google, przypisz im płatne licencje na G Suite.

Jeśli w całej organizacji masz włączone automatyczne licencjonowanie G Suite, wszyscy nowi użytkownicy automatycznie otrzymują płatne licencje na G Suite. Jeśli chcesz, aby wszystkie nowe konta użytkowników otrzymywały tylko bezpłatną licencję Cloud Identity, zalecamy wyłączenie automatycznego licencjonowania G Suite podczas konfiguracji Cloud Identity.

Gdy skonfigurujesz Cloud Identity, możesz ustawić różne opcje automatycznego licencjonowania w poszczególnych organizacjach, aby automatycznie przypisywać należącym do nich użytkownikom płatne licencje na G Suite. Możesz też ręcznie przypisywać licencje na G Suite wybranym użytkownikom. W przypadku usunięcia licencji na G Suite z konta użytkownika jego bezpłatna licencja Cloud Identity pozostaje niezmieniona.

Przykład: załóżmy, że masz łącznie 250 użytkowników i przypisujesz licencje na G Suite Business 100 z nich. Masz teraz:

 • 100 użytkowników korzystających zarówno z bezpłatnej wersji Cloud Identity, jak i G Suite Business;
 • 150 użytkowników korzystających z bezpłatnej wersji Cloud Identity.

Powiązane artykuły

Cloud Identity Premium + G Suite

Jeśli masz zarówno G Suite, jak i Cloud Identity Premium, wszyscy nowi użytkownicy automatycznie otrzymują płatne licencje na usługę, która została zarejestrowana jako pierwsza. Gdy zarejestrujesz się w drugiej usłudze, możesz przypisać licencje na nią automatycznie lub ręcznie. Do konta użytkownika możesz przypisać oba typy licencji.

Ustawienia automatycznego licencjonowania możesz zmienić w dowolnym momencie na stronie Rozliczenia. Automatyczne licencjonowanie możesz włączyć lub wyłączyć w jednej z usług albo w obu w całej organizacji bądź w wybranych jednostkach organizacyjnych.

Powiązane artykuły

Bezpłatna wersja Cloud Identity + Premium + G Suite

Jeśli masz obie wersje Cloud Identity oraz G Suite, wszyscy użytkownicy automatycznie otrzymują bezpłatne licencje na Cloud Identity. Możesz następnie przypisywać licencje na jedną lub obie płatne usługi.

Nie możesz usuwać bezpłatnych licencji na Cloud Identity z kont użytkowników. Te licencje pozostają aktywne nawet po przypisaniu licencji na jedną lub obie płatne usługi.

W organizacji najwyższego poziomu możesz włączyć automatyczne przypisywanie licencji na jedną lub obie płatne usługi. Oznacza to, że wszyscy nowi użytkownicy w organizacji automatycznie otrzymają licencję na tę usługę.

Możesz też ustawić inne opcje automatycznego licencjonowania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Dzięki temu użytkownicy w danych organizacjach otrzymają tylko te bezpłatne lub płatne licencje, których potrzebują.

Jeśli masz włączone automatyczne licencjonowanie G Suite na najwyższym poziomie organizacji, a następnie zarejestrujesz się w bezpłatnej wersji Cloud Identity, podczas rejestracji zostanie wyświetlona prośba o wyłączenie automatycznego licencjonowania G Suite. Dzięki temu użytkownicy, którzy potrzebują tylko bezpłatnych funkcji Cloud Identity, otrzymają tylko te licencje.

W przypadku usunięcia wszystkich płatnych licencji użytkowników zachowane zostaną bezpłatne licencje na Cloud Identity.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?