Co to jest Cloud Identity?

Cloud Identity to rozwiązanie IDaaS (Identity as a Service – tożsamość jako usługa) i EMM (Enterprise Mobility Management – zarządzanie urządzeniami mobilnymi). Ta samodzielna usługa oferuje funkcje zarządzania tożsamością i administrowania punktami końcowymi, które są też dostępne w G Suite. Korzystając z Cloud Identity, administratorzy mogą zarządzać kontami użytkowników, aplikacjami i urządzeniami z jednego miejsca – konsoli administracyjnej Google.

Wersje Cloud Identity

Porównaj funkcje Cloud Identity Premium i bezpłatnej wersji tej usługi.

Wersja Cloud Identity Premium oferuje zabezpieczenia klasy biznesowej, funkcje zarządzania aplikacjami i usługi zarządzania urządzeniami. Obejmuje to automatyczną obsługę administracyjną użytkowników, umieszczanie aplikacji na białej liście oraz reguły automatycznego zarządzania urządzeniami mobilnymi. Wypróbuj  

Bezpłatna wersja Cloud Identity obejmuje podstawowe usługi zarządzania tożsamością i punktami końcowymi. Udostępnia ona bezpłatne zarządzane konta Google dla użytkowników, którzy nie potrzebują usług G Suite, takich jak Gmail czy Dysk Google. Tych kont można używać w innych usługach Google, na przykład w Google Cloud Platform (GCP), przeglądarce Chrome i Androidzie, oraz licznych aplikacjach innych firm. Rozszerz zestaw funkcji, rejestrując się w wersji Cloud Identity Premium.

Jeśli jesteś administratorem G Suite

Licencje na G Suite są wymagane tylko w przypadku użytkowników, którzy muszą korzystać z usług G Suite. Aby zarządzać użytkownikami, którzy nie potrzebują dostępu do G Suite, możesz utworzyć dla nich bezpłatne konta Cloud Identity. 
 
W większości przypadków użytkownicy bezpłatnej wersji Cloud Identity korzystają z tych samych usług zarządzania tożsamością, które są dostępne dla użytkowników G Suite. Obejmuje to między innymi logowanie jednokrotne i weryfikację dwuetapową.  Wypróbuj

Jeśli jesteś administratorem GCP

Konta klientów indywidualnych, na przykład osobiste konta Gmail i konta klientów ze służbowymi identyfikatorami e-mail, to konta niezarządzane, których nie możesz kontrolować. Jeśli programiści w Twojej organizacji używają kont niezarządzanych, aby uzyskiwać dostęp do zasobów GCP, możesz utworzyć dla nich zarządzane konta Cloud Identity.
 
Możesz utworzyć bezpłatne konto Cloud Identity dla każdego użytkownika niezależnie od płatnych kont G Suite. Dzięki temu uzyskasz możliwość zarządzania wszystkimi kontami użytkowników w domenie za pomocą konsoli administracyjnej Google.

Bezpłatna wersja Cloud Identity zapewnia powszechnie stosowane usługi zarządzania tożsamością, na przykład logowanie jednokrotne. Wypróbuj
 

Podsumowanie opcji dostępnych dla administratora

Porównaj funkcje Cloud Identity, zapoznając się z kompletną listą funkcji Cloud Identity Premium i bezpłatnej wersji tej usługi.

Zarządzanie urządzeniami

 • Wymuszanie stosowania blokad ekranu i kodów dostępu, aby zabezpieczyć urządzenia. Więcej informacji
 • Zdalne czyszczenie pamięci urządzeń. Więcej informacji
 • Wyświetlanie i wyszukiwanie informacji o urządzeniach oraz eksportowanie ich do pliku CSV. Więcej informacji
 • Umieszczanie polecanych aplikacji na białej liście i udostępnianie ich użytkownikom do zainstalowania. Więcej informacji
 • Zarządzanie urządzeniami należącymi do firmy. Więcej informacji
 • Wyświetlanie informacji o zdarzeniach na urządzeniach mobilnych. Więcej informacji
 • Określanie reguł, które pozwalają automatyzować czynności związane z zarządzaniem urządzeniami mobilnymi. Więcej informacji
 • Tworzenie profilów do pracy na urządzeniach z Androidem w celu oddzielania danych służbowych od osobistych. Więcej informacji

Zarządzanie katalogami

Zabezpieczenia

Logowanie jednokrotne i automatyczna obsługa administracyjna użytkowników

 • Konfigurowanie logowania jednokrotnego w aplikacjach internetowych. Więcej informacji
 • Automatyzacja obsługi administracyjnej użytkowników w różnych aplikacjach internetowych. Więcej informacji

Raportowanie

 • Zawiera omówienie najważniejszych danych i trendów w domenie G Suite. Więcej informacji
 • Umożliwia ocenę ogólnego narażenia domeny na naruszenie zabezpieczeń danych oraz wykrywanie użytkowników, którzy zwiększają zagrożenie. Więcej informacji
 • Zawiera wszystkie dane ze stron Zabezpieczenia, Aktywność związana z używaniem aplikacji i Najważniejsze dane w jednym głównym raporcie. Więcej informacji
 • Udostępnia dzienniki aktywności administratorów. Więcej informacji

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?